Dziś jest:                   • Dodaj do ulubionych                  Startuj z motoryzacja.home.pl  
MENU
AKTUALNOŚCI
REKLAMA

 • STRONA GŁÓWNA

 • CECH

 • BAZA FIRM

 • KONTAKT

 • ARCHIWUM

 • SZKOLENIA

 • BHP DLA WARSZTATÓW

 • OCHRONA ŚRODOWISKA

 • POLSKI WARSZTAT

PARTNERZY

hurtownia części
samochodowych

www.bhmd.com.pl

PRASA
 


Nowoczesny Warsztat


Kontakty Biznesowe


Vademecum ubezpieczeń


03.08.2004 | AKTUALNOŚCI

Ograniczenia importu nadmiernie zużytych samochodów

Chcemy mieć pewność, że każdy pojazd po kontroli technicznej jest sprawny i nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego – powiedział wiceminister infrastruktury Witold Górski podczas konferencji prasowej w resorcie 26 lipca br.

Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad dwoma rozporządzeniami mającymi na celu ograniczenie importu nadmiernie zużytych samochodów. Planowany przez resort termin wejścia w życie obu rozporządzeń to przełom września i października br.

Poselski projekt ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji ma być podstawą regulacji problematyki utylizacji samochodów wycofanych z eksploatacji oraz określać zasady ponoszenia kosztów ich utylizacji.

W 2002 r. został przedłożony Sejmowi Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z recyklingiem pojazdów wycofanych z eksploatacji (druk sejmowy nr 1173). Dnia 16 grudnia 2002r. odbyło się pierwsze czytanie tego projektu w Komisji Europejskiej. Dnia 13 listopada 2003r. projekt został odrzucony w trzecim czytaniu.

W 2004r. przedłożony został poselski projekt ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (druk sejmowy nr 2597). Dnia 4 marca 2004r. odbyło się jego pierwsze czytanie w Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Poselski projekt jest aktualnie przedmiotem prac w ramach podkomisji.

Zarówno projekt rządowy jak i projekt poselski implementują do prawa krajowego wymagania Unii Europejskiej (dyrektywa 2000/53/WE oraz wydanych na jej podstawie decyzji).

Dodatkowo Ministerstwo Infrastruktury podjęło działania w celu ograniczenia importu samochodów używanych nie spełniających wymagań technicznych stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań technicznych dla pojazdów których niespełnienie powoduje zaliczenie pojazdu do odpadów.

Projekt rozporządzenia stanowi realizację delegacji zawartej w ustawie o odpadach i jego celem jest uzupełnienie prawodawstwa polskiego o przepisy, których niespełnienie spowoduje zaliczenie pojazdu do odpadów.

Nowy przepis określa techniczne wymagania (uszkodzenia i zużycie) które powodują, że pojazd zostanie zaliczony do odpadu, a co za tym idzie nie będzie mógł być dopuszczony do ruchu. Wyeliminuje to sprowadzane pojazdy zużyte na skutek długoletniej eksploatacji, uszkodzone w wyniku zdarzeń losowych (np. powódź, pożar) czy też na skutek poważnych wypadków (kolizji) w ruchu drogowym.

Projekt jest po uzgodnieniach międzyresortowych i w toku konsultacji z reprezentantami firm ubezpieczeniowych.

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniający rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

Celem nowelizacji rozporządzenia jest dostosowanie przepisów wykonawczych dotyczących zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów z przepisami nowelizacji ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 92, poz. 884), która wprowadziła dodatkowe badanie techniczne dla pojazdu sprowadzonego z zagranicy i noszącego ślady uszkodzeń lub którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wprowadzenie takiego dodatkowego badania technicznego wpłynie na ograniczenie napływu do Polski pojazdów powypadkowych nie kwalifikujących się do skutecznej naprawy.

Projekt jest w trakcie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.(jb)

źródło: Ministerstwo Infrastruktury

http://www.mi.gov.pl

 www.tab-polska.pl


kavis bator

Warszawski Informator Motoryzacyjny
OSOBY ZAINTERESOWANE NABYCIEM NIEODPŁATNIE INFORMATORA PROSZONE SĄ O KONTAKT Z BIUREM CECHU RZEMIOSŁ MOTORYZACYJNYCH W WARSZAWIE

Projekt i realizacja firmy ADED i MCh Delaware. © 2002-2003 Copyright by Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie