Dziś jest:                   • Dodaj do ulubionych                  Startuj z motoryzacja.home.pl  
MENU
AKTUALNOŚCI
REKLAMA


 

 • STRONA GŁÓWNA

 • CECH

 • 60 LAT CECHU

 • WIZYTÓWKI WARSZTÓW

 • KONTAKT

 • ARCHIWUM

 • SZKOLENIA NOWE

 • GIEŁDA OFERT PRACY

 • BHP DLA WARSZTATÓW

 • OCHRONA ŚRODOWISKA

 • POLSKI WARSZTATPARTNERZY

motofocus
www.electric-taxi.pl

PRASA
 


Serwis Motoryzacyjny


Vademecum ubezpieczeń


02.01.2018 | AKTUALNOŚCI

Likwidacja szkód komunikacyjnych 08.02.2018 r. – szkolenie – nowy termin

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie zaprasza na szkolenie: LIKWIDACJA SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH 08.02.2018 r.
 • MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa, ul. Podwale 11 lok. 121
 • GODZINY SZKOLENIA: 10.00-16.00
 • PROWADZĄCY SZKOLENIE: Radca Prawny - dr Sebastian Sadowski
Do pobrania:
20.12.2017 | AKTUALNOŚCI

17.12.2017 | AKTUALNOŚCI

Spotkanie Wigilijne Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie

Zgodnie z wieloletnią tradycją 15 grudnia 2017 r. zorganizowano spotkanie Wigilijne członków Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie. Spotkanie to zaszczycili swą obecnością rzemieślnicy naszej organizacji oraz przedstawiciele samorządu gospodarczego – Prezes Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie – Edward Tomasz Połaski, Prezes Polskiej Izby Motoryzacji Roman Kantorski. Starszy Cechu Janusz Zdort złożył wszystkim rzemieślnikom, seniorom życzenia świąteczno-noworoczne, po czym goście składali sobie osobiste życzenia dzieląc się tradycyjnie opłatkiem. Wspaniały koncert kolęd w wykonaniu wszystkich gości wprowadził zebranych w świąteczny nastrój.21.11.2017 | AKTUALNOŚCI

Kary za cofanie liczników w autach projekt Ministerstwa Sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało zmiany w prawie, które mają ukrócić oszukańczy proceder „przekręcania” liczników w używanych autach. W myśl projektowanych przepisów za każde takie działanie będzie grozić od 3 miesięcy do 5 lat więzienia – zarówno dla zlecającego oszustwo, jak i wykonawcy. Taka sama kara będzie grozić także wtedy, gdy właściciel samochodu nie zgłosi w stacji kontroli pojazdów faktu wymiany całego licznika na nowy – podaje Ministerstwo Sprawiedliwości.

Stacje kontroli pojazdów już teraz muszą przekazywać do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców stan licznika odczytany podczas obowiązkowych przeglądów technicznych pojazdów. Po zmianie przepisów stacje będą przekazywać do centralnej ewidencji także informację o wymianie licznika i jego przebiegu w chwili odczytu przez diagnostę.

Projekt przewiduje ponadto, że przy każdej kontroli Policja, Straż Graniczna, Inspekcja Transportu Drogowego, Żandarmeria Wojskowa i służby celne będą miały obowiązek spisywania aktualnego stanu licznika kontrolowanego samochodu. Dane trafią do centralnej ewidencji pojazdów.

Więcej: https://ms.gov.pl/pl/informacje/news,10038,kary-za-cofanie-licznikow-w-autach.html

18.10.2017 | AKTUALNOŚCI

Likwidacja szkód komunikacyjnych 23.11.2017 – szkolenie – nowy termin

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie zaprasza na szkolenie: LIKWIDACJA SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH 23.11.2017 r.
 • MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa, ul. Podwale 11 lok. 121
 • GODZINY SZKOLENIA: 10.00-16.00
 • PROWADZĄCY SZKOLENIE: Radca Prawny - dr Sebastian Sadowski
Do pobrania:
22.09.2017 | AKTUALNOŚCI

MODEL STOSOWANIA ZWIĘKSZONEJ WARTOŚCI KODU 51 w KALKULACJACH AUDATEX PRZY UŻYWANIU MATERIAŁÓW PREMIUM

Szanowni Państwo

Od września 2016 trwa spór o zmianę wartości tzw. koszyka materiałów lakierniczych obliczanego przez firmę AZT Automotive GmbH i używanego w kalkulacjach szkód komunikacyjnych. Poprzez bezzasadne wprowadzenie do koszyka, nieautoryzowanych przez producentów samochodów, materiałów lakierniczych linii Spectral/ Novol, wartość koszyka została obniżona o kilkanaście procent. Eksperci szacują, że działanie to spowodowało nieuzasadnione obniżenie wysokości kosztów materiałów lakierniczych w kalkulacjach likwidacji szkód sięgające 20 procent.

Polska Izba Motoryzacji i Związek Dealerów Samochodów wraz ze Związkiem Rzemiosła Polskiego podjęły działania prawne mające na celu zmianę tej niczym nieuzasadnionej decyzji firm AZT Automotive. Jednym z tych działań były naciski na AZT Automotive w celu wyjaśnienia powodów zmian wartości koszyka i wymuszenia cofnięcia zmian składu koszyka.

W ostatnich dniach AZT Automotive wystosowało kolejne pismo, z którego wynika, że AZT proponuje aby w obecnej sytuacji wartość aktualnego koszyka materiałów lakierniczych z udziałem produktów Spectral/Novol traktować w kalkulacjach Audatex jako wskaźnik 100 i w przypadku nieużywania przez serwis lakierniczy produktów linii Spectral/Novol podwyższać ten wskaźnik do rzeczywistej wartości używanych przez serwis materiałów Premium.

Model postępowania przy kalkulacjach Audatex ze zwiększeniem wartości KODU 51:
 1. W trakcie przygotowywania kalkulacji w systemie Audatex tzw. kod nr 51 mający nominalnie zgodnie z koszykiem AZT wartość 100 powinien zostać zwiększony o 21 % czyli do wartości 121. Zwiększenie to odpowiada różnicy pomiędzy obecnym koszykiem AZT z uwzględnieniem materiałów Spectral/Novol, a koszykiem obejmującym jedynie materiały Premium, dopuszczane i autoryzowane przez producentów samochodów. Taka wartość jest zgodna z realnymi cenami w grupie lakierów Premium (AKZO, AXALTA, PPG Refinish, BASF) i usunięciem z „koszyka AZT” lakierów Novol z technologią Spectral.
 2. Wartość powiększenia tego wskaźnika została oparta na wyliczeniach porównawczych firmy DAT Polska Sp. z o.o. pomiędzy metodą AZT i DAT Eurolack. Kalkulacje porównawcze odpowiedź DAT do ZDS
 3. Dodatkowo do tak wykonanej kalkulacji serwis powinien dołączyć:
 4. Oświadczenie, że nie stosuje technologii Spectral/Novol (wzór: oświadczenie Spectral Novol)
 5. Oświadczenie o stosowanej technologii Premium wraz z kopią pierwszej strony umowy z dystrybutorem lakieru marki Premium
 6. Odpowiedź AZT (przetłumaczona)
Nie można wykluczyć, że zastosowanie w sposób masowy opisanego sposobu spowoduje opór i sprzeciw towarzystw ubezpieczeniowych i będą one odmawiać uznania tak przygotowanych kalkulacji.

Pomimo tego ryzyka organizacje motoryzacyjne apelują do serwisów lakierniczych o rozpoczęcie korzystania z opisanego poniżej modelu kalkulacyjnego. Ponadto prosimy o bieżące informowanie o podjętych przez Państwa działaniach i reakcjach firm ubezpieczeniowych na nowy model wykonywania kalkulacji.

Z poważaniem,
Roman Kantorski, Polska Izba Motoryzacji
Andrzej Duch, Związek Rzemiosła Polskiego
Marek Konieczny, Związek Dealerów Samochodów

22.09.2017 | AKTUALNOŚCI

Ogólnopolska Rada Techniczna 12 września wznowiła działania – wspólna inicjatywa organizacji motoryzacyjnych

Po kilkunastu latach przerwy w funkcjonowaniu, reaktywowano działalność Ogólnopolskiej Rady Technicznej. Inicjatorami reaktywacji ORT były organizacje motoryzacyjne Polska Izba Motoryzacji, Związek Dealerów Samochodów, Związek Rzemiosła Polskiego, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie, rzeczoznawcy niezależni. Związek Rzemiosła Polskiego reprezentowali: Andrzej Duch, Józef Starczała, Andrzej Domagała i Jerzy Łęczycki.

Pierwszym i najpilniejszym zadaniem Rady będzie wypracowanie zasad i kontroli nad standardami i wskaźnikami w kalkulacjach szkód komunikacyjnych tak, aby zachować standardy techniczne napraw producentów samochodów i importerów lakierów.
Komunikat ORT podaje : „Organizacje motoryzacyjne reprezentujące rynek dystrybucji i serwisowania pojazdów w Polsce uważają, że sytuacja obecna nie może nadal trwać w takiej formie organizacyjnej i prawnej. Musi zostać uporządkowana, tak aby wskaźniki i wyliczenia na których opiera się system rozliczania i likwidacji szkód komunikacyjnych w Polsce były jasne, jednoznaczne i podlegające merytorycznej kontroli. Od września 2016 trwa spór o zmianę wartości tzw. koszyka materiałów lakierniczych obliczanego przez firmę AZT Automotive GmbH i używanego w kalkulacjach szkód komunikacyjnych. Poprzez bezzasadne wprowadzenie do koszyka materiałów lakierniczych nieautoryzowanych przez producentów samochodów, wartość koszyka została obniżona o kilkanaście procent, co spowodowało nieuzasadnione obniżenie wysokości kosztów materiałów lakierniczych w kalkulacjach likwidacji szkód. Analizy prawne dokonane przy okazji tego problemu pokazały, że brak jest podstaw prawnych do opierania wyceny szkód komunikacyjnych na polskim rynku na subiektywnych i niejasnych wskaźnikach i wyliczeniach AZT Automotive GmbH, które nie podlegają żadnej kontroli i weryfikacji.”

Organizacje motoryzacyjne uznały, że najlepszym narzędziem do zrealizowania tych celów będzie wznowienie działalności Ogólnopolskiej Rady Technicznej, której działania w latach 1997-2001 ukształtowały i zbudowały europejski system rozliczenia i likwidacji szkód komunikacyjnych w Polsce. W spotkaniu udział wzięło ponad 40 osób, w tym m.in.: przedstawiciele rzemiosła motoryzacyjnego, czyli serwisów samochodowych oraz rzeczoznawców, dealerów aut, importerów, firm lakierniczych i podmiotów zajmujących się kalkulacją napraw powypadkowych. Spotkanie poświęcone przede wszystkim sprawom organizacyjnym, zasadom funkcjonowania, regulaminowi oraz omówieniu najpilniejszych zagadnień, nad którymi ORT będzie pracować.
Kolejne spotkanie Ogólnopolskiej Rady Technicznej odbędzie się w październiku br.


01.09.2017 | AKTUALNOŚCI

Ogólnopolska Rada Techniczna wznowi swoje działanie 12.09.2017 r.

Od września 2016 r. trwa spór o zmianę wartości tzw. koszyka materiałów lakierniczych obliczanego przez firmę AZT Automotive GmbH i używanego w kalkulacjach szkód komunikacyjnych.
Poprzez bezzasadne wprowadzenie do koszyka materiałów lakierniczych nieautoryzowanych przez producentów samochodów, wartość koszyka została obniżona o kilkanaście procent, co spowodowało nieuzasadnione obniżenie wysokości kosztów materiałów lakierniczych w kalkulacjach likwidacji szkód.
Analizy prawne dokonane przy okazji tego konfliktu pokazały, że brak jest podstaw prawnych do opierania wyceny szkód komunikacyjnych na polskim rynku na subiektywnych i niejasnych wskaźnikach i wyliczeniach AZT Automotive GmbH, które nie podlegają żadnej kontroli i weryfikacji.

Organizacje motoryzacyjne reprezentujące rynek dystrybucji i serwisowania pojazdów w Polsce: Związek Rzemiosła Polskiego/w tym Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie/, Polska Izba Motoryzacji, Związek Dealerów Samochodów uważają, że sytuacja obecna nie może nadal trwać w takiej formie organizacyjnej i prawnej. Sytuacja musi zostać uporządkowana, tak aby wskaźniki i wyliczenia na których opiera się system rozliczania i likwidacji szkód komunikacyjnych w Polsce były jasne, jednoznaczne i podlegające merytorycznej kontroli. Organizacje te uznały, że najlepszym narzędziem do zrealizowania tych celów będzie wznowienie działalności Ogólnopolskiej Rady Technicznej, której działania w latach 1997-2001 ukształtowały i zbudowały europejski system rozliczenia i likwidacji szkód komunikacyjnych w Polsce.
Informacje z prac ORT będziemy zamieszczać na bieżąco.

30.08.2017 | AKTUALNOŚCI

Likwidacja szkód komunikacyjnych 12.10.2017 - szkolenie

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie zaprasza na szkolenie: LIKWIDACJA SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH 12.10.2017 r.
 • MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa, ul. Podwale 11 lok. 121
 • GODZINY SZKOLENIA: 10.00-16.00
 • PROWADZĄCY SZKOLENIE: Radca Prawny - dr Sebastian Sadowski
Do pobrania: źródło: własne

03.07.2017 | AKTUALNOŚCI

Odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie członków Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie

Wybrano 18 skład Zarządu Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie.
W Pałacu Chodkiewiczów przy ul. Miodowej w dniu 27 czerwca br. odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie członków Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie w 69 roku działalności organizacji, poprzedzone Mszą Św. w kościele o.o. Kapucynów na ul. Miodowej.

Dokonano podsumowania pracy Zarządu za ostatnią kadencję oraz wyboru nowych władz statutowych. W zebraniu uczestniczył V-ce Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jan Klimek, który podkreślił, że działania Cechu są spójne z działaniami ZRP oraz Prezes Mazowieckiej Izby Rzemiosła Edward Połaski i Prezes Polskiej Izby Motoryzacji Roman Kantorski.

Janusza Zdorta wybrano na Starszego Cechu, będzie to jego piąta kadencja pracy w Zarządzie. W skład Zarządu wybrani zostali: Edward Bębnowicz, Piotr Borkowski, Andrzej Gochna, Sławomir Jakacki, Roman Kantorski, Jerzy Łęczycki, Andrzej Szczęścik, Lech Lipka, Edward Tomasz Połaski, Krzysztof Witowski, Jacek Święćkowski, Adam Żółtek.

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został wybrany Waldemar Mrówczyński, członkowie - Andrzej Kokoszczyński, Antoni Januszewski, Andrzej Stępień. Przewodniczącym Sadu Cechowego – Andrzej Sęk, członkami – Jan Przybysz i Sławomir Dąbrowa.

Walne Zgromadzenie członków nadało tytuł Honorowego Członka Cechu zasłużonemu kol. Zenonowi Nojszewskiemu za osobiste zaangażowanie w działalność Cechu. V-ce Prezes ZRP Jan Klimek uhonorował Medalami Związku Rzemiosła zasłużonych działaczy samorządu Platynowym – Janusza Hancke, Złotym – Andrzeja Sęka, Srebrnym – Macieja Fogla, Jana Wasia, Krzysztofa Witowskiego, Adama Żółtka.03.07.2017 | AKTUALNOŚCI

Nowy prezes Związku Rzemiosła Polskiego

Jan Gogolewski, nowopowołany Prezes Związku Rzemiosła Polskiego, rzemieślnik, branży cukierniczej, właściciel Fabryki Wyrobów Cukierniczych JAGO w Bydgoszczy. Prezes (także nadal członek zarządu w Kujawsko-Pomorskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości) dziękując za okazane mu zaufanie obiecał, że jego działania będą skoncentrowane na pracach wzmacniających rolę rzemiosła we władzach i w społeczeństwie.
- Będę pracował na rzecz swojego środowiska, nad stworzeniem bardziej przyjaznego klimatu dla prowadzenia mikro i małych firm rzemieślniczych – podkreślił w swoim expose Jan Gogolewski.
– Wspólnie musimy dołożyć starań, aby rozwiązania korzystne dla naszego środowiska znalazły się w projektach legislacyjnych – dodał. Przedstawiciele rzemiosła będą czynnie uczestniczyć w konsultacjach wszelkich nowych aktów prawnych, które dotyczą mikro i MŚP, i muszą mieć wpływ na ich ostateczny kształt. W skład Zarządu ZRP wszedł – Edward Tomasz Połaski – Prezes MIRIP.

www.zrp.pl

31.05.2017 | AKTUALNOŚCI

Likwidacja szkód komunikacyjnych 22.06.2017 – szkolenie

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie zaprasza na szkolenie: LIKWIDACJA SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH 22.06.2017 r.
 • MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa, ul. Podwale 11 lok. 121
 • GODZINY SZKOLENIA: 10.00-16.00
 • PROWADZĄCY SZKOLENIE: Radca Prawny- Sebastian Sadowski
Do pobrania: Źródło: własne

30.05.2017 | AKTUALNOŚCI

"Święto Mistrza 2017"

W dniu 3 czerwca br. w stolicy odbędą się uroczyste obchody „Święta Mistrza”, organizowane przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości.
Uroczystości rozpoczną się Mszą Świętą w Bazylice Archikatedralnej, po której nastąpi uroczysty przemarsz pochodu sformowanego z przedstawicieli polskiego rzemiosła w togach i insygniach oraz przedstawicieli władz samorządowych, którzy w asyście Kompanii Honorowej Wojska Polskiego złożą wieńce pod pomnikiem Jana Kilińskiego. Następnie w Pałacu Chodkiewiczów - siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego odbędzie się ceremonia wręczenia odznaczeń rzemieślniczych, w tym „Szabli Kilińskiego”, przyznanych za szczególne osiągnięcia na rzecz rozwoju rzemiosła polskiego i za działalność społeczną. Uroczystości jubileuszowe zakończą się na dziedzińcu Związku Rzemiosła Polskiego piknikiem z okazji Dnia „Święta Mistrza” - wydarzenia organizowanego w celu zademonstrowania przywiązania do tradycji oraz dla podniesienia współcześnie społecznej rangi rzemiosła i znaczenia pozycji Mistrza w zawodzie.
Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli Pani Anna Zalewska – Minister Edukacji Narodowej, Pan Zdzisław Sipiera – Wojewoda Mazowiecki, Pan Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz – Prezydent m.st. Warszawy oraz Pan Jerzy Bartnik – Prezes Związku Rzemiosła Polskiego.

19.04.2017 | AKTUALNOŚCI

Likwidacja szkód komunikacyjnych 24.05.2017 - szkolenie

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie zaprasza na szkolenie: LIKWIDACJA SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH 24.05.2017 r.
 • MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa, ul. Podwale 11 lok. 121
 • GODZINY SZKOLENIA: 10.00-16.00
 • PROWADZĄCY SZKOLENIE: Radca Prawny- Sebastian Sadowski
Do pobrania: źródło: własne

12.04.2017 | AKTUALNOŚCI


05.04.2017 | AKTUALNOŚCI

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie i BETiS zapraszają na szkolenie uprawniające do obsługi klimatyzacji

„ Budowa, działanie, diagnostyka i obsługa klimatyzacji samochodowych wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej (WE) nr 307/2008”

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 maja 2015 roku o substancjach zubażających warstwę ozonowa oraz niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych, przedsiębiorcy prowadzący działalność polegającą na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu urządzeń klimatyzacyjnych, zawierających fluorowane gazy cieplarniane zobowiązani zostali do uzyskania nowych certyfikatów wydawanych przez uprawnione firmy.

Termin: 25 kwiecień 2017 r. wtorek - godz. 09-00-17.00
Miejsce: Warszawa
Kontakt: motoryzacja@home.pl tel. 608502875 www.motoryzacja.home.pl

Formularz Zgłoszeniowy
Program

21.02.2017 | AKTUALNOŚCI

OC w górę- wypłaty w dół. Towarzystwa ubezpieczeniowe mają sporo za uszami

Towarzystwa ubezpieczeniowe otrzymują od państwa polskiego podarunek non stop w postaci rynku klienta. Każdy kierowca ma bowiem ustawowy obowiązek wykupić polisę od odpowiedzialności cywilnej, tzw. OC. W 2016 r. gwałtownie wzrosły opłaty za OC. Czy te podwyżki były zasadne? Polska Izba Motoryzacji oraz Związek Rzemiosła Polskiego twierdzą, że dynamika wzrostu cen polis OC nie znajduje uzasadnienia.

Z danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wynika, że w 2015 r. towarzystwa ubezpieczeniowe dokonały ok. 2,1 mln wypłat z tytułu likwidacji szkód (OC i AC). Wielkość ta była identyczna jak w roku 2014 chociaż liczba pojazdów wzrosła o 4,3 % . W związku ze wzrostem liczby pojazdów w 2015 r. zwiększyły się wpływy z opłat za polisy OC w porównaniu z rokiem poprzednim. Dlaczego więc teraz pojawiła się taka dynamika wzrostu cen polis? Wzrosły one o 19 % za I kw. 2016, a po II kw. o 46 %.

Z informacji Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie wynika, że wartość wypadków drogowych w 2015 r. spadła o 3,5 % w stosunku do 2014 r. a wartość kolizji drogowych w 2015 r. wzrosła o 6 % w stosunku do roku poprzedniego.
Andrzej Rogiński

Źródło: www.poludnie.com.pl
Cały artykuł

21.02.2017 | AKTUALNOŚCI

Likwidacja szkód komunikacyjnych 16.03.2017 - szkolenie

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie zaprasza na szkolenie: LIKWIDACJA SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH 16.03.2017 r.
 • MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa, ul. Podwale 11 lok. 121
 • GODZINY SZKOLENIA: 10.00-16.00
 • PROWADZĄCY SZKOLENIE: Radca Prawny- Sebastian Sadowski
Do pobrania: Źródło: własne

13.02.2017 | AKTUALNOŚCI

„Dynamika wzrostu cen polis OC - nie znajduje uzasadnienia” – Konferencja prasowa organizacji przedsiębiorców

Sprzeciw organizacji przedsiębiorców przeciwko nieuzasadnionym podwyżkom OC. Towarzystwa Ubezpieczeniowe tłumaczą, że podwyżki są koniecznością gdyż przez lata utrzymywały się na tym samym poziomie. Argument ten – co nie dziwi – budzi wiele sprzecznych emocji. Otóż ze statystyk wynika, że od 10. lat liczba wypadków w Polsce uległa zmniejszeniu i w związku z tym wypłaty odszkodowań powinny być wartościowo i ilościowo mniejsze. Czemu dzieje się jednak odwrotnie i stawki wypłat rosną? Odpowiedź na powyższe pytania próbują dość nieudolnie uzasadniać PIU oraz T.U., które tłumaczą, że od 2007 ubezpieczyciele musieli zacząć doliczać VAT do kosztorysów a w 2008 roku zmieniły się zapisy w Kodeksie Cywilnym, w którym jasno określono, że poszkodowany, w tym najbliższa rodzina mają prawo do zadośćuczynienia.

9 lutego br. w Pałacu Chodkiewiczów w Warszawie odbyła się konferencja prasowa – „Dynamika wzrostu cen polis OC - nie znajduje uzasadnienia”. Gospodarzem spotkania był Związek Rzemiosła Polskiego i Polska Izba Motoryzacji. W Polsce działa, poza serwisami ASO, wiele tysięcy warsztatów zajmujących się naprawą pojazdów powypadkowych. Dużą część tych szkód z towarzystwami ubezpieczeń rozlicza warsztat, po otrzymaniu upoważnienia od poszkodowanego. Dlatego można przyjąć, że warsztaty posiadają wiarygodny obraz nieprawidłowości postępowania towarzystw ubezpieczeń w likwidacji szkód komunikacyjnych, a w szczególności OC.

Przedstawiciele organizacji branżowych przyjęli z zadowoleniem informację o pracach Sejmu w kwestii powstrzymania wzrostu cen polis za ubezpieczenia OC pojazdów. Polska Izba Motoryzacyjna (PIM), Związek Rzemiosła Polskiego i inne organizacje zasygnalizowały Marszałkowi Sejmu problemy nurtujące właścicieli pojazdów przy likwidacji szkód komunikacyjnych. Podczas konferencji eksperci przedstawili najważniejsze problemy, na jakie natrafiają poszkodowani.

Czy w związku z powyższym należy rozumieć, że to chciwość T.U. doprowadziła do tego, że zastosowanie miała praktyka w stylu „nie wypłacać odszkodowania albo wypłacić jak najniższą kwotę”? Dopiero gdy pojawiły się kancelarie odszkodowawcze Towarzystwa Ubezpieczeniowe zaczęły podnosić larum i windować stawki ubezpieczeń. Dzisiaj, po latach licznych procesów płacą więcej z tytułu odsetek i kosztów zastępstwa procesowego, niż – nierzadko – wynosiło samo odszkodowanie. Potwierdzeniem tego stanu jest publikacja Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w którym widnieje zapis, że koszty sądowe T.U. za 2015 rok wzrosły ponad dwukrotnie w stosunku do roku 2014 r. – nasuwa się zatem pytanie dlaczego nieprawidłowości T.U. mają być pokrywane przez podwyższanie stawek OC?

W 2015 r. dla Towarzystw Ubezpieczeniowych zakończyło się to miliardem strat. Wynik ten ewidentnie wskazuje na fatalne zarządzanie a informacje, które podaje PIU oraz TU, „że mamy jedne z najniższych składek OC na tle UE” nijak się mają do rzeczywistości oraz do tego jak bardzo odstajemy pod wzglądem średnich wypłacanych odszkodowań w Europie – w tym aspekcie zajmujemy 5 miejsce od końca biorąc pod uwagę 27 państw, które zostały wyszczególnione w raporcie PIU, 2016 r.

Źródło: PIM.pl; zrp.pl

12.01.2017 | AKTUALNOŚCI

Likwidacja szkód komunikacyjnych 02.02.2017 – szkolenie

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie zaprasza na szkolenie: LIKWIDACJA SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH 02.02.2017 r.
 • MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa, ul. Podwale 11 lok. 121
 • GODZINY SZKOLENIA: 10.00-16.00
 • PROWADZĄCY SZKOLENIE: Radca Prawny- Sebastian Sadowski
Do pobrania: Źródło: własne

12.01.2017 | AKTUALNOŚCI

Wniosek do UOKiK

Polska Izba Motoryzacji w dniu 02.01.2017 r. wystosowała do UOKiK wniosek o wszczęcie postępowania wyjaśniającego w związku z podejrzeniem stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. W załączeniu do Prezesa UOKiK została przesłana petycja, którą podczas XI Dyskusyjnego Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych podpisali przedstawiciele firm i organizacji działających w branży motoryzacyjnej.

Petycja jest wynikiem istotnej zmiany sposobu kalkulacji kosztów napraw blacharsko-lakierniczych dokonywanych w ramach likwidacji szkód komunikacyjnych. Podpisani pod nią przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji branżowych pragną zwrócić uwagę Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na praktykę rynkową, która może prowadzić do naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, a jednocześnie szkodzić tysiącom małych, średnich i dużych przedsiębiorców.

Wniosek o wszczęcie postępowania wyjaśniającego w związku z podejrzeniem stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

09.01.2017 | AKTUALNOŚCI

ZUS Przedsiębiorców 2017

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, tj.:

Zgodnie z art. 18 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2017 r. dla tych osób stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 2557,80 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 10 ustawy na dany rok kalendarzowy). Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2017 z 30 września 2016 r. (druk 881), prognozowane przeciętne wynagrodzenie ma wynieść 4263 zł.

Za miesiące styczeń - grudzień 2017 r. składka na ubezpieczenia społeczne wyżej wymienionych nie może być niższa:
 • na ubezpieczenie emerytalne od kwoty 499,28 zł (19,52%)
 • na ubezpieczenia rentowe od kwoty 204,62 zł ( 8%)
 • na ubezpieczenie chorobowe 62,67 zł (2,45%)
 • na ubezpieczenie wypadkowe 46,04 zł (1,80%)
 • Fundusz pracy 62,67 zł (2,45%)

Przy założeniu, że kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w przyszłym roku wyniesie 4263 zł, a zatem kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2017 wynosi 127 890 zł.
Podstawa wymiaru i wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne obowiązujące w przyszłym roku będą znane w drugiej połowie stycznia 2017 r.

22.12.2016 | AKTUALNOŚCI


21.12.2016 | AKTUALNOŚCI

Ułatwienia dla przedsiębiorców uchwalone przez Sejm

Posłowie poparli tekst ustawy zawierającej ułatwienia dla przedsiębiorców w ramach pakietu „100 zmian dla firm”. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców ma uprościć i poprawić warunki prawne wykonywania działalności gospodarczej oraz zwiększyć konkurencyjność gospodarki.

Zmiany zmniejszają obowiązki administracyjne przedsiębiorców, wspierają rozwój przedsiębiorczości i zwiększają efektywność pracy. Usprawniają proces inwestycyjny oraz zmniejszają uciążliwość prowadzonych kontroli. Wejście w życie uchwalonych przez Sejm rozwiązań pozwoli zaoszczędzić firmom i obywatelom około 230 mln zł rocznie. Ustawa wprowadza możliwość złożenia skargi do sądu na przewlekłość kontroli oraz zakaz przeprowadzania ponownej kontroli w tej samej sprawie przez ten sam organ. Przedsiębiorcy, którzy nie wystąpili o interpretację indywidualną przepisów nie będą narażeni na kary, jeżeli stosowali się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej.

Firmy zatrudniające poniżej 50 pracowników będą zwolnione z ustalania regulaminu wynagradzania, regulaminu pracy i tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – obecnie z obowiązków tych są zwolnione firmy zatrudniające do 19 osób.

Ustawa wydłuża i ujednolica terminy odwołań do sądu pracy. Pracownik będzie miał 21 dni na wniesienie odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę oraz od rozwiązania umowy bez wypowiedzenia – dotychczas było to odpowiednio 7 i 14 dni.

Ustawa podnosi – z 1,2 do 2 mln euro – roczny limit przychodów netto, do którego będzie możliwe prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów. Ze 150 do 250 tys. euro rośnie maksymalny próg przychodów uprawniający do korzystania z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

www.zrp.pl

09.12.2016 | AKTUALNOŚCI

Wręczenie odznaczeń państwowych 25.11.2016 r. w Mazowieckim Urzędzie Marszałkowskim

Uroczystości dekoracji dokonał Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz. Podczas uroczystości w Urzędzie Wojewódzkim przekazano łącznie 21 odznaczeń państwowych i resortowych.
Brązowy Krzyż Zasługi z naszej organizacji za zasługi dla rzemiosła i edukacji zawodowej otrzymali:
 1. Andrzej Kokoszczyński
 2. Krzysztof Witowski
W uroczystości wzięli udział: Prezes Mazowieckiej Izby Rzemiosła Edward T. Połaski i Starszy Cechu Janusz Zdort.

W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych. Uhonorowano nimi łącznie 21 osób. Foto – MUW.

Więcej: TUTAJ

09.11.2016 | AKTUALNOŚCI

Likwidacja szkód komunikacyjnych 07.12.2016 – szkolenieCech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie zaprasza na szkolenie: LIKWIDACJA SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH 7 grudnia 2016 r.
 • MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa, ul. Podwale 11 lok. 121
 • GODZINY SZKOLENIA: 10.00 - 16.00
 • PROWADZĄCY SZKOLENIE: Radca Prawny - Sebastian Sadowski
Do pobrania:
09.11.2016 | AKTUALNOŚCI

Warunki rozwoju mikroprzedsiębiorstw w rządowym programie SOR. Opinia Związku Rzemiosła Polskiego

 • Niestety, spośród 18 wniosków Związku Rzemiosła Polskiego, zawartych w wykazie postulowanych zmian, skierowanym w kwietniu 2016 roku do Ministerstwa Rozwoju - w projekcie ustawy znalazło się tylko: podwyższenie do 2 mln euro limitu przychodów (…) oraz zwolnienie z obowiązku składania sprawozdań w sytuacji korzystania ze zwolnienia kwotowego od opłaty z tytułu korzystania ze środowiska – czytamy w opinii eksperta Związku Rzemiosła Polskiego Elżbiety Lutow, dyrektor Zespołu Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Zabrakło, natomiast, rozwiązań m.in. w zakresie podniesienia wartości środka trwałego podlegającego amortyzacji, uproszczenia przepisów w przypadku tzw. zbiegu tytułów do ubezpieczeń społecznych, urealnienia stawek przebiegu dla pojazdów wykorzystywanych do celów służbowych, uproszczeń przepisów regulujących działalność firm branży spożywczej, ograniczenia biurokratycznego systemu przywracania uprawnień do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego oraz podwyższenia kubatury budynków, w których kierowania robotami budowlanymi mogłyby się podjąć osoby posiadające uprawnienia w ograniczonym zakresie, czyli technicy i mistrzowie (...). zrp.pl
Więcej:LINK

26.10.2016 | AKTUALNOŚCI

II Zjazd Cechów Rzemiosła Polskiego

26 października w Warszawie, w Sali Kolumnowej Sejmu odbędzie się II Zjazd Cechów Rzemiosła Polskiego. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej Marek Kuchciński oraz Rada Dialogu Społecznego.

Uroczystości rozpocznie Msza Święta, celebrowana przez Biskupa Rafała Markowskiego oraz przemarsz uczestników Zjazdu w togach i insygniach rzemieślniczych do gmachu Sejmu RP. Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych reprezentował będzie Starszy Cechu Janusz Zdort.

W programie - referaty dotyczące zadań samorządu rzemieślniczego na płaszczyźnie narodowej i europejskiej, roli rzemiosła w procesie kształcenia młodzieży oraz roli państwa i władz unijnych w kształtowaniu środowiska przyjaznego rozwojowi rzemiosła. Podczas Zjazdu omawiane będą zagadnienia na temat roli rzemiosła w procesie cyfryzacji społeczeństw i robotyzacji przemysłu i handlu, warunków prawno-finansowych, funkcjonowania firm rzemieślniczych, a także relacji systemu kształcenia rzemieślniczego i akademickiego.

Zwołanie II Zjazdu Cechów Rzemiosła Polskiego zostało podyktowane szeregiem ważnych okoliczności, jak m.in. rozpoczęciem prac nad ustawą o powołaniu powszechnego samorządu gospodarczego, którego ostateczny kształt będzie miał ogromne znaczenie dla dalszych losów polskiego rzemiosła oraz jego organizacji. Kolejną kluczową kwestią, wymagającą omówienia z przedstawicielami rządu i administracji państwowej, są trwające prace nad wdrożeniem reformy szkolnictwa, w tym wprowadzeniem systemu dualnego kształcenia zawodowego, które od lat funkcjonuje w polskim rzemiośle.

Więcej: LINK

05.10.2016 | AKTUALNOŚCI

Likwidacja szkód komunikacyjnych 20.10.2016 – szkolenieCech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie zaprasza na szkolenie: LIKWIDACJA SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH 20 października 2016 r.
 • MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa, ul. Podwale 11 lok.121
 • GODZINY SZKOLENIA: 10.00 – 16.00
 • PROWADZĄCY SZKOLENIE: Radca Prawny - Sebastian Sadowski

Do pobrania:
27.09.2016 | AKTUALNOŚCI

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie i BETiS zapraszają na Szkolenie do uprawnień eksploatacyjnych SEP do 1kV

Celem szkolenia „ Uprawnienia eksploatacyjne do 1kV (SEP)” jest przygotowanie uczestników do obsługi urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV. Szkolenie umożliwia uczestnikom zdobycie odpowiedniego zakresu wiadomości niezbędnych do złożenia egzaminu kwalifikacyjnego i uzyskania uprawnień do eksplotacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV.

Termin 11.10.2016 r. /wtorek/ - godz. 09.00-17.00

Miejsce: Warszawa

Grupa: do 12 uczestników

Formularz zgłoszeniowy

07.09.2016 | AKTUALNOŚCI

Obsługa urządzeń klimatyzacyjnych w świetle obowiązujących norm prawnych oraz sposobów zapobiegania emisji i odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych

W związku z wejściem w życie z dn. 1.01.2016 r ustawy z dnia 15 maja 2015 roku o substancjach zubażających warstwę ozonowa oraz niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych, przedsiębiorcy prowadzący działalność polegającą na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu urządzeń klimatyzacyjnych, zawierających fluorowane gazy cieplarniane zobowiązani zostali do uzyskania certyfikatów wydawanych przez uprawnione firmy.
 • 15 września 2016 r. /czwartek/ - godz.: 09.00-17.00
Szkolenie odbędzie się w siedzibie Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie

Liczba uczestników ograniczona - grupa do 12 osób.
 • Zaświadczenia zostaną wydane przez firmę akredytowaną przez UDT.

Formularz zgłoszeniowy

03.08.2016 | AKTUALNOŚCI

Warsztaty samochodowe domagają się walki z szarą strefą likwidacji szkód komunikacyjnych

„Branża motoryzacyjna chce ukrócenia ryczałtowego rozliczenia napraw powypadkowych (…). Zmian w prawie domagają się Związek Rzemiosła Polskiego oraz organizacje motoryzacyjne. Mechanicy przedstawiają konkretne wyliczenia” – czytamy w Rzeczpospolitej z dnia 28 lipca.

„Przedstawiciele branży motoryzacyjnej domagają się ukrócenia ryczałtowego rozliczenia napraw powypadkowych. Takie rozwiązanie wybiera obecnie 60 proc. klientów. Polega ono na wycenie świadczonej usługi związane z likwidacją szkód w oparciu o kosztorys sporządzany przez firmę ubezpieczeniową, który według przedstawicieli warsztatów samochodowych skalkulowany jest poniżej cen rynkowych. To ich zdaniem prosta droga do szarej strefy” – czytamy na Onet.pl

Według organizacji motoryzacyjnych budżet państwa na samym zaniżaniu kosztów napraw traci rocznie ok. 235 mln niezapłaconego podatku VAT. Szara strefa napraw blacharsko-lakierniczych to ok. 75 mln zł, a używanie kradzionych części w naprawach to kolejne 146 mln zł.

O problemach w rozliczeniach szkód komunikacyjnych, zaniżonych odszkodowaniach, szarej strefie, kradzieżach aut na części i innych patologiach w branży motoryzacyjnej a także możliwych prostych rozwiązaniach tych problemów, dyskutowano na dzisiejszej konferencji prasowej, która odbyła się w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego 26.07.2016 r.

Dziś legalnie działające serwisy samochodowe, warsztaty blacharsko-lakiernicze, sprzedawcy części i stacje demontażu pojazdów, przy całkowitej obojętności państwa, przegrywają konkurencję z „czarną i szarą strefą”, która nie płaci podatków, zatrudnia ludzi bez odpowiednich umów, nie spełnia norm ekologicznych oraz korzysta z części pozyskiwanych z nielegalnych źródeł pochodzenia. Z tego tytułu, do budżetu państwa nie wpływa corocznie co najmniej 500 mln złotych należnych podatków.

Organizacje motoryzacyjne - wystosowały list do Premier Rządu RP Beaty Szydło i Ministra Finansów Pawła Szałamachy z apelem o pilne zajęcie się opisywanymi tematami. Budżet państwa i branża motoryzacyjna nie chcą i nie mogą już dłużej czekać.

Ministerstwo finansów powołało specjalny zespół ekspertów, który pracuje nad zmianami w przepisach. Więcej – zrp.pl

Informacja prasowa
Historia jednego odszkodowania

15.07.2016 | AKTUALNOŚCI

Stanowisko Ogólnopolskiej Komisji Rzemiosł Motoryzacyjnych Związku Rzemiosła Polskiego do szacunków ubytków podatkowych

„Jako praktycy, działający na rynku likwidacji szkód i naprawy pojazdów wyrażamy wątpliwości, co do szacunków ubytków budżetowych przedstawionych w piśmie Ministra Finansów, a opartych na danych przekazanych przez Polską Izbę Ubezpieczeń i Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Sądzimy, że szacunki te zostały zaniżone – czytamy w stanowisku Ogólnopolskiej Komisji Rzemiosł Motoryzacyjnych Związku Rzemiosła Polskiego do szacunków ubytków podatkowych opartych o dane o odszkodowaniach za szkody częściowe przekazanych przez Polską Izbę Ubezpieczeń i Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

W odpowiedzi na pismo ministra Nowaka, podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, Związek Rzemiosła Polskiego przedstawił także stanowisko krajowej reprezentacji firm branży motoryzacyjnej do przedstawionego szacunku ubytków podatkowych w budżecie z tytułu działalności szarej strefy na rynku powypadkowych napraw pojazdów objętych ubezpieczeniami komunikacyjnymi. ZRP uważa, że w analizie i szacunkowych wyliczeniach przedstawionych w piśmie Ministra Finansów w oparciu o te dane nie uwzględniono niektórych informacji, które mogą mieć wpływ na szacunki ubytków w budżecie spowodowanych działalnością szarej strefy na tym rynku.
Źródło: ZRP

Stanowisko Komisji
Odpowiedź na pismo MF

08.07.2016 | AKTUALNOŚCI

Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie

W Pałacu Chodkiewiczów, siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w dniu 16.06.2016 r. odbyło się doroczne sprawozdawcze Walne Zgromadzenie członków Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie, aby podsumować działania organizacji i przyjąć plan działania na kolejny rok.

Pierwsza, uroczysta część sesji rozpoczęła się od wręczenia wyróżnień rzemieślnikom i nadania godności Honorowego Członka Cechu Kol. – JÓZEFOWI TERMPOROWSKIEMU . Wyróżnieni zostali: Złotym Medalem im. Kilińskiego nadanym przez Związek Rzemiosła Polskiego – Barbara Włodarczyk, Honorową Odznaką Związku Rzemiosła Polskiego – Barbara Lulińska i Piotr Borkowski. Wyróżnienia Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości otrzymali – Marian Bojar, Andrzej Dalewski, Piotr Dąbrowski, Janusz Marciniak, Violetta Podolska, Eugeniusz Sobolewski, Piotr Boczkowski, Zbigniew Brzeziński, Edyta Kaminska.

W kolejnych punktach zebrania podjęto dyskusję nad bieżącymi problemami organizacji. Tematyka dyskusji koncentrowała się na kwestiach roli środowiska rzemiosła we współczesnej rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Polityka zmierzająca do podnoszenia pozycji organizacji rzemiosła jako reprezentantów interesów mikro, małych i średnich przedsiębiorstw stała się wyznacznikiem działań na najbliższy rok.

11.06.2016 | AKTUALNOŚCI

„Święto Mistrza” Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie – 11 czerwca br.

W dniu 11 czerwca br. w Warszawie odbyły się obchody uroczystości organizowanej przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości Dnia „Święto Mistrza” oraz „500-lecia Cechu Złotników, Zegarmistrzów, Optyków, Grawerów i Brązowników m.st. Warszawy”.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w Bazylice Archikatedralnej Św. Jana Chrzciciela, po której nastąpił uroczysty przedstawicieli polskiego rzemiosła w togach i insygniach oraz przedstawicieli władz samorządowych, którzy w asyście Kompanii Honorowej Wojska Polskiego złożyli wieńce pod pomnikiem Jana Kilińskiego. Następnie w Pałacu Chodkiewiczów - siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego odbyła się ceremonia wręczenia odznaczeń rzemieślniczych, w tym „Szabli Kilińskiego”, przyznanych za szczególne osiągnięcia na rzecz rozwoju rzemiosła polskiego i za działalność społeczną. Uroczystości jubileuszowe zakończyły się na dziedzińcu ZRP piknikiem z okazji Dnia „Święta Mistrza” - wydarzenia organizowanego w celu podkreślenia przywiązania do tradycji oraz dla podniesienia współcześnie społecznej rangi rzemiosła i przywrócenia znaczenia pozycji Mistrza w zawodzie.

Uroczystości zaszczycili swoją obecnością między innymi: Pani Poseł na Sejm RP Małgorzata Wypych, Pan Poseł Andrzej Melak, Pan Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Pan Michał Olszewski – Wiceprezydent m.st. Warszawy, Jerzy Bartnik Prezes Związku Rzemiosła Polskiego oraz delegacja z Izby Rzemieślniczej z Białorusi.

Podczas uroczystości wręczono odznaczenia, w tym Kapituła Związku Rzemiosła Polskiego przyznała Panu Edwardowi Tomaszowi Połaskiemu, Prezesowi Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie oraz Prezesowi Zarządu Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw najwyższe honorowe odznaczenie rzemieślnicze w Polsce „Szablę Kilińskiego”. Wśród uhonorowanych przedsiębiorcy z Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie: Andrzej Szczęścik wyróżniony Platynowym medalem im. J. Kilińskiego „Za zasługi dla Rzemiosła Polskiego;, Michał Nivette Złotym Medalem im. J. Kilińskiego, Zbigniew Krasowski Honorową Odznaką Związku Rzemiosła Polskiego , Srebrną Honorową Odznaką „Za szkolenie uczniów w rzemiośle” odznaczeni zostali: Barbara Oleksiewicz i Tadeusz Wojciechowski – z Zespołu Szkół Samochodoych i Licealnych nr 2 w

Warszawie, Statuetką „Syrenki” wyróżniony został: Pan Sławomir Dąbrowa – Mistrz w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych.

Relacja z uroczystości na stronie: http://press.warszawa.pl/swieto-mistrza-oraz-500-lecia-cechu-zlotnikow-zegarmistrzow-optykow-grawerow-i-brazownikow-m-st-warszawy/ oraz http://mirip.org.pl

19.05.2016 | AKTUALNOŚCI

Obsługa urządzeń klimatyzacyjnych w świetle obowiązujących norm prawnych oraz sposobów zapobiegania emisji i odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych

W związku z wejściem w życie z dn. 1.01.2016 r ustawy z dnia 15 maja 2015 roku o substancjach zubażających warstwę ozonowa oraz niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych, przedsiębiorcy prowadzący działalność polegającą na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu urządzeń klimatyzacyjnych, zawierających fluorowane gazy cieplarniane zobowiązani zostali do uzyskania certyfikatów wydawanych przez uprawnione firmy. Kolejne terminy szkoleń w czerwcu:
 • 09.06 .2016 r. – czwartek 9.00-17.00
 • 22.06.2016 r. – środa 9.00-17.00
Szkolenie odbędzie się w siedzibie Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie
Zaświadczenia zostaną wydane przez firmę BETiS akredytowaną przez UDT.

Formularz zgłoszeniowy
Obsługa klimatyzacji- agenda szkolenia


16.05.2016 | AKTUALNOŚCI

III Krajowy Kongres Ekspertów Samochodowych RadomRozwój rynku motoryzacyjnego w Polsce będzie tematem przewodnim III Krajowego Kongresu Ekspertów Samochodowych, który odbędzie się 21 maja br. w auli głównej Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. Początek: godz. 10:00.

Uczestnicy - właściciele i pracownicy serwisów samochodowych ,producenci z kraju i zagranicy, przedstawiciele firm ubezpieczeniowych, firmy szkoleniowe oraz zespoły opracowujące opinie o innowacyjności do wniosków współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z politechnik, uniwersytetów i stowarzyszeń branżowych.

Podczas kongresu przeprowadzony zostanie finał konkursu na Eksperta Samochodowego roku 2016 w ośmiu obszarach: silniki o zapłonie samoczynnym, wtrysk benzyny, elektronika i elektrotechnika samochodowa, specjalistyczna chemia serwisowa, automatyczne skrzynie biegów, systemy bezpieczeństwa czynnego, systemy bezpieczeństwa biernego oraz kalkulacja szkód komunikacyjnych. Najlepsi mogą liczyć na nagrody.

Na kongres zapraszają: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu – Wydział Transportu i Elektrotechniki, Krajowa Sekcja Samochodowa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej (SITK RP) oraz firma BETiS – Biuro Ekspertyz Technicznych i Szkoleń.

Więcej na: www.mechatronikasamochoddowa.eu.

Źródło: własne


06.05.2016 | AKTUALNOŚCI

Likwidacja szkód komunikacyjnych 07.06.2016 – szkolenie


Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie zaprasza na szkolenie: LIKWIDACJA SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH 07 czerwca 2016 r. - wtorek
 • MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa, ul. Podwale 11 lok.121
 • GODZINY SZKOLENIA: 10.00 – 16.00
 • PROWADZĄCY SZKOLENIE: Radca Prawny - Sebastian Sadowski
Do pobrania:

Źródło: własne


08.04.2016 | AKTUALNOŚCI

Konferencja końcowa projektu Związku Rzemiosła Polskiego - „3xŚrodowisko” w Warszawie

15 kwietnia br. o godzinie 11:00 w Warszawie w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego przy ul. Miodowej 14 odbędzie się konferencja „3 x Środowisko” z udziałem ekspertów, eko-przedsiębiorców oraz eko-ambasadora projektu dziennikarza Radosława Brzózki.

Projekt wspiera przedsiębiorców we wprowadzaniu zmian, pozwalających efektywnie gospodarować zasobami i uczynić ich firmy pro-ekologicznymi. Adresowany jest do małych i średnich przedsiębiorców z 6 branż: budowlanej, drzewnej, samochodowej, drukarskiej, spożywczej oraz usług osobistych. Więcej

Źródło: własne


25.03.2016 | AKTUALNOŚCI

Obsługa urządzeń klimatyzacyjnych w świetle obowiązujących norm prawnych oraz sposobów zapobiegania emisji i odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych

W związku z wejściem w życie z dn. 1.01.2016 r ustawy z dnia 15 maja 2015 roku o substancjach zubażających warstwę ozonowa oraz niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych, przedsiębiorcy prowadzący działalność polegającą na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu urządzeń klimatyzacyjnych, zawierających fluorowane gazy cieplarniane zobowiązani zostali do uzyskania certyfikatów wydawanych przez uprawnione firmy.

6.04.2016 r. - środa 9.00-17.00

20.04.2016 r. - środa 9.00-17.00

18.05.2016 r.- środa 9.00-17.00


Szkolenie odbędzie się w siedzibie Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie

• Zaświadczenia zostaną wydane przez firmę akredytowaną przez UDT.

Formularz zgłoszeniowy
Obsługa klimatyzacji - agenda szkolenia

Źródło: własne


23.03.2016 | AKTUALNOŚCI

Życzenia Świąteczne

Życzenia Wielkanocne

Źródło: własne


10.03.2016 | AKTUALNOŚCI

Wypłata odszkodowania powypadkowego udokumentowana fakturą VAT

Związek Rzemiosła Polskiego w stanowisku skierowanym do Piotra Nowaka, wiceministra finansów ponawia propozycje wprowadzenia następujących rozwiązań legislacyjnych dotyczących napraw powypadkowych pojazdów objętych ubezpieczeniami komunikacyjnymi, a także dodatkowego uregulowania handlu uszkodzonymi samochodami sprowadzanymi z zagranicy.

W puli sugerowanych rozwiązań znalazło się m.in: uwarunkowanie wypłaty ubezpieczenia obowiązkiem udokumentowania fakturą; wypłata odszkodowania powinna być uwarunkowana przedłożeniem dokumentu potwierdzającego sprawność techniczną pojazdu; diagnosta na stacji kontroli pojazdów powinien żądać dokumentu potwierdzającego dokonanie pomiarów bazowych punktów płyty podłogowej lub innych pomiarów dokonanych w warsztacie samochodowym; jeżeli stacja kontroli pojazdów stwierdzi, że pojazd nie został prawidłowo naprawiony - dowód rejestracyjny pojazdu powinien zostać zatrzymany, do czasu usunięcia stwierdzonych usterek.

Zdaniem Jerzego Bartnika, prezesa ZRP uregulowania wymaga także kwestia samochodów sprowadzanych z zagranicy. Proponowane przez Związek rozwiązania w zdecydowany sposób ograniczą szara strefę i zwiększą wpływy podatkowe do budżetu.

W opinii przedstawicieli branży zakładów napraw pojazdów - w procesie likwidacji szkód komunikacyjnych niezbędne jest zwiększenie roli niezależnych rzeczoznawców samochodowych w zakresie prawidłowego ustalania rozmiaru i wysokości szkód komunikacyjnych.

więcej

Źródło: Własne

02.03.2016 | AKTUALNOŚCI

Likwidacja szkód komunikacyjnych 12.04.2016 – szkolenie


Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie zaprasza na szkolenie: LIKWIDACJA SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH 12 kwietnia 2016 r. - wtorek

 • MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa, ul. Podwale 11 lok.121
 • GODZINY SZKOLENIA: 10.00 – 16.00
 • PROWADZĄCY SZKOLENIE: Mec. Sebastian Sadowski
DO POBRANIA
 1. Program szkolenia
 2. Formularz zgłoszeniowy
Źródło: Własne

22.02.2016 | AKTUALNOŚCI

Ekologia w firmieJak dbać o ekologię w warsztacie samochodowym? Sprawdź jak skutecznie oszczędzać energię elektryczną i dbać o środowisko!
Obejrzyj film i sprawdź, jakie rozwiązania możesz wdrożyć w swojej firmie! I weź udział w konkursie: http://www.3xsrodowisko.pl/konkurs_dla_firm.html - zgłoszenia do 15 marca br.

15.02.2016 | AKTUALNOŚCI

Szkody powypadkowe z ubezpieczeń z faktura

Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik wspólnie z przedsiębiorcami branży motoryzacyjnej, reprezentantami rzeczoznawców, Polskiej Izby Ubezpieczeń, PZU i Komisji Motoryzacyjnej ZRP spotkali się 3 lutego br. z Piotrem Nowakiem wiceministrem finansów.

Spotkanie miało charakter konsultacyjny i dotyczyło pomysłu uszczelnienia systemu VAT przez wprowadzenie, jako obowiązku fakturowego rozliczania szkód z OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Faktura dla potwierdzenia naprawy miałaby być absolutną zasadą. Wyjątki, tj. rozliczenie na tzw. kosztorys, byłyby możliwe, ale obwarowane dodatkowymi warunkami, na przykład obowiązkiem przeprowadzenia badań technicznych. Poruszono także problematykę szarej strefy, napraw, VAT.

Uszczelnienie systemu napraw mogłoby wzbogacić budżet nawet o kilka miliardów złotych, przekonywała strona branży motoryzacyjnej. Mówiono o ograniczeniach, które dla systemu faktur stawia Kodeks cywilny, dyrektywy, zasada wyboru sposobu naprawy szkody i zasada pełnego odszkodowania. To dla przedsiębiorców sektora motoryzacyjnego są ważne przeszkody w prowadzeniu działalności i należy je zlikwidować.

Po spotkaniu wrażenia uczestników z różnych stron rynku były bardzo zgodne - MF jest tym razem bardzo zdeterminowane, by projekt zastąpienia kosztorysów fakturami przy OC ppm wprowadzić. Pomysł oczywiście generalnie podoba się warsztatom.

Kolejne spotkanie konsultacyjne przewidziane jest za 2 tygodnie a rozmowy mają dotyczyć już bardziej szczegółowych rozwiązań, choćby kwestii pokonania przeszkody wynikającej z kodeksu cywilnego, że poszkodowany może wybrać sposób naprawienia szkody (zapłata lub przywrócenie stanu poprzedniego).

www.zrp.pl

09.02.2016 | SZKOLENIE

Konkurs ”Oszczędzając, chronisz środowisko”. Ostatni moment na zgłoszenie

Przypominamy, że jeszcze tylko do 19 lutego można zgłaszać firmy dbające o środowisko. Projekt „3xśrodowisko” ogłosił konkurs dla firm, które chcą być przyjazne środowisku, z następujących branż: drzewnej, motoryzacyjnej (serwis), poligraficznej, budowlanej, spożywczej (piekarnie oraz cukiernie) i usług osobistych (salony fryzjerskie i kosmetyczne).

Do konkursu są zapraszane przedsiębiorstwa, które wdrażają rozwiązania pozwalające na oszczędzanie zasobów takich, jak: woda, energia elektryczna, paliwo, drewno itp. Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, opisując wdrożone zmiany i przedstawiając, jakie oszczędności zostały osiągnięte w firmie.

Na autorów najlepszych i najciekawszych rozwiązań czeka 30 nagród pieniężnych – pomyślanych jako zwrot kosztów poniesionych inwestycji!

Z przykładowymi rozwiązaniami oszczędnościowymi w poszczególnych branżach można zapoznać się tutaj: www.3xsrodowisko.pl/dobre_praktyki.html

Więcej szczegółów na temat konkursu: http://www.3xsrodowisko.pl/konkurs_dla_firm.html

Pytania dotyczące konkursu proszę kierować: biuro@refa.pl


08.02.2016 | SZKOLENIE

Obsługa urządzeń klimatyzacyjnych w świetle obowiązujących norm prawnych oraz sposobów zapobiegania emisji i odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych

W związku z wejściem w życie z dn. 1.01.2016 r ustawy z dnia 15 maja 2015 roku o substancjach zubażających warstwę ozonowa oraz niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych, przedsiębiorcy prowadzący działalność polegającą na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu urządzeń klimatyzacyjnych, zawierających fluorowane gazy cieplarniane zobowiązani zostali do uzyskania certyfikatów wydawanych przez uprawnione firmy.

 • 20 luty 2016 r. /sobota/ - godz.: 09.00-17.00
 • 01 marzec 2016 r. /wtorek/ - godz. 09.00-17.00
 • 15 marzec 2016 r. /wtorek/ – godz.: 09.00-17.00
Szkolenie odbędzie się w siedzibie Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie

Liczba uczestników ograniczona - grupa do 12 osób.

• Zaświadczenia zostaną wydane przez firmę akredytowaną przez UDT.

Formularz zgłoszeniowy


18.01.2016 | SZKOLENIE

Likwidacja szkód komunikacyjnych 04.02.2016 – szkolenie

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie zaprasza na szkolenie: LIKWIDACJA SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH 4 luty 2016 r. - czwartek

 • • MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa, ul. Podwale 11 lok.121
 • • GODZINY SZKOLENIA: 10.00 – 16.00
 • • PROWADZĄCY SZKOLENIE: Mec. Sebastian Sadowski

DO POBRANIA:

 1. Program szkolenia
 2. Formularz zgłoszeniowy

Źródło: Własne


12.01.2016 | AKTUALNOŚCI

Podatek od hipermarketów. Konsultacje w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

W 8 stycznia br. w Kancelarii Premiera spotkali się przedsiębiorcy, handlowcy, reprezentanci sklepów wielkopowierzchniowych i wspólnie z przedstawicielami rządu i parlamentu dyskutowali o potrzebie wprowadzenia podatku od hipermarketów.

„Chcemy powiedzieć polskim kupcom, polskim firmom rodzinnym, że dajemy im narzędzie, które da im szansę konkurowania i utrzymywania się na rynku” – powiedziała premier Beata Szydło otwierając spotkanie konsultacyjne. Szefowa rządu podkreśliła, że sprawy gospodarki i rozwoju przedsiębiorczości są dla rządu priorytetem. Zaznaczyła, że najważniejszą rolę w tym procesie odgrywają polscy przedsiębiorcy obecni na dzisiejszym spotkaniu. Chcemy wypracowywać prawo, które służy obywatelom i rozwojowi polskiego państwa. To będziemy konsekwentnie realizować – podsumowała premier. Stawiamy na wyrównywanie szans wszystkich grup społecznych. W warunkach ekonomicznych, w których się dzisiaj poruszamy, musimy tworzyć takie ścieżki rozwoju, które dają szanse wykorzystania swoich możliwości jak największej grupie – dodała.

Mniejsi przedsiębiorcy wyrazili zadowolenie, że mogą uczestniczyć w konsultacjach tak żywotnie ich dotyczących. Sporo zapisów projektu ustawy budzi ich obawy. Podatek jest konieczny, ale musi to być podatek progresywny, kilkustopniowy. Natomiast sieci zagraniczne chciałyby podatku liniowego.

Rząd planuje wprowadzenie podatku od kolejnego kwartału 2016 roku. W ciągu najbliższych 10 dni powstanie nowy projekt o ww. podatku. Podatek nie będzie naliczany od powierzchni, ale od obrotu. Przedstawiciele organizacji dyskutowali o strukturze kaskadowej podatku oraz kwocie wolnej.

Przedstawiciele branży motoryzacyjnej postulowali, aby branżę motoryzacyjną wyłączyć z ww. podatku, tak jak zostało to przyjęte w węgierskie regulacji.

Uczestnikami dyskusji byli także: minister finansów Paweł Szałamacha, wicepremier Mateusz Morawiecki, minister Henryk Kowalczyk. Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie reprezentowali na spotkaniu Starszy Cechu Janusz Zdort i Dyr. biura Beata Półtorak.

Więcej

Źródło: własne11.01.2016 | AKTUALNOŚCI

Faktura VAT - podstawą do wypłaty odszkodowania – wystąpienie Związku Rzemiosła Polskiego

Związek Rzemiosła Polskiego w imieniu przedsiębiorców branży motoryzacyjnej, po raz kolejny zaapelował do ministra finansów o wprowadzenie przepisów obligujących ubezpieczycieli do dokonywania likwidacji szkód komunikacyjnych wyłącznie w oparciu o faktury VAT, wystawiane przez wykonawców usług naprawy pojazdów. Ich zdaniem jedynie udokumentowanie naprawy fakturą VAT powinno być podstawą wypłaty odszkodowania.

Uregulowanie tej kwestii pozwoli na podniesienie bezpieczeństwa użytkowników dróg i znacznie ograniczy szarą strefę na rynku napraw powypadkowych refundowanych z polis ubezpieczeniowych.

Po wprowadzeniu do stosowania z dniem 1 kwietnia 2015 r. Wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego dotyczących likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych - przedsiębiorcy reprezentujący branżę napraw motoryzacyjnych sygnalizują, że Wytyczne Komisji wcale nie przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, a wręcz przeciwnie odnotowywana jest większa liczba wypadków. W zał. wystąpienie

Wystąpienie

Źródło: własne
3 x środowisko

Warszawski Informator Motoryzacyjny 2004/2005
NOWA EDYCJA 2004/ 2005
Wszelkich informacji udziela biuro Cechu

Projekt i realizacja firmy ADED i MCh Delaware. © 2002-2003 Copyright by Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie