UBEZPIECZENIA Gdy masz fakturę za naprawę auta i nie jesteś płatnikiem VAT

Odszkodowanie powinno być z podatkiem

 

Firmy ubezpieczeniowe muszą uwzględniać VAT w odszkodowaniu, jeżeli przedstawimy fakturę za naprawę i nie jesteśmy płatnikami VAT

 

Po ostatniej zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej, gdy przedstawimy faktury za naprawę samochodu, otrzymamy odszkodowanie zawierające VAT. W ten sposób ustawodawca rozwiązał istniejący od wielu lat problem. Do tej pory towarzystwa często odmawiały wypłaty odszkodowania z VAT, mimo orzeczeń Sądu Najwyższego zawierających stanowisko przeciwne.

Nowa regulacja przewiduje, że jeśli osoba niebędąca płatnikiem VAT okaże faktury za naprawę auta, towarzystwo jest zobowiązane uwzględnić w odszkodowaniu podatek od towarów i usług. Trzeba więc spełnić dwa warunki: nie być płatnikiem VAT oraz przedstawić fakturę za naprawę samochodu uszkodzonego w wypadku.

Odszkodowanie bez VAT wypłacane jest wówczas, gdy właściciel pojazdu jest płatnikiem VAT i może obniżyć odprowadzany przez siebie podatek o kwotę podatku naliczonego przy zakupie rzeczy mającej zastąpić rzecz zniszczoną. Konstrukcja VAT jest bowiem taka, że ostatecznie podatkiem jest obciążany nabywca rzeczy, który nie jest płatnikiem VAT. Osoba będąca płatnikiem VAT przerzuca ten podatek na kolejnego nabywcę. Nie może więc dostać odszkodowania z VAT (którego faktycznie nie zapłaci), bo wtedy odszkodowanie przewyższyłoby wartość szkody. Dlatego kwota wypłacona płatnikowi VAT jest ustalana na podstawie cen netto. Ewentualne nieskorzystanie przez klienta z możliwości obniżenia podatku jest uznawane za niewypełnienie obowiązku ograniczenia rozmiarów szkody. I z pewnością nie daje podstaw do żądania, by towarzystwo wypłaciło odszkodowanie z VAT.

Drugim warunkiem otrzymania odszkodowania z VAT jest przedstawienie faktury za naprawę pojazdu; trzeba więc udokumentować, że zapłaciło się VAT. Ustawowy obowiązek uwzględnienia VAT nie dotyczy odszkodowań, których wysokość określono metodą kosztorysową.

Regina Skibińska

Podstawa prawna: art. 17a ustawy z 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. nr 124, poz. 1151 ze zm.); art. 17a wszedł w życie 17 sierpnia 2005 r.