Dziś jest:                   • Dodaj do ulubionych                  Startuj z motoryzacja.home.pl  
MENU
AKTUALNOŚCI
REKLAMA


 

 • STRONA GŁÓWNA

 • CECH

 • 60 LAT CECHU

 • WIZYTÓWKI WARSZTÓW

 • KONTAKT

 • ARCHIWUM

 • SZKOLENIA NOWE

 • GIEŁDA OFERT PRACY

 • BHP DLA WARSZTATÓW

 • OCHRONA ŚRODOWISKA

 • POLSKI WARSZTAT

PARTNERZY

hurtownia części
samochodowych

www.bhmd.com.pl

PRASA
 


Serwis Motoryzacyjny


Vademecum ubezpieczeń


 

 

09.12.2016 | AKTUALNOŚCI

Wręczenie odznaczeń państwowych 25.11.2016 r. w Mazowieckim Urzędzie Marszałkowskim

Uroczystości dekoracji dokonał Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz. Podczas uroczystości w Urzędzie Wojewódzkim przekazano łącznie 21 odznaczeń państwowych i resortowych.
Brązowy Krzyż Zasługi z naszej organizacji za zasługi dla rzemiosła i edukacji zawodowej otrzymali:
 1. Andrzej Kokoszczyński
 2. Krzysztof Witowski
W uroczystości wzięli udział: Prezes Mazowieckiej Izby Rzemiosła Edward T. Połaski i Starszy Cechu Janusz Zdort.

W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych. Uhonorowano nimi łącznie 21 osób. Foto – MUW.

Więcej: TUTAJ

09.11.2016 | AKTUALNOŚCI

Likwidacja szkód komunikacyjnych 07.12.2016 – szkolenieCech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie zaprasza na szkolenie: LIKWIDACJA SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH 7 grudnia 2016 r.
 • MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa, ul. Podwale 11 lok. 121
 • GODZINY SZKOLENIA: 10.00 - 16.00
 • PROWADZĄCY SZKOLENIE: Radca Prawny - Sebastian Sadowski
Do pobrania:
09.11.2016 | AKTUALNOŚCI

Warunki rozwoju mikroprzedsiębiorstw w rządowym programie SOR. Opinia Związku Rzemiosła Polskiego

 • Niestety, spośród 18 wniosków Związku Rzemiosła Polskiego, zawartych w wykazie postulowanych zmian, skierowanym w kwietniu 2016 roku do Ministerstwa Rozwoju - w projekcie ustawy znalazło się tylko: podwyższenie do 2 mln euro limitu przychodów (…) oraz zwolnienie z obowiązku składania sprawozdań w sytuacji korzystania ze zwolnienia kwotowego od opłaty z tytułu korzystania ze środowiska – czytamy w opinii eksperta Związku Rzemiosła Polskiego Elżbiety Lutow, dyrektor Zespołu Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Zabrakło, natomiast, rozwiązań m.in. w zakresie podniesienia wartości środka trwałego podlegającego amortyzacji, uproszczenia przepisów w przypadku tzw. zbiegu tytułów do ubezpieczeń społecznych, urealnienia stawek przebiegu dla pojazdów wykorzystywanych do celów służbowych, uproszczeń przepisów regulujących działalność firm branży spożywczej, ograniczenia biurokratycznego systemu przywracania uprawnień do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego oraz podwyższenia kubatury budynków, w których kierowania robotami budowlanymi mogłyby się podjąć osoby posiadające uprawnienia w ograniczonym zakresie, czyli technicy i mistrzowie (...). zrp.pl
Więcej:LINK

26.10.2016 | AKTUALNOŚCI

II Zjazd Cechów Rzemiosła Polskiego

26 października w Warszawie, w Sali Kolumnowej Sejmu odbędzie się II Zjazd Cechów Rzemiosła Polskiego. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej Marek Kuchciński oraz Rada Dialogu Społecznego.

Uroczystości rozpocznie Msza Święta, celebrowana przez Biskupa Rafała Markowskiego oraz przemarsz uczestników Zjazdu w togach i insygniach rzemieślniczych do gmachu Sejmu RP. Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych reprezentował będzie Starszy Cechu Janusz Zdort.

W programie - referaty dotyczące zadań samorządu rzemieślniczego na płaszczyźnie narodowej i europejskiej, roli rzemiosła w procesie kształcenia młodzieży oraz roli państwa i władz unijnych w kształtowaniu środowiska przyjaznego rozwojowi rzemiosła. Podczas Zjazdu omawiane będą zagadnienia na temat roli rzemiosła w procesie cyfryzacji społeczeństw i robotyzacji przemysłu i handlu, warunków prawno-finansowych, funkcjonowania firm rzemieślniczych, a także relacji systemu kształcenia rzemieślniczego i akademickiego.

Zwołanie II Zjazdu Cechów Rzemiosła Polskiego zostało podyktowane szeregiem ważnych okoliczności, jak m.in. rozpoczęciem prac nad ustawą o powołaniu powszechnego samorządu gospodarczego, którego ostateczny kształt będzie miał ogromne znaczenie dla dalszych losów polskiego rzemiosła oraz jego organizacji. Kolejną kluczową kwestią, wymagającą omówienia z przedstawicielami rządu i administracji państwowej, są trwające prace nad wdrożeniem reformy szkolnictwa, w tym wprowadzeniem systemu dualnego kształcenia zawodowego, które od lat funkcjonuje w polskim rzemiośle.

Więcej: LINK

05.10.2016 | AKTUALNOŚCI

Likwidacja szkód komunikacyjnych 20.10.2016 – szkolenieCech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie zaprasza na szkolenie: LIKWIDACJA SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH 20 października 2016 r.
 • MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa, ul. Podwale 11 lok.121
 • GODZINY SZKOLENIA: 10.00 – 16.00
 • PROWADZĄCY SZKOLENIE: Radca Prawny - Sebastian Sadowski

Do pobrania:
27.09.2016 | AKTUALNOŚCI

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie i BETiS zapraszają na Szkolenie do uprawnień eksploatacyjnych SEP do 1kV

Celem szkolenia „ Uprawnienia eksploatacyjne do 1kV (SEP)” jest przygotowanie uczestników do obsługi urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV. Szkolenie umożliwia uczestnikom zdobycie odpowiedniego zakresu wiadomości niezbędnych do złożenia egzaminu kwalifikacyjnego i uzyskania uprawnień do eksplotacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV.

Termin 11.10.2016 r. /wtorek/ - godz. 09.00-17.00

Miejsce: Warszawa

Grupa: do 12 uczestników

Formularz zgłoszeniowy

07.09.2016 | AKTUALNOŚCI

Obsługa urządzeń klimatyzacyjnych w świetle obowiązujących norm prawnych oraz sposobów zapobiegania emisji i odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych

W związku z wejściem w życie z dn. 1.01.2016 r ustawy z dnia 15 maja 2015 roku o substancjach zubażających warstwę ozonowa oraz niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych, przedsiębiorcy prowadzący działalność polegającą na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu urządzeń klimatyzacyjnych, zawierających fluorowane gazy cieplarniane zobowiązani zostali do uzyskania certyfikatów wydawanych przez uprawnione firmy.
 • 15 września 2016 r. /czwartek/ - godz.: 09.00-17.00
Szkolenie odbędzie się w siedzibie Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie

Liczba uczestników ograniczona - grupa do 12 osób.
 • Zaświadczenia zostaną wydane przez firmę akredytowaną przez UDT.

Formularz zgłoszeniowy

03.08.2016 | AKTUALNOŚCI

Warsztaty samochodowe domagają się walki z szarą strefą likwidacji szkód komunikacyjnych

„Branża motoryzacyjna chce ukrócenia ryczałtowego rozliczenia napraw powypadkowych (…). Zmian w prawie domagają się Związek Rzemiosła Polskiego oraz organizacje motoryzacyjne. Mechanicy przedstawiają konkretne wyliczenia” – czytamy w Rzeczpospolitej z dnia 28 lipca.

„Przedstawiciele branży motoryzacyjnej domagają się ukrócenia ryczałtowego rozliczenia napraw powypadkowych. Takie rozwiązanie wybiera obecnie 60 proc. klientów. Polega ono na wycenie świadczonej usługi związane z likwidacją szkód w oparciu o kosztorys sporządzany przez firmę ubezpieczeniową, który według przedstawicieli warsztatów samochodowych skalkulowany jest poniżej cen rynkowych. To ich zdaniem prosta droga do szarej strefy” – czytamy na Onet.pl

Według organizacji motoryzacyjnych budżet państwa na samym zaniżaniu kosztów napraw traci rocznie ok. 235 mln niezapłaconego podatku VAT. Szara strefa napraw blacharsko-lakierniczych to ok. 75 mln zł, a używanie kradzionych części w naprawach to kolejne 146 mln zł.

O problemach w rozliczeniach szkód komunikacyjnych, zaniżonych odszkodowaniach, szarej strefie, kradzieżach aut na części i innych patologiach w branży motoryzacyjnej a także możliwych prostych rozwiązaniach tych problemów, dyskutowano na dzisiejszej konferencji prasowej, która odbyła się w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego 26.07.2016 r.

Dziś legalnie działające serwisy samochodowe, warsztaty blacharsko-lakiernicze, sprzedawcy części i stacje demontażu pojazdów, przy całkowitej obojętności państwa, przegrywają konkurencję z „czarną i szarą strefą”, która nie płaci podatków, zatrudnia ludzi bez odpowiednich umów, nie spełnia norm ekologicznych oraz korzysta z części pozyskiwanych z nielegalnych źródeł pochodzenia. Z tego tytułu, do budżetu państwa nie wpływa corocznie co najmniej 500 mln złotych należnych podatków.

Organizacje motoryzacyjne - wystosowały list do Premier Rządu RP Beaty Szydło i Ministra Finansów Pawła Szałamachy z apelem o pilne zajęcie się opisywanymi tematami. Budżet państwa i branża motoryzacyjna nie chcą i nie mogą już dłużej czekać.

Ministerstwo finansów powołało specjalny zespół ekspertów, który pracuje nad zmianami w przepisach. Więcej – zrp.pl

Informacja prasowa
Historia jednego odszkodowania

15.07.2016 | AKTUALNOŚCI

Stanowisko Ogólnopolskiej Komisji Rzemiosł Motoryzacyjnych Związku Rzemiosła Polskiego do szacunków ubytków podatkowych

„Jako praktycy, działający na rynku likwidacji szkód i naprawy pojazdów wyrażamy wątpliwości, co do szacunków ubytków budżetowych przedstawionych w piśmie Ministra Finansów, a opartych na danych przekazanych przez Polską Izbę Ubezpieczeń i Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Sądzimy, że szacunki te zostały zaniżone – czytamy w stanowisku Ogólnopolskiej Komisji Rzemiosł Motoryzacyjnych Związku Rzemiosła Polskiego do szacunków ubytków podatkowych opartych o dane o odszkodowaniach za szkody częściowe przekazanych przez Polską Izbę Ubezpieczeń i Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

W odpowiedzi na pismo ministra Nowaka, podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, Związek Rzemiosła Polskiego przedstawił także stanowisko krajowej reprezentacji firm branży motoryzacyjnej do przedstawionego szacunku ubytków podatkowych w budżecie z tytułu działalności szarej strefy na rynku powypadkowych napraw pojazdów objętych ubezpieczeniami komunikacyjnymi. ZRP uważa, że w analizie i szacunkowych wyliczeniach przedstawionych w piśmie Ministra Finansów w oparciu o te dane nie uwzględniono niektórych informacji, które mogą mieć wpływ na szacunki ubytków w budżecie spowodowanych działalnością szarej strefy na tym rynku.
Źródło: ZRP

Stanowisko Komisji
Odpowiedź na pismo MF

08.07.2016 | AKTUALNOŚCI

Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie

W Pałacu Chodkiewiczów, siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w dniu 16.06.2016 r. odbyło się doroczne sprawozdawcze Walne Zgromadzenie członków Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie, aby podsumować działania organizacji i przyjąć plan działania na kolejny rok.

Pierwsza, uroczysta część sesji rozpoczęła się od wręczenia wyróżnień rzemieślnikom i nadania godności Honorowego Członka Cechu Kol. – JÓZEFOWI TERMPOROWSKIEMU . Wyróżnieni zostali: Złotym Medalem im. Kilińskiego nadanym przez Związek Rzemiosła Polskiego – Barbara Włodarczyk, Honorową Odznaką Związku Rzemiosła Polskiego – Barbara Lulińska i Piotr Borkowski. Wyróżnienia Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości otrzymali – Marian Bojar, Andrzej Dalewski, Piotr Dąbrowski, Janusz Marciniak, Violetta Podolska, Eugeniusz Sobolewski, Piotr Boczkowski, Zbigniew Brzeziński, Edyta Kaminska.

W kolejnych punktach zebrania podjęto dyskusję nad bieżącymi problemami organizacji. Tematyka dyskusji koncentrowała się na kwestiach roli środowiska rzemiosła we współczesnej rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Polityka zmierzająca do podnoszenia pozycji organizacji rzemiosła jako reprezentantów interesów mikro, małych i średnich przedsiębiorstw stała się wyznacznikiem działań na najbliższy rok.

11.06.2016 | AKTUALNOŚCI

„Święto Mistrza” Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie – 11 czerwca br.

W dniu 11 czerwca br. w Warszawie odbyły się obchody uroczystości organizowanej przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości Dnia „Święto Mistrza” oraz „500-lecia Cechu Złotników, Zegarmistrzów, Optyków, Grawerów i Brązowników m.st. Warszawy”.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w Bazylice Archikatedralnej Św. Jana Chrzciciela, po której nastąpił uroczysty przedstawicieli polskiego rzemiosła w togach i insygniach oraz przedstawicieli władz samorządowych, którzy w asyście Kompanii Honorowej Wojska Polskiego złożyli wieńce pod pomnikiem Jana Kilińskiego. Następnie w Pałacu Chodkiewiczów - siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego odbyła się ceremonia wręczenia odznaczeń rzemieślniczych, w tym „Szabli Kilińskiego”, przyznanych za szczególne osiągnięcia na rzecz rozwoju rzemiosła polskiego i za działalność społeczną. Uroczystości jubileuszowe zakończyły się na dziedzińcu ZRP piknikiem z okazji Dnia „Święta Mistrza” - wydarzenia organizowanego w celu podkreślenia przywiązania do tradycji oraz dla podniesienia współcześnie społecznej rangi rzemiosła i przywrócenia znaczenia pozycji Mistrza w zawodzie.

Uroczystości zaszczycili swoją obecnością między innymi: Pani Poseł na Sejm RP Małgorzata Wypych, Pan Poseł Andrzej Melak, Pan Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Pan Michał Olszewski – Wiceprezydent m.st. Warszawy, Jerzy Bartnik Prezes Związku Rzemiosła Polskiego oraz delegacja z Izby Rzemieślniczej z Białorusi.

Podczas uroczystości wręczono odznaczenia, w tym Kapituła Związku Rzemiosła Polskiego przyznała Panu Edwardowi Tomaszowi Połaskiemu, Prezesowi Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie oraz Prezesowi Zarządu Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw najwyższe honorowe odznaczenie rzemieślnicze w Polsce „Szablę Kilińskiego”. Wśród uhonorowanych przedsiębiorcy z Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie: Andrzej Szczęścik wyróżniony Platynowym medalem im. J. Kilińskiego „Za zasługi dla Rzemiosła Polskiego;, Michał Nivette Złotym Medalem im. J. Kilińskiego, Zbigniew Krasowski Honorową Odznaką Związku Rzemiosła Polskiego , Srebrną Honorową Odznaką „Za szkolenie uczniów w rzemiośle” odznaczeni zostali: Barbara Oleksiewicz i Tadeusz Wojciechowski – z Zespołu Szkół Samochodoych i Licealnych nr 2 w

Warszawie, Statuetką „Syrenki” wyróżniony został: Pan Sławomir Dąbrowa – Mistrz w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych.

Relacja z uroczystości na stronie: http://press.warszawa.pl/swieto-mistrza-oraz-500-lecia-cechu-zlotnikow-zegarmistrzow-optykow-grawerow-i-brazownikow-m-st-warszawy/ oraz http://mirip.org.pl

19.05.2016 | AKTUALNOŚCI

Obsługa urządzeń klimatyzacyjnych w świetle obowiązujących norm prawnych oraz sposobów zapobiegania emisji i odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych

W związku z wejściem w życie z dn. 1.01.2016 r ustawy z dnia 15 maja 2015 roku o substancjach zubażających warstwę ozonowa oraz niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych, przedsiębiorcy prowadzący działalność polegającą na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu urządzeń klimatyzacyjnych, zawierających fluorowane gazy cieplarniane zobowiązani zostali do uzyskania certyfikatów wydawanych przez uprawnione firmy. Kolejne terminy szkoleń w czerwcu:
 • 09.06 .2016 r. – czwartek 9.00-17.00
 • 22.06.2016 r. – środa 9.00-17.00
Szkolenie odbędzie się w siedzibie Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie
Zaświadczenia zostaną wydane przez firmę BETiS akredytowaną przez UDT.

Formularz zgłoszeniowy
Obsługa klimatyzacji- agenda szkolenia


16.05.2016 | AKTUALNOŚCI

III Krajowy Kongres Ekspertów Samochodowych RadomRozwój rynku motoryzacyjnego w Polsce będzie tematem przewodnim III Krajowego Kongresu Ekspertów Samochodowych, który odbędzie się 21 maja br. w auli głównej Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. Początek: godz. 10:00.

Uczestnicy - właściciele i pracownicy serwisów samochodowych ,producenci z kraju i zagranicy, przedstawiciele firm ubezpieczeniowych, firmy szkoleniowe oraz zespoły opracowujące opinie o innowacyjności do wniosków współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z politechnik, uniwersytetów i stowarzyszeń branżowych.

Podczas kongresu przeprowadzony zostanie finał konkursu na Eksperta Samochodowego roku 2016 w ośmiu obszarach: silniki o zapłonie samoczynnym, wtrysk benzyny, elektronika i elektrotechnika samochodowa, specjalistyczna chemia serwisowa, automatyczne skrzynie biegów, systemy bezpieczeństwa czynnego, systemy bezpieczeństwa biernego oraz kalkulacja szkód komunikacyjnych. Najlepsi mogą liczyć na nagrody.

Na kongres zapraszają: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu – Wydział Transportu i Elektrotechniki, Krajowa Sekcja Samochodowa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej (SITK RP) oraz firma BETiS – Biuro Ekspertyz Technicznych i Szkoleń.

Więcej na: www.mechatronikasamochoddowa.eu.

Źródło: własne


06.05.2016 | AKTUALNOŚCI

Likwidacja szkód komunikacyjnych 07.06.2016 – szkolenie


Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie zaprasza na szkolenie: LIKWIDACJA SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH 07 czerwca 2016 r. - wtorek
 • MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa, ul. Podwale 11 lok.121
 • GODZINY SZKOLENIA: 10.00 – 16.00
 • PROWADZĄCY SZKOLENIE: Radca Prawny - Sebastian Sadowski
Do pobrania:

Źródło: własne


08.04.2016 | AKTUALNOŚCI

Konferencja końcowa projektu Związku Rzemiosła Polskiego - „3xŚrodowisko” w Warszawie

15 kwietnia br. o godzinie 11:00 w Warszawie w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego przy ul. Miodowej 14 odbędzie się konferencja „3 x Środowisko” z udziałem ekspertów, eko-przedsiębiorców oraz eko-ambasadora projektu dziennikarza Radosława Brzózki.

Projekt wspiera przedsiębiorców we wprowadzaniu zmian, pozwalających efektywnie gospodarować zasobami i uczynić ich firmy pro-ekologicznymi. Adresowany jest do małych i średnich przedsiębiorców z 6 branż: budowlanej, drzewnej, samochodowej, drukarskiej, spożywczej oraz usług osobistych. Więcej

Źródło: własne


25.03.2016 | AKTUALNOŚCI

Obsługa urządzeń klimatyzacyjnych w świetle obowiązujących norm prawnych oraz sposobów zapobiegania emisji i odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych

W związku z wejściem w życie z dn. 1.01.2016 r ustawy z dnia 15 maja 2015 roku o substancjach zubażających warstwę ozonowa oraz niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych, przedsiębiorcy prowadzący działalność polegającą na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu urządzeń klimatyzacyjnych, zawierających fluorowane gazy cieplarniane zobowiązani zostali do uzyskania certyfikatów wydawanych przez uprawnione firmy.

6.04.2016 r. - środa 9.00-17.00

20.04.2016 r. - środa 9.00-17.00

18.05.2016 r.- środa 9.00-17.00


Szkolenie odbędzie się w siedzibie Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie

• Zaświadczenia zostaną wydane przez firmę akredytowaną przez UDT.

Formularz zgłoszeniowy
Obsługa klimatyzacji - agenda szkolenia

Źródło: własne


23.03.2016 | AKTUALNOŚCI

Życzenia Świąteczne

Życzenia Wielkanocne

Źródło: własne


10.03.2016 | AKTUALNOŚCI

Wypłata odszkodowania powypadkowego udokumentowana fakturą VAT

Związek Rzemiosła Polskiego w stanowisku skierowanym do Piotra Nowaka, wiceministra finansów ponawia propozycje wprowadzenia następujących rozwiązań legislacyjnych dotyczących napraw powypadkowych pojazdów objętych ubezpieczeniami komunikacyjnymi, a także dodatkowego uregulowania handlu uszkodzonymi samochodami sprowadzanymi z zagranicy.

W puli sugerowanych rozwiązań znalazło się m.in: uwarunkowanie wypłaty ubezpieczenia obowiązkiem udokumentowania fakturą; wypłata odszkodowania powinna być uwarunkowana przedłożeniem dokumentu potwierdzającego sprawność techniczną pojazdu; diagnosta na stacji kontroli pojazdów powinien żądać dokumentu potwierdzającego dokonanie pomiarów bazowych punktów płyty podłogowej lub innych pomiarów dokonanych w warsztacie samochodowym; jeżeli stacja kontroli pojazdów stwierdzi, że pojazd nie został prawidłowo naprawiony - dowód rejestracyjny pojazdu powinien zostać zatrzymany, do czasu usunięcia stwierdzonych usterek.

Zdaniem Jerzego Bartnika, prezesa ZRP uregulowania wymaga także kwestia samochodów sprowadzanych z zagranicy. Proponowane przez Związek rozwiązania w zdecydowany sposób ograniczą szara strefę i zwiększą wpływy podatkowe do budżetu.

W opinii przedstawicieli branży zakładów napraw pojazdów - w procesie likwidacji szkód komunikacyjnych niezbędne jest zwiększenie roli niezależnych rzeczoznawców samochodowych w zakresie prawidłowego ustalania rozmiaru i wysokości szkód komunikacyjnych.

więcej

Źródło: Własne

02.03.2016 | AKTUALNOŚCI

Likwidacja szkód komunikacyjnych 12.04.2016 – szkolenie


Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie zaprasza na szkolenie: LIKWIDACJA SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH 12 kwietnia 2016 r. - wtorek

 • MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa, ul. Podwale 11 lok.121
 • GODZINY SZKOLENIA: 10.00 – 16.00
 • PROWADZĄCY SZKOLENIE: Mec. Sebastian Sadowski
DO POBRANIA
 1. Program szkolenia
 2. Formularz zgłoszeniowy
Źródło: Własne

22.02.2016 | AKTUALNOŚCI

Ekologia w firmieJak dbać o ekologię w warsztacie samochodowym? Sprawdź jak skutecznie oszczędzać energię elektryczną i dbać o środowisko!
Obejrzyj film i sprawdź, jakie rozwiązania możesz wdrożyć w swojej firmie! I weź udział w konkursie: http://www.3xsrodowisko.pl/konkurs_dla_firm.html - zgłoszenia do 15 marca br.

15.02.2016 | AKTUALNOŚCI

Szkody powypadkowe z ubezpieczeń z faktura

Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik wspólnie z przedsiębiorcami branży motoryzacyjnej, reprezentantami rzeczoznawców, Polskiej Izby Ubezpieczeń, PZU i Komisji Motoryzacyjnej ZRP spotkali się 3 lutego br. z Piotrem Nowakiem wiceministrem finansów.

Spotkanie miało charakter konsultacyjny i dotyczyło pomysłu uszczelnienia systemu VAT przez wprowadzenie, jako obowiązku fakturowego rozliczania szkód z OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Faktura dla potwierdzenia naprawy miałaby być absolutną zasadą. Wyjątki, tj. rozliczenie na tzw. kosztorys, byłyby możliwe, ale obwarowane dodatkowymi warunkami, na przykład obowiązkiem przeprowadzenia badań technicznych. Poruszono także problematykę szarej strefy, napraw, VAT.

Uszczelnienie systemu napraw mogłoby wzbogacić budżet nawet o kilka miliardów złotych, przekonywała strona branży motoryzacyjnej. Mówiono o ograniczeniach, które dla systemu faktur stawia Kodeks cywilny, dyrektywy, zasada wyboru sposobu naprawy szkody i zasada pełnego odszkodowania. To dla przedsiębiorców sektora motoryzacyjnego są ważne przeszkody w prowadzeniu działalności i należy je zlikwidować.

Po spotkaniu wrażenia uczestników z różnych stron rynku były bardzo zgodne - MF jest tym razem bardzo zdeterminowane, by projekt zastąpienia kosztorysów fakturami przy OC ppm wprowadzić. Pomysł oczywiście generalnie podoba się warsztatom.

Kolejne spotkanie konsultacyjne przewidziane jest za 2 tygodnie a rozmowy mają dotyczyć już bardziej szczegółowych rozwiązań, choćby kwestii pokonania przeszkody wynikającej z kodeksu cywilnego, że poszkodowany może wybrać sposób naprawienia szkody (zapłata lub przywrócenie stanu poprzedniego).

www.zrp.pl

09.02.2016 | SZKOLENIE

Konkurs ”Oszczędzając, chronisz środowisko”. Ostatni moment na zgłoszenie

Przypominamy, że jeszcze tylko do 19 lutego można zgłaszać firmy dbające o środowisko. Projekt „3xśrodowisko” ogłosił konkurs dla firm, które chcą być przyjazne środowisku, z następujących branż: drzewnej, motoryzacyjnej (serwis), poligraficznej, budowlanej, spożywczej (piekarnie oraz cukiernie) i usług osobistych (salony fryzjerskie i kosmetyczne).

Do konkursu są zapraszane przedsiębiorstwa, które wdrażają rozwiązania pozwalające na oszczędzanie zasobów takich, jak: woda, energia elektryczna, paliwo, drewno itp. Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, opisując wdrożone zmiany i przedstawiając, jakie oszczędności zostały osiągnięte w firmie.

Na autorów najlepszych i najciekawszych rozwiązań czeka 30 nagród pieniężnych – pomyślanych jako zwrot kosztów poniesionych inwestycji!

Z przykładowymi rozwiązaniami oszczędnościowymi w poszczególnych branżach można zapoznać się tutaj: www.3xsrodowisko.pl/dobre_praktyki.html

Więcej szczegółów na temat konkursu: http://www.3xsrodowisko.pl/konkurs_dla_firm.html

Pytania dotyczące konkursu proszę kierować: biuro@refa.pl


08.02.2016 | SZKOLENIE

Obsługa urządzeń klimatyzacyjnych w świetle obowiązujących norm prawnych oraz sposobów zapobiegania emisji i odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych

W związku z wejściem w życie z dn. 1.01.2016 r ustawy z dnia 15 maja 2015 roku o substancjach zubażających warstwę ozonowa oraz niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych, przedsiębiorcy prowadzący działalność polegającą na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu urządzeń klimatyzacyjnych, zawierających fluorowane gazy cieplarniane zobowiązani zostali do uzyskania certyfikatów wydawanych przez uprawnione firmy.

 • 20 luty 2016 r. /sobota/ - godz.: 09.00-17.00
 • 01 marzec 2016 r. /wtorek/ - godz. 09.00-17.00
 • 15 marzec 2016 r. /wtorek/ – godz.: 09.00-17.00
Szkolenie odbędzie się w siedzibie Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie

Liczba uczestników ograniczona - grupa do 12 osób.

• Zaświadczenia zostaną wydane przez firmę akredytowaną przez UDT.

Formularz zgłoszeniowy


18.01.2016 | SZKOLENIE

Likwidacja szkód komunikacyjnych 04.02.2016 – szkolenie

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie zaprasza na szkolenie: LIKWIDACJA SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH 4 luty 2016 r. - czwartek

 • • MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa, ul. Podwale 11 lok.121
 • • GODZINY SZKOLENIA: 10.00 – 16.00
 • • PROWADZĄCY SZKOLENIE: Mec. Sebastian Sadowski

DO POBRANIA:

 1. Program szkolenia
 2. Formularz zgłoszeniowy

Źródło: Własne


12.01.2016 | AKTUALNOŚCI

Podatek od hipermarketów. Konsultacje w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

W 8 stycznia br. w Kancelarii Premiera spotkali się przedsiębiorcy, handlowcy, reprezentanci sklepów wielkopowierzchniowych i wspólnie z przedstawicielami rządu i parlamentu dyskutowali o potrzebie wprowadzenia podatku od hipermarketów.

„Chcemy powiedzieć polskim kupcom, polskim firmom rodzinnym, że dajemy im narzędzie, które da im szansę konkurowania i utrzymywania się na rynku” – powiedziała premier Beata Szydło otwierając spotkanie konsultacyjne. Szefowa rządu podkreśliła, że sprawy gospodarki i rozwoju przedsiębiorczości są dla rządu priorytetem. Zaznaczyła, że najważniejszą rolę w tym procesie odgrywają polscy przedsiębiorcy obecni na dzisiejszym spotkaniu. Chcemy wypracowywać prawo, które służy obywatelom i rozwojowi polskiego państwa. To będziemy konsekwentnie realizować – podsumowała premier. Stawiamy na wyrównywanie szans wszystkich grup społecznych. W warunkach ekonomicznych, w których się dzisiaj poruszamy, musimy tworzyć takie ścieżki rozwoju, które dają szanse wykorzystania swoich możliwości jak największej grupie – dodała.

Mniejsi przedsiębiorcy wyrazili zadowolenie, że mogą uczestniczyć w konsultacjach tak żywotnie ich dotyczących. Sporo zapisów projektu ustawy budzi ich obawy. Podatek jest konieczny, ale musi to być podatek progresywny, kilkustopniowy. Natomiast sieci zagraniczne chciałyby podatku liniowego.

Rząd planuje wprowadzenie podatku od kolejnego kwartału 2016 roku. W ciągu najbliższych 10 dni powstanie nowy projekt o ww. podatku. Podatek nie będzie naliczany od powierzchni, ale od obrotu. Przedstawiciele organizacji dyskutowali o strukturze kaskadowej podatku oraz kwocie wolnej.

Przedstawiciele branży motoryzacyjnej postulowali, aby branżę motoryzacyjną wyłączyć z ww. podatku, tak jak zostało to przyjęte w węgierskie regulacji.

Uczestnikami dyskusji byli także: minister finansów Paweł Szałamacha, wicepremier Mateusz Morawiecki, minister Henryk Kowalczyk. Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie reprezentowali na spotkaniu Starszy Cechu Janusz Zdort i Dyr. biura Beata Półtorak.

Więcej

Źródło: własne11.01.2016 | AKTUALNOŚCI

Faktura VAT - podstawą do wypłaty odszkodowania – wystąpienie Związku Rzemiosła Polskiego

Związek Rzemiosła Polskiego w imieniu przedsiębiorców branży motoryzacyjnej, po raz kolejny zaapelował do ministra finansów o wprowadzenie przepisów obligujących ubezpieczycieli do dokonywania likwidacji szkód komunikacyjnych wyłącznie w oparciu o faktury VAT, wystawiane przez wykonawców usług naprawy pojazdów. Ich zdaniem jedynie udokumentowanie naprawy fakturą VAT powinno być podstawą wypłaty odszkodowania.

Uregulowanie tej kwestii pozwoli na podniesienie bezpieczeństwa użytkowników dróg i znacznie ograniczy szarą strefę na rynku napraw powypadkowych refundowanych z polis ubezpieczeniowych.

Po wprowadzeniu do stosowania z dniem 1 kwietnia 2015 r. Wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego dotyczących likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych - przedsiębiorcy reprezentujący branżę napraw motoryzacyjnych sygnalizują, że Wytyczne Komisji wcale nie przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, a wręcz przeciwnie odnotowywana jest większa liczba wypadków. W zał. wystąpienie

Wystąpienie

Źródło: własne


21.12.2015 | AKTUALNOŚCI

Życzenia Świąteczne

Życzenia Bożonarodzeniowe

Źródło: własne


09.12.2015 | AKTUALNOŚCI

Projekt ustawy podatku od handlu wielkopowierzchniowego. Niepokój serwisów samochodowych.

Ukazał się projekt ustawy o sklepach wielkopowierzchniowych o powierzchni powyżej 250 m2 nakładający na takie sklepy podatek w wysokości 2% od obrotu detalicznego. Obecne sformułowania projektu spowodowałyby, że podatkiem objętych byłoby bardzo wiele branż handlu detalicznego, w tym sprzedaż pojazdów mechanicznych, a nie tylko jak mieli to w zamyśle ustawodawcy, wielkie sieci supermarketowe.

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych wystosował pisma do Kancelarii Rady Ministrów i Ministra Finansów o wprowadzenie do ustawy poprawek wyłączających spod działania ustawy handlu detalicznego pojazdami i handlu częściami.

Źródło: własne


18.11.2015 | AKTUALNOŚCI

Honorowy Członka Cechu Stanisław Lambert obchodził 90-te Urodziny

Zakład rzemieślniczy w zakresie usług motoryzacyjnych otworzył w 1965 r. na warszawskim Mokotowie. Jako pierwszy w Polsce stał się organizatorem ekspozycji i sprzedaży Volkswagena, pierwszym dealerem tej marki w Polsce.
Społecznik i nauczyciel zawodu. Swoją wiedzę i ogromne doświadczenie zawodowe wykorzystywał przez dwie kadencje jako V-ce przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej Czeladniczo-Mistrzowskiej Mechaniki poj. Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, pracował w Komisji Oświatowej Zarządu Cechu w latach 1991 – 2003; był wykładowcą na kursie przygotowawczym do egzaminu czeladniczego przy Cechu 1992-1997. Wiedzę, doświadczenie organizacyjne i zawodowe wykorzystywał pełniąc liczne funkcje społeczne. Przez 28 lat nieprzerwanie pracował w Komisji Rewizyjnej Cechu - 1973-200, jako członek lub z-ca Przewodniczącego, zasiadał w składzie Sądu Cechowego w latach 2001 -2009. Propagator tradycji rzemiosła, podnoszenia wiedzy zawodowej, ceniony w środowisku rzemieślniczym Kolega. Za działania na rzecz Cechu i środowiska rzemieślniczego, obrony kraju – harcerz Szarych Szeregów, uczestnik Armii Krajowej- wyróżniony odznaczeniami środowiskowymi i państwowymi w tym – Złotym Medalem Kilińskiego, Złotym Krzyżem Zasługi.
Na uroczystości z okazji Urodzin w imieniu społeczności Cechowej życzenia składał Jubilatowi Starszy Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych Janusz Zdort i członek Zarządu Cechu Piotr Borkowski.

Źródło: własne


17.11.2015 | AKTUALNOŚCI

X Dyskusyjne Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych - największa konferencja rynku napraw szkód komunikacyjnych w Polsce! Warszawa, 1 grudnia 2015

Polska Izba Motoryzacji zaprasza na kolejną edycję najbardziej oczekiwanego spotkania przedsiębiorstw z branży likwidacji szkód komunikacyjnych, w szczególności: serwisów mechanicznych i blacharsko-lakierniczych, dealerów samochodów, rzeczoznawców, likwidatorów szkód, towarzystw ubezpieczeniowych, wypożyczalni samochodów, firm flotowych, firm dostarczających narzędzia, materiały i oprogramowanie dla serwisów.

7 powodów dlaczego warto wziąć udział w tegorocznym Forum?

Forum poszerza spektrum widzenia rynku i zachodzących na nim zmian. Konferencja to jedyna szansa na spotkanie przedstawicieli wszystkich podmiotów rynku likwidacji szkód w jednym czasie i miejscu!

 • To jedyne takie spotkanie całego rynku warsztatowego w Polsce (prawie 200 uczestników w 2014 r.)
 • Podczas spotkania prezentowane będą najnowsze trendy, opinie i prognozy dla rynku.
 • Udział w Forum dostarcza gotowych rozwiązań i pomysłów, które można wdrożyć w firmie od razu po konferencji!
 • To jedyna taka możliwość spotkania osób decyzyjnych z działów likwidacji szkód, czołowych firm ubezpieczeniowych i możliwość zadania pytania bezpośrednio do źródła.
 • Pokazujemy najlepsze i sprawdzone praktyki na rynku.
 • Najlepsi prelegenci także z zagranicy!
 • Udział w Forum to inwestycja!


Podczas nowej odsłony tego dorocznego spotkania poruszone zostaną m.in. takie zagadnienia jak:
 • Jak Wytyczne KNF odbiły się na rynku napraw – podsumowanie 8 m-cy funkcjonowania nowych zapisów. Stawki, części, kierowalność.
 • Atrakcyjne oferty usług i efektywne rabaty – jak je stworzyć, aby skutecznie przełożyły się na zysk dla Twojej firmy?
 • Stosowanie używanych części zamiennych w naprawach samochodów czyli co warsztat musi wiedzieć?
 • Prezentacja najnowszych danych rynku i wskazanie aktualnych trendów a także próba prognozy na najbliższą przyszłość.
 • Najlepsze praktyki z zarządzania serwisem, czyli jak robią to inni?
 • Serwis w nowych realiach rynkowych, czyli co jeszcze można zmienić by zaoszczędzić?
 • Jeszcze raz o profesjonalnej obsłudze klienta, wiemy ale nie stosujemy- dlaczego i co musimy zmienić?


A także szereg dyskusji i okazji do kuluarowej wymiany doświadczeń!

Wzorem lat poprzednich, podczas Dyskusyjnego Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych wręczona zostanie nagroda „Złoty Zderzak” – dla najbardziej przyjaznego Towarzystwa Ubezpieczeniowego pod względem likwidacji szkód komunikacyjnych z punktu widzenia warsztatów naprawczych.

Po raz pierwszy przyznany zostanie także tytuł „Złotej Lakierni” dla najlepszego serwisu blacharsko-lakierniczego, który wyróżnia się najwyższą jakością obsługi klienta a także dbałością o środowisko i bezpieczeństwo pracy.

Wszystkie ważne rozmowy i decyzje podejmowane są podczas Forum, chcesz być ich uczestnikiem a nie jedynie ich adresatem? Weź udział w X Dyskusyjnym Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych!

Już dziś zarejestruj się na www.forumubezpieczen.com

Serdecznie zapraszamy!

Podstawowe informacje
X Dyskusyjne Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych
1 grudnia 2015 Warszawa,
Airport Hotel Okęcie, ul. 17 Stycznia 24
www.forumubezpieczen.com
Zgłoszenia na: http://www.forumubezpieczen.com/zgloszenia/


04.11.2015 | AKTUALNOŚCI

Likwidacja szkód komunikacyjnych 25.11 .2015 r. - szkolenie

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie zaprasza na szkolenie: LIKWIDACJA SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH 25 listopada 2015 r. :
 • • MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa, ul. Podwale 11 lok.121
 • • GODZINY SZKOLENIA: 10.00 – 16.00
 • • PROWADZĄCY SZKOLENIE: Mec. Sebastian Sadowski
PROGRAM SZKOLENIA:
 1. Zasady odpowiedzialności ubezpieczyciela w przypadku OC.
 2. Procedura zgłaszania szkody.
 3. Kalkulacja szkody częściowej i całkowitej.
 4. Prawo do odszkodowania za ubytek wartości handlowej pojazdu.
 5. Czy w przypadku szkody z OC dopuszczalne jest potrącenie za amortyzację?
 6. Części oryginalne czy zamienniki?
 7. Samochód zastępczy na czas naprawy.
 8. Likwidacja szkody z OC z perspektywy serwisu.
 9. Zasady odpowiedzialności ubezpieczyciela w przypadku AC.
 10. Kalkulacja szkody częściowej i całkowitej.
 11. Terminy wypłat odszkodowania przez ubezpieczyciela – OC i AC.
 12. Odbiór odszkodowania od ubezpieczyciela przez serwis – upoważnienie a cesja.
 13. Sytuacja uprawnionego oraz warsztatu w razie odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela lub zaniżenia kwoty odszkodowania.
 14. Sytuacja warsztatu w razie odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela lub zaniżenia kwoty odszkodowania.
 15. Zmiana ustawy o prawach konsumenta – nowe obowiązki dla przedsiębiorców – zasady reklamacji i rękojmi na usługi i części.
DO POBRANIA:
 1. Program Szkolenia
 2. Formularz zgłoszeniowy

Źródło: własne


14.10.2015 | AKTUALNOŚCI

LIKWIDACJA SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH – publikacja KNF

Informujemy, że w serwisie internetowym UKNF dostępna jest publikacja pt.: "Likwidacja szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych - podstawowe problemy". Publikacja przedstawia podstawowe problemy występujące na rynku ubezpieczeniowym, związane z praktyką postępowań likwidacyjnych prowadzonych przez zakłady ubezpieczeń w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych w zakresie szkód w pojazdach.

Źródło: www.knf.gov.pl


Link do publikacji

14.10.2015 | AKTUALNOŚCI

Dzień Edukacji Narodowej – życzenia Prezesa ZRP dla Mistrzów szkolących

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Prezes Jerzy Bartnik składa najlepsze życzenia i podziękowania Mistrzom szkolącym, nauczycielom oraz pracownikom organizacji rzemiosła, którzy na co dzień zajmują się sprawami oświatowymi w Izbach Rzemieślniczych i Cechach. „W tym szczególnym dniu dziękuję wszystkim którzy przyczyniają się do tego, że uczniowie rzemieślniczego przygotowania zawodowego mogą rozwijać swoje umiejętności i prezentować talenty w sztuce rzemieślniczej. W tym procesie zwłaszcza rola mistrza szkolącego jest nie do przecenienia” – czytamy w liście od Prezesa Bartnika - „Życzę Państwu dalszych sukcesów w kontynuowaniu chlubnych tradycji oraz w urzeczywistnianiu nowych inicjatyw, które będą wspierały młodych adeptów nauki zawodu”.

Link do spotkania

08.10.2015 | AKTUALNOŚCI

Webinar na temat oszczędności w branży motoryzacyjnej!

Prowadzony przez eksperta projektu "3xśrodowisko" Tadeusza Gargasa. Dowiedz się jak oszczędzać i weź udział w konkursie.

Termin spotkania: 13 października, godzina 19:00

Link do spotkania

Źródło: Własne

30.09.2015 | AKTUALNOŚCI

Likwidacja szkód komunikacyjnych 21.10.2015 r. - szkolenie

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie zaprasza na szkolenie: LIKWIDACJA SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH

 • MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa, ul. Podwale 11 lok.121
 • GODZINY SZKOLENIA: 10.00 – 16.00
 • PROWADZĄCY SZKOLENIE: Mec. Sebastian Sadowski
PROGRAM SZKOLENIA:
 1. Zasady odpowiedzialności ubezpieczyciela w przypadku OC.
 2. Procedura zgłaszania szkody.
 3. Kalkulacja szkody częściowej i całkowitej.
 4. Prawo do odszkodowania za ubytek wartości handlowej pojazdu.
 5. Czy w przypadku szkody z OC dopuszczalne jest potrącenie za amortyzację?
 6. Części oryginalne czy zamienniki?
 7. Samochód zastępczy na czas naprawy.
 8. Likwidacja szkody z OC z perspektywy serwisu.
 9. Zasady odpowiedzialności ubezpieczyciela w przypadku AC.
 10. Kalkulacja szkody częściowej i całkowitej.
 11. Terminy wypłat odszkodowania przez ubezpieczyciela – OC i AC.
 12. Odbiór odszkodowania od ubezpieczyciela przez serwis – upoważnienie a cesja.
 13. Sytuacja uprawnionego oraz warsztatu w razie odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela lub zaniżenia kwoty odszkodowania.
 14. Sytuacja warsztatu w razie odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela lub zaniżenia kwoty odszkodowania.
 15. Zmiana ustawy o prawach konsumenta – nowe obowiązki dla przedsiębiorców – zasady reklamacji i rękojmi na usługi i części.
DO POBRANIA:
 1. Program szkolenia
 2. Formularz zgłoszeniowy

Źródło: Własne

30.09.2015 | AKTUALNOŚCI

KONKURS dla przedsiębiorców „Oszczędzaj chroniąc środowisko”

Partnerzy Projektu 3xśrodowisko serdecznie zapraszają przedsiębiorców wprowadzających w swoich firmach proekologiczne rozwiązania oszczędzające zasoby, takie jak energia elektryczna, woda i inne,do wzięcia udziału w konkursie dla firm sektora MŚP "Oszczędzaj chroniąc środowisko". Wykaz nagród oraz inne warunki uczestnictwa dostępne są na stronie projektu: http://www.3xsrodowisko.pl

Źródło: Własne

30.07.2015 | AKTUALNOŚCI

PRZEDSIĘBIORCO – chcesz rozwijać swoją firmę przy wsparciu środków unijnych?

ZGŁOŚ SIĘ NA BEZPŁATNE SZKOLENIA „Fundusze Europejskie – jakie to proste”

Szkolenia zorganizowane są w ramach realizowanego przez Związek Rzemiosła Polskiego, Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości oraz Fundację Małych i Średnich Przedsiębiorstw projektu „Fundusze Europejskie - jakie to proste.

Działania edukacyjne dla przedsiębiorców sektora MSP z zakresu Funduszy Europejskich na lata 2014-2020”. Uczestnicy szkoleń zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 w zakresie Programów Operacyjnych na szczeblu krajowym i regionalnym oraz nabędą umiejętności w zakresie planowania i realizacji projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich, dostępnych w ramach obecnej perspektywy finansowej.

Uczestnikami szkolenia mogą być przedsiębiorcy sektora MŚP oraz ich pracownicy. Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają nocleg, wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu zgodnie z regulaminem.

Więcej informacji oraz rejestracja na stronie www.funduszejakietoproste.pl
Zapraszamy do udziału.

Źródło: Własne

20.07.2015 | AKTUALNOŚCI

INNOWACJE DLA RZEMIOSŁA MOTORYZACYJNEGO

Zapraszamy przedsiębiorców do udziału w konferencji upowszechniającej projekt: Innowacje dla rzemiosła motoryzacyjnego organizowanej przez:

Radę OPZZ Województwa Łódzkiego – lidera Projektu oraz Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie i People of Progress Jolanta Sławińska – partnerów Projektu.

KONFERENCJA UPOWSZECHNIAJĄCA PROJEKT
„INNOWACJE DLA RZEMIOSŁA MOTORYZACYJNEGO”

odbędzie się 29 lipca 2015 r.
w siedzibie Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości
ul Smocza 27, Warszawa
Rozpoczęcie konferencji – godz. 11.00

W trakcie konferencji zostaną zaprezentowane rezultaty realizacji Projektu.

Konferencja stworzy możliwość nawiązania nowych kontaktów i wymiany doświadczeń osób ze środowiska motoryzacyjnego.

Udział w konferencji jest BEZPŁATNY .
W załączeniu program konferencji.

REJESTRACJA: Prosimy o przesłanie zgłoszenia do dn. 23.07.2015 na adres e-mail: cech@motoryzacja.home.pl oraz gosia_zborowska@wp.pl lub zgłoszenie uczestnictwa pod numerem telefonu (22) 6350464. Rejestracja zostanie zamknięta po wyczerpaniu limitu miejsc.


„Innowacje dla rzemiosła motoryzacyjnego” Nr umowy UDA-POKL.02.01.02-00-067/14
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Źródło: Własne

17.06.2015 | AKTUALNOŚCI

Walne Zgromadzenie Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych

W Pałacu Chodkiewiczów, siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w dniu 11.06.2015 r. odbyło się doroczne sprawozdawcze Walne Zgromadzenie członków Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie, aby podsumować działania organizacji i określić plan działania na kolejny rok.

Pierwsza, uroczysta część sesji rozpoczęła się od powitania Starszego Cechu Janusza Zdorta oraz wręczenia wyróżnień rzemieślnikom i nadania godności Honorowego Członka Cechu Kol. – Stanisławowi Lambertowi i Józefowi Tomala. Wyróżnieni zostali: Srebrnym Medalem im. Kilińskiego nadanym przez Związek Rzemiosła Polskiego - Marek Skaczkowski i Jacek Święckowski, Honorową Odznaką Związku Rzemiosła Polskiego – Sławomir Jakacki. Wyróżnienia Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości otrzymały firmy - Reno-Max Katarzyna Kilińska i Jacek Kiliński, Calibra - Leszek Owczarczyk , Jadwiga Owczarczyk , Andrzej Kozdęba, Auto Wig s.c Krzysztof Więcławski - Krzysztof Guz oraz Kazimierz Danielak i Adam Gontarczyk. Pamiątkowy dyplom 50-lecia działalności odebrał p. Konstanty Połaski.

Za współpracę z warszawskimi przedsiębiorcami uhonorowano Srebrną Odznaką za szkolenie uczniów dyr. Tadeusza Wojciechowskiego z Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Warszawie.

 

W kolejnych punktach zebrania podjęto dyskusję nad bieżącymi problemami organizacji. Tematyka dyskusji koncentrowała się na kwestiach roli środowiska rzemiosła we współczesnej rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Zwrócono uwagę na konieczność modyfikacji kształcenia zawodowego, a w szczególność kwestii związanych z egzaminami czeladniczymi i mistrzowskimi, działań związanych z podnoszeniem znaczenia i promocją kształcenia zawodowego, w tym kształcenia dualnego.

Polityka zmierzająca do podnoszenia pozycji organizacji rzemiosła jako reprezentantów interesów mikro, małych i średnich przedsiębiorstw stała się wyznacznikiem działań na najbliższy rok.

Źródło: Własne

16.06.2015 | AKTUALNOŚCI

Relacja z Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

W dniu 11 czerwca br. w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 przy ul. Jana Pawła II odbyło się wręczenie certyfikatów uczniom uczęszczającym do klasy o profilu "bezpieczeństwo ruchu drogowego". Klasa ta jest pod patronatem Wydziału Ruchu Drogowego KSP i Politechniki Warszawskiej.

Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

W uroczystości wzięło udział szereg zaproszonych gości w tym, Zastępca Burmistrza władz dzielnicy Wola, przedstawiciel Komendy Głównej i Stołecznej Policji, Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Inspekcji Transportu Drogowego, Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie reprezentował Starszy Cechu Janusz Zdort.

Po wręczeniu certyfikatów i oficjalnej uroczystości, goście wraz z uczniami przeszli na boisko, gdzie zaprezentowano szereg atrakcji. Na początek wystąpiła Orkiestra Reprezentacyjna Komendy Głównej Policji. Można było obejrzeć patrol konny, nieoznakowany radiowóz z wideo rejestratorem i nieoznakowany motocykl. Młodzież brała udział w konkursach z nagrodami, a jednym z nich był tor sprawnościowy jazdy na motorowerze przygotowany przez policjantów ruchu drogowego.

 

Źródło: Własne

21.05.2015 | AKTUALNOŚCI

PREZYDENT RP do Rzemieślników

Na ręce Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego Jerzego Bartnika wpłynęło pismo od Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

W dokumencie Prezydent odnosi się do działalności środowiska rzemiosła i wskazuje na znaczenie sektora MŚP dla polskiej gospodarki.

Zapraszamy do zapoznania się z pismem Prezydenta w załączeniu

ZAŁĄCZNIK:

Pismo PR B. Komorowskiego do rzemiosła

Źródło: Własne

08.05.2015 | SZKOLENIE

Likwidacja szkód komunikacyjnych 28.05.2015 r. - szkolenie

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie zaprasza na szkolenie: LIKWIDACJA SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH 28 maja 2015 r. - czwartek

 • MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa, ul. Podwale 11 lok.121
 • GODZINY SZKOLENIA: 10.00 – 16.00
 • PROWADZĄCY SZKOLENIE: Mec. Sebastian Sadowski

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Zasady odpowiedzialności ubezpieczyciela w przypadku OC.
 2. Procedura zgłaszania szkody.
 3. Kalkulacja szkody częściowej i całkowitej.
 4. Prawo do odszkodowania za ubytek wartości handlowej pojazdu.
 5. Czy w przypadku szkody z OC dopuszczalne jest potrącenie za amortyzację?
 6. Części oryginalne czy zamienniki?
 7. Samochód zastępczy na czas naprawy.
 8. Likwidacja szkody z OC z perspektywy serwisu.
 9. Zasady odpowiedzialności ubezpieczyciela w przypadku AC.
 10. Kalkulacja szkody częściowej i całkowitej.
 11. Terminy wypłat odszkodowania przez ubezpieczyciela – OC i AC.
 12. Odbiór odszkodowania od ubezpieczyciela przez serwis – upoważnienie a cesja.
 13. Sytuacja uprawnionego oraz warsztatu w razie odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela lub zaniżenia kwoty odszkodowania.
 14. Sytuacja warsztatu w razie odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela lub zaniżenia kwoty odszkodowania.
 15. Zmiana ustawy o prawach konsumenta – nowe obowiązki dla przedsiębiorców – zasady reklamacji i rękojmi na usługi i części.

DO POBRANIA:

 1. Program szkolenia
 2. Formularz zgłoszeniowy

Źródło: Własne

05.05.2015 | AKTUALNOŚCI

„Przygotowywanie wykwalifikowanych kadr dla gospodarki”

Konferencja zorganizowana przez Związek Rzemiosła Polskiego oraz Ministerstwo Gospodarki odbyła się 6 maja 2015 r. w Warszawie.

Konkurencyjność i innowacyjność gospodarki zależy w dużej mierze od kwalifikacji kadr, ich wiedzy i doświadczenia. W ostatnim czasie obserwujemy powrót do szkolnictwa zawodowego.

To bardzo dobry znak, ale należy pamiętać, że to proces, który wymaga wsparcia na każdym możliwym poziomie: rządowym, regionalnym i lokalnym – powiedział wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński podczas konferencji.

W czasie konferencji wicepremier Janusz Piechociński oraz prezes ZRP Jerzy Bartnik podpisali deklarację o współpracy na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego między Ministerstwem Gospodarki a Związkiem Rzemiosła Polskiego.

27 przedstawicieli Izb Rzemieślniczych z całego kraju odznaczono Odznaką Honorową za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej za działania na rzecz edukacji zawodowej.

Wśród uhonorowanych firm członek naszego Cechu p. Waldemar Mrówczyński – URSYN CAR

Więcej o wydarzeniu można przeczytać na stronie Ministerstwa Gospodarki

GALERIA ZDJĘĆ:

Źródło: Własne

05.05.2015 | AKTUALNOŚCI

Święto Mistrza 2015

W sobotę 25 kwietnia br. w stolicy odbyły się uroczyste obchody „Święta Mistrza” połączone z 221 rocznicą Insurekcji Warszawskiej zorganizowane przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości we współpracy z Polską Fundacja Kościuszkowską.

Msza Święta w Bazylice Archikatedralnej Św. Jana Chrzciciela, uroczystości na Zamku Królewskim i pod pomnikiem J. Kilińskiego oraz uroczyste spotkanie w Pałacu Chodkiewiczów - siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego zakończone piknikiem to wydarzenia towarzyszące obchodom „Święta Mistrza 2015”. Obchody rozpoczęły się o godzinie 10:00 Mszą Świętą w Bazylice Archikatedralnej Św. Jana Chrzciciela, skąd w asyście Kompanii Honorowej Wojska Polskiego ruszył przemarsz przedstawicieli polskiego rzemiosła w togach i z insygniami. Pod Zamkiem Królewskim złożono kwiaty przed urną z sercem T. Kościuszki, odczytano apel pamięci i oddano salwy honorowe. Następnie przemarsz ze sztandarami ruszył pod pomnik Kilińskiego, gdzie złożone zostały wieńce. Obchody zakończyły się w Pałacu Chodkiewiczów - siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego wystąpieniami gości oraz wręczeniem odznaczeń państwowych, resortowych i rzemieślniczych, w tym Szabli Kilińskiego przyznawanych za wybitne osiągnięcia na rzecz rozwoju rzemiosła polskiego i działalność społeczną.

Podczas uroczystości na wniosek Prezydent RP za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej - Medalami Złotymi za Długoletnią Służbę odznaczył członków Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie: Pana Konstantego Połaskiego i Pan Andrzeja Szczęścika.

Odznaczenia rzemieślnicze otrzymali:

 • Lech Lipka - Srebrną Honorową Odznaką „Za szkolenie uczniów w rzemiośle”
 • Andrzeja Stępień – mistrz mechaniki pojazdowej - Statuetkę „Syrenki”
.

Obchody „Dnia Mistrza 2015” relacjonowała TVP Warszawa. Materiał ukazał się w Telewizyjnym Kurierze Warszawskim emitowanym o 18:30 w TVP Warszawa 25.04.2015 r. Materiał ukazał się w Telewizyjnym Kurierze Warszawskim emitowanym o 18:30 w TVP Warszawa 25.04.2015 r. (7:40).

Więcej o wydarzeniu można przeczytać tutaj

GALERIA ZDJĘĆ:

Źródło: Własne

20.04.2015 | AKTUALNOŚCI

KONFERENCJA - NOWCZESNE SAMOCHODY TECHNOLOGIA NAPRAW I LIKWIDACJA SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych zaprasza w dniach 20-21 maja 2015 r. na konferencję "NOWCZESNE SAMOCHODY TECHNOLOGIA NAPRAW I LIKWIDACJA SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH"

Szczegółowe informacje (pliki do pobrania):

 1. Informacja ogólna
 2. Tematy Konferencji
 3. Karta zgłoszeniowa

Źródło: Własne

14.04.2015 | AKTUALNOŚCI

SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI MOTORYZACYJNYCH

W dniu 1 kwietnia 2015 r . odbyło się spotkanie przedstawicieli najbardziej liczących się organizacji, które reprezentują i zrzeszają warsztaty blacharsko-lakiernicze w Polsce:

 1. Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie
 2. Ogólnopolska Komisja Rzemiosł Motoryzacyjnych ZRP
 3. Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów
 4. Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego
 5. Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych
 6. Związek Dealerów Samochodów

Termin spotkania nie był przypadkowy ponieważ właśnie od 1 kwietnia br. weszły w życie Wytyczne KNF dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych.

Spotkanie dotyczyło sytuacji ekonomicznej legalnie działających warsztatów blacharsko-lakierniczych, po wejściu w życie wytycznych KNF. Tematy spotkania:

 1. Wytyczne KNF i ich wpływ na rynek warsztatów blacharsko-lakierniczych,
 2. Prawo konsumenckie
 3. Problem szarej strefy
 4. Poprawa bezpieczeństwa na drogach.

Celem spotkania było wypracowanie wspólnego stanowiska i reprezentacji przed organem ustawodawczym i organami wykonawczymi Państwa.

Źródło: Własne

30.03.2015 | AKTUALNOŚCI
Życzenia Wielkanocne 2015

 

 

23.03.2015 | AKTUALNOŚCI

Likwidacja szkód komunikacyjnych 21.04.2015 r. - szkolenie

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie zaprasza na szkolenie: LIKWIDACJA SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH 21 kwietnia 2015 r. – wtorek

 • MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa, ul. Podwale 11 lok.121
 • GODZINY SZKOLENIA: 10.00 – 16.00
 • PROWADZĄCY SZKOLENIE: Mec. Sebastian Sadowski

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Zasady odpowiedzialności ubezpieczyciela w przypadku OC.
 2. Procedura zgłaszania szkody.
 3. Kalkulacja szkody częściowej i całkowitej.
 4. Prawo do odszkodowania za ubytek wartości handlowej pojazdu.
 5. Czy w przypadku szkody z OC dopuszczalne jest potrącenie za amortyzację?
 6. Części oryginalne czy zamienniki?
 7. Samochód zastępczy na czas naprawy.
 8. Likwidacja szkody z OC z perspektywy serwisu.
 9. Zasady odpowiedzialności ubezpieczyciela w przypadku AC.
 10. Kalkulacja szkody częściowej i całkowitej.
 11. Terminy wypłat odszkodowania przez ubezpieczyciela – OC i AC.
 12. Odbiór odszkodowania od ubezpieczyciela przez serwis – upoważnienie a cesja.
 13. Sytuacja uprawnionego oraz warsztatu w razie odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela lub zaniżenia kwoty odszkodowania.
 14. Sytuacja warsztatu w razie odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela lub zaniżenia kwoty odszkodowania.
 15. Zmiana ustawy o prawach konsumenta – nowe obowiązki dla przedsiębiorców – zasady reklamacji i rękojmi na usługi i części

DO POBRANIA:

 1. Program szkolenia
 2. Formularz zgłoszeniowy

Źródło: Własne

02.03.2015 | SZKOLENIE

Akademia Zarządzania Serwisem Samochodowym– projekt szkoleniowy dla małych firm i osób po 45 roku życia

Akademia skierowana jest do właścicieli serwisów samochodowych i osób, które serwisami kierują. Program jest dedykowany dla osób w wieku powyżej 45 roku życia i uwzględnia ich preferencje dotyczące sposobów nauki, tempa przyswajania wiedzy i luki kompetencyjne tej grupy. W programie zawarte są wszystkie najważniejsze aspekty związane z zrządzaniem małym przedsiębiorstwem i jest nakierowana na przedsiębiorstwa z branży usług motoryzacyjnych.

Akademia zaplanowana jest w terminie od 29 maja 2015 do 28 listopada 2015 roku i składa się w 5 dwudniowych zjazdów (każdy moduł to 1 zjazd).

DO POBRANIA:

 1. Informacje szczegółowe na temat Akademii Zarządzania

Źródło: Własne

27.02.2015 | AKTUALNOŚCI

Likwidacja szkód komunikacyjnych 18.03.2015 r. - szkolenie

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie zaprasza na szkolenie: LIKWIDACJA SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH 18 marca 2015 r. – środa

 • MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa, ul. Podwale 11 lok.121
 • GODZINY SZKOLENIA: 10.00 – 16.00
 • PROWADZĄCY SZKOLENIE: Mec. Sebastian Sadowski

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Zasady odpowiedzialności ubezpieczyciela w przypadku OC.
 2. Procedura zgłaszania szkody.
 3. Kalkulacja szkody częściowej i całkowitej.
 4. Prawo do odszkodowania za ubytek wartości handlowej pojazdu.
 5. Czy w przypadku szkody z OC dopuszczalne jest potrącenie za amortyzację?
 6. Części oryginalne czy zamienniki?
 7. Samochód zastępczy na czas naprawy.
 8. Likwidacja szkody z OC z perspektywy serwisu.
 9. Zasady odpowiedzialności ubezpieczyciela w przypadku AC.
 10. Kalkulacja szkody częściowej i całkowitej.
 11. Terminy wypłat odszkodowania przez ubezpieczyciela – OC i AC.
 12. Odbiór odszkodowania od ubezpieczyciela przez serwis – upoważnienie a cesja.
 13. Sytuacja uprawnionego oraz warsztatu w razie odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela lub zaniżenia kwoty odszkodowania.
 14. Sytuacja warsztatu w razie odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela lub zaniżenia kwoty odszkodowania.
 15. Zmiana ustawy o prawach konsumenta – nowe obowiązki dla przedsiębiorców – zasady reklamacji i rękojmi na usługi i części

DO POBRANIA:

 1. Więcej

Źródło: Własne

25.02.2015 | AKTUALNOŚCI

Zmiana ustawy o prawach konsumenta – nowe obowiązki sprzedawców oraz nowe zasady rozpatrywania reklamacji.

Zmiana ustawy o prawach konsumenta – nowe obowiązki sprzedawców oraz nowe zasady rozpatrywania reklamacji. Spotkanie odbędzie się 17 marca 2015 r. w godz. 9:00 – 17:00 w siedzibie Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych ul. Podwale 11, 00-252 Warszawa

Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza organizacje zrzeszone w Izbie do udziału w bezpłatnych spotkaniach tematycznych

Udział w szkoleniach dla członków Izby jest całkowicie bezpłatny. W szkoleniu mogą uczestniczyć:

 • -pracownicy i pracownice oraz członkowie władz organizacji zrzeszonych w Izbie,
 • -właściciele i członkowie zarządu przedsiębiorstw zrzeszonych w tych organizacjach.
Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz wyżywienie. Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

UWAGA! Obowiązują zapisy! Ze względu na efektywność pracy uczestników limit miejsc wynosi 15.

Spotkanie jest organizowane w ramach projektu pt. ”Budowa i wsparcie sieci organizacji działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie mazowieckim” i jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Serdecznie zapraszamy!

Wydział ds. Funduszy Unijnych i Szkoleń Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Zgłoszenia: 22 635 04 64 lub 608 502875 – email:cech@motoryzacja.home.pl

DO POBRANIA:

 1. Formularz zgłoszeniowy

Źródło: Własne

6.02.2015 | AKTUALNOŚCI

Likwidacja szkód komunikacyjnych 19.02.2015 r. - szkolenie

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie zaprasza na szkolenie: LIKWIDACJA SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH 19 luty 2015 r. – czwartek

 • MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa, ul. Podwale 11 lok.121
 • GODZINY SZKOLENIA: 10.00 – 16.00
 • PROWADZĄCY SZKOLENIE: Mec. Sebastian Sadowski

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Zasady odpowiedzialności ubezpieczyciela w przypadku OC.
 2. Procedura zgłaszania szkody.
 3. Kalkulacja szkody częściowej i całkowitej.
 4. Prawo do odszkodowania za ubytek wartości handlowej pojazdu.
 5. Czy w przypadku szkody z OC dopuszczalne jest potrącenie za amortyzację?
 6. Części oryginalne czy zamienniki?
 7. Samochód zastępczy na czas naprawy.
 8. Likwidacja szkody z OC z perspektywy serwisu.
 9. Zasady odpowiedzialności ubezpieczyciela w przypadku AC.
 10. Kalkulacja szkody częściowej i całkowitej.
 11. Terminy wypłat odszkodowania przez ubezpieczyciela – OC i AC.
 12. Odbiór odszkodowania od ubezpieczyciela przez serwis – upoważnienie a cesja.
 13. Sytuacja uprawnionego oraz warsztatu w razie odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela lub zaniżenia kwoty odszkodowania.
 14. Sytuacja warsztatu w razie odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela lub zaniżenia kwoty odszkodowania.

DO POBRANIA:

 1. Więcej

Źródło: Własne

19.01.2015 | AKTUALNOŚCI

Świąteczno-Noworoczne spotkanie Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie

9 stycznia 2015 r. tradycyjnie spotkaliśmy się na uroczystej kolacji z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

Spotkanie to zaszczycili swą obecnością rzemieślnicy naszej organizacji oraz przedstawiciele samorządu gospodarczego Edward T. Połaski Prezes Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, przedstawiciele Zespołu Szkół Samochodowych na ul. Jana Pawła II z dyr. Tadeuszem Wojciechowskim.

Starszy Cechu Janusz Zdort złożył wszystkim rzemieślnikom i ich rodzinom życzenia świąteczno-noworoczne oraz w kilku słowach podsumował zakończony rok działalności Cechu. Wspaniały koncert kolęd w wykonaniu wszystkich gości wprowadził zebranych w świąteczno-noworoczny nastrój. Spotkanie Noworoczne członków Cechu było znakomitą okazją do wymiany uwag i opinii na tematy bieżące.

Źródło: Własne

 

19.12.2014 | AKTUALNOŚCI
Życzenia Gwiazdkowe 2014

 

 

14.11.2014 | AKTUALNOŚCI

SZARA STREFA W MOTORYZACJI

Jak ograniczyć szarą strefę w branży motoryzacyjnej - apel Związku Rzemiosła Polskiego do Premier Ewy Kopacz

Związek Rzemiosła Polskiego przesłał do Premier Ewy Kopacz apel o podjęcie działać mających na celu ograniczenie szarej strefy w usługach branży motoryzacyjnej.

W opinii przedstawicieli licznego sektora usług motoryzacyjnych obecny niedoskonały stan prawny regulujący działania firm ubezpieczeniowych w zakresie rozliczeń komunikacyjnych napraw powypadkowych, w tym szereg luk prawnych, dają zakładom ubezpieczeniowym zbyt dużą swobodę w działalności.

Problem dotyczy stosowanych przez ubezpieczycieli, tzw. ryczałtowych rozliczeń napraw powypadkowych objętych odszkodowaniami komunikacyjnymi. Przeważająca, bo 60-procentowa grupa klientów firm ubezpieczeniowych, wybiera ryczałtowe rozliczenia napraw powypadkowych. Oznacza to wycenę świadczonej usługi w oparciu o kosztorys sporządzany przez firmę ubezpieczeniową i prowadzi do konieczności wykonania naprawy po najniższych kosztach, - najczęściej na poziomie akceptowalnym tylko przez firmy działające w szarej strefie.

Nie można pominąć jeszcze jednego aspektu obserwowanych nieprawidłowości- polegającego na stosowaniu rażąco niskich stawek za roboczogodzinę, nie zapewniających minimalnej rentowności w nowoczesnym, legalnie działającym zakładzie.

Do grona ofiar tego typu zjawisk czy procederów, oprócz legalnie działających przedsiębiorców, należy zaliczyć także osoby zatrudniane w szarej strefie - bez opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy.

DO POBRANIA:

 1. Treść apelu ZRP do Premier Kopacz

Źródło: zrp.pl 14.11.2014

 

 

 

12.11.2014 | AKTUALNOŚCI

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014

Przedstawiamy Państwu przedsiębiorców z Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie startujących w wyborach samorządowych.

szczegółowe informacje na stronie komitetu wyborczego: http://www.tomaszdabrowski.pl

Źródło: własne

 

 

 

04.11.2014 | AKTUALNOŚCI

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ORGANIZACJI ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ FIRMIE – 22.11.2014 R.

Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza organizacje zrzeszone w Izbie do udziału w spotkaniu tematycznym poświęconym ochronie danych osobowych w organizacji oraz małej i średniej firmie.

Szkolenie będzie miało formę warsztatu, a jego głównym celem będzie przekazanie uczestnikom nie tylko teoretycznych, ale przede wszystkim praktycznych informacji, w jaki sposób zapewnić w swojej organizacji prawidłową ochronę danych osobowych, m.in. co i jak zgłaszać do GIODO i jak zapewnić bezpieczeństwo przechowywania danych.

Okres realizacji projektu: 01.09.2014 r. – 31.08.2015 r. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne dzięki finansowemu wsparciu Projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Spotkanie odbędzie się w dniu 22 listopada 2014 r. /sobota/ w godzinach 9:00 – 17:00 w siedzibie Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych ul. Podwale 11 p.121, 00-252 Warszawa..

Udział w szkoleniu dla członków Izby jest całkowicie bezpłatny. ZAPRASZAMY

DO POBRANIA:

 1. Więcej informacji

Źródło: własne

 

 

20.10.2014 | AKTUALNOŚCI

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ORGANIZACJI ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ FIRMIE

Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza organizacje zrzeszone w Izbie do udziału w spotkaniu tematycznym poświęconym ochronie danych osobowych w organizacji oraz małej i średniej firmie.

Szkolenie będzie miało formę warsztatu, a jego głównym celem będzie przekazanie uczestnikom nie tylko teoretycznych, ale przede wszystkim praktycznych informacji, w jaki sposób zapewnić w swojej organizacji prawidłową ochronę danych osobowych, m.in. co i jak zgłaszać do GIODO i jak zapewnić bezpieczeństwo przechowywania danych.

Okres realizacji projektu: 01.09.2014 r. – 31.08.2015 r. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne dzięki finansowemu wsparciu Projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Spotkanie odbędzie się w dniu 23 października 2014 roku w godzinach 9:00 – 17:00 w siedzibie Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych ul. Podwale 11 p.121, 00-252 Warszawa.

Udział w szkoleniu dla członków Izby jest całkowicie bezpłatny. ZAPRASZAMY

DO POBRANIA:

 1. Więcej informacji

Źródło: własne

 

 

13.08.2014 | AKTUALNOŚCI
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

INNOWACJE DLA RZEMIOSŁA MOTORYZACYJNEGO

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zapraszamy do uczestnictwa w pilotażowym projekcie doradczo-szkoleniowym dla 24 firm motoryzacyjnych realizowanym przez Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych z woj. łódzkiego. Projekt „Innowacje dla rzemiosła motoryzacyjnego” skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw branży motoryzacyjnej prowadzących warsztaty samochodowe na terenie całej Polski. Projekt zrealizowany zostanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet II „Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących”, Działanie 2.1 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki”, Poddziałanie 2.1.2. ”Partnerstwo dla zwiększenia adaptacyjności”.

Okres realizacji projektu: 01.09.2014 r. – 31.08.2015 r. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne dzięki finansowemu wsparciu Projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem ogólnym Projektu jest rozwój potencjału i zdolności adaptacyjnych 24 warsztatów samochodowych MŚP ich 120 pracowników poprzez indywidualne doradztwo i szkolenia.

Główny nacisk w projekcie zostanie położony na badania i analizy oraz doradztwo indywidualne dedykowane konkretnemu warsztatowi samochodowemu w formule stacjonarnej. Oznacza to, że będzie ono przeprowadzone bezpośrednio w warsztacie samochodowym, bez konieczności oddelegowywania pracowników na cały dzień.

Zainteresowane firmy udziałem w projekcie zobowiązane są, po uprzednim zapoznaniu się z regulaminem projektu, do wypełnienia i odesłania formularza zgłoszeniowego (skanem, faksem, pocztą tradycyjną) . ZAPRASZAMY.

DO POBRANIA:

 1. Pełna informacja o projekcie
 2. Regulamin projektu
 3. Formularz zgłoszeniowy

Źródło: własne

 

 

05.06.2014 | AKTUALNOŚCI

WALNE ZGROMADZENIE

28 maja br. odbyło się 66-ste sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie.

Obradom przewodniczył Starszy Cechu Janusz Zdort. Przyjęto sprawozdania z działalności i udzielono absolutorium Zarządowi za działalność roku ubiegłego.

Podczas Walnego Zgromadzenia uhonorowano długoletnich przedsiębiorców i ich pracowników za działalność na rzecz rozwoju motoryzacji. Srebrnym Medalem im. J. Kilińskiego Związku Rzemiosła Polskiego wyróżniono przedsiębiorców – Andrzeja Lipkę i Tadeusza Olszewskiego, Honorową Odznaką Związku Rzemiosła Polskiego – Andrzeja Lipskiego, Bogdana Malickiego, Janusza Siniarskiego-Czaplickiego. Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości uhonorowała Złotą Odznaką – Jerzego Brywczyńskiego, Marka Górskiego, Zbigniewa Kujawskiego, Ryszarda Rybickiego, Wiesława Szczęsnego oraz Srebrną Odznaką – Marka Adamskiego, Tomasza Iwanka, Krzysztofa Walendę. Złotą Honorową Odznaką Cechu wyróżnieni zostali – Zygmunt Krzyczkowski, Andrzej Osiecki, Roman Podobas. Dyplomy za długoletnią pracę otrzymali pracownicy firm: Auto-Elektryk Jacek Święckowski, Auto Service Jerzy Łęczycki oraz z firmy Ursyn Car Waldemara Mrówczyńskiego.

Źródło: Własne

 

 

20.05.2014 | AKTUALNOŚCI

Uroczystość Święta Mistrza 2014 i Jubileusz 85-lecia działalności Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości odbyła się w dniu 10 maja 2014 r.

O godzinie 10.00 w Bazylice Archikatedralnej Św. Jana Chrzciciela uroczystą Mszą św. w intencji rzemiosła celebrował biskup Rafał Markowski. Po Mszy św. w asyście Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego zostały złożone wieńce o mazowieckiego rzemiosła pod pomnikiem Jana Kilińskiego na Starym Mieście.

Następnie w Pałacu Chodkiewiczów, w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie odbyła się uroczysta sesja podczas, której za szczególne osiągnięcia na rzecz rozwoju rzemiosła polskiego i za działalność społeczną zostali uhonorowani rzemieślnicy oraz wręczono statuetki "Syrenki" za szkolenie uczniów – z naszej organizacji wyróżniono następujących rzemieślników i ich uczniów – Edwarda Bębnowicza, Piotra Borkowskiego, Janusza Zdorta.

Podczas uroczystości najbardziej wyróżniającym się członkom-działaczom samorządu gospodarczego rzemiosła mazowieckich organizacji, dyplomy wręczał Pan Marszałek Adam Struzik oraz Pani Minister Grażyna Henclewska. Starszy Cechu Janusz Zdort otrzymał dyplom od Marszałka Województwa p. Adama Struzika.

Źródło: własne

 

 

20.05.2014 | AKTUALNOŚCI

RZEMIOSŁO U PREZYDENTA RP

9 maja 2014 r. w Pałacu Prezydenckim z okazji jubileuszu 85-lecia Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie i 80-lecia Związku Rzemiosła Polskiego, Prezydent RP Bronisław Komorowski wręczył odznaczenia państwowe.

Rzemiosło u Prezydenta RP

Wśród odznaczonych byli przedsiębiorcy z Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie.

Odznaczeni zostali:

 • za zasługi w działalności na rzecz rozwoju rzemiosła w Polsce
 • ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
 • Pan Roman KANTORSKI
 • Pan Jerzy ŁĘCZYCKI
 • SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI
 • Pan Edward POŁASKI

Prezydent wręczył Medale Złote za Długoletnią Służbę, które otrzymali:

 • Pan Edward Bębnowicz
 • Pan Antoni Januszewski
 • Pan Waldemar Mrówczyński
 • Pan Zenon Nojszewski
 • Pan Józef Temporowski

Prezydent podkreślił, że uroczystość wręczenia odznaczeń jest okazją do podziękowań za wysiłek indywidualny oraz za osiągnięcia całego środowiska. Zaznaczył, że w tym roku Polska obchodzi 25-lecie Wolności. – Nie zawsze jest to tylko słodki owoc, ale zawsze wolność jest piękna – dodał.

Bronisław Komorowski dziękował również za drogę do wolności. – W ramach systemu socjalistycznego, w ramach socjalistycznej gospodarki księżycowej to środowiska rzemieślników, drobnych wytwórców były nielicznymi, ale niesłychanie ważnymi enklawami, oazami, w których funkcjonowała względna normalność – ocenił.

Bronisław Komorowski zwrócił uwagę, że w ramach drogi przez polską wolność środowiska rzemieślnicze przeżywały różnego rodzaju przeciążenia, trudności, bariery. – Mam świadomość, że ten moment przejścia był często bardzo trudny – powiedział.

- Wszyscy razem odczuwamy satysfakcję, że dzisiaj te wspaniałe tradycje polskiego rzemiosła i te bogate doświadczenia okazują się być jednym z fundamentów wielkiego sukcesu gospodarczego Polski, który jest zasługą w ogromnej mierze właśnie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – podkreślił prezydent.

Ocenił, że małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce są źródłem sukcesu ogólnonarodowego. Wspomniał, że małe i średnie przedsiębiorstwa wytwarzają 50% PKB. – To jest miara dokonań, zasług i osiągnięć – zaznaczył.

Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik podziękował Prezydentowi za wykazanie zrozumienia dla problemów i wyzwań, jakie stoją dzisiaj przed firmami rzemieślniczymi. Zaznaczył, że rzemiosło jest dobrze przygotowane zarówno do budowania siły polskiej gospodarki, jak i do wykonywania zadań związanych z edukacją młodzieży i przygotowaniem wykwalifikowanych kadr dla rynku pracy. Prezes Bartnik wspomniał również o ważnej roli, jaką odegrało rzemiosło w historii Polski zarówno pod względem społecznym, jak i gospodarczym.

Edward T. Połaski, prezes Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie omówił istotną rolę, jaką pełnią organizacje rzemiosła w kultywowaniu tradycji, promowaniu dobrych praktyk wśród lokalnych przedsiębiorców oraz integrowaniu firm rzemieślniczych.

Źródło: www.prezydent.pl

 

 


 


3 x środowisko

Warszawski Informator Motoryzacyjny 2004/2005
NOWA EDYCJA 2004/ 2005
Wszelkich informacji udziela biuro Cechu

Projekt i realizacja firmy ADED i MCh Delaware. © 2002-2003 Copyright by Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie