Warszawa, dnia

 

 

            

 

 

 

 

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

              Al. Jana Pawła II 24

              00-133 Warszawa

 

 

W związku ze stosowaniem przy rozliczaniu szkód komunikacyjnych z OC sprawcy części nieoryginalnych oraz stosowaniem do tych rozliczeń systemu Eurotax, prosimy o natychmiastowe zaniechanie tych praktyk do czasu rozstrzygnięcia problemu przez Sąd.

Części stosowane przez nasze zakłady, kupowane we wskazanych przez PZU hurtowniach zagrażają bezpieczeństwu użytkownikom dróg, powodują utratę wartości pojazdu a także głębsze deformacje, większą podatność na korozję, pęknięcia szwów spawalniczych, słabą wytrzymałość, niezgodność spasowania.

Części wg normy GVO, które można stosować w naprawach powypadkowych powinny być częściami stosowanymi na pierwszy montaż.

Po przeprowadzonych rozmowach z hurtowniami, zalecanymi przez PZU wynika, że części występujące w tych hurtowniach są substytutami nie najwyższej jakości.

Opierając się o opracowania instytutów niemieckich oraz Centrum Technicznego Allianz a także opracowania Rzeczoznawców PZM stwierdzamy, że części nieoryginalne nie dają żadnych realnych oszczędności wobec faktu, iż jakość zabezpieczeń części karoseryjnych nie spełnia koniecznych standardów. Ponadto wyniki badań nieoryginalnych komponentów polimerowych w niskich temperaturach okazały się gorsze od wyników badań części oryginalnych. Badania pokazują, że w takich warunkach części nieoryginalne łatwo się łamią tworząc ostre krawędzie, co znacznie zwiększa ryzyko doznania urazów przez pieszych lub rowerzystów.

Kolejny wniosek z badań dotyczy braku oznaczeń identyfikujących materiał, z którego wykonane są części nieoryginalne. Jest to coraz ważniejsze w związku z przepisami dotyczącymi złomowania pojazdów.

Największym problemem jest to, że części występujące we wskazanych hurtowniach nie są produkowane z zachowaniem wymiarów części oryginalnych. Powoduje to konieczność przeznaczenia dodatkowego czasu na ich montaż, wg instytutu niemieckiego o 47 % dłuższego niż w przypadku części oryginalnych.

Reasumując stwierdzamy, że z przyczyn technicznych naprawy powypadkowe samochodów z zastosowaniem części nieoryginalnych są w obecnym stanie nie do zaakceptowania.

 

 

         Andrzej Duch                                                                Jerzy Bartnik

 

 

Przewodniczący OKRMot                                                   Prezes Zarządu ZRP