VAT Prezydent podpisał nowelizację ustawy

Nowa kwalifikacja samochodów i ulga na złe długi

 

Podatnicy oczekują nowych przepisów, eksperci mają zastrzeżenia.

 

Pozostaje już tylko czekać na publikację ustawy. Część podatników odetchnęła z ulgą. Nie ma już wątpliwości, że od 1 czerwca podatnicy, którzy nie otrzymali zapłaty za towar czy usługę, będą mogli wpisywać takie długi na listę wierzytelności nieściągalnych i informować o tym urząd skarbowy. W konsekwencji otrzymają zwrot VAT, który musieli zapłacić po wystawieniu faktury na nieudaną transakcję. W taki właśnie sposób ma funkcjonować tzw. ulga na złe długi - nowość w naszych przepisach, długo oczekiwana przez podatników.

Również od 1 czerwca przedsiębiorcy dostarczający towary do firm z UE nie będą musieli mieć potwierdzenia, że faktycznie dotarłyone do unijnego kontrahenta. Dziś jest niezbędne do uznania transakcji za dostawę wewnątrzwspólnotową.

Ważna nowość dotyczy umów zlecenia. Według zmienionych przepisów nie trzeba będzie płacić VAT, jeśli odpowiedzialność za wykonane czynności przejmie zleceniodawca. W praktyce oznacza to, że do umów zawieranych po 1 czerwca najlepiej wpisać stosowną klauzulę. Stare zaś można oczywiście zmienić.

Nie będą opodatkowane materiały reklamowe, informacyjne, upominki, jeśli wartość takich produktów, przekazanych jednemu odbiorcy w danym roku podatkowym, nie przekroczy kwoty z ustawy o PIT (obecnie 100 zł). Trzeba też prowadzić ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości obdarowanych. Obowiązku takiego nie będzie, gdy koszt nabycia lub wytworzenia prezentu nie przekroczy 5 zł.

Nie sposób pominąć nowej klasyfikacji samochodów wykorzystywanych do działalności gospodarczej. Jeśli ich dopuszczalna masa całkowita przekroczy 3,5 t, nabywca skorzysta z pełnego odliczenia VAT. Gdy będzie niższa, pomniejszy swój podatek należny najwyżej o 60 proc. VAT naliczonego, ale nie więcej niż 6 tys. zł. Z pełnego odliczenia skorzystają też m.in. pikapy czy vany (z jednym rzędem siedzeń). Gdy chodzi o pojazdy mające więcej niż jeden rząd siedzeń, pełne odliczenie obejmie te, w których część do przewozu ładunków przekracza 50 proc. długości całego pojazdu.

Dla osób, które wzięły auto w leasing, istotny jest przepis umożliwiający odliczenie całego VAT zawartego w ratach. Warunek to rejestracja umowy w urzędzie skarbowym do 15 czerwca 2005 r.

Trzeba też pamiętać, że część przepisów samochodowych (niektórzy eksperci mają zastrzeżenia co do ich zgodności z normami unijnymi) wejdzie w życie 3 miesiące po ogłoszeniu ustawy.

ANNA GRABOWSKA