Paliwo przeVATowane

pap, six 20-07-2005, ostatnia aktualizacja 20-07-2005 12:50

W litrze benzyny bezołowiowej za 4,14 zł jest 1,56 zł akcyzy, 10 gr opłaty paliwowej i 22 proc. VAT-u, czyli 91 gr, co daje łącznie aż 2,57 zł. Coraz powszechniejsze są głosy, że sytuację na rynku paliw mogłaby poprawić obniżka akcyzy.

- Obniżenie VAT-u na paliwo z 22 do 19 proc. pobudziłoby całą gospodarkę - stwierdziła była wiceminister finansów Anna Mucha na zakończonej niedawno w Gdańsku konferencji "Jak zagwarantować Polsce bezpieczeństwo energetyczne?".

Mucha jako błędną politykę finansową określiła niwelowanie przez różne rządy niedoborów budżetu poprzez podwyżki akcyzy na paliwa. Jej zdaniem słabością polskiego systemu podatkowego w odniesieniu do paliw jest jego nieprzewidywalność w dłuższym czasie. Tydzień temu o obniżenie akcyzy na benzynę i olej napędowy zaapelowała do ministra finansów Krajowa Izba Gospodarcza. Jej prezes Andrzej Arendarski zapowiedział, że Izba będzie wywierać w tej sprawie stałą presję na Ministerstwo Finansów.

KIG uważa rosnące ceny paliw za ważny składnik kosztów działalności firm. Następstwem wzrostu cen paliw jest zwiększenie kosztów produkcji i transportu oraz schłodzenie koniunktury na rynku paliw, a tym samym spowolnienie wzrostu gospodarczego.

W połowie czerwca Sejm uchwalił nowelizację ustawy o podatku akcyzowym. Przepisy mają utrudnić ministrowi finansów zmiany stawek akcyzy na paliwa bez wiedzy Sejmu.

Nowela była reakcją na rozporządzenie ministra finansów z maja tego roku podnoszące akcyzę na olej opałowy do poziomu akcyzy na olej napędowy. Minister Gronicki podpisał 30 maja rozporządzenie znacznie podwyższające akcyzę na olej opałowy i gaz płynny. Rozporządzenie to pod wpływem powszechnej krytyki zostało wycofane.

Obecnie olej opałowy lekki opodatkowany jest stawką 233 zł za 1.000 litrów, a napędowy 1.099 zł za 1.000 litrów. Nowe rozporządzenie wprowadzało akcyzę w wysokości 1.028 zł za 1.000 litrów w przypadku obu typów olejów. Pozostałe rodzaje płynnego propan-butanu i innych gazów płynnych wykorzystywanych do ogrzewania miały być opodatkowane.