Zmiany na lepsze dotyczą nie tylko aut

 

Pełne odliczenie VAT od samochodów osobowych to jedna z najbardziej spektakularnych zmian w projekcie nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, przygotowanym przez ekspertów Ministerstwa Finansów

 

Dla wielu firm znacznie ważniejsze mogą być jednak dwie inne proponowane zmiany w zasadach opodatkowania leasingu VAT. Obie dostosowują polskie przepisy do regulacji VI dyrektywy europejskiej.

Przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej prawo do odliczenia VAT naliczonego przy leasingu samochodu było uwarunkowane tym, czy auto ma kratkę i homologację na samochód ciężarowy. Potem zakres odliczeń był uzależniony od dopuszczalnej ładowności, którą obliczało się według wzoru Lisaka, biorąc pod uwagę liczbę miejsc dla pasażerów i nośność pojazdu. Ostatnio zaś najważniejsza jest dopuszczalna masa całkowita, a w niektórych wypadkach - wymiary auta. Ale być może już wkrótce przedsiębiorcy doczekają się tego, że będą mogli odliczyć pełny VAT od rat leasingu każdego samochodu, który nabędą na potrzeby firmy. Nawet jeśli będzie to tylko małe auto osobowe do wożenia dokumentów.

Teraz, biorąc w leasing taki samochód (a także każdy inny niespełniający ustawowych kryteriów do pełnego odliczenia), można odliczyć jedynie 60 proc. VAT naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z umowy, udokumentowanych fakturą. W sumie nie więcej jednak niż 6 tys. zł w całym okresie użytkowania pojazdu. Zgodnie z projektem ten limit ma zniknąć. Bez względu na rodzaj pojazdu można będzie odliczyć 100 proc. VAT z faktury dokumentującej usługę leasingu.

Kolejna ważna nowość to doprecyzowanie, kiedy umowa leasingu jest opodatkowana tak, jak dostawa towaru - a więc kiedy firma leasingowa powinna wystawić fakturę już w momencie wydania leasingowanej rzeczy i zapłacić VAT z góry od całej wartości transakcji, tak jak przy sprzedaży. Otóż z dostawą towaru będziemy mieć do czynienia tylko w wypadku takich umów leasingu, które przewidują, że z chwilą zapłaty ostatniej raty na leasingobiorcę przechodzi własność przedmiotu leasingu. Każdy inny leasing będzie traktowany jak usługa.

- Jest to bardzo dobra zmiana, doprowadzająca polskie przepisy do pełnej zgodności z VI dyrektywą - mówi Tomasz Michalik, doradca podatkowy w MDDP, ekspert komisji ds. reformy VAT w Ministerstwie Finansów.

Dziś regulacje są niejasne. Ustawa zrównuje leasing z dostawą wówczas, gdy jest to tzw. leasing finansowy (w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym), a umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń nią przewidzianych lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione na leasingobiorcę. Szkopuł w tym, że nie bardzo wiadomo, co należy rozumieć przez "następstwo normalnych zdarzeń przewidzianych umową".

Rewolucyjną wręcz zmianą jest wprowadzenie tzw. opcjonalnego opodatkowania leasingu nieruchomości, przewidzianego w VI dyrektywie, która jednak nie nakłada na kraje członkowskie obowiązku przyjęcia takiej opcji.

Projekt zakłada, że leasing nieruchomości będzie zasadniczo zwolniony z VAT, lecz strony umowy mogą zdecydować o opodatkowaniu tej transakcji. Oznacza to, że spółka leasingowa udostępniająca nieruchomości np. szpitalowi może nie naliczać VAT od rat leasingowych. Ale jeśli jej kontrahentem będzie przedsiębiorca, który ma prawo do odliczenia VAT, zapewne skorzysta z możliwości opodatkowania.

- Jest to bardzo nowoczesne rozwiązanie, stosowane w niektórych tylko państwach Unii Europejskiej. Pozwala, by koszt nieodliczalnego VAT nie obciążał szkół, szpitali, banków, małych przedsiębiorców - twierdzi Tomasz Michalik.

Kiedy można spodziewać się tych zmian? Jeśli ustawa zostanie przyjęta przez parlament i podpisana przez prezydenta, wejdzie w życie 1 stycznia 2007 r.

ANNA KOLEŚNIK


 

Warto wiedzieć: ciężar aut

Pełne odliczenie VAT jest możliwe przy leasingu aut o masie całkowitej większej niż 3,5 tony. Prawo do 100-procentowego odliczenia przysługuje także w wypadku leasingu sześciu kategorii pojazdów o mniejszej masie.

Są to - podajemy niektóre wymagania:

> pojazdy samochodowe mające jeden rząd siedzeń (oddzielony od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą), klasyfikowane na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van;

> pojazdy samochodowe mające więcej niż jeden rząd siedzeń (oddzielonych od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą), w których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków przekracza 50 proc. długości pojazdu;

> pojazdy samochodowe z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków;

> pojazdy samochodowe, w których kabina kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków to konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu (czyli ciągniki siodłowe);

> pojazdy samochodowe konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą - jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie;

> pojazdy specjalne w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym, których przeznaczenie zostało wymienione w załączniku nr 9 do ustawy o VAT.