Dziś jest:                   • Dodaj do ulubionych                  Startuj z motoryzacja.home.pl  
MENU
AKTUALNOŚCI
REKLAMA

 • STRONA GŁÓWNA

 • CECH

 • BAZA FIRM

 • KONTAKT

 • ARCHIWUM

 • SZKOLENIA

 • BHP DLA WARSZTATÓW

 • OCHRONA ŚRODOWISKA

 • POLSKI WARSZTAT

PARTNERZY

hurtownia części
samochodowych

www.bhmd.com.pl

PRASA
 


Nowoczesny Warsztat


Kontakty Biznesowe


Vademecum ubezpieczeń


30.09.2004 | AKTUALNOŚCI

Nowy system rejestracji "Pojazd"od 1 października 2004 r.

„Wprowadzenie nowych zasad rejestracji pojazdów ma na celu ochronę mienia obywateli i walkę ze zorganizowaną przestępczością” – poinformował Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego Maciej Wroński, 28 września br. podczas konferencji prasowej w resorcie infrastruktury. Od 1 października br. wszystkie urzędy w Polsce będą przystosowane do pracy według systemu „Pojazd”, służącego do obsługi procesu rejestracji pojazdów oraz centralnej personalizacji dowodów rejestracyjnych.

Ministerstwo Infrastruktury kierując się potrzebą zorganizowania jednolitego sposobu rejestracji pojazdów w kraju oraz zapewnienia bezpieczeństwa zbierania i przygotowania danych na potrzeby CEPiK postanowiło, wzorem systemu „Kierowca” (system do wydawania praw jazdy wprowadzony w 2001 r.) wprowadzić centralny system rejestracji pojazdów w starostwach. „Do tej pory w Wydziałach Komunikacji funkcjonowało kilkadziesiąt różnych systemów informatycznych” – powiedział Z-ca Dyrektora Departamentu Transportu Drogowego Andrzej Bogdanowicz. „Teraz wprowadzamy jeden zintegrowany system we wszystkich 398 urzędach w kraju”. System rejestracji ma współdziałać z systemem ewidencji pojazdów. „Dzięki temu łatwiejsze będzie poszukiwanie skradzionych aut oraz pełna weryfikacja danych pojazdu przed rejestracją” – dodał Andrzej Bogdanowicz.

System „Pojazd” jest elementem procesu budowy systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów. W 2002 r przyjęto założenia do systemu., rozstrzygając jednocześnie, że nowy dowód rejestracyjny powinien być dokumentem centralnie personalizowanym. Wprowadzenie systemu zostało przyjęte jako element rządowego programu „Bezpieczna Polska” – w rozdziale „Zapobieganie przestępczości samochodowej”.

W celu sprawnej realizacji tego zadania 8 kwietnia 2004 r. Minister Infrastruktury i Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisali stosowne porozumienie określające szczegółowe zasady wykonania systemu i podział kompetencji.

Zgodnie z porozumieniem za dostawy sprzętu dla systemu odpowiedzialne jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (w ramach projektu CEPiK.) MSWiA wspiera też prace organów rejestrujących dotyczące przenoszenia danych o zarejestrowanych pojazdach, zgromadzonych w dotychczasowych bazach danych, do bazy systemu „Pojazd”.

Ministerstwo Infrastruktury odpowiada za wdrożenie systemu w starostwach. Zadanie to jest realizowane przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, która jest wieloletnim partnerem MI w produkcji dokumentów komunikacyjnych.

Na podstawie Aneksu nr 4 z dnia 14 maja 2004 r. do umowy nr DMM/0057/98 zawartej w 1998 r. pomiędzy Ministrem Transportu i Gospodarki Morskiej a Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie na wykonanie blankietów dokumentów komunikacyjnych, PWPW odpowiada za opracowanie, wdrożenie oprogramowania i funkcjonalność systemu „Pojazd”, za harmonogram wdrożeń systemu i instalację sprzętu we wszystkich starostwach.

W 2002 w Częstochowie i Łasku rozpoczął się program pilotażowy poprzedzający wdrożenie systemu. Urzędy te przez prawie dwa lata testowały rozwiązania wprowadzane obecnie we wszystkich starostwach.

Przed wdrożeniem systemu w skali kraju przeprowadzono cykl szkoleń dla wszystkich operatorów przewidzianych do pracy w systemie oraz warsztaty dla koordynatorów organizujących pracę urzędów.

W trakcie wdrażania „Pojazdu” zorganizowano dodatkowe szkolenia doskonalące dla operatorów systemu, dla których wcześniejsze szkolenia okazały się niewystarczające. (szkolenia te trwają także przez cały październik). Podczas instalowania i w pierwszym dniu pracy systemu każdy urząd ma zapewnioną pomoc przedstawicieli wykonawcy.

Wdrożenie systemu „Pojazd” we wszystkich organach rejestrujących podzielono na dwa zasadnicze etapy: Etap 1 (realizowany do 1 października br.) - wdrożenie systemu we wszystkich urzędach (398 lokalizacji) z wykorzystaniem dotychczasowego wzoru dowodu rejestracyjnego. Etap 2 – wprowadzenie z dniem 1 października 2004 r., nowego wzoru dowodu rejestracyjnego.

Planuje się, że do 1 października br. wszystkie urzędy będą wyposażone i gotowe do pracy w nowym systemie.

Na 398 istniejących starostw system „Pojazd” został : · wdrożony w 371 starostwach, · zainstalowano 2581 stanowisk do bezpośredniej obsługi obywateli (z 2800), · przeniesienie danych wykonało 345 urzędów, · wprowadzono do nowego systemu 13 478 973 pojazdów.

Do 27 września do nowego systemu automatycznie przeniesiono 91% danych o pojazdach.

Całkowite przeniesienie wszystkich danych ze starych do nowych baz w starostwach zakończy się do 30 listopada br. Jednak dotychczasowe tempo prac wskazuje, że termin ten może zostać znacznie skrócony.

PWPW. S.A. każdego dnia produkuje ok. 10 tysięcy spersonalizowanych dowodów rejestracyjnych. Od dnia pierwszego wdrożenia wyprodukowano ponad 166 tys. tych dokumentów.

Wdrażanie systemu jest na bieżąco monitorowane przez Ministerstwo Infrastruktury, jak i PWPW S.A. Większość urzędów wystawia systemowi pozytywne oceny, a trudności związane z wdrożeniem uważa za krótkotrwałe i przejściowe. Sytuacja taka jest zrozumiała w momencie wdrażania każdego nowego systemu.(jb)

źródło: Ministerstwo Infrastruktury

http://www.mi.gov.pl

 www.tab-polska.pl


kavis bator

Warszawski Informator Motoryzacyjny
OSOBY ZAINTERESOWANE NABYCIEM NIEODPŁATNIE INFORMATORA PROSZONE SĄ O KONTAKT Z BIUREM CECHU RZEMIOSŁ MOTORYZACYJNYCH W WARSZAWIE

Projekt i realizacja firmy ADED i MCh Delaware. © 2002-2003 Copyright by Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie