Dziś jest:                   • Dodaj do ulubionych                  Startuj z motoryzacja.home.pl  
MENU
AKTUALNOŚCI
REKLAMA


 

 • STRONA GŁÓWNA

 • CECH

 • BAZA FIRM

 • KONTAKT

 • ARCHIWUM

 • OCHRONA ŚRODOWISKA

PRASA
 


PARTNERZY
 


www.bhmd.com.pl

08.05.2014 | AKTUALNOŚCI

Spotkanie środowiska rzemiosła z Prezydentem RP

W dniu 9 maja br. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbędzie się spotkanie przedstawicieli organizacji rzemieślniczych z Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim.

Wydarzenie odbędzie się w ramach uwieńczenia obchodów 80-lecia Związku Rzemiosła Polskiego oraz obchodów 85-lecia Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie, połączonych ze Świętem Mistrza. Wpisuje się także w zainicjowane przez Prezydenta RP obchody 25-lecia wolności oraz obchody 220 rocznicy Powstania Kościuszkowskiego oraz 195 rocznicy śmierci pułkownika powstańczego, mistrza szewskiego Jana Kilińskiego.

Rzemiosło polskie zawsze stało na straży tradycji, demokracji, było inicjatorem ruchów wolnościowych, wnosiło ogromny wkład w rozwój polskiej przedsiębiorczości, szkolnictwa zawodowego i myśli technicznej. Spotkanie da okazję do podsumowania ostatnich 25 lat, a także do podjęcia dyskusji o przyszłości polskiej gospodarki, edukacji i rynku pracy.

Więcej na stronie Prezydenta RP

Źródło: własne

 

 

14.04.2014 | AKTUALNOŚCI
Życzenia Wielkanocne 2014

 

 

07.03.2014 | AKTUALNOŚCI

Aktualizacja strony

Opublikowano na podstronie cechu nowy komunikat 03.2014

Więcej...

Źródło: własne

 

17.01.2014 | AKTUALNOŚCI

Drogi urząd słabo tropi nadużycia – „Rzeczpospolita”

Szara strefa nie jest odpowiednio kontrolowana przez fiskusa, pomimo, że urzędnicy generują spore koszty. Wyraźny problem widać w branży samochodowej. – Wielokrotnie występowaliśmy do Ministra Finansów o podjęcie kontroli w warsztatach działających w szarej strefie, ale bezskutecznie - mówi w „Rzeczpospolitej” Tomasz Połaski z Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych.

Problem skuteczności działania urzędów był rozpatrywany wczoraj podczas debaty w Kancelarii Prezydenta. Eksperci zaapelowali o większą wrażliwość administracji na sygnały płynące z biznesu. Na tym polu były już liczne sukcesy i konieczne jest dalsze podejmowanie wspólnych inicjatyw.

Niestety polski fiskus jest jednym z najdroższych i najmniej skutecznych. Koszty funkcjonowania administracji to około 2,7 proc kwoty pobieranych danin. Sytuacje, zdaniem ekspertów, mogłoby poprawić oddzielenie służb obsługujących podatników, od tych, które walczą z nieuczciwymi firmami.

Więcej...

Źródło: Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita (rp.pl) 17.01.2014 r.

 

 

07.01.2014 | AKTUALNOŚCI

Spotkanie Świąteczno-Noworoczne Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie

3 stycznia 2014 r. dorocznym zwyczajem spotkaliśmy się na tradycyjnej uroczystości z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Spotkanie to zaszczycili swą obecnością rzemieślnicy naszej organizacji oraz przedstawiciele samorządu gospodarczego – V-ce Prezes – Witold Buczyński Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, przedstawiciele Zespołu Szkół Samochodowych na ul. Jana Pawła II z dyr. Tadeuszem Wojciechowskim.

Starszy Cechu Janusz Zdort złożył wszystkim rzemieślnikom i ich rodzinom życzenia świąteczno-noworoczne oraz w kilku słowach podsumował zakończony rok działalności Cechu. Wspaniały koncert kolęd w wykonaniu wszystkich gości wprowadził zebranych w świąteczno-noworoczny nastrój. Spotkanie Noworoczne członków Cechu było znakomitą okazją do wymiany uwag i opinii na tematy bieżące, których w branży motoryzacyjnej nie brakuje. Podczas uroczystości wręczono wyróżnienia dla p. Andrzeja Sęka – Srebrny Medal im. J. Kilińskiego nadany przez Związek Rzemiosła Polskiego i dyplomy jubileuszowe dla firm p. Jerzego Cytlinga i Jerzego Michałowskiego.

Źródło: Własne

 

 

19.12.2013 | AKTUALNOŚCI
Życzenia Gwiazdkowe 2013

 

 

16.12.2013 | AKTUALNOŚCI

Lech Lipka laureatem Konkursu Lider Przedsiębiorczości 2013

Lech Lipka laureatem Konkursu Lider Przedsiębiorczości 2013 w kategorii Mikro Firma organizowanym przez Fundacje Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

W dniu 6 grudnia 2013 r. podczas konferencji Capital Market Summit na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zostały wręczone nagrody Lidera Przedsiębiorczości 2013. Wśród 34 laureatów wyróżniono firmę członkowską Cechu - Autoserwis Lech Lipka w kategorii Mikro Firma

Capital Market Summit Doing Business, którego ideą była prezentacja praktycznych aspektów wykorzystania instrumentów rynku kapitałowego oraz wymiana informacji i doświadczeń między inwestorami a aktualnymi i potencjalnymi emitentami giełdowymi. Impreza skierowana była do środowiska biznesu – przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego i innych, którzy znajdą tam ofertę szkoleniową oraz łatwo dostępne porady specjalistów w zakresie pozyskiwania kapitału na rozwój swoich projektów.

Lech lipka Liderem przesiebiorczości 2013

Źródło: Własne

 

05.09.2013 | AKTUALNOŚCI

Nowy Zarząd Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie

Wybrano 17 skład Zarządu Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie.

W Pałacu Chodkiewiczów przy ul. Miodowej w dniu 20 czerwca br. odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie członków Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie, poprzedzone Mszą Św. w kościele o.o. Kapucynów na ul. Miodowej. Dokonano podsumowania pracy Zarządu za ostatnią kadencję oraz dokonano wyboru nowych władz. W zebraniu uczestniczył Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik, który podkreślił, że działania Cechu są spójne z działaniami ZRP.

Wybrano Janusza Zdorta na Starszego Cechu, będzie to jego czwarta kadencja pracy w Zarządzie. W skład Zarządu wybrani zostali: Edward Bębnowicz, Piotr Borkowski, Andrzej Gochna, Sławomir Jakacki, Roman Kantorski, Jerzy Łęczycki, Andrzej Szczęścik, Józef Temporowski, Lech Lipka, Edward Tomasz Połaski, Krzysztof Witowski, Jacek Święćkowski, Adam Żółtek. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został wybrany Waldemar Mrówczyński, członkowie - Andrzej Kokoszczyński, Antoni Januszewski, Zenon Nojszewski, Andrzej Stępień. Wybrano również trzech delegatów na zjazd Mazowieckiej Izby Rzemiosła – Janusza Zdorta i Edwarda T. Połaskiego, Krzysztofa Witowskiego.

Walne Zgromadzenie członków nadało tytuł Honorowego Członka Cechu zasłużonym działaczom Bogusławowi Kucińskiemu i Julianowi Zygadło za osobiste zaangażowanie w działalność Cechu. Prezes ZRP uhonorował Medalami Związku Rzemiosła zasłużonych działaczy samorządu Platynowym – Konstantego Połaskiego, Złotym – Lecha Lipkę, Zenona Nojszewskiego, Srebrnym – Andrzeja Sęka i Mariusza Królikowskiego.

Źródło: Własne

03.05.2013 | AKTUALNOŚCI

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja

Główne uroczystości odbyły się na warszawskim placu Zamkowym. W tym roku obchodziliśmy 222. rocznicę ustanowienia tego jednego z najważniejszych dla Polaków dokumentów.

Obchody 3 maja

– Tutaj, w tym miejscu 222 lata temu miało miejsce niezwykłe wydarzenie – mówił Bronisław Komorowski. Prezydent odniósł do wydarzeń z 1971 roku, kiedy posłowie Sejmu Wielkiego na Zamku Królewskim w Warszawie przyjęli najważniejszą ustawę rządową. Prezydent w wystąpieniu podkreślał, że mądry patriotyzm to równowaga pomiędzy potrzebą zmian i nowoczesnością a szacunkiem dla tradycji i historii. – Nowoczesny patriotyzm to głównie patriotyzm pracy na rzecz modernizacji ojczyzny przy wykorzystaniu doświadczeń własnych i doświadczeń integrującej się Europy – mówił Bronisław Komorowski.
W uroczystościach brali udział przedstawiciele rzemiosła – Starszy Cechu Janusz Zdort, Podstarszy Cechu Jerzy Łęczycki, Prezes MIRIP Edward T. Połaski.

Źródło: Własne

 

27.04.2013 | AKTUALNOŚCI

ŚWIĘTO MISTRZA - Warszawa 27.04.2013 r.

W dniu 27 kwietnia 2013 r. odbyły się uroczyste obchody „Święta Mistrza” połączone z 219 rocznicą Insurekcji Warszawskiej.

Organizatorem spotkania była Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie. Współorganizatorem Polska Fundacja Kościuszkowska.

Patronat honorowy nad uroczystością przyjął Marszałek Województwa Mazowieckiego Pana Adam Struzik. Uroczystości zapoczątkowała msza Św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego po czym odbył się uroczysty przemarsz w asyście Kompanii Honorowej Wojska Polskiego oraz Żandarmerii Wojskowej na Plac Zamkowy. Na Placu Zamkowym przedstawiciele wojska odczytali Apel Pamięci. Na Zamku Królewskim delegacje złożyły wiązanki przed urną z sercem Tadeusza Kościuszki. Następnie odbył się przemarsz ze sztandarami: Cechów Rzemieślniczych, Spółdzielni Rzemieślniczych, Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej, delegacji m.st. Warszawy, Szkół kościuszkowskich, instytucji i innych organizacji pod pomnik Jana Kilińskiego gdzie przedstawiciele Izby, Cechów Rzemieślniczych i Spółdzielni Rzemieślniczych złożyli wieńce w asyście Kompanii Honorowej Wojska Polskiego. Następnie orkiestra wojskowa zagrała „Warszawiankę”, a Bractwo Kurkowe oddało salut ze starych armat. Na zakończenie uroczystości odbyła się inscenizacja wydarzeń kwietnia 1794 r.

Ważnym punktem uroczystości było spotkanie w Sali im. Jana Kilińskiego w Pałacu Chodkiewiczów, podczas którego miała miejsce ceremonia wręczenia mistrzom szkolącym z Cechu Motoryzacyjnego w Warszawie odznaczeń:

 • - Ministerstwa Edukacji Narodowej – Medali Komisji Edukacji Narodowej dla, Andrzeja Kokoszczyńskiego, Jerzego Łęczyckiego, Waldemara Mrówczyńskiego, Konstantego Połaskiego
 • - odznaczeń „Za szkolenie uczniów w rzemiośle” – dla Wiesława Majewskiego, Krzysztofa Witowskiego,
 • - Platynowych medali im. Jana Kilińskiego – dla Zygmunta Bielińskiego, Stanisława Lamberta
 • - statuetki Syrenki dla Józefa Temporowskiego.
   

Prezes Mazowieckiej Izby Rzemiosła Edward Tomasz Połaski w swoim wystąpieniu z okazji uroczystości Święta Mistrza zwrócił uwagę na to, że uroczystość nieprzypadkowo odbyła się w Pałacu Chodkiewiczów w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego, organizacji przemawiającej w imieniu całego polskiego środowiska rzemieślniczego. Podkreślił, iż celem uroczystości jest przypomnienie szerokiej opinii publicznej a zwłaszcza młodym obywatelom, jak ważną rolę odgrywało i nadal odgrywa rzemiosło w życiu gospodarczym Polski. Podkreślił także, że rzemiosło to pomysłowość i kreatywność, że zbierając się razem podczas „Święta Mistrza” pokazujemy nasze bogactwo, naszą różnorodność, siłę naszej wspólnoty. Położył nacisk na to, że rzemiosło to również miejsce kształcenia, zdobywania kwalifikacji przez młodych ludzi. Zaakcentował, że mistrzowie rzemiosła wychowali wielu młodych ludzi, którzy z powodzeniem prowadzą dziś własne zakłady przyczyniając się tym samym do rozwoju naszego regionu. Tym ludziom - mistrzom rzemiosła, należy się najwyższe uznanie a uroczystość „Święto Mistrza” jest uhonorowaniem ich wysiłku.

Źródło: Własne

 

25.03.2012 | AKTUALNOŚCI
Zyczenia Wielkanocne

 

 

28.01.2013 AKTUALNOŚCI

Spotkanie Świąteczno-Noworoczne Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie

4 stycznia 2013 r. dorocznym zwyczajem spotkaliśmy się na tradycyjnej uroczystości z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Spotkanie to zaszczycili swą obecnością rzemieślnicy naszej organizacji oraz przedstawiciele samorządu gospodarczego – Prezes – Edward Tomasz Połaski i Z-ca Prezesa Mazowieckiej Izby Rzemiosła Tadeusz Kierepka, Prezes Wojewódzkiej Hurtowni Zaopatrzenia Rzemiosła Adam Ostrowski, Prezes Polskiej Izby Motoryzacji Roman Kantorski oraz przedstawiciele Zespołu Szkół Samochodowych na ul. Jana Pawła II z dyr. Tadeuszem Wojciechowskim.

Starszy Cechu Janusz Zdort złożył wszystkim rzemieślnikom życzenia świąteczno-noworoczne, po czym goście składali sobie osobiste życzenia dzieląc się tradycyjnie opłatkiem.

Spotkanie noworoczne upłynęło w rodzinnej atmosferze. Wspaniały koncert kolęd w wykonaniu wszystkich gości wprowadził zebranych w świąteczny nastrój.

 

Źródło: Własne

 

20.12.2012 | AKTUALNOŚCI
Życzenia Gwiazdkowe

 

 

10.12.2012 SZKOLENIA

SZKOLENIA ZAWODOWE
styczeń – marzec 2012

Terminy:

 1. Układy zasilania silników wysokoprężnych. Turbodoładowanie – 13.01.2013 r.
 2. ABS – budowa i diagnostyka – 16.02.2013 r.
 3. Układy Klimatyzacji – budowa i diagnostyka - 02.03.2013 r.

Szkolenia odbywają się w siedzibie Cechu na ul. Podwale 11
w soboty w godz. 9.00 - 14.00

Szkolenie prowadzi mgr inż. Krzysztof Witowski praktyk, wykładowca w firmach szkoleniowych, nauczyciel zawodu.

Dla każdego uczestnika autorski zestaw materiałów dydaktycznych.

Szczegóły znajdą Państwotutaj

 

Źródło: Własne

06.12.2012 | AKTUALNOŚCI

Nowy komunikat cechu

Na stronie cechowej opublikowany został nowy komunikat - grudzień 2012.

Źródło: własne

11.10.2012 | AKTUALNOŚCI

SZKOLENIE

KOMPUTER DLA 50+ - PROJEKT PRZECIWKO WYKLUCZENIU CYFROWEMU”

3 dniowe SZKOLENIE DOFINANSOWANE Z EFS (Europejski Fundusz Społeczny)
DLA PRACOWNIKÓW TWOJEJ FIRMY LUB OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Szczegóły tutaj

 

Źródło: Własne

31.07.2012 | AKTUALNOŚCI

Walne Zgromadzenie Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych - 31.05.2012r.

W dniu 31 maja br. odbyło się Walne Zgromadzenie Cechu.

Obrady Walnego Zgromadzenia zostały poprzedzone uroczystym udekorowaniem wieloletnich członków oraz działaczy samorządu rzemiosła odznaczeniami rzemieślniczymi:

 • Platynowym Medalem im. Jana Kilińskiego „Za zasługi dla Rzemiosła Polskiego” wyróżnieni zostali: ROMAN KANTORSKI, WALDEMAR MRÓWCZYŃSKI, EDWARD BĘBNOWICZ;
 • Złoty Medal im. Kilińskiego – JERZY CYTLING;
 • Srebrny Medal im. Kilińskiego –ANDRZEJ GOCHNA, ROBERT CABAJ;
 • Honorowa Odznaka ZRP – ADAM ŻÓŁTEK.
Złotą Honorową Odznakę Rzemiosła Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości otrzymali:
 1. Bogusław Pietrzyk
 2. Ryszard Wyderka
 3. Krzysztof Wyszomirski
Srebrną Honorową Odznakę Rzemiosła:
 1. Marian Bojar
 2. Tomasz Kobusiński
 3. Jan Przybysz
 4. Jerzy Szewczyk

Tegoroczne Walne przyjęło m.in. sprawozdanie Zarządu za rok 2011, w tym jego część finansową i na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielono Zarządowi absolutorium za rok ubiegły. Walne Zgromadzenie przyjęło także kierunki i plan działań Cechu na kolejny rok.

 

Źródło: Własne

22.06.2012 | AKTUALNOŚCI

Szabla Kilińskiego dla Starszego Cechu Janusza Zdorta

Podczas Zjazdu Delegatów Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie w dniu 31.05.2012 r. Starszy Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie otrzymał z rąk Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego Jerzego Bartnika najwyższe odznaczenie rzemieślnicze – Szablę Kilińskiego.

Jest to replika karabeli polskiej z XVIII w. wykonana w skali 1:1, przyznawana wraz z miniaturką oraz legitymacją. Nadawana jest rzemieślnikom m.in. za wybitne zasługi dla rozwoju rzemiosła polskiego i propagowanie jego osiągnięć w kraju i zagranicą, inicjatywę, zaangażowanie i ofiarną działalność w organach statutowych rzemiosła i małej przedsiębiorczości, zwłaszcza szczebla krajowego.

 

Źródło: Własne

24.05.2012 | AKTUALNOŚCI

II EDYCJA TARGÓW POJAZDÓW ZABYTKOWYCH w WARSZAWIE

Auto NostalgiaW dniach 2-3 czerwca 2012 r. po raz drugi odbędą się Targi Pojazdów Zabytkowych Auto Nostalgia - w Warszawie! W Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska przy ul. Marsa 56C spotyka się polska branża oldtimerów: firmy, kluby, kolekcjonerzy i miłośnicy starej motoryzacji.

Na powierzchni 10 000m2 oferujemy nostalgiczną podróż w przeszłość – pełną emocji i wzruszeń, niespełnionych marzeń o kultowych pojazdach i wspomnień z dzieciństwa.

Po sukcesie pierwszej imprezy, która odbiła się szerokim echem w branży motoryzacyjnej, wśród miłośników i kolekcjonerów oraz w segmencie biznesowym związanym z zabytkową motoryzacją tegoroczna edycja została wydłużona do trzech dni.

Auto Nostalgia, to nie tylko okazja do pierwszego spotkania z rynkiem oldtimerów w naszym kraju, ale także świetny sposób na spędzenie niezapomnianego weekendu w gronie rodziny i przyjaciół. Organizator przygotował liczne atrakcje, gromadząc w jednym miejscu najbardziej fascynujące pojazdy z polskich kolekcji.

Szczegóły www.autonostalgia.org

Źródło: Własne

24.05.2012 | AKTUALNOŚCI

Walne Zgromadzenie członków CRM

W dniu 31 maja 2012 r. w sali konferencyjnej Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie, odbędzie się sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie.

Porządek obrad do pobrania |>> tutaj <<|

Źródło: Własne

22.05.2012 | AKTUALNOŚCI

Przedstawiciele Zarządu Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych na Święcie 3 Maja z Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim

W uroczystościach 3 Maja na Placu Zamkowym na początku uroczystości odczytano preambułę Konstytucji 3 Maja, a przemówienie prezydenta poprzedziło 21 wystrzałów armatnich. Zgromadzeni przed Zamkiem Królewskim mogli też obejrzeć pokaz musztry paradnej w wykonaniu kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego oraz orkiestr wojskowych, policyjnej i Straży Granicznej.

Na zakończenie uroczystości prezydent Komorowski jeszcze raz zaprosił Polaków do radosnego świętowania rocznicy uchwalenia trzeciomajowej konstytucji. Cech reprezentowali - Starszy Cechu Janusz Zdort, Podstarszy Cechu Jerzy Łęczycki i członek Zarządu Cechu i Mazowieckiej Izby Rzemiosła Edward Tomasz Połaski.

Źródło: Własne

 

04.04.2012 | AKTUALNOŚCI
Zyczenia Wielkanocne

 

 

24.02.2012 | AKTUALNOŚCI

OFERTA SPECJALNA!!! - Szkolenia zawodowe. Nowe terminy.

Cech zaprasza na szkolenie ze sprzęgła samochodowego, klimatyzacji oraz układów zasilania silników wysokoprężnych - szczegóły na stronie ze szkoleniami.  |>> więcej <<|

Źródło: Własne

24.02.2012 | AKTUALNOŚCI

Nowy komunikat cechu

Na stronie cechowej opublikowany został nowy komunikat - luty 2012.

Źródło: własne

03.02.2012 | AKTUALNOŚCI

ZUS przedsiębiorcy – styczeń 2012 r.

Zmiany w przepisach oraz w wysokościach składek ZUS od 1 stycznia 2012 r.

Składki ZUS za przedsiębiorców i osoby współpracujące w 2012 r. w związku ze zmianą prognozowanej kwoty przeciętnego wynagrodzenia za 2012 r., która wynosi 3526 zł. i wyliczone od 60% tej kwoty tj. 2115, 60 zł w m-cu styczniu 2012 r. wynoszą:
· emerytalna 19,52% 412,97 zł
· rentowa 6,00% 126,94 zł
· chorobowa 2,45% 51,83 zł (dobrowolna)
· wypadkowa 1,67% 35,33 zł (do 9 ubezp.)
Razem: 627,07 zł

Składka na Fundusz Pracy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wynosi 2,45%, tj. 51, 83 zł.
Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wynosi 0,10 podstawy wymiaru.
Składka na ubezpieczenia zdrowotne w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wyliczona od kwoty 2 828,31 zł (75% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku w IV kw. 2011 r.) wynoszącego 3 771,08 zł wynosi 9%, tj. 254,55 zł, odliczyć od podatku można 7,75% tj. 219,19 zł.
Więcej informacji w załączniku

 

Źródło: Własne

13.01.2012 | AKTUALNOŚCI

Spotkanie Świąteczno-Noworoczne Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie

5 stycznia 2012 r. dorocznym zwyczajem spotkaliśmy się na tradycyjnej uroczystości z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Spotkanie to zaszczycili swą obecnością rzemieślnicy naszej organizacji oraz przedstawiciele samorządu gospodarczego – Z-ca Mazowieckiej Izby Rzemiosła Tadeusz Kierepka, Prezes Wojewódzkiej Hurtowni Zaopatrzenia Rzemiosła Adam Ostrowski, Prezes Polskiej Izby Motoryzacji Roman Kantorski oraz przedstawiciele Zespołu Szkół Samochodowych na ul. Jana Pawła II z dyr. Tadeuszem Wojciechowskim.

Starszy Cechu Janusz Zdort złożył wszystkim rzemieślnikom życzenia świąteczno-noworoczne, życząc szczególnej wytrwałości i dalszego rozwoju, po czym goście składali sobie osobiste życzenia dzieląc się tradycyjnie opłatkiem.

Uroczystość uświetnił nasz rzemieślnik p. Bogusław Kuciński z Kolegą grą na akordeonach. Spotkanie opłatkowe upłynęło w rodzinnej atmosferze. Wspaniały koncert kolęd w wykonaniu wszystkich gości wprowadził zebranych w świąteczny nastrój.

   

Źródło: Własne

 

Wesołych Świąt

16.11.2011 | AKTUALNOŚCI

OFERTA SPECJALNA!!! - Szkolenie 26 listopada 2011 r.

Cech zaprasza na szkolenie z układów zasilania silników wysokoprężnych - szczegóły na stronie ze szkoleniami.  |>> więcej <<|

Źródło: Własne

04.11.2011 | AKTUALNOŚCI

Nowy komunikat cechu

Na stronie cechowej opublikowany został nowy komunikat - listopad 2011.

Źródło: własne

20.10.2011 | AKTUALNOŚCI

Potrzebne są pozytywne zmiany w kształceniu zawodowym

Związek Rzemiosła Polskiego wyraża sprzeciw wobec propozycji zmian w systemie oświaty, które doprowadzą do dalszej marginalizacji kształcenia zawodowego oraz osłabienia roli przedsiębiorców w procesie przygotowywania wyspecjalizowanych kadr dla gospodarki.

Zdaniem ZRP pakiet pięciu rozporządzeń wykonawczych do znowelizowanej ustawy o oświacie, przekazanych przez resort edukacji środowisku rzemiosła do zaopiniowania wymaga konkretnych, merytorycznych zmian.

Pakiet zawiera szczegółowe rozwiązania wynikające ze zmian systemowych. Związek Rzemiosła Polskiego reprezentujący interesy środowiska rzemieślników, akceptując potrzebę zmian w systemie kształcenia zawodowego, zdecydowanie przeciwstawia się wprowadzeniu regulacji, które w ocenie środowiska doprowadzą do dalszej degradacji i marginalizacji kształcenia zawodowego

Źródło: www.zrp.pl

25.08.2011 | AKTUALNOŚCI

Szkolenia we wrześniu i październiku 2011 r.

Cech zaprasza na szkolenie z układów zasilania silników wysokoprężnych - szczegóły na stronie ze szkoleniami.  |>> więcej <<|

Źródło: Własne

08.07.2011 | AKTUALNOŚCI

Pomoc prawna w odzyskiwaniu należnych kwot za naprawę samochodu

Pomoc prawna - projekt wspierający przedsiębiorców zajmujących się likwidacją szkód komunikacyjnych – wsparcie w uzyskaniu niedopłaconych kwot od towarzystw ubezpieczeniowych

Przedsiębiorcy w toku prowadzonego procesu likwidacji szkód komunikacyjnych często spotykają się sytuacjami niedopłaconych kwot za naprawę samochodu ze strony towarzystw ubezpieczeniowych. W takich sytuacjach powinni skorzystać z pomocy fachowców, gdyż rozwiązanie problemu dotyka sfery prawnej.

W związku z tym, że dostępność usług prawniczych w tej sferze w Polsce jest jeszcze niedostateczna i niewiele firm posiada własnych prawników , Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie przygotował projekt, który oferuje firmom bezpłatną poradę prawną oraz wystąpienia do sądu po najniższych stawkach rynkowych.

Projekt zakłada:
- nieodpłatne weryfikowanie stosowanych dokumentów w procesie likwidacji szkody
- nieodpłatną konsultację trybu odzyskiwania niedopłaconych kwot odszkodowań
- niskie koszty wystąpienia na drogę sądową – częściowo refinansowane
- możliwość uzyskania informacji o specjalistycznych usługach prawniczych

Stały dyżur prawnika – czwartki godz. 14.00 – 15.30 w siedzibie Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie ul. Podwale 11 lok. 121 lub tel. 22/ 635-04-64 ; e-mail: cech@motoryzacja.home.pl
Najbliższy dyżur – 14 lipca br. od godz. 14.00

Źródło: własne

01.07.2011 | AKTUALNOŚCI

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW CECHU

W dniu 8 czerwca br. odbyło się sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie.

Dokonano podsumowania pracy Zarządu za ostatni rok. Obrady Walnego Zgromadzenia zostały poprzedzone uroczystym wręczeniem odznaczeń i dyplomów rzemieślnikom i pracownikom zakładów.

Uhonorowani zostali m. in. : przez Związek Rzemiosła Polskiego Platynowym Medalem im. Kilińskiego - Jerzy Łęczycki, Złotym Medalem im. Kilińskiego - Marian Michałowski, Honorową Odznaka Rzemiosła - Wiesław Majewski, Zbigniew Burgs./p>

Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie wyróżniła Kol.Kol.: Piotra Borkowskiego, Bogdan Bisa, Marka Grabowskiego, Adama Gontarczyka, Janusza Marciniaka, Wojciecha Rzeczkowskiego, Zbigniewa Szkatulnika.

Dyplomy Cechu otrzymali pracownicy z zakładów - Mechanika Poj. Barbary Kacperek, Ursyn Car Waldemara Mrówczyńskiego oraz Mechanika Poj. Zygmunta Olejnika

Zaproszeni goście - Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik, i Przewodniczący Ogólnopolskiej Komisji Rzemiosł Motoryzacyjnych Związku Rzemiosła Polskiego Andrzej Duch poinformowali zebranych na temat aktualnych działań i wystąpień dotyczących przedsiębiorców.

W zebraniu uczestniczyli również poseł Marek Borowski oraz dyr. Tadeusz Wojciechowski i v-ce dyr. Barbara Oleksiewicz z Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Warszawie.

Źródło: własne

21.06.2011 | AKTUALNOŚCI

Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego

Jubileuszowa XXX Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę odbędzie się w niedzielę 26 czerwca 2011 roku.

Związek Rzemiosła Polskiego i Izba Rzemieślnicza w Opolu zapraszają rzemieślników, ich rodziny i pracowników na doroczną Pielgrzymkę Rzemiosła Polskiego.

W programie Pielgrzymki wprowadzono w tym roku ważną zmianę – uczestnicy zbiorą się o godz. 9 na placu przed archikatedrą Świętej Rodziny, po czym przejdą w procesji Aleją Najświętszej Maryi Panny na Jasną Górę.

Uroczysta Msza św. rozpocznie się o godz. 11:15. Będzie jej przewodniczyć ordynariusz opolski bp Andrzej Czaja.

Tegoroczna Pielgrzymka odbędzie się pod hasłem „Maryjo – rzemieślnicy w komunii z Bogiem”. Program Pielgrzymki na stronie www.zrp.pl

25.05.2011 | AKTUALNOŚCI

NOWY KOMUNIKAT CECHU - MAJ 2011

Szczegóły na stronie z komunikatami dostępnej |>> tutaj <<|

28.04.2011 | AKTUALNOŚCI

Pierwsza pomoc - szkolenie dla firm

Cech zaprasza na szkolenie z pierwszej pomocy - szczegóły na stronie ze szkoleniami.  |>> więcej <<|

20.04.2011 | AKTUALNOŚCI
Zyczenia Wielkanocne

 

 

10.02.2011 | AKTUALNOŚCI

Składki ZUS przedsiębiorców na 2011 r.

1. Składki ZUS za pracodawców i osoby współpracujące za okres od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wyliczone od kwoty 2.015,40 zł (60 % prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na rok 2011 wynoszącego 3.359,- zł)nie mogą być niższe od:

*emerytalna - 19,52 % 393,41 zł;
*rentowa - 6 % 120,92 zł;
*chorobowa - 2,45 % 49,38 zł; (dobrowolna)
*wypadkowa - 1,67 % 33,66 zł; (do 9 pracowników)
  Razem: 597,37 zł;

2. Składka zdrowotna za okres od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., wyliczona od kwoty 2.704,31 zł (75 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku wynoszącego w IV kwartale 2010 r. 3.605,74 zł) i wynosi 9 % tj. 243,39 zł, natomiast od podatku odliczyć można 7,75 %, tj. 209,58 zł.

3. Składka na Fundusz Pracy za okres 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wynosi 2,45 %, tj. 49,38 zł.

4. Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w okresie od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wynosi 0,10 %.

09.02.2011 | AKTUALNOŚCI

W obronie środków z Funduszu Pracy

27 stycznia 2011 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego w Warszawie, obradowało Prezydium TK. Posiedzenie, któremu przewodniczył wicepremier Waldemar Pawlak skupiło się na kontrowersyjnym pomyśle rządu ograniczenia środków na Fundusz Pracy. Temat wywołał Związek Rzemiosła Polskiego, szczególnie zaniepokojony propozycją, ponieważ właśnie z tego Funduszu pochodzą refundacje kosztów nauki młodocianych pracowników.

Związek Rzemiosła Polskiego zaapelował o natychmiastowe przesunięcie środków budżetowych w ramach Funduszu Pracy lub z Ministerstwa Finansów na szkolenia, aktywizację zawodową oraz przygotowanie zawodowe. J. Bartnik przypomniał, że to są środki pochodzące ze składek pracodawców i to oni powinni decydować, na co zostaną przekazane.

W związku z wstrzymaniem refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników wypłacanych z Funduszu Pracy nie podpisano na rok szkolny 2010/2011 ok. 30 tys. umów. Zdaniem pracodawców sprawa wymaga natychmiastowej interwencji rządu.

Podczas spotkania minister pracy Jolanty Fedak z prezesem ZRP, zainicjowanego przez wicepremiera Waldemara Pawlaka, po posiedzeniu TK, ustalono, że uruchomienie środków z Funduszu Pracy możliwe będzie po podjęciu interwencji przez ZRP we wszystkich gremiach, czyli na poziomie kancelarii premiera, ministerstw, sejmu, senatu i województw. Pani minister z uwagi na zablokowanie i ograniczenie środków, w tej chwili ma związane ręce. Jednak natychmiast po podpisaniu przez rząd budżetu państwa na 2011 rok, podejmie interwencję o uruchomienie środków na Fundusz Pracy.

Kwestii finansowych dotyczył również temat wywołany przez Głównego Inspektora Pracy. Tym razem sprawa dotyczyła zjawiska niewypłacalności wynagrodzeń przez pracodawców. Z wynikami przedstawionymi przez GGIP nie zgadzają się pracodawcy, którzy również przeprowadzili własne badania i które nie potwierdzają stanowiska GIP. Sprawa trafi pod obrady wspólnych Zespołów problemowych prawa pracy i polityki gospodarczej TK.

Przewodniczący Waldemar Pawlak, kończąc spotkanie, omówił zakres tematów, które w najbliższym czasie będą przedmiotem prac w Komisji Trójstronnej. Do najważniejszych zaliczył: uporządkowanie strategii rozwoju, emisję CO2 , kwestie funduszy emerytalnych i systemu emerytalnego oraz informacje o możliwości powołania w ministerstwie gospodarki instytutu zrzeszającego ekspertów dla dialogu społecznego.

Źródło: ZRP 8.02.2011 r.

26.01.2011 | AKTUALNOŚCI

Związek Rzemiosła Polskiego krytykuje zmniejszenie budżetu Funduszu Pracy

Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik wystosował pismo do Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak, w którym skrytykował ograniczenie budżetu Funduszu Pracy.

Prezes Bartnik wyraził przekonanie, że zmniejszenie środków Funduszu jest bardzo groźne dla sektora mikro i małych firm, a w rezultacie dla całej gospodarki i rynku pracy. Pracodawcy, którzy biorą na siebie ciężar kształcenia zawodowego młodych ludzi, nie mogą otrzymać refundacji za rok 2010, gdyż w tym momencie Fundusz udziela wsparcia jedynie dla umów w celu przygotowania zawodowego podpisanych w roku 2009. W planie finansowym Funduszu Pracy nie zabezpieczono bowiem kwot wystarczających na ten cel.

Nauka zawodu w zakładzie pracy – jako forma przygotowania zawodowego - zapewnia stały dopływ kadr do gospodarki i znajduje uznanie nie tylko pracodawców, ale też Ministerstwa Edukacji Narodowej, Komisji Europejskiej oraz samej Minister Fedak. Dlatego decyzja Ministerstwa Pracy jest dla ZRP całkowicie niezrozumiała.

Zdaniem Jerzego Bartnika dotychczas funkcjonujący system refundacji dla przedsiębiorców kształcących uczniów zawodu powinien uzyskiwać należne mu wsparcie. Zwłaszcza w obliczu negatywnych trendów demograficznych wspieranie kształcenia zawodowego młodzieży powinno być jednym z priorytetów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Źródło: Zrp.pl 14.01.2011 r.

20.01.2011 | AKTUALNOŚCI

Konieczne jest uporządkowanie sytuacji na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych – wystąpienie ZRP do Ministra Finansów

Powstawanie „szarej strefy” zarówno w usługach motoryzacyjnych jak i w handlu częściami zamiennymi niewiadomego pochodzenia, to zdaniem Związku Rzemiosła Polskiego efekt obowiązującego obecnie systemu rozliczeń szkód powypadkowych. ZRP przesłał pismo w tej sprawie do Ministra Finansów Jacka Rostowskiego.

Według ZRP problem nabiera szczególnej ostrości w świetle obecnego kryzysu finansów publicznych. Wraz z pismem do Ministra Finansów wysłano również raport Ogólnopolskiej Komisji Rzemiosł Motoryzacyjnych Związku Rzemiosła Polskiego, który szczegółowo omawia ten problem.

Problemy z niewypłacanymi przez ubezpieczyciela pełnymi rekompensatami za szkodę komunikacyjną, niewłaściwa naprawa pojazdów w nielegalnych warsztatach, nasilenie się „szarej strefy” i upadanie małych, często rodzinnych warsztatów, to tylko niektóre ze skutków uproszczonego sposobu wypłaty i wyceny odszkodowań.

Do pobrania: Pismo Prezesa ZRP i raport OKRM

Źródło: Źródło: ZRP 17.01.2011

Wesołych Świąt

06.12.2010 | AKTUALNOŚCI

Komunikat Cechu - Grudzień 2010

Opublikowaliśmy nowy komunikat cechu GRUDZIEŃ 2010

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z jego treścią

Komunikat można przeczytać tutaj >>>

 

Źródło: własne

26.11.2010 | AKTUALNOŚCI

Polskie GVO – nowe rozporządzenie weszło w życie w dniu 10.11.2010 r.

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wyłączenia określonych porozumień wertykalnych w sektorze pojazdów samochodowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję (tzw. polskie GVO) – Dz. U. nr 198 poz. 1315 i obowiązuje od dnia 10.11.2010 r. do 31.05.2013 r.

Rozporządzenie jest polskim odpowiednikiem rozporządzenia Komisji (UE) nr 330/2010 z dnia 20 kwietnia 2010 r. oraz rozporządzenia Komisji (UE) nr 461/2010 z dnia 27 maja 2010 r. Reguluje materię porozumień wertykalnych między dealerami a importerami pojazdów.

Polskie rozporządzenie powtarza rozwiązania prawne, które są zawarte w europejskich rozporządzeniach 330/2010 i 461/2010.

Pełna treść rozporządzenia tutaj >>>

 

Źródło: własne

30.09.2010 | AKTUALNOŚCI

Komunikat w sprawie wytycznych dot. zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego

Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) we współpracy z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) przygotowała wytyczne dotyczące sposobu rozpatrywania roszczeń w zakresie wynajęcia pojazdu zastępczego, zgłaszanych w szkodach likwidowanych z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Współpraca obu instytucji zaowocowała wypracowaniem przez PIU wytycznych, zaaprobowanych przez UKNF. Powstał w ten sposób dokument wyznaczający standardy w zakresie rozpatrywania roszczeń o zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego, doprecyzowujący niektóre zasady zawarte w rekomendacji KNF skierowanej do zakładów ubezpieczeń, który zastąpi wydane w grudniu zalecenia nadzoru. Wypracowany standard postępowania odnośnie pojazdów zastępczych sprawi, że proces rozpatrywania tego typu roszczeń będzie znacznie czytelniejszy i bardziej przyjazny dla klienta.

Przyjęcie przez zakłady ubezpieczeń opisanych zasad gwarantuje klientowi jednolity sposób podchodzenia do kwestii pojazdu zastępczego w każdym towarzystwie ubezpieczeń w Polsce.

Dokument ten wyjaśnia, jakie okoliczności ubezpieczyciel weĽmie pod uwagę, oceniając roszczenie o pojazd zastępczy a także w jaki sposób wyznaczy długość okresu, za który pokryje koszty najmu pojazdu. Klient, który zapozna się z wytycznymi, będzie w stanie na bieżąco oceniać, w jakim zakresie może liczyć na zwrot poniesionych kosztów.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią wytycznych: Więcej >>>

Źródło: PIU i UKNF

15.09.2010 | AKTUALNOŚCI

Wyjaśnienie Ministerstwa Infrastruktury w sprawie rzekomej podwyżki opłat za rejestrację i badanie techniczne pojazdów

W związku z powtarzającymi się w mediach informacjami dotyczącymi rzekomej podwyżki opłat za rejestrację i badania techniczne pojazdów Ministerstwo Infrastruktury informuje:

W projekcie ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu drogowego zawarte zostały propozycje maksymalnych opłat za rejestrację i badanie techniczne pojazdu, czy też homologację pojazdu, które nie stanowią o takiej podwyżce. Podawanie natomiast przez dziennikarzy propozycji maksymalnej wysokości omawianych opłat jako planowanej podwyżki rozmija się z prawdą i jest ewidentnym wprowadzeniem w błąd obywateli.

Konieczność podania maksymalnej opłaty w akcie prawnym rangi ustawy w delegacjach do wydania rozporządzeń wykonawczych wynika z obowiązujących technik prawodawczych. Górne granice opłat określane są w taki sposób, aby w perspektywie lat nie trzeba było w tym zakresie zmieniać ustawy. Projekt ustawy jest w toku procedury legislacyjnej, a o jej ostatecznym kształcie zadecyduje Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Wysokość opłat za wydanie, przez organ rejestrujący, dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych, a także wysokość opłaty za przeprowadzenie badania technicznego (czy też innych opłat) będzie regulowana w przyszłych rozporządzeniach, które będą musiały być przedmiotem konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych.

Ministerstwo Infrastruktury informuje, iż zasadą jaką kieruje się resort przy podwyższaniu opłat za wydanie dokumentów rejestracyjnych jest uwzględnianie średniorocznego wskaĽnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Ta zasada będzie przez MI kontynuowana przy określeniu wysokości opłat w przyszłych rozporządzeniach wykonawczych, również wydanych do planowanej ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu drogowego.

Mając na uwadze, że obecnie wysokość opłaty wynosi za wydanie np.:

 • – dowodu rejestracyjnego - 54,00 zł;
 • – kompletu nalepek legalizacyjnych - 12,50 zł;
 • – nalepki kontrolnej - 18,50 zł,

to przy zastosowaniu w przyszłości powyżej wskazanej zasady przy podwyższaniu tych opłat, nie zostałaby osiągnięta maksymalna wysokość opłat zaproponowana w wytycznych do wydania rozporządzeń wykonawczych.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury 13.09.2010

15.09.2010 | AKTUALNOŚCI

Zmiany w prawie o ruchu drogowym

4 września br. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 1018).

W zakresie właściwości Ministerstwa Infrastruktury, przepisy ustawy z dnia 22 lipca 2010 r., w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z póĽn. zm.):

 • rozszerzają stosowanie przepisów ruchu drogowego na drogi wewnętrzne położone w oznakowanych strefach ruchu,
 • definiują pojęcie drogi publicznej, drogi wewnętrznej oraz strefy ruchu,
 • określają organy zarządzające ruchem na drogach wewnętrznych oraz organy sprawujące nadzór nad tym zarządzaniem,
 • precyzują zasady oznakowania dróg wewnętrznych oraz zasady ponoszenia kosztów związanych z tym oznakowaniem,
 • wprowadzają zmianę do przepisów regulujących kwestię czasowego wycofania pojazdu z ruchu, w zakresie miejsca postoju pojazdu wycofanego z ruchu.

Ponadto, ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. wprowadza zmiany m.in. do przepisów następujących ustaw:

 1. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z póĽn. zm.) – w zakresie centralnej ewidencji pojazdów oraz centralnej ewidencji kierowców, usuwania pojazdu z drogi i jego przechowywania na parkingu strzeżonym oraz opłat z tym związanych,
 2. z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z póĽn. zm.) – w zakresie przepadku rzeczy oraz przepadku pojazdów,
 3. z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275, Nr 106, poz. 672, Nr 152, poz. 1017) – w zakresie kar za wykroczenia, których popełnienie nastąpiło w strefie ruchu oraz kar za naruszenie przepisów dotyczących sposobu znakowania dróg wewnętrznych,
 4. z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z póĽn. zm.) – w zakresie definicji drogi wewnętrznej,
 5. z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z póĽn. zm.) – w zakresie kar za przestępstwa, których popełnienie nastąpiło w strefie ruchu.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury 03.09.2010

30.06.2010 | AKTUALNOŚCI

Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie członków CRM w Warszawie

W dniu 15 czerwca br. odbyło się sprawozdawcze Walne Zgromadzenie członków Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie.

Dokonano podsumowania pracy Zarządu za ostatni rok. W zebraniu uczestniczył Prezes Mazowieckiej Izby Rzemiosła Leszek Janowski, który podkreślił, że działania Cechu są spójne z działaniami ZRP oraz dyr. Tadeusz Wojciechowski z Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Warszawie oraz prez firmy Polcar Andrzej Senkowski, Prezes Polskiej Izby Motoryzacji Roman Kantorski.

Walne Zgromadzenie członków nadało tytuł Honorowego Członka Cechu długoletnim członkom Cechu Jerzemu Gabryelczykowi, Sławomirowi Ejsenhart. Prezes ZRP uhonorował Medalami Związku Rzemiosła zasłużonych działaczy samorządu – Platynowym Józefa Temporowskiego, Honorową Odznaką Rzemiosła – Mariana Abramczyka, Teresę Cięciara, Jerzego Michałowskiego, Piotra Niedziólka. Mazowiecka Izba Rzemiosła uhonorowała Złotą Honorowa Odznaką - Andrzeja Kulawika, Adama Kozłowskiwego, Pawła Sójkę, Srebrną - Adama Kucińskiego i Violette Podolską . Z okazji 30-lecia działalności firmy wyróżnienie otrzymał p. Eugeniusz Kobusiński.

 

Źródło: własne 30.06.2010

02.06.2010 | AKTUALNOŚCI

Komisja Europejska przyjęła zmienione reguły konkurencji w branży sprzedaży i naprawy samochodów

Komisja Europejska przyjęła 27 maja 2010 roku nowe reguły konkurencji dotyczące umów między producentami pojazdów a autoryzowanymi salonami sprzedaży, warsztatami napraw oraz dystrybutorami części zamiennych.

Nowe przepisy zwiększą konkurencję na rynku napraw i przeglądów samochodów ułatwiając dostęp do niezbędnych informacji technicznych oraz wykorzystywanie alternatywnych części zamiennych. Umożliwią one Komisji walkę z nadużyciami producentów wymagających serwisowania samochodów jedynie w autoryzowanych warsztatach.

Nowe przepisy ułatwią dostęp warsztatów do alternatywnych części zamiennych, które stanowią znaczną część kosztów napraw. Producenci samochodów nie będą już mogli umieszczać w gwarancji warunku dokonywania wymiany oleju lub korzystania z innych usług jedynie w autoryzowanych warsztatach. Producenci mogą oczywiście wymagać by naprawy objęte gwarancją i opłacane przez producenta dokonywane były w sieci autoryzowanych warsztatów. Wszystko to ma znaczenie dla konsumentów, gdyż koszty napraw, stanowiące około 40% całości kosztów związanych z posiadaniem samochodu, wzrosły w ostatnich latach.

Nowe przepisy dotyczące rynku napraw i serwisowania weszły w życie 1 czerwca 2010 roku i obowiązywać będą do 31 maja 2023 roku. Komisja monitorować będzie zmiany sytuacji i, podobnie jak w przeszłości, podejmować będzie odpowiednie działania w razie problematycznych sytuacji lub zmiany warunków konkurencji.

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr 461/2010 z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych w sektorze pojazdów silnikowych: Więcej >>>

 

Źródło: własne 28.05.2010

13.05.2010 | SZKOLENIA

SZKOLENIE - 29 maja 2010 r.

Zapraszamy na szkolenie zawodowe: ABS, ESP

Więcej na stronie szkolenia.


15.04.2010 | AKTUALNOŚCI

Ruszyła strona szkoleń dofinansowanych z UE

"Rozwój i doskonalenie kwalifikacji kadr sektora usług motoryzacyjnych" to regionalny projekt szkoleniowy realizowany przez Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie w okresie od marca do lipca 2010r.

Projekt skierowany jest do właścicieli i pracowników przedsiębiorstw mikro, małych i średnich.

Więcej informacji na stronie projektu.>>>

Źródło: własne 15.04.2010

17.03.2010 | AKTUALNOŚCI

Władysław Przybysz 1921-2010

Władysław Przybysz  1921-2010 Szanowni Państwo,
Ze smutkiem zawiadamiamy, że dnia 14 marca 2010 r. pożegnał się z nami na zawsze w wieku 88 lat honorowy członek Cechu, długoletni Chorąży Pocztu Sztandarowego Cechu. W swoim działaniu zawsze był oddany dla ludzi, a szczególnie dla warszawskich rzemieślników. Przez blisko 50 lat niezawodny i oddany Chorąży sztandaru Cechu. Uhonorowany wieloma odznaczeniami, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Prymasowskim, Złotym Medalem im. Kilińskiego ZRP.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w dniu 20 marca 2010 r /sobota/ o godz. 12.00 w kościele p.w. Św. Michała Archanioła ul. ks. Oziębłowskiego 12 w miejscowości Izdebno Kościelne koło Grodziska Mazowieckiego.

Źródło: własne 17.03.2010

22.01.2010 | AKTUALNOŚCI

Prezydent powołał Narodową Radę Rozwoju - Prezes ZRP w składzie Rady

Narodowa Rada Rozwoju, która ma być gremium doradczym prezydenta RP powołana została na początku stycznia br. Przedstawicielem organizacji pracodawców w Radzie jest prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik. W skład organu wchodzą 44 osoby: eksperci z różnych dziedzin (m.in. ekonomii, socjologii, demografii, finansów publicznych, gospodarki przestrzennej, integracji europejskiej), szefowie głównych związków zawodowych oraz organizacji pracodawców. Zaproszenie przyjęli także reprezentanci wszystkich szczebli samorządu terytorialnego.

W dniu 7 stycznia 2010 roku w Pałacu Prezydenckim odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu licznych posiedzeń, podczas których uczestnicy podejmą próbę opracowania optymalnych rozwiązań dla Polski w sprawach kluczowych. Będą dyskutować m.in.: o modernizacji kraju, problemach rozwojowych, finansach publicznych. Podczas pierwszego spotkania rozmawiano o systemie ubezpieczeń społecznych w Polsce i o zmianach demograficznych w polskim społeczeństwie. Posiedzenia Narodowej Rady Rozwoju będą odbywać się nie rzadziej niż raz na kwartał.

O powołaniu Narodowej Rady Rozwoju poinformował Prezydent Lech Kaczyński pod koniec marca ubiegłego roku po zakończeniu szczytu społecznego poświęconemu głównie walce z bezrobociem. „Będzie ona miejscem budowania koncepcji, bankiem pomysłów, miejscem dialogu między osobami, które reprezentują różne środowiska, mające różne punkty widzenia.” - powiedział Prezydent Kaczyński.

Zaproszenie Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego w załączniku.>>>

Źródło: ZRP 7.01.2010

29.12.2009 | SZKOLENIA

SZKOLENIE - pierwszej pomocy przed medycznej 20 styczeń 2010 r.

Cech wychodząc naprzeciw nowelizacji Kodeksu Pracy organizuje kursy pierwszej pomocy. Kursy takie prowadzone są przez specjalistę medycyny ratunkowej przy użyciu najlepszej jakości sprzętu szkoleniowego.

Więcej na stronie szkolenia.


Wesołych Świąt

09.12.2009 | AKTUALNOŚCI

SPOTKANIE Świąteczno-Noworoczne

SPOTKANIE Świąteczno-Noworoczne CZŁONKÓW CECHU odbędzie się 8 stycznia 2010 r. (piątek)

Początek spotkania o godz. 19:00. Koszt uczestnictwa – 110 zł. Serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu Cechu wszystkich członków Cechu. Na zgłoszenia oczekujemy do dnia 5 stycznia 2010 r.

Źródło: Własne

29.10.2009 | SZKOLENIA

SZKOLENIE - 19 listopada 2009 r.

Szkolenie - pierwsza pomoc przed medyczna

Więcej na stronie szkolenia.


29.10.2009 | SZKOLENIA

SZKOLENIA ZAWODOWE - LISTOPAD - GRUDZIEŃ 2009

Zapraszamy na szkolenia zawodowe: Zapraszamy na szkolenia zawodowe: ABS, UKŁADY KLIMATYZACJI

ABS - 07.11.2009 r. i 05.12.2009 r.

Układy klimatyzacji - 28.11.2009 r.

Więcej na stronie -szkolenia


14.09.2009 | SZKOLENIA

SZKOLENIE - 1 paĽdziernika 2009 r.

Szkolenie - pierwszej pomocy przed medycznej

Więcej na stronie szkolenia.


14.09.2009 | SZKOLENIA

SZKOLENIE - 06 i 08 paĽdziernik 2009 r

Kurs BHP i Ppoż. – okresowy dla pracodawców i osób kierujących pracownikami – poszerzony o zakres ochrony przeciwpożarowej.

Więcej na stronie szkolenia.


11.09.2009 | SZKOLENIA

SZKOLENIE - 29 WRZEŚNIA 2009
(prowadzi - Andrzej Makowski, ekspert likwidacji szkód)

UWARUNKOWANIA NAPRAW POWYPADKOWYCH MAJĄCE WPŁYW NA RACHUNEK EKONOMICZNY WARSZTATU NAPRAWCZEGO

W ostatnim okresie czasu towarzystwa ubezpieczeniowe zmieniły taktykę w postępowaniu w procesie likwidacji szkód. W związku z powyższym zapraszamy Państwa do uczestnictwa w szkoleniu, gdzie przedstawić zamierzamy jak zadbać o rachunek ekonomiczny swojego zakładu.

Więcej na stronie szkolenia.


11.09.2009 | SZKOLENIA

SZKOLENIA ZAWODOWE - WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2009

Zapraszamy na szkolenia zawodowe: Zapraszamy na szkolenia zawodowe: ABS, UKŁADY HAMULCOWE, UKŁADY KLIMATYZACJI, ZAWIESZENIA WSPÓŁCZESNYCH POJ. SAM.

ABS - 26.09.2009 r. i 17.10.2009 r.

Układy hamulcowe - 26.09.2009 r. i 17.10.2009 r.

Zawieszenia pojazdów samochodowych - 10.10.2009 r. i 24.10.2009 r.

Układy klimatyzacji - 10.10.2009 r. i 24.10.2009 r.

Więcej na stronie -szkolenia


08.09.2009 | AKTUALNOŚCI

Jubileuszu 80 – lecia MIRiP w Warszawie

Prezes i Zarząd Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie mają zaszczyt zaprosić Państwa na uroczyste obchody Jubileuszu 80 – lecia działalności Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie, które odbędą się w dniu 27 września 2009 r.

Program uroczystości:Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie

 1. 9.30 – Uroczysta msza Św. w Katedrze Św. Jana Chrzciciela celebrowana przez Prymasa Polski Kardynała Józefa Glempa.
 2. 10.30 - Przemarsz ze sztandarami pod pomnik Jana Kilińskiego i złożenie wieńców pod pomnikiem w asyście Kompanii Honorowej Wojska Polskiego.
 3. 11.30 - Uroczyste spotkanie w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego - zaproszenia

Honorowy patronat nad imprezą objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Pan Lech Kaczyński. W Komitecie Honorowym naszej uroczystości zasiadają: Bronisław Komorowski, Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Jacek Kozłowski, Wojewoda Mazowiecki, Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy, Abp Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski i Jerzy Bartnik, Prezes Związku Rzemiosła Polskiego.

Źródło: Własne

06.07.2009 | AKTUALNOŚCI

Wybrano 16 skład Zarządu Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie

W Pałacu Chodkiewiczów przy ul. Miodowej w dniu 18 czerwca br. odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie członków Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie, poprzedzone Mszą Św. w kościele o.o. Kapucynów na ul. Miodowej.

Dokonano podsumowania pracy Zarządu za ostatnią kadencję oraz dokonano wyboru nowych władz. W zebraniu uczestniczył Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik, który podkreślił, że działania Cechu są spójne z działaniami ZRP.

Wybrano Janusza Zdorta na Starszego Cechu, będzie to jego trzecia kadencja pracy w Zarządzie, Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został wybrany Waldemar Mrówczyński. W skład Zarządu wybrani zostali: Edward Bębnowicz, Piotr Borkowski, Andrzej Gochna, Sławomir Jakacki, Roman Kantorski, Jerzy Łęczycki, Andrzej Szczęścik, Józef Temporowski, Lech Lipka, Andrzej Stępień, Edward Tomasz Połaski, Krzysztof Witowski, Ryszard Puchniewski, Jacek Święćkowski. Wybrano również dwóch delegatów na zjazd Mazowieckiej Izby Rzemiosła – Janusza Zdorta i Edwarda T. Połaskiego.

Walne Zgromadzenie członków nadało tytuł Honorowego Członka Cechu zasłużonym działaczom Tadeuszowi Jabłońskiemu, Władysławowi Przybysz, Januszowi Sar za osobiste zaangażowanie w działalność Cechu. Prezes ZRP uhonorował Medalami Związku Rzemiosła zasłużonych działaczy samorządu – Złotym Antoniego Januszewskiego, Srebrnym – Andrzeja Kokoszczyńskiego i Zenona Nojszewskiego oraz Honorową Odznaką Rzemiosła – Jana Waś.

 
05.06.2009 | SZKOLENIA

SZKOLENIE - CZERWIEC 2009

UWARUNKOWANIA NAPRAW POWYPADKOWYCH MAJĄCE WPŁYW NA RACHUNEK EKONOMICZNY WARSZTATUNAPRAWCZEGO.

Więcej danych dot. szkolenia w dziale szkolenia >>

05.06.2009 | SZKOLENIA

SZKOLENIA ZAWODOWE - CZERWIEC 2009

Zapraszamy na szkolenia zawodowe: ABS, UKŁADY HAMULCOWE, UKŁAD ZAWIESZENIA, UKŁADY KLIMATYZACJI.

Więcej danych dot. szkoleń w dziale szkolenia >>

30.04.2009 | SZKOLENIA

SZKOLENIA ZAWODOWE - MAJ 2009

Zapraszamy na szkolenia zawodowe: ABS, UKŁADY HAMULCOWE, UKŁADY KLIMATYZACJI.

Więcej danych dot. szkoleń w dziale szkolenia >>

15.04.2009 | AKTUALNOŚCI

Kurs BHP i Ppoż. – okresowy dla pracodawców i osób kierujących pracownikami.

Zapraszamy właścicieli zakładów i osoby kierujące pracownikami na kurs: BHP i ppoż. okresowy dla pracodawców (właścicieli firm) zatrudniających pracowników i uczniów zawodu – (wymóg Kodeksu Pracy art. 207).

TERMIN – 22 kwietnia 2009 r. ....więcej >>>

Źródło: Własne

09.04.2009 | AKTUALNOŚCI
Zyczenia Wielkanocne
30.03.2009 |SZKOLENIA

UKŁADY KLIMATYZACJI - 18 kwietnia 2009

Szkolenie z zakresu budowy, obsługi, diagnostyki i naprawy klimatyzacji:

 • Sposoby przekazywania ciepła
 • Obieg klimatyzacji, zasada działania
 • Czynniki chłodnicze i substancje smarne
 • Konserwacja klimatyzacji, przeglądy, BHP przy obsłudze
 • Przeglądy i kontrola układu
 • Diagnostyka
Więcej danych dot. szkolenia w formularzu zgłoszeniowym. Formularz zgłoszeniowy.

szkolenia/szkolenie_klimatyzacja_30032009
szkolenia/szkolenie_klimatyzacja_30032009
szkolenie_klimatyzacja_30032009

 

Źródło: własne 30.03.2009 r.

23.03.2009 | Aktualności

Kryzys u bram.

Stało się. Kryzys coraz wyraĄniej daje nam się we znaki. Załamanie światowego rynku finansowego odczuwają już nie tylko kraje zachodnie, ale coraz dotkliwiej również Polska i nasi przedsiębiorcy.

Nie ma już wątpliwości – polska gospodarka wchodzi w trudny okres, a skutki spowolnienia są coraz bardziej widoczne. /.../ Prywatni przedsiębiorcy nie mają wyjścia – muszą przetrwać trudny czas - Andrzej Kokoszczyński - Autoryzowana Stacja Obsługi w Warszawie >> więcej

 

Źródło: "MAŁA FIRMA" luty 2009

17.03.2009 | Aktualności

Kurs przygotowawczy do egzaminu czeladniczego w zawodach motoryzacyjnych.

TRMIN SZKOLENIA:
Rozpoczęcie - 30 marzec 2009 r. /poniedziałek/

Cech organizuje kurs przygotowawczy dla uczniów zawodu na II i III roku nauki do egzaminu czeladniczego, pracowników zgodnie z obecnie obowiązującymi wymogami: technologia i materiałoznawstwo,rachunkowość zawodowa, dokumentacja działalności gospodarczej, rysunek zawodowy, zasady bhp i ppoż., podstawowe zasady ochrony środowiska, przepisy prawa pracy, problematyka prawa gospodarczego i zarządzania przedsiębiorstwem.

Cel kursu: przygotowanie do części pisemnej i etapu teoretycznego egzaminu czeladniczego pracowników, którzy odbywają naukę zawodu w systemie pozaszkolnym oraz posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum. Kurs teoretyczny jest niezbędnym elementem dokumentacji kandydatów na tytuł czeladnika (Dz. U. Nr 20/2003, poz. 171)

Wykłady prowadzone będą raz w tygodniu godz. 18.00 i w soboty od godz. 9.00 do 13.00 - szczegółowy harmonogram na pierwszym spotkaniu

Czas trwania kursu – około 3 miesięcy. Koszt 250,00 zł /w tym materiały/

Szczegółowe informacje o szkoleniu można uzyskać pod numerem telefonu: /022/ 635 04 64 lub 0 608 502 875 lub e-mail: cech@motoryzacja.home.pl.

 

Źródło: własne 17.03.2009 r.

16.03.2009 | Aktualności

Spotkanie branżowe dla serwisów samochodowych 26 marzec 2009 r.

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie zaprasza na organizowane spotkanie branżowe dla serwisów samochodowych poświęcone aktualnym problemom branży, zmianom w prawie gospodarczym oraz likwidacji szkód

komunikacyjnych. Spotkanie odbedzie się w dniu 26 marca 2009 r./ czwartek/ o godz. 17.30 w siedzibie Mazowieckiej Izby Rzemiosła ul. SMOCZA 27 w WARSZAWIE. >> więcej

 

Źródło: własne 16.03.2009 r.

27.02.2009 | Aktualności

Dionizy Prasek 1921-2009Dionizy Prasek 1921-2009

Szanowni Państwo,

Ze smutkiem zawiadamiamy, że dnia 22 lutego 2009 r. pożegnał się z nami na zawsze w wieku 87 lat założyciel i Honorowy Starszy Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie, długoletni Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Cechu, Prezes Izby Rzemieślniczej w Warszawie i długoletni Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Izby, wielokrotny delegat Izby na Kongres Związku Rzemiosła Polskiego. W swoim działaniu zawsze był oddany dla ludzi, a szczególnie dla rzemiosła warszawskiego. Uhonorowany wieloma odznaczeniami, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Prymasowskim i najwyższym wyróżnieniem w rzemiośle – „Szablą Kilińskiego”.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w dniu 5 marca 2009 r. o godz. 11.00 w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie ul. Świętojańska 8, po którym nastąpi wyprowadzenie na cmentarz Służew ul. Wałbrzyska

Notka biograficzna

 

 

12.02.2009 | Aktualności

Nie ma pakietu dla małych firm.

Cztery duże organizacje Pracodawców: Związek Rzemiosła Polskiego, Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług, Kongregacja Przemysłowo-Handlowa i Polska Izba Handlu uważają, że dotychczasowe działania rządu zapobiegające kryzysowi gospodarczemu kończą się pustymi hasłami.

Przedsiębiorcy oczekują konkretnych rozwiązań.
”Jerzy Bartnik, szef Związku Rzemiosła Polskiego, uważa, że rząd powinien jak najszybciej wprowadzić podatkowe ulgi inwestycyjne na tworzenie nowych miejsc pracy. Po to, by wzmocnić mały biznes, potrzebne jest też obniżenie podatków i opłat lokalnych, wzmocnienie funduszy poręczeniowo-gwarancyjnych oraz obrona przed niekontrolowanymi podwyżkami cen energii elektrycznej”- czytamy w dzienniku Rzeczpospolita.

„– Nie ma już czasu na rozmowy, trzeba zacząć konkretnie działać. Zaplanowane działania muszą zaś odpowiadać potrzebom tego sektora – dowodzi Bartnik”.

więcej: Rzeczpospolita

 

Autor: Aleksandra Fandrejewska

Źródło: Rzeczpospolita 12.02.2009 r.

04.02.2009 | Aktualności

Apel ZRP w imieniu przedsiębiorców zrzeszonych w cechach do Waldemara Pawlaka w sprawie podwyżek cen energii.

Związek Rzemiosła Polskiego 28.01.09 r. zaapelował do Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka o podjęcie wszelkich dostępnych działań, które skutecznie zablokują podwyżkę cen energii elektrycznej na 2009 rok

Poziom cen określany w otrzymywanych przez odbiorców ofertach na 2009 r. jest od 40 do 90 proc. wyższy. Tak wysoki wzrost cen zagraża dalszemu funkcjonowaniu całego szeregu przedsiębiorstw, szczególnie tych o dużej energochłonności produkcji. Przedsiębiorcy zapowiadają ograniczanie produkcji i zwalnianie pracowników. >> więcej

 

Źródło: ZRP 04.02.2009 r.

23.01.2009 | Aktualności

Kolejne wystąpienie ZRP ws. zmian w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Związek Rzemiosła Polskiego przesłał do Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak wystąpienie w sprawie zmian w zakresie ochrony przeciwpożarowej pozytywnie oceniając projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks Pracy z 15.01.2009 r.

ZRP zwraca jednak uwagę, że chciaż przedstawione propozycje wychodzą na przeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, to w projekcie zmian nie została uwzględniona spora grupa firmy zatrudniając pracowników młodocianych, którzy nie mogą być pracownikami wyznaczonymi do „wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników”(m.in. z racji skróconego czasu przebywania w zakładzie pracy).

Związek Rzemiosła Polskiego proponuje (patrz załącznik) dodanie zapisu, który uwzględni tę grupę firm umożliwiając wdrożenie nowych przepisów bez zbędnych komplikacji w firmach mikro i małych, które w znacznym stopniu są odpowiedzialne za proces kształcenia zawodowego młodocianych. >> więcej

 

Źródło: ZRP 23.01.2009 r.

19.01.2009 | Aktualności

Propozycje zmian ustawy w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Związek Rzemiosła Polskiego wraz z PKPP Lewiatan przesłał pismo do Marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego oraz Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej Zbigniewa Chlebowskiego w sprawie przepisów nakładających na pracodawców obowiązek wyznaczania pracowników do wykonywania czynności ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji, a także do udzielania pierwszej pomocy – niezależnie od wielkości firmy.

Projekt został pozytywnie przyjęty przez Komisję Europejską oraz nie nakłada na przedsiębiorców dużych kosztów. Dzięki propozycjom obu organizacji przedsiębiorcy nie będą musieli poddawać pracowników kosztownym szkoleniom przeciwpożarowym, ani zatrudniać osób ze specjalnymi uprawnieniami w zakresie ochrony przeciwpożarowej. >> więcej

 

Źródło: ZRP 19.01.2009 r.

13.01.2009 | AKTUALNOŚCI

Spotkanie wigilijne członków Cechu 2008

18 grudnia 2008 r. członkowie Cechu oraz seniorzy spotkali się na tradycyjnej Wigilii.

Spotkanie to zaszczycili swoją obecnością również goście: członek Zarządu Mazowieckiej Izby Rzemiosła Tadeusz Kierepka oraz Dyrektor Izby Stefan Rynowiecki. Życzenia świąteczne i noworoczne złożył Prezes Cechu Janusz Zdort. Podczas spotkania zostali uhonorowani Złotą Honorową Odznaką Cechu Kol.kol. Jerzy Gabryelczyk i Waldemar Mrówczyński. Kol. Andrzej Lipka odebrał Honorową Odznakę Związku Rzemiosła Polskiego.

Źródło: Własne

Wesołych Świąt

05.12.2008 | Aktualności

Bariery w prowadzeniu działalności gospodarczej

W porannym programie stacji TVN CNBC Biznes, poświęconym odbywającemu się w Polsce Światowemu Tygodniowi Przedsiębiorczości, poruszono problem barier w prowadzeniu działalności gospodarczej.

W studiu gościli: Jerzy Łęczycki, właściciel Auto-Serwisu w Warszawie oraz Witold Buczyński, właściciel pralni na warszawskiej Woli, przedsiębiorcy zrzeszeni w Związku Rzemiosła Polskiego, którzy opowiadali o wyzwaniach, które stoją przed mikroprzedsiębiorcami w Polsce oraz porównywali warunki prowadzenia własnej firmy teraz i za czasów minionego ustroju. Całą rozmowę można zobaczyć na stronie www.tvncnbc.pl - klip video "Przedsiębiorcą być" z dnia 21 listopada br.

 

Źródło: 21 listopada 2008 - TVN CNBC

30.10.2008 | Aktualności

Medale Prymasowskie dla rzemieślników

W ramach obchodów jubileuszowych 60-lecia Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w dniu 1 paĄdziernika br. nasi rzemieślnicy za pracę na rzecz kościoła i społeczeństwa zostali uhonorowani przez Prymasa Józefa Glempa Medalami Prymasowskimi – Maciej Fogiel, Antoni Januszewski, Bogusław Kuciński.

 

Źródło: własne

20.09.2008 | Aktualności

60 LAT CECHU

Uroczyste obchody 60-tej rocznicy założenia Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie. Więcej o jubileuszu i wydarzeniach z nim związanych na podstronach dotyczących rocznicy.

więcej >>>.

Źródło: własne

22.08.2008 |INFORAMCJA

Aktualizacja strony

Opublikowano nowy komunikat Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie - SIERPIEŃ 2008

więcej >>>.

źródło: własne

30.07.2008 | AKTUALNOŚCI

Ogólnopolska pielgrzymka Rzemiosła na Jasną Górę

Tradycyjnie już w ostatnią niedzielę czerwca klasztor jasnogórski gościł ogólnopolską pielgrzymkę rzemieślników. Z całego kraju zjechali przedstawiciele izb i cechów, aby modlić się w intencji swojego środowiska.

Zgromadziło ich wezwanie "Z Maryją bądźmy uczniami Chrystusa", które było hasłem tegorocznej - zorganizowanej przez Izbę Rzemieślnicza Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie - XXVII Pielgrzymki Rzemiosła Polskiego. W pielgrzymce jak co roku uczestniczyła reprezentacja naszego Cechu ze sztandarem - Starszy Cechu Janusz Zdort, Podstarszy Jerzy Łęczycki oraz Antoni Januszewski, Maciej Fogiel.

Kulminacją rzemieślniczej pielgrzymki była uroczysta Msza św., której przewodził ks. bp Tadeusz Zawistowski, biskup pomocniczy łomżyński. Tak się wspaniale złożyło, że tegoroczna pielgrzymka rzemiosła zbiegła się w czasie z 35. rocznicą jego sakry biskupiej. Z tej okazji oraz w uznaniu zasług na rzecz polskiego rzemiosła wręczony został czcigodnemu dostojnikowi złoty medal im. Jana Kilińskiego.

Po uroczystej Mszy św. odbyła się ceremonia wręczenia okolicznościowych dyplomów. Otrzymali je mistrzowie rzemiosła i ich uczniowie wyróżnieni przez swoje izby rzemieślnicze za przykładną postawę moralną i zawodową.

źródło: ZRP

08.07.2008 | AKTUALNOŚCI

Koncerny obniżają ceny samochodów

Konkurencja zagranicznych dilerów, wzmocniona słabym euro, daje się we znaki importerom nowych aut.

Słabnący od wielu miesięcy kurs euro zachęca w tym roku wielu importerów do obniżek katalogowych cen nowych samochodów osobowych. Dzięki korzystnym relacjom walutowym i tak dobrze zarobią, a do salonu przyjdzie więcej miłośników czterech kółek - pisze "Puls Biznesu".

Na ten krok już na początku roku zdecydowało się kilka firm, m.in. Mercedes, Toyota, BMW, Audi czy Skoda. Okazuje się jednak, że niektórzy planują kolejne.

— Mercedes-Benz już po raz drugi w tym roku zareagował na rosnący kurs złotego w stosunku do euro. Na początku czerwca ceny osobowych modeli zostały obniżone średnio o 5,5 proc. — informuje Ewa Łabno-Falęcka, dyrektor PR Mercedes-Benz Polska.

Koncerny nie mówią jednak wszystkiego. Niski kurs euro ma bowiem swoje dalsze konsekwencje. Od wielu miesięcy coraz liczniejsza grupa Polaków samodzielnie lub poprzez autobrokerów sprowadza nowe auta z zagranicy. Bo tam jest często taniej niż w krajowych salonach. Sytuacja coraz bardziej uderza w rodzimych importerów nowych samochodów. więcej >>>/.

źródło: Puls Biznesu 08.07.2008 r.

24.06.2008 | AKTUALNOŚCI

XII Gala Konkursu o Złoty i Platynowy Laur

Wśród laureatów członek Cechu p. LECH LIPKA

Dnia 20 czerwca 2008 r. w Pałacu Chodkiewiczów /budynek Związku Rzemiosła Polskiego/ wręczone zostały statuetki Złoty i Platynowy Laur 2008. Konkurs pod patronatem Związku Rzemiosła Polskiego oraz Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu/.

W tym roku kapituła wybrała 32 najaktywniejszych rzemieślników, kupców i przedsiębiorców, którzy w prowadzeniu firmy wyróżnili się osiągnięciami zawodowymi oraz umiejętnościami menadżerskimi. Liderów biznesu mikro oraz małych i średnich przedsiębiorstw docenił Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, Lech Kaczyński, wystosowując list gratulacyjny do uczestników. W swoim liście Prezydent Lech Kaczyński zwrócił szczególną uwagę na istotną rolę, jaką małe i średnie firmy rzemieślnicze i kupieckie odgrywają w polskiej gospodarce. Ponadto, przypomniał nieodzowną rolę rzemiosła w tworzeniu polskiego rozwoju cywilizacyjnego, nie tylko w wymiarze ekonomicznym, ale także społecznym. Prezydent Kaczyński wskazał również na coraz to większe szanse, jakie otwierają się przed rzemieślnikami i kupcami. W dobie produkcji masowej, produkty rzemieślnicze wytwarzane w niewielkich firmach mają częściej charakter indywidualizmu i niepowtarzalności. /pełna treść listu w pliku pdf/.

W tegorocznej uroczystości wziął udział Sekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki -Adam Szejnfeld, który wraz z Prezesem Związku Rzemiosła Polskiego - Jerzym Bartnikiem oraz Prezesem Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług - Romanem Dera wręczyli laureatom prestiżowe nagrody.

Wśród przybyłych gości znaleźli się również m.in. przedstawiciele rzemiosła w Parlamencie RP - Poseł Adam Wykręt i Poseł Piotr Jerzy Stanke.

źródło: Własne

18.06.2008 | AKTUALNOŚCI

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW CECHU

W dniu 5 czerwca br. odbyło się sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie.

Zgromadzeniu przewodniczył starszy Cechu Janusz Zdort. Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie finansowe Cechu za 2007 rok i udzieliło absolutorium Zarządowi Cechu za całokształt działalności w roku 2007 . Przyjęto także plan finansowy CRM na 2008 r. oraz plan działalności na rok bieżący.

Walne Zgromadzenie zostało poprzedzone uroczystym wręczeniem odznaczeń i dyplomów zasłużonym rzemieślnikom. Uhonorowani zostali m. in. : przez Związek Rzemiosła Polskiego Złotym Medalem im. Kilińskiego – Edward Tomasz Połaski, Srebrnym Medalem im. Kilińskiego – Andrzej Synoradzki, Honorową Odznaka Rzemiosła –Kazimierz Danielak, Sławomir Dąbrowa, Adam Fabisiak, Marek Kotowski, Andrzej Kruszewski, Andrzej Lipka, Wiesław Pietrzyk, Wacław Rogala, Andrzej Sęk, Jacek Święćkowski, Jacek Widelski ; Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie wyróżniła Złotą i Srebrną Odznaką Kol.Kol.:Andrzeja Badowskiego, Antoniego Januszewskiego, Juliana Januszewskiego, Karola Kiełbasińskiego, Bogdana Malickiego, Andrzeja Widelskiego, Andrzeja Wawrzonowskiego, Mirosława Batora, Bożennę Bielińską, Marka Dmochowskiego, Adama Gontarczyka, Bogusława Kresę. Dyplomy Cechu otrzymali: Zbigniew Brzeziński, Grzegorz Drążyk, Marek Dobosz. Zaproszeni goście – w imieniu Prezesa Mazowieckiej Izby Rzemiosła Leszeka Janowskiego – dyr. Stefan Rynowiecki i Przewodniczący Ogólnopolskiej Komisji Rzemiosł Motoryzacyjnych Związku Rzemiosła Polskiego Andrzej Duch, poinformowali zebranych na temat aktualnych działań i wystąpień dotyczących przedsiębiorców .

źródło: Własne

30.05.2008 | AKTUALNOŚCI

Nie będzie nowego GVO? - Raport ewaluacyjny Komisji Europejskiej

W dniu 28 maja br. ukazał się raport ewaluacyjny Komisji Europejskiej dotyczący oceny wpływu Rozporządzenia GVO 1400/2002 na rynek motoryzacyjny, a także sugestii Komisji, co do prawa motoryzacyjnego regulującego europejski rynek od 1 czerwca 2010 r.

Tekst raportu (jęz. polski) oraz dokumenty robocze (jęz. angielski) są dostępne na stronie Komisji Europejskiej. Oficjalne stanowisko wobec raportu Rada Dealerów przy Polskiej Izbie Motoryzacji ogłosi w przyszłym tygodniu, po posiedzeniu, które odbedzie się w dniu 4 czerwca 2008 r.

źródło: PIM 30.05.2008 r.

08.05.2008 | AKTUALNOŚCI

Hossa na rynku części zamiennych

Na naprawę i utrzymanie aut Polacy wydają rocznie 15 mld zł Przeciętny kierowca zostawia w warsztacie samochodowym już ponad 950 zł. A będzie więcej

Jak wynika z szacunków „Rzeczpospolitej”, tylko na wszelkiego rodzaju podzespoły do bieżących napraw silników, zawieszenia czy karoserii posiadacze samochodów wydali w ubiegłym roku ponad 12 mld zł. więcej >>>

źródło: Rzeczpospolita 08.05.2008 r.

07.05.2008 | AKTUALNOŚCI

Właściciele warsztatów: problemy z rozliczaniem napraw powypadkowych

Zaniżanie wypłat za naprawy powypadkowe oraz nieprzestrzeganie terminów płatności zarzucają towarzystwom ubezpieczeniowym właściciele rzemieślniczych warsztatów samochodowych

Podczas wtorkowego spotkania rzemieślników branży motoryzacyjnej w katowickiej Izbie Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości (IRMiŚP) ich przedstawiciele wskazywali m.in. na brak zmian prawnych, które pozwoliłyby na uregulowanie tego stanu rzeczy oraz pogarszające się relacje właścicieli warsztatów z ubezpieczycielami..więcej >>>

źródło: Gazeta.pl 29.04.2008 r.

23.04.2008 | AKTUALNOŚCI

Interpretacja w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych.

W związku z brakiem odpowiedzi z Ministerstwa Finansów na pismo ZRP z grudnia 2007 roku w sprawie skutków podatkowych otrzymania przez pracodawcę częściowego dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - zamieszczamy do wykorzystania dwie interpretacje Dyrektorów Izb Skarbowych w: Warszawie i Katowicach.

Niestety, z interpretacji wynika obowiązek dokonania korekty kosztów do wysokości otrzymanej dotacji - po otrzymaniu dofinansowania. Korekty należy dokonać w miesiącu otrzymania dotacji. Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej od lipca 2007 roku kompetencje urzędów skarbowych do wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych przejął Minister Finansów. Zadania te "scedował" na cztery izby skarbowe. Tak więc załączone interpretacje trzeba traktować, tak jak wydane przez Ministra Finansów.więcej >>>

źródło: ZRP

15.04.2008 | AKTUALNOŚCI

ZRP o certyfikowanym podpisie elektronicznym.

Prezentujemy pismo interwencyjne Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przedłużenia daty wejścia w życie przepisów zobowiązujących płatników do przekazywania dokumentów do ZUS podpisanych tzw. certyfikowanym podpisem elektronicznym.

Proponujemy objęcie tym obowiązkiem w pierwszej kolejności płatników zatrudniających powyżej 250 pracowników. Dalsze terminy wprowadzenia tej formy obsługi przekazu elektronicznego powinny zostać rozłożone na kolejne lata, z uwzględnieniem kryterium ilości zatrudnionych pracowników.więcej >>>

źródło: ZRP

01.04.2008 | AKTUALNOŚCI

Kurs BHP i Ppoż. – okresowy dla pracodawców i osób kierujących pracownikami.

Zapraszamy właścicieli zakładów i osoby kierujące pracownikami na kurs: BHP i ppoż. okresowy dla pracodawców (właścicieli firm) zatrudniających pracowników i uczniów zawodu – (wymóg Kodeksu Pracy art. 207).

TERMIN – 21 kwietnia 2008 r. ....więcej >>>

źródło: Własne

23-24.03.2008 | AKTUALNOŚCI
Zyczenia Wielkanocne
03.03.2008 | AKTUALNOŚCI

Przystąp do akcji- Twój samochód - Ty decydujesz!

Polska Izba Motoryzacji rozpoczyna akcję, której celem jest ograniczenie zjawisk korupcyjnych

związanych z działaniami wokół likwidacji kolizji drogowej (holowanie, naprawa pojazdu), poprzez zwiększenie świadomości właścicieli pojazdów samochodowych w zakresie ich praw w momencie wystąpienia kolizji drogowej.

Zapraszamy na stronę www.tydecydujesz.pl
Teraz możliwa jest rejestracja do wzięcia udziału w akcji i w szkoleniach - on line więcej >>>

źródło: PIM 03.03.2008 r.

28.01.2008 | AKTUALNOŚCI

Lepsze życie blacharzy

Właściciele stacji napraw samochodów liczą na współpracę z powstającymi towarzystwami.

Nowi ubezpieczyciele dopiero tworzą sieć współpracujących serwisów i oferują wyższe stawki za naprawy.

Hojniej wypłacają odszkodowania i gotowi są nawet ponosić koszty aut zastępczych. W efekcie stawki dla warsztatów rosną nawet o 18 proc. Według danych Komisji Nadzoru Finansowego w Polsce naprawianych jest rocznie około 1,4 mln samochodów uszkodzonych w wypadkach. Według informacji warsztatów średnia wartość naprawy nie przekracza 3 tys. zł, ale i tak w skali roku daje to 4,2 miliarda złotych. więcej >>>

źródło: Rzeczpospolita 26.01.2008 r.

25.01.2008 | INFORMACJA

Pierwszy Kongres Pracodawców

W centrum kongresowym Expo XXI w Warszawie odbył się w dniu 17 stycznia 2008 r. Pierwszy Kongres Pracodawców. Było to pierwsze tak masowe spotkanie przedstawicieli środowisk gospodarczych w Polsce. Wzięło w nim udział ponad trzy tysiące pracodawców.

Inicjatorami i organizatorami Kongresu było sześć wiodących organizacji zrzeszających pracodawców w tym Związek Rzemiosła Polskiego. Organizacje te zrzeszają 43 tys. przedsiębiorstw zatrudniających prawie 3,5 mln pracowników.

Gośćmi Kongresu byli m. in. Prezydent Lech Wałęsa, Premier Donald Tusk, Wicepremier Waldemar Pawlak, byli premierzy Tadeusz Mazowiecki i Jerzy Buzek, byli wicepremierzy Leszek Balcerowicz i Jerzy Hausner, przedstawiciele świata nauki, parlamentarzyści, goście z zagranicy, liczne media.

Uczestnicy Pierwszego Kongresu Pracodawców przyjęli deklarację „Państwo przyjazne pracodawcom” zawierającą wspólne postulaty i opinie środowisk gospodarczych mające na celu ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej i przyspieszenie wzrostu społeczno-gospodarczego w najbliższych latach w Polsce. Zapowiedziano również powołanie wspólnej komisji pracodawców, która opracuje zgłoszone wnioski oraz postulaty i przedstawi je władzom.Licznie na Kongresie reprezentowane było środowisko rzemieślnicze.Na Kongresie swoje wystąpienie miał Prezes Związku Rzemiosła Polskiego – Jerzy Bartnik. Tematem ich wystąpień były sprawy kształcenia zawodowego w rzemiośle, ze szczególnym uwzględnieniem szkolenia osób pełnoletnich.

Dodatkowe informacje na stronie Partnera technologicznego Kongresu - Wirtualna Polska

oraz na stronie kongresu www.kongrespracodawcow.pl >>>

źródło: własne

23.01.2008 | AKTUALNOŚCI

Europa: Sprzedaż aut osobowych w 2007 roku.

W 2007 roku na Starym Kontynencie przybyło prawie 16 milionów nowych aut osobowych. To o 1,1% więcej niż rok wcześniej.

Niemal piątą część europejskiego rynku stanowi rynek niemiecki. W minionym roku sprzedaż aut osobowych wyniosła w Niemczech 3 148 163 sztuki, co oznacza jednak spadek o 9,2% w porównaniu z rokiem poprzednim. Odwrotną tendencję odnotowały kolejne rynki Europy. Imponujące wskaźniki wzrostu osiagnął rynek włoski, gdzie sprzedano 2 490 570 aut, o 7,1% więcej niż przed rokiem. Nieco wolniejsze tempo wykazały natomiast rynki brytyjski - 2 404 007 sprzedanych aut oznacza wzrost o 2,5% i francuski - 2 064 543 auta to o 3,2% więcej niż rok wcześniej. Tradycyjnie na piątej pozycji rok 2007 zakończyła Hiszpania. To ostatni rynek Starego Kontynentu, gdzie roczną sprzedaż samochodów liczy się w milionach sztuk. Na hiszpańskim rynku kupiono 1 614 835 aut, o 1,2% mniej niż przed rokiem.

Łączna sprzedaż nowych samochodów osobowych w Europie Zachodniej wyniosła 14 794 207 sztuk (+0,2%). Największą dynamiką wzrostu wyróżnia się Norwegia (129 195 aut, +18,3%).

Zdecydowanie większe tempo wykazują natomiast rynki nowych państw członkowskich: Litwa (21 115 sztuk, +48,3%), Łotwa (32 497 sztuk, +26,8%), Estonia (30 902 sztuki, +21,1%), jak również Polska (293 305 aut, +22,9%) i Rumunia (312 532 auta, +26,3%). To właśnie rynki polski i rumuński są największymi rynkami w tej części Europy. Rumunia uplasowała się na 8. miejscu (1,96% rynku), a Polska awansowała na 11. pozycję (z 12. przed rokiem), zwiększając swój udział w rynku z 1,51 do 1,84%.

Polska zajęła jednak jedną z końcowych pozycji na liście, uwzględniającej sprzedaż nowych samochodów na 1000 mieszkańców. O ile średnia dla Europy wyniosła na koniec roku 33 auta, dla Polski jest to 8 aut. Mniejszy wskaźnik mają tylko Bułgaria i Litwa (6 aut). Dla porównania - w Luksemburgu taki wskaźnik wynosi 122 auta.

źródło: • ACEA, • IBRM Samar

22.01.2008 | AKTUALNOŚCI

Odpowiedź Rzecznika Praw Obywatelskich na pismo ZRP w sprawie ulgi prorodzinnej dla zryczałtowanych form opodatkowania

Pismem z dnia 14 grudnia 2007r. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich poinformowało Związek Rzemiosła Polskiego, na jakim etapie prac jest wystąpienie ZRP o skierowanie przez Rzecznika wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie konstytucyjności przepisu wprowadzającego tzw. ulgę prorodzinną.

Rzecznik podzielił większość argumentów przedstawionych w piśmie Związku i zwrócił się do Ministra Finansów o ustosunkowanie się do nich oraz poinformowanie, czy planowana jest odpowiednia zmiana ustawy umożliwiająca podatnikom opodatkowanym w zryczałtowanych formach lub stawką liniową skorzystanie z ulgi z tytułu wychowania dzieci. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, Rzecznik podejmie decyzję o kontynuowaniu dalszych działań w tej sprawie. więcej >>>

źródło: ZRP 09.01.2008 r.

04.01.2008 | AKTUALNOŚCI

Nowelizacja ustawy o VAT coraz bliżej, ale...

Przedstawiciele rządzącej partii PO wycofują się z planów wprowadzenia nowej ustawy o podatku VAT.

W zamian proponują nowelizację bieżącej ustawy w oparciu o projekt PKPP Lewiatan. W bieżącym projekcie zrezygnowano ze zmian dotyczących możliwości pełnego odliczania podatku VAT od zakupu i eksploatacji samochodów osobowych przez firmy... więcej >>>

Żródło: Puls Biznesu 03.01.08 r.

05.12.2007 | AKTUALNOŚCI

KONKURS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SEKTORA MSP - „Lider Przedsiębiorczości Roku 2007” - laureatem ANTONI JANUSZEWSKI w kategorii MIKRO FIRMA

Tytuł ten ustanowiony został przez Zarząd Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw w 1994 roku. Jest on doskonałą promocją małych i średnich przedsiębiorców, a jednocześnie znakomitą rekomendacją dla jego zdobywców, ułatwiającą nawiązywanie kontaktów gospodarczych.

Corocznie tytuł „Lider Przedsiębiorczości Roku” uzyskuje od 10 do 15 firm z terenu całego kraju, w trzech kategoriach mikro firma, mała firma i średnia firma. Tytuł „Lider Przedsiębiorczości Roku” przyznawany jest najbardziej prężnym i wyróżniającym się przedsiębiorcom ze sfery rzemiosła, handlu, usług i drobnego przemysłu. Kryteriami oceny są: osobowość i pomysłowość właściciela, dynamika rozwoju firmy, innowacyjne rozwiązania, sukcesy odnoszone na rynku polskim i rynkach zagranicznych oraz umiejętne korzystanie ze środków unijnych skierowanych na rozwój firmy.

Tradycyjnie laureaci odbiorą wyróżnienia w obecności przedstawicieli Sejmu, Senatu i Rządu, w tym roku wręczenia wyróżnień dokonali Sekretarz Stanu – Minister Adam Szejnfeld, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – Danuta Jabłońska oraz Prezes Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw – Leszek Janowski.

Więcej >>>

Żródło: CRM 05.12.07 r.

29.11.2007 | AKTUALNOŚCI

Badanie satysfakcji dealerów samochodowych

Jak wynika z opracowania pt. „Badanie satysfakcji dealerów samochodowych”, przygotowanego wspólnie przez specjalistów z firmy Ernst & Young oraz Polska Izbę Motoryzacji Consulting, najbardziej zadowolone ze swojej działalności i relacji z koncernami motoryzacyjnymi są firmy dealerskie marek takich jak Volvo, BMW oraz Mercedes-Benz.

Sieci dystrybucyjne samochodów osobowych funkcjonują dzięki współpracy dealerów z importerami. Jednakże specyfika wiążącej ich umowy zawsze stawia dealera na gorszej pozycji. Jest to spowodowane wysokimi kosztami inwestycji, jakie musi on ponieść aby wejść lub odejść z danej sieci. Dealer, choć z własnej woli, jest skazany na współpracę z importerem i bez względu na prywatne sympatie musi z nim prowadzić interesy. Jaka jest zatem satysfakcja z takiej współpracy?

Co roku, na całym świecie, realizowane są niezależne badania satysfakcji dealerów samochodowych. Do tej pory Polska była jednym z niewielu krajów europejskich, w których badania satysfakcji dealerów w takim ujęciu nie były jeszcze prowadzone. Badanie zostało wykonane przez międzynarodową firmę doradczą Ernst & Young i Polską Izbę Motoryzacji Consulting, według standardów realizowanych w krajach Unii Europejskiej i USA.

Metodologia badań

Badanie zostało przeprowadzone od 3 września do 31 października. Udział w nim wzięli właściciele i osoby zarządzające stacjami dealerskimi. Poszczególne aspekty „satysfakcji dealerskiej” były oceniane w skali pięciostopniowej, gdzie 1 było oceną najniższą a 5 najwyższą.
Założona dla badania próba wynosiła minimalnie 30% populacji wszystkich dealerów danej marki,wyjątek stanowiły marki, których ilość dealerów w Polsce nie przekraczała 20. Dla tych marek próba minimalna została ustalona na 40%. W badaniu nie uwzględniono marek, których liczba dealerów w Polsce jest mniejsza niż 11. Łącznie w badaniu uzyskano 331 ankiet markowych, co stanowi próbę ponad 32% badanego rynku dealerskiego.

Opis badania

Ocena „satysfakcji dealerskiej” została oparta na trzech płaszczyznach, na których dealerzy oceniali swoich importerów. Pierwszą z nich była ocena sprzedawanego produktu. Obejmowała ona całość aspektów z nim związanych, takich jak: jakość, dostępność czy niezawodność. Drugą płaszczyznę stanowiła polityka producenta/importera, jako przedstawiciela międzynarodowego koncernu. Składała się na nią ocena atrakcyjności umowy dealerskiej, konkurencyjność strategii rynkowych oraz podejście do prowadzenia biznesu. Trzecią była ocena importera jako firmy, która wpisana w polskie realia zatrudnia konkretnych ludzi, posiadając przy tym własną kulturę organizacyjną.

Ogólne wyniki badania

Wśród 25 marek sklasyfikowanych w badaniu najwyższą, zbiorczą ocenę satysfakcji dealerów otrzymało Volvo z wynikiem 4,05. Najniżej został sklasyfikowany Nissan z wynikiem 2,92.
Warto zwrócić uwagę że na czele listy znaleźli się przedstawiciele marek luksusowych (Volvo, BMW, Mercedes) oraz liderzy rynku sprzedaży (Toyota, Skoda). Listę zamykają przedstawiciele marek francuskich oraz Nissana.

Cały raport tutaj

Żródło: PIM 28.11.07 r.

15.11.2007 | AKTUALNOŚCI

Lista 50 największych firm dealerskich

Polska Izba Motoryzacji wspólnie z IBRM Samar opublikowała listę „Top 50”. Jest to ranking pięćdziesięciu największych firm i grup dealerskich pod względem wielkości sprzedaży aut na polskim rynku.

Lista „Top 50” pokazuje, że Polska jest zaraz po Wielkiej Brytanii najbardziej skonsolidowanym rynkiem sprzedaży aut na Starym Kontynencie. 50 największych firm dealerskich nad Wisłą ma łączny udział w rynku na poziomie około 31,2%. Natomiast Polska zdecydowanie wyprzedza w stopniu konsolidacji takie kraje jak Niemcy (pierwsza 50-ka ma 12% udziału w całym rynku), Włochy- 18%, czy Francja 23%. Taki wynik przerósł najśmielsze oczekiwana analityków branży motoryzacyjnej.

Pierwsza 50-ka największych graczy sprzedała łącznie 101 136 aut, podczas gdy cały rynek wyniósł 323 968 sztuk / dane dotyczą sprzedaży aut osobowych i dostawczych do 3,5t w okresie 12 miesięcy (od 1 wrzesnia 2006 do 31 sierpnia 2007)/.Największą Polską grupą dealerską jest aktualnie Polska Grupa Dealerów Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, która w tym okresie sprzedała 7 499 samochodów. PGD posiada 9 obiektów i 16 autoryzacji następujących marek: Forda, Nissana, Suzuki, Mitsubishi i Fiata. Drugie miejsce na rynku, zajęła firma Carservis S.A. z siedzibą w Warszawie. Od wielu lat sprzedaje samochody grupy Fiat a od niedawna w ramach wielomarkowości także KIA i Hyundai. Carservis sprzedał w w/w okresie 5 347 aut. Na trzecim miejscu uplasowała się firma Krotoski-Cichy/ Skodex Poznań z wynikiem 3 924. Firma ta posiada 5 obiektów i autoryzacje takich marek jak VW, Audi i Skoda .

Żródło: SAMAR, PIM 14.11.07 r.

08.11.2007 | AKTUALNOŚCI

Pościg za akumulatorem

Niemiła niespodzianka czeka kierowców. Od listopada drożeją akumulatory. A zimą może ich w ogóle zabraknąć, zwłaszcza tych sprzedawanych przez sieci serwisowe.

O 15 proc. wzrosły już ceny akumulatorów z firmy ZAP Sznajder Batterien z Piastowa pod Warszawą. Podobne podwyżki na początek listopada szykują też inni producenci oraz sprzedawcy.Przyczyną są wysokie koszty ołowiu – ma on około 80-proc. udział w cenie baterii.(...)
– Niedługo zakup markowego akumulatora oznaczać będzie wydatek równie duży co kupno opon zimowych – przewiduje Janusz Sar, właściciel najstarszej firmy sprzedaży i regeneracji akumulatorów w Warszawie. Zaznacza, że w tym roku baterie drożały już siedmiokrotnie, dając w efekcie wzrost cen na poziomie 70 – 80 proc.(..) więcej >>>

Żródło: Rzeczpospolita 02.11.2007 r.

18.10.2007 | AKTUALNOŚCI

Edward Tomasz Połaski WYBORY PARLAMENTARNE 2007

Przedsiębiorca Edward Tomasz Połaski

- Podstarszy Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie,
- członek Rady Sieci Polski Warsztat

kandydatem do Parlamentu
- nr 12 na liście PIS okręg wyborczy nr 20

>>> ulotka wyborcza

Żródło: Własne 18.10.2007

28.09.2007 | INFORMACJA

OFERTY PRACY

Na stronie dodano 2 nowe ogloszenia o pracę

Żródło: webmaster

27.08.2007 | AKTUALNOŚCI

Projekt nowelizacji ustawy o rzemiośle skierowany do Podkomisji ds. Rzemiosła i Usług

Dnia 23 sierpnia 2007 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Przedsiębiorczości, poświęcone komisyjnemu projektowi nowelizacji ustawy o rzemiośle.

Projektowane zmiany omówił poseł Andrzej Liss, który podkreślił fakt, iż w obecnym projekcie nie znalazły się najbardziej kontrowersyjne i najostrzej krytykowane propozycje z poprzedniego projektu. W swym wystąpieniu zauważył, że ustawa nie zmonopolizuje "rynku uzyskiwania kwalifikacji zawodowych", bo nadal istnieć będą trzy drogi ich zdobycia. Dlatego też nie ma podstaw do twierdzenia, że rzemiosło chce zawłaszczyć tę dziedzinę. Poseł Liss zwrócił także uwagę na fakt, iż brak kwalifikacji niezwykle utrudnia polskim pracownikom podejmowanie pracy w innych krajach UE, gdzie istnieje wymóg ich posiadania.

Pozytywne stanowisko rządu, z propozycją pewnych poprawek w projekcie, przedstawił Wiceminister Gospodarki, pan Krzysztof Tchórzewski.

Ostatecznie Komisja postanowiła o skierowaniu projektu do dalszych prac w Podkomisji ds. Rzemiosła i Usług.

Żródło: ZRP

25.07.2007 | AKTUALNOŚCI

ZRP o przepisach prawnych niekorzystnych dla przedsiębiorców

Przewodniczący Sejmowej Komisji Przedsiębiorczości Jacek Piechota przedstawił opinię poszczególnych ministerstw na temat zebranego przez Gazetę Wyborczą zestawu przepisów prawnych, uznanych przez przedsiębiorców za niekorzystne i wymagające pilnej zmiany. W załączniku prezentujemy stanowisko Związku Rzemiosła Polskiego, będące odpowiedzią na wyjaśnienia resortów. więcej >>>

Żródło:Wlasne

03.07.2007 | AKTUALNOŚCI

Stanowisko Rady Dealerów przy Polskiej Izbie Motoryzacji w sprawie implementacji Rozporządzenia 1400/2002 w Polsce

W dniu 2 lipca Polska Izba Motoryzacji i Rada Dealerów przy PIM skierowała do Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Wspólnot Europejskich stanowisko w sprawie implementacji w Polsce Rozporządzenia 1400/2002 WE zwanego potocznie GVO.

Stanowisko to zostało wystosowane na prośbę Komisji Europejskiej, w związku z raportem przygotowywanym dla oceny skuteczności wdrożenia Rozporządzenia 1400/2002 WE w poszczególnych krajach UE. więcej >>>

Żródło:PIM

29.06.2007 | AKTUALNOŚCI

XI Gala Konkursu o Złoty i Platynowy Laur

Wśród laureatów nasz członek p. JANUSZ SAR - SAR-CENTRUM - najstarsza firma akumulatorowa

Dnia 25 czerwca br. w Pałacu Chodkiewiczów /budynek Związku Rzemiosła Polskiego/ wręczone zostały nagrody Złoty i Platynowy Laur 2006. KOnkurs pod patronatem Związku Rzemiosła Polskiego oraz Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu/. W tym roku kapituła wybrała 37 najaktywniejszych rzemieślników, kupców i przedsiębiorców, którzy w prowadzeniu firmy wyróżnili się osiągnięciami zawodowymi oraz umiejętnościami menadżerskimi. Liderów biznesu mikro oraz małych i średnich przedsiębiorstw docenił Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, Lech Kaczyński, wystosowując list gratulacyjny do uczestników.

Żródło:Własne

15.06.2007 | AKTUALNOŚCI

LIST PROEMIERA DO RZEMIEŚLNIKÓW

Podczas Kongresu Rzemiosła Polskiego, który odbył się 12 czerwca br. w Warszawie wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość w Sejmie RP, Krzysztof Jurgiel, odczytał skierowany do rzemieślników list Premiera Jarosława Kaczyńskiego.

"Pragnę podziękować wszystkim rzemieślnikom i działaczom samorządu gospodarczego rzemiosła - dzięki Państwa pracy, zaangażowaniu i przedsiębiorczości polskie rzemiosło jest środowiskiem znakomicie zorganizowanym, zintegrowanym, mającym poważny udział w gospodarce" - napisał Premier. więcej >>>

Żródło: ZRP

13.06.2007 | AKTUALNOŚCI

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW CECHU

W dniu 31 maja br. odbyło się sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie.

Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie finansowe Cechu za 2006 rok i udzieliło absolutorium Zarządowi Cechu za całokształt działalności w roku 2006 . Przyjęto także plan finansowy CRM na 2007 r. oraz plan działalności na rok bieżący.

Walne Zgromadzenie zostało poprzedzone uroczystym wręczeniem odznaczeń i dyplomów zasłużonym rzemieślnikom. Uhonorowani zostali m. in. : przez Związek Rzemiosła Polskiego Złotym Medalem im. Kilińskiego – Zygmunt Bieliński, Janusz Hancke, Srebrnym Medalem im. Kilińskiego – Wanda Jedynasiak, Tadeusz Szewczyk, Honorową Odznaka Rzemiosła – Krzysztof Witowski; Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie wyróżniła Kol.Kol.: Cięciara Teresa, Fogiel Wojciech, Królikowski Mariusz, Napiórkowski Jan,Żółtek Adam, Bala Waldemar, Brywczyński Maciej, Dąbrowski Piotr, Górski Marek, Jagielski Ryszard, Karbowniczek Krzysztof, Łagodziński Wojciech, Podobas Roman, Smorawiński Jan, Wyderka Ryszard, Zasłona Krzysztof, Zembik Janusz. Dyplomy Cechu otrzymali: Błogowski Krzysztof, Chmurki Zdzisław, Florczyński Radosław,. Grabowski Marek,Jakacki Sławomir, Firma Calibra – Andrzej Kozdęba, Leszek Owczarczyk i Jadwiga Owczarczyk, Michalski Jarosław, Puchniewski Ryszard, Skiba Piotr,. Więcławski Krzysztof i Guz Krzysztof, Boczkowski Piotr.

Zaproszeni goście - Prezes Mazowieckiej Izby Rzemiosła Leszek Janowski i Przewodniczący Ogólnopolskiej Komisji Rzemiosł Motoryzacyjnych Związku Rzemiosła Polskiego Andrzej Duch poinformowali zebranych na temat aktualnych działań i wystąpień dotyczących przedsiębiorców - projekt zmiany ustaw ubezpieczeniowych, kodeks pracy, zmiany w ustawach podatkowych, zmiany ustawy o rzemiośle, dotacje unijne na lata 2007-2013 i in.

Żródło:Własne

10.05.2007 | AKTUALNOŚCI

Żegnaj zarobku na stłuczce.

Partia Jarosława Kaczyńskiego wypowiada wojnę blacharzom z szarej strefy. Odszkodowanie dostaniemy tylko po okazaniu faktury.
Tylko faktury
Przygotowana zmiana wprowadza zasadę wypłaty odszkodowań tylko po okazaniu faktur lub rachunków. Zniknie metoda kosztorysowa. Wszystko — zdaniem PiS — w interesie kierowców.

— Kosztorysy przygotowywane przez zakłady zaniżają koszty naprawy, a ponadto klient dostaje co najwyżej 60 proc. wartości naprawy. To wymusza na nim korzystanie z usług zakładów działających w szarej strefie, które używają części niewiadomego pochodzenia i wątpliwej jakości. Rzetelnej naprawy nie da się przeprowadzić na podstawie takiego kosztorysu — mówi Andrzej Duch /Przewodniczący Ogólnopolskiej Komisji Motoryzacyjnej Związku Rzemiosła Polskiego - przyp. red. serwisu/

Co ciekawe, kierowcy zachowają prawo do odszkodowania bez faktur. Muszą jednak zadeklarować, że samochodu nie będą naprawiać. w załączniku. >>>

Żródło: Puls Biznesu 02.05.2007 r.

10.05.2007 | AKTUALNOŚCI

Resort finansów chce uregulować sprawę napraw powypadkowych jesienią

Ministerstwo finansów chce jesienią uregulować sprawę odszkodowań wypłacanych z komunikacyjnego ubezpieczenia OC i napraw powypadkowych - poinformował we wtorek wiceminister finansów Arkadiusz Huzarek.

Wiceminister powiedział, że we wrześniu zakończą się prace grupy roboczej, a w październiku projekt zmian w przepisach ubezpieczeniowych mógłby trafić pod obrady rządu.

Sejmowe komisje rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki zajmowały się we wtorek poselskim projektem nowelizacji ustaw: o działalności ubezpieczeniowej oraz o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych. Projekt zakłada, że ubezpieczony musiałby decydować, czy przyjmuje odszkodowanie w gotówce, czy też decyduje się naprawiać samochód w warsztacie wystawiającym faktury VAT. w załączniku. >>>

Żródło: Puls Biznesu 08.05.2007 r.

08.05.2007 | INFORMACJA

AKTUALIZACJA

Na stronie dodano nowy artykuł z czasopisma Superkontakty Biznesowe w dziale prasa.

Żródło: webmaster

30.04.2007 | INFORMACJA

OFERTY PRACY

Na stronie dodano nowe ogloszenia o pracę w dziale pracownik

Żródło: webmaster

27.04.2007 | AKTUALNOŚCI

Powstaje lista zawodów rzemieślniczych

Warszawa (PAP) - Resorty: gospodarki oraz pracy i polityki społecznej opracują listę zawodów rzemieślniczych, do których wykonywania będą potrzebne

kwalifikacje. Będzie ona opiniowana przez Związek Rzemiosła Polskiego (ZRP) - poinformowali w poniedziałek PAP przedstawiciele resortu gospodarki. Pełna treść depeszy w załączniku. >>>

Żródło: ZRP 24.04.2007

24.04.2007 | INFORMACJA

OFERTY PRACY

Na stronie dodano nowe ogloszenia o pracę w dziale uczeń

Żródło: webmaster

19.04.2007 | AKTUALNOŚCI

Grzeszni ubezpieczyciele

Zaniżone odszkodowania i opieszałość w ich wypłacie to najczęstsze przyczyny skarg trafiających do Komisji Nadzoru Finansowego

- Zdecydowana większość skarg trafiających do nas na ubezpieczycieli dotyczy komunikacyjnych polis odpowiedzialności cywilnej - wyjaśnia "Rz" Iwona Torzewska, naczelnik Wydziału Skarg w Departamencie Ochrony Klientów KNF. Odszkodowanie z OC otrzymuje nie wykupujący je właściciel auta, lecz ewentualne ofiary spowodowanego przez niego wypadku. Te osoby interweniują w nadzorze, żaląc się najczęściej na opieszałość w wypłacie świadczeń lub ich zaniżanie. Największe kontrowersje budzi pomniejszanie wypłat o VAT lub o nieznane klientom sumy czy też orzekanie przez towarzystwa tzw. szkody całkowitej. Wówczas wypłacają one różnicę między wartością samochodu przed wypadkiem a kwotą, na jaką wyceniony zostanie jego wrak. wiecej >>>

Żródło: Rzeczpospolita 19.04.2007

17.04.2007 | INFORMACJA

OFERTY PRACY

Na stronie dodano 4 nowe ogloszenia o pracę

Żródło: webmaster

16.04.2007 | AKTUALNOŚCI

Od 17 kwietnia br. na światłach mijania przez cały rok

Od 17 kwietnia br. obowiązywać będzie jazda na światłach mijania przez cały rok, zgodnie z ustawą z dnia 7 marca 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.57.381). W okresie od świtu do zmierzchu, w warunkach normalnej przejrzystości powietrza, kierujący pojazdem, zamiast świateł mijania, będzie mógł używać świateł do jazdy dziennej.

Z dniem wejścia w życie ustawy zmianie ulegną także pytania egzaminacyjne na prawo jazdy w zakresie używania świateł i pierwszej pomocy (uaktualniona baza pytań egzaminacyjnych znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Transportu www.transport.gov.pl i www.mt.gov.pl).

Ponadto ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym nakłada na kierującego obowiązek utrzymania minimalnego odstępu pomiędzy pojazdami w tunelach o długości ponad 500 m, znajdujących się poza obszarem zabudowanym, (np. dla samochodów osobowych w trakcie jazdy – jest to 50 m, w trakcie zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego – 5 m).

* * *

Mając na uwadze doniesienia prasowe, dotyczące możliwości ograniczenia ruchu w tunelu na Wisłostradzie w Warszawie, które mogą powstać po wejściu w życie ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym, Ministerstwo Transportu wyjaśnia, że z przyjętych rozwiązań wynika, iż ograniczenia te dotyczyć będą tylko i wyłącznie tuneli zlokalizowanych na drogach poza obszarem zabudowanym i nie będą one odnosiły się do tunelu na Wisłostradzie.

Żródło: www. mt.gov.pl

16.04.2007 | AKTUALNOŚCI

Ustawa o rzemiośle znowelizowana.

Sejm w dniu 13 kwietnia br. (wiekszością 309 glosów, przy 117 głosach przeciwnych i 10 wstrzymujących się) uchwalił ustawę o zmianie ustawy o rzemiośle z uwaględnieniem wniosku mniejszości (z druku 1498) oraz poprawki PiS do Art. 3 ustawy (z druku 1498-A).

Posłem wnioskodawcą i sprawozdawcą był Poseł Michał Wójcik. Znowelizowana ustawa nakłada obowiązek posiadania kwalifikacji przez osoby wykonujące zawody rzemieślnicze i rozszerza określenie „rzemieślnik“. Zgodnie z nowelą, osoby wykonujące zawody rzemieślnicze, bez potwierdzających ich kwalifikacje świadectw czy dyplomów, mogą uzupełnić kwalifikacje w ciągu trzyletniego okresu przejściowego. Wymóg ten nie dotyczy osób, które ukończyły 50 rok życia i przez minimum 10 lat wykonywały swój zawód. Trafi ona jeszcze do Senatu.

Żródło: ZRP

12.04.2007 | AKTUALNOŚCI

Serwisy walczą o dane

Komisja Europejska oczekuje, że koncerny samochodowe ujawnią wreszcie dokumentacje techniczne aut niezależnym serwisom samochodowym. Na razie są problemy.

Komisja Europejska poprosiła koncerny DaimlerChrysler, Toyota, General Motors oraz Fiat o poprawienie dostępu niezależnych firm zajmujących się serwisem aut do informacji technicznych. Na odpowiedzi czeka do końca kwietnia. Na problem zwróciły uwagę zachodnie sieci serwisowe, które od 2003 r. - zgodnie z unijną dyrektywą - teoretycznie mają prawo równego dostępu do informacji o samochodach. Mają z tym jednak kłopot, bo koncerny niechętnie dzielą się danymi. Polskie serwisy próbują obchodzić te ograniczenia, biorąc potrzebne informacje m.in. od... dostawców części, tworzą też własne systemy diagnostyczne. Oczywiście to tylko półśrodki. wiecej >>>

Żródło: Rzeczpospolita 12.04.2007

16.03.2007 | AKTUALNOŚCI

Dobre prawo dla firm

Przedstawiamy opinię Związku Rzemiosła Polskiego dotyczącą pisma Przewodniczącego Sejmowej Komisji Rozwoju Przedsiębiorczości Jacka Piechoty w sprawie 20 przepisów podatkowych i parapodatkowych wybranych do pilnej poprawki, opracowanych przez "Gazetę Wyborczą" w ramach prowadzonej akcji "dobre prawo dla firm" wiecej >>>

Żródło:Związek Rzemiosła Polskiego 15.03.2007

02.03.2007 | AKTUALNOŚCI

Spotkanie z Minister Pracy i Polityki Społecznej Anną Kalatą

Ze strony ZRP w posiedzeniu uczestniczyli: Prezes Jerzy Bartnik, Zastępcy prezesa Zarządu: Jan Klimek i Tadeusz Kliś oraz pracownicy biura ZRP. Z inicjatywy Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego, Jerzego Bartnika w dniu 28 lutego br. odbyło się spotkanie przedstawicieli ZRP z r Minister Pracy i Polityki Społecznej Anną Kalatą.

Podczas spotkania poruszono temat stanu pracy nad aktem prawnym regulującym problematykę "refundacji" oraz stworzenie prawnej możliwości zatrudniania osób pełnoletnich (ponad 18 lat) w celu przygotowania zawodowego przez pracodawców z zachowaniem preferencji ekonomicznych podobnych, jak w przypadku młodocianych (np. refundacje). wiecej >>>

Żródło:Związek Rzemiosła Polskiego 01.03.2007

16.02.2007 | AKTUALNOŚCI

Trwają prace nad nowelizacją ustawy o rzemiośle

14 lutego br. Sprawozdaniem Podkomisji Stałej ds. Rzemiosła i Usług w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rzemiośle (druk nr 911) było przedmiotem posiedzenia Komisji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Ze strony ZRP w posiedzeniu uczestniczyli: Prezes Jerzy Bartnik, Zastępcy prezesa Zarządu: Jan Klimek i Tadeusz Kliś oraz pracownicy biura ZRP. Sprawozdanie z prac Podkomisji złożył jej Przewodniczący, Pan Poseł Michał Wójcik. Obecny na posiedzeniu Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pan Marcin Korolec, zgłosił zastrzeżenie wobec projektu objęcia regulacjami ustawy wspólników spółek osobowych, w tym zwłaszcza komandytowych i komandytowo-akcyjnych oraz poinformował o zastrzeżeniach i uwagach Ministerstwa wobec innych jeszcze projektowanych regulacji, zawartych w sprawozdaniu.

Żródło:Związek Rzemiosła Polskiego 15.02.2007

13.02.2007 | AKTUALNOŚCI

Po akcyzie pora na opłatę recyklingową

Właściciele aut sprowadzonych z Unii Europejskiej mogą odzyskać kolejny podatek: po akcyzie za samochody, teraz przyszła pora na 500 zł z tzw. opłaty recyklingowej - informuje DZIENNIK.

Od stycznia 2006 r. płaci ją każdy, kto kupił auto w UE, nieważne iloletnie: dziesięcioletnie czy roczne.Wygląda na to, że rząd nie wywinie się kierowcom, bo Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał już wyrok w bardzo podobnej sprawie akcyzy. I jedna, i druga danina mają tę samą prawną rysę: płacić muszą tylko ci, którzy sprowadzili auto z Unii Europejskiej. Z opłaty zwolnione są natomiast transakcje na rynku krajowym. To jawna dyskryminacja, na którą Unia się nie zgadza. wiecej >>>

Żródło:Dziennik 11.02.2007 r.

08.02.2007 | AKTUALNOŚCI

Przyjęto strategię ograniczania emisji CO2 w samochodach

Od 2012 roku nowe auta osobowe na rynku europejskim będą mogły emitować średnio najwyżej 120 gramów dwutlenku węgla na jeden kilometr.

Po kilku tygodniach sporów, jak zmusić sektor motoryzacyjny w UE do produkowania bardziej ekologicznych samochodów, nie zagrażając przy tym jego konkurencyjności, Komisja Europejska przyjęła w środę strategię w tej sprawie. "Pogodzenie wyższych standardów środowiskowych z ochroną miejsc pracy w sektorze motoryzacyjnym i promowaniem innowacji jest możliwe - powiedział komisarz ds. przemysłu Guenter Verheugen. wiecej >>>

Żródło:SAMAR 07.02.2007 r.

30.01.2007 | AKTUALNOŚCI

Kontrole w warsztatach. Kierowcy nie wiedzą, ile będą musieli zapłacić

Właściciele aut, którzy oddają je do warsztatów samochodowych, nie znają cen usług, jakie będą wykonane, mają też problemy z rozpatrywaniem reklamacji. Uprawnień konsumenckich nie przestrzega aż 60 proc. warsztatów.

Takie są wnioski z raportu pokontrolnego Inspekcji Handlowej. Kontrolerzy zbadali przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie diagnostyki i naprawy samochodów, usług blacharsko-lakierniczych oraz wulkanizacji. Prawie dwie trzecie warsztatów łamało prawo. wiecej >>>

Żródło: Rzeczpospolita 30.01.2007 r.

23.01.2007 | AKTUALNOŚCI

Zamiast samochodów sprzedają własne salony

Polscy dilerzy rezygnują z prowadzenia salonów samochodowych. Ich miejsce zajmują zachodni konkurenci. To efekt mizerii na polskim rynku motoryzacyjnym.

Rodzimi przedsiębiorcy coraz częściej uznają, że sprzedawanie samochodów jest nieopłacalne. Niekiedy, jak w przypadku salonu Fiata w Koninie, tak bardzo, że sprzedający był gotów pozbyć się placówki poniżej wartości księgowej.

Znikające punkty

W ubiegłym roku z mapy Polski zniknęło ok. 250 dilerów. Według danych firmy Samar, monitorującej rynek samochodowy, w całym kraju działa ich obecnie nieco ponad tysiąc. Średnia sprzedaż na punkt dilerski wyniosła w 2006 r. 143 auta. To zbyt mało, by na dłuższą metę utrzymywać kosztowny biznes. A prognozy na bieżący rok mówią jedynie o niewielkim, 4 - 5-proc. wzroście sprzedaży nowych samochodów w Polsce. wiecej >>>

Żródło: Rzeczpospolita 23.01.2007 r.

18.12.2006 | ŻYCZENIA29.11.2006 | AKTUALNOŚCI

Co nowego nas czeka w podatkach?

ZPrezydent RP podpisał 27 listopada pakiet ustaw podatkowych.

W załączniku prezentujemy zestawienie przygotowane przez Związek Rzemiosła Polskiego o najważniejszych zmianach w opodatkowaniu, które będą obowiązywać od 2007 roku. wiecej >>>

Żródło: Związek Rzemiosła Polskiego 29.11.2006 r.

24.11.2006 | AKTUALNOŚCI

Od przyszłego roku niższy podatek dzięki korzystniejszej amortyzacji

Właściciel przedsiębiorstwa, który chce kupić dla firmy np. samochód, powinien nieco poczekać - radzi "Rzeczpospolita". Od przyszłego roku taki i podobne zakupy będzie mógł rozliczyć na korzystniejszych zasadach i zapłacić niższy podatek.

Przedsiębiorcy będą wreszcie mogli wliczyć całą kwotę od razu w koszty prowadzonej działalności. Jako przykład "Rzeczpospolita" podaje kupno pojazdu za 100 tys. zł. Jeśli z wydatkiem poczeka się do przyszłego roku, wówczas podatek do zapłacenia będzie aż o 19 tys. zł niższy. Tymczasem jeśli transakcja zostanie zawarta w tym roku, podatnik zaoszczędzi 4 tys. zł.

Od przyszłego roku można wliczyć jednorazowo w koszty uzyskania przychodu wszystkie środki trwałe (oprócz aut osobowych i nieruchomości), których wartość w danym roku obrachunkowym nie przekroczy 50 000 EUR. Oznacza to, że pojazdy osobowe nadal są amortyzowane i od 1 stycznia 2007 r. nie można będzie ich wliczać jednorazowo w koszty uzyskania przychodu.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w dodatku „Rzeczpospolita - Dobra Firma” 23.11.2006 r.

Żródło: Rzeczpospolita 266 (9756), 15 listopada 2006 (Konrad Piłat)

13.11.2006 | AKTUALNOŚCI

Zmiany w przepisach akcyzowych na auta

Od 1 grudnia stawka akcyzy nie będzie uzależniona od wieku auta i miejsca pochodzenia - zakłada rozporządzenie podpisane dziś przez minister finansów Zytę Gilowską.
Przewiduje ono znaczne uproszczenie zasad obliczania akcyzy na samochody osobowe. Proponowana zmiana polega na stosowaniu dwóch stawek akcyzy bez względu na wiek i miejsce pochodzenia pojazdu:
- 3,1% dla aut osobowych o pojemności skokowej silnika poniżej 2000 cm3;
- 13,6% dla aut osobowych o pojemności skokowej silnika od 2000 cm3.

Ujednolicenie stawek ma na celu zahamowanie procederu zaniżania podstawy opodatkowania w podatku akcyzowym od aut w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego. Oczekuje się, że obniżenie stawek spowoduje, że deklarowane wartości będą bliskie faktycznej cenie rynkowej samochodu.

Przy założeniu braku większych zmian na rynku samochodów nowych i utrzymaniu dotychczasowych relacji popytu i podaży na auta używane, szacunkowe wpływy budżetowe z tytułu akcyzy od pojazdów osobowych zmniejszą się w skali roku o około 200 mln zł, co jest skutkiem rezygnacji z progresywnego opodatkowania aut starszych niż dwa lata.

W związku z tym konieczna stała się zmiana brzmienia §7 przedmiotowego rozporządzenia. Mając na uwadze powyższe, ujednolicenie stawek opodatkowania (3,1% dla aut o pojemności skokowej silnika poniżej 2000 cm3 oraz 13,6% dla pozostałych) bez względu na wiek pojazdu i miejsce pochodzenia (import, nabycie wewnątrzwspólnotowe, sprzedaż w kraju) ma spowodować równe obciążenie podatkowe dla sprowadzonych samochodów używanych i identycznych aut już zarejestrowanych w kraju.

Żródło: Ministerstwo Finansów, iI Samar 10.11.2006 r.

19.10.2006 | AKTUALNOŚCI

RYCZAŁTY OBRONIONE!

Sejmowa komisja finansów publicznych opowiedziała się za utrzymaniem ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, według którego rozlicza się ponad 500 tys małych i średnich firm. Żeby przedsiębiorca mógł stosować tę formę opodatkowania będzie musiał zmieścić się w 150 tys. euro rocznego przychodu. Nowe zasady będą obowiązywały od 2008r. .

Związek Rzemiosła Polskiego był pierwszą organizacją, która sprzeciwiła się likwidacji ryczałtu i karty podatkowej. Protestował przeciwko tak niekorzystnemu rozwiązaniu uderzającemu w najmniejsze polskie firmy. Sukces środowiska rzemieślniczego, jakim jest pozostawienie uproszczonych form opodatkowania, to efekt licznych pism oraz spotkań z przedstawicielami administracji publicznej i politykami.

Żródło: Związek Rzemiosła Polskiego

28.09.2006 | AKTUALNOŚCI

UOKiK: postępowanie przeciwko PZU

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wszczął postępowanie przeciwko największemu polskiemu ubezpieczycielowi.

Urząd chce sprawdzić, czy PZU nadużył pozycji w zakresie dobrowolnych ubezpieczeń komunikacyjnych AC. O zbadanie sprawy poprosił Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Jeleniej Górze. Zgodnie z ustaleniami urzędu, PZU wprowadza do umów AC klauzule, które różnicują wysokość wypłacanego odszkodowania w zależności od miejsca naprawy samochodu. Za naruszenie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów grozi PZU kara do 10 proc. rocznych przychodów, czyli nawet 750 mln zł.

Żródło:Rzeczpospolita 28.09.2006 r.

21.09.2006 | AKTUALNOŚCI

W Polsce jest statystycznie 314 aut na tysiąc mieszkańców

Urząd Statystyczny Unii Europejskiej, Eurostat, podał w poniedziałkowym komunikacie, że w roku 2004 było we wszystkich krajach rozszerzonej Unii Europejskiej (EU-25) około 216 mln samochodów osobowych.

Od roku 1990 do 2004 liczba ta zwiększyła się o 38%. Najbardziej dynamiczny wzrost zanotowano na Litwie (+167%), Łotwie (+142%), w Portugalii (+135%), Polsce (+128%) oraz w Grecji (+121%). Po drugiej stronie znalazły się natomiast takie kraje jak Szwecja (+14%), Dania (+20%) oraz Finlandia (+21%).

W roku 2004 na tysiąc mieszkańców regionu przypadały średnio 472 pojazdy, podczas gdy w USA było to 759 egzemplarzy (dane z roku 2003). Wśród krajów wspólnotowych najwyższy wynik miał Luksemburg (659 aut na tysiąc mieszkańców). Powyżej średniej jednego auta przypadającego na dwóch mieszkańców miały również Włochy (581), Portugalia (572), Niemcy (546), Malta (525) oraz Austria (501). Po przeciwnej stronie znalazły się natomoast Słowacja (222), Węgry (280) i Łotwa (297). Polska uzyskała wynik 314 aut na tysiąc mieszkańców (dla porównania - w roku 1990 było to jedynie 138 egzemplarzy). Według GUS, na koniec ubiegłego roku liczba ta zwiększyła się do 323.

Dane za rok 2004 wskazują również na ogromną przewagę aut wyposażonych w silnik benzynowy w takich krajach jak Szwecja, Dania i Cypr, gdzie udział przekroczył 90% ogólnej liczby, wynosząc odpowiednio 95%, 93% (dane za rok 2002) oraz 90%. Największy odsetek pojazdów zasilanych olejem napędowym był natomiast w Austrii (49%), Belgii (47%), a także we Francji (43% - dane za rok 2003).

Żródło:Eurostat & SAMAR 20.09.2006 r.

13.09.2006 | AKTUALNOŚCI

Ankieta Ministerstwa Gospodarki dotycząca zmiany ustawy o rzemiośle.

W ramach prac prowadzonych przez Ministerstwo Gospodarki nad nowelizacją Ustawy o rzemiośle, do blisko 600 podmiotów została rozesłana ankieta badająca potrzebę wprowadzenia zmian postulowanych przez środowisko rzemieślnicze.

W większości respondenci poparli wprowadzenie systemu kształcenia osób dorosłych w zawodach rzemieślniczych i uznali, że refundacja kosztów przyuczenia do zawodu byłaby odpowiednią zachętą dla pracodawców i przyniosłaby znaczne korzyści pracobiorcom. Szczegółowe wyniki ankiety prezentujemy tutaj >>>

Żródło: Związek Rzemiosła Polskiego 13 września 2006

07.09.2006 | AKTUALNOŚCI

Komisja Rozwoju Przedsiębiorczości przeciw likwidacji karty i ryczałtu

Komisja Rozwoju Przedsiębiorczości , jak i uczestniczący w posiedzeniu Komisji przedstawiciele organizacji pracodawców i środowisk rzemieślniczych krytycznie ocenili plany likwidacji uproszczonych form opodatkowania.

W załączniku opinia Komisji Rozwoju Przedsiębiorczości dla Komisji Finansów Publicznych w sprawie planowanej likwidacji uproszczonych form opodatkowania.. więcej >>>

-->
30.08.2006 | AKTUALNOŚCI

Czy PiS obroni ryczałt przed swoim rządem?

Sejmowa komisja rozwoju przedsiębiorczości przeciw rządowym planom likwidacji uproszczonych form opodatkowania działalności gospodarczej. Skrytykowali je nawet posłowie PiS

Sejmowa komisja rozwoju przedsiębiorczości przeciw rządowym planom likwidacji uproszczonych form opodatkowania działalności gospodarczej. Propozycje rządu skrytykowali nawet posłowie PiS. więcej >>>

Żródło: Gazeta Wyborcza 25 sierpnia 2006 r.

16.08.2006 | AKTUALNOŚCI

W PZU zaczęła się kontrola.

Czy Powszechny Zakład Ubezpieczeń stosował niekorzystne dla konsumentów procedury likwidacji szkód komunikacyjnych ubezpieczenia OC - zbada Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Właśnie wszczął w tej sprawie postępowanie.

Wątpliwości UOKiK budzi praktyka ubezpieczyciela polegająca na odmawianiu naprawy pojazdu, jeżeli jej koszt przekracza 70 proc. wartości samochodu, oraz uwzględnianiu w rozliczeniach szkód tańszych, nieoryginalnych części zamiennych. W pierwszym przypadku konsumenci nie są informowani o kryteriach stosowanych przy ustalaniu ceny naprawy. W drugim: stosowanie tańszych zamienników może naruszać interesy konsumentów, ponieważ obniża to wartość rynkową pojazdu. Z informacji uzyskanych przez urząd antymonopolowy wynika także, że PZU nie udostępnia klientom dokumentacji pokazującej, jak wyliczono odszkodowanie. więcej >>>

Żródło: Rzeczpospolita 11.08.2006 r.

27.06.2006 | AKTUALNOŚCI

X Gala Konkursu o Złoty i Platynowy Laur dla przedsiębiorstw rzemieślniczych.

Wśród laureatów nasz członek p. Edward Bębnowicz - ASO Peugeot.

W dniu 27 czerwca 2006 r. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego, odbyła się X Gala Konkursu o Złoty i Platynowy Laur dla najlepszych przedsiębiorstw w 2005 r. Statuetki są przyznawane przez miesięcznik "Superkontakty biznesowe" przy współpracy Związku Rzemiosła Polskiego oraz Naczelnej Rady Zrzeszeń i Usług.

Złote i Platynowe Laury otrzymali najaktywniejsi w danym roku rzemieślnicy, kupcy, przedsiębiorcy, którzy wyróżniają się umiejętnościami zawodowymi i menedżerskimi osiągnięciami w prowadzeniu firmy. W tym roku Kapituła Konkursu wybrała 33 laureatów, spośród ponad 100 zgłoszeń.

Liderów biznesu mikro oraz małych i średnich przedsiębiorstw docenił Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, Lech Kaczyński, wystosowując list gratulacyjny do uczestników.

Żródło: Własne

05.06.2006 | AKTUALNOŚCI

Cena najważniejsza.

Dla niemal połowy dorosłych Polaków cena była najważniejszym czynnikiem wpływającym na wybór marki zakupionego w 2005 roku samochodu - wynika z badania przeprowadzonego przez TNS OBOP w lutym 2006.

Przy wyborze marki zakupionego w ubiegłym roku auta Polacy kierowali się bardzo racjonalnymi czynnikami. Największy wpływ na wybór samochodu miała jego cena.

Prawie co drugi badany, który kupił samochód w 2005 roku przyznał, że to właśnie cena zadecydowała o jego wyborze. Pozostałe, najczęściej wymieniane czynniki, wpływające na wybór marki, mają także silny związek z materialnymi aspektami utrzymania samochodu. Należy do nich m.in. ekonomiczność rozumiana jako niskie zużycie paliwa, małe koszty utrzymania samochodu oraz niskie koszty ubezpieczenia. Ponad jedna trzecia (36%) Polaków, którzy kupili auto w 2005 r., uważa ten czynnik za bardzo ważny.

"Przy wyborze auta niewątpliwie jednym z najważniejszych kryteriów jest cena samochodu oraz jego ekonomiczność - komentuje Mariola Łącka, z TNS OBOP. "Bezpieczeństwo nie okazało się istotnym czynnikiem. Może to wynikać z faktu, że większość zakupionych aut w 2005 r. to samochody z drugiej ręki, w przypadku których możliwość wyboru dodatkowego wyposażenia z zakresu bezpieczeństwa jest ograniczona".

Dla prawie co trzeciego badanego (28%) niezawodność samochodu - rozumiana jako niska awaryjność oraz solidność - miały duże znaczenie. Stosunkowo mało istotne dla nabywców były natomiast takie cechy samochodu, jak wyposażenie, bezpieczeństwo i wcześniejsze doświadczenia z marką/modelem auta.

Żródło: TNS OBOP

30.05.2006 | AKTUALNOŚCI

W Sejmie o rzemiośle

W ramach Komisji Rozwoju Przedsiębiorczości powstanie stała Podkomisja do spraw Rzemiosła i Usług, która będzie zajmowała się najważniejszymi sprawami rzemiosła w Sejmie.

W załączonym pliku przedstawiamy najważniejsze sprawy dotyczące środowiska rzemieślniczego, które są obecnie przedmiotem zainteresowania Parlamentu, w tym m.in. powołanie Podkomisji do spraw Rzemiosła i Usług, nowelizacja ustawy o rzemiośle, likwidacja uproszczonych form opodatkowania. więcej więcej (plik MS word) >>>

Żródło: źródło własne CRM

24.05.2006 | AKTUALNOŚCI

Dobra wiadomość dla poszkodowanych!

Wielokrotnie już pisaliśmy na temat praktyk firm ubezpieczeniowych pozbawionych jakichkolwiek podstaw prawnych. Polegają one na odmowie zgody na naprawę pojazdu z ubezpieczenia OC, jeżeli - zdaniem ubezpieczyciela - jest ona ekonomicznie nieopłacalna. Dziwnym trafem firmy asekuracyjne jednomyślnie przyjmują za nieopłacalną taką naprawę, której koszt przekracza choćby o złotówkę 70 proc. wartości pojazdu przed zaistnieniem szkody. To przedziwna sytuacja: mamy na rynku wiele firm ubezpieczeniowych, a owa bariera 70 proc. jest wszędzie taka sama! Praktyka taka trwa od wielu lat i jakoś, równie dziwnym trafem, nie zainteresował się nią Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, nie badając, czy nie dochodzi w tym przypadku do zakazanej prawem zmowy ubezpieczycieli...

Rzecznik Ubezpieczonych, do którego bez przerwy zwracają się z takimi sprawami poszkodowani, wystąpił więc do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały, która raz na zawsze wyjaśniłaby bezprawność stosowanych przez firmy ubezpieczeniowe praktyk, zwłaszcza, że orzecznictwo sądów niższych instancji bywa w tej materii niejednolite.Sąd Najwyższy w siedmioosobowym składzie wydał postanowienie odmawiające – jedynie ze względów formalnych – powzięcia uchwały, o którą wnioskował dr Stanisław Rogowski. W obszernym uzasadnieniu przesądził jednak problem na korzyść poszkodowanych. W uzasadnieniu czytamy m.in. :

„W obowiązkowym ubezpieczeniu komunikacyjnym OC ma zastosowanie zasada pełnego odszkodowania wyrażona w art. 361 § 2 k.c., a ubezpieczyciel z tytułu odpowiedzialności gwarancyjnej wypłaca poszkodowanemu świadczenie pieniężne w granicach odpowiedzialności sprawczej posiadacza lub kierowcy pojazdu mechanicznego (art. 822 § 1 k.c.). Suma pieniężna wypłacona przez zakład ubezpieczeń nie może być jednak wyższa od poniesionej szkody (art. 8241 6 § 1 k.c.) i przede wszystkim na tym tle zachodzi potrzeba oceny, czy koszt restytucji jest dla zobowiązanego nadmierny (art. 363 § 1 zd. drugie k.c.). więcej >>>

Żródło: Motofakty 19.05.2006 r.

08.05.2006 | AKTUALNOŚCI

Wymagania producentów w górę, a marże dilerów w dół

Obowiązująca od czterech lat unijna dyrektywa, ułatwiająca konkurencję między salonami samochodowymi, nie spełniła oczekiwań. Ceny nie spadły tak, jak się spodziewano. Koncerny natomiast podniosły dilerom standardy przy sprzedaży samochodów. Nowe przepisy dają prawo do handlowania w salonach więcej niż jedną marką samochodów... więcej >>>

Żródło: Rzeczpospolita28.04.2006 | AKTUALNOŚCI

Powstała kolejna wersja projektu ustawy o swobodzie gospodarczej

Przedsiębiorca w Polsce będzie miał łatwiej.

Projekt ustawy, na którą od miesięcy czekają przedsiębiorcy, trafi wkrótce na posiedzenie rządu. Eksperci zastanawiają się, czy po uzgodnieniach pozostaną w nim wszystkie zapisy ułatwiające działalność... więcej >>>

Żródło: Rzeczpospolita24.04.2006 | AKTUALNOŚCI

Dyrektywa GVO nie spełniła oczekiwań.

Z punktu widzenia dealerów unijna dyrektywa GVO z roku 2002 nie osiągnęła kilku ze swoich podstawowych celów - wynika z ankiety przeprowadzonej przez firmę Booz Allen Hamilton wśród około 600 firm dealerskich z Niemiec i Austrii.

Około połowa ankietowanych przyznała, że nie nastąpił spadek cen nowych samochodów. Według 71% respondentów, wbrew intencjom Komisji Europejskiej zależność niemieckich dealerów od producentów jeszcze wzrosła.

Producenci szybko zareagowali na wprowadzenie przepisów GVO. 87% respondentów uważa, że mimo coraz niższych marż producenci wprowadzili wyższe standardy, jakie spełniać mają dealerzy przy sprzedaży nowych aut oraz w ramach usług serwisowych. Z powodu określenia standardów na wyższym poziomie ankietowani spodziewają się dalszego spadku liczby firm dealerskich, przede wszystkim w regionach wiejskich.

Co prawda widoczny jest powolny wzrost udziału w rynku punktów wielomarkowych, jednak jak zauważają autorzy raportu jest to w sumie proces o dużo mniejszej dynamice niż się spodziewano. Tylko 27% ankietowanych firm dealerskich bierze pod uwagę poszerzenie oferty o nowe marki lub też już to zrobiło.

Tylko niewielu dealerów pragnie skorzystać z możliwości otwierania punktów sprzedaży na rynku wspólnotowym. Jedynie 11% respondentów po zniesieniu tzw. klauzuli lokalizacji zauważyło w swoim bezpośrednim sąsiedztwie pojawienie się grup dealerskich z innych regionów, a tylko 5% - obecność firm zagranicznych. 24% pytanych bierze pod uwagę rozszerzenie swojej działalności o nowe lokalizacje.

Żródło: Samar, Autohaus Online20.04.2006 | AKTUALNOŚCI

Propozycje zmian w ubezpieczeniach komunikacyjnych.

W dniu 12 kwietnia 2006 roku podczas konferencji prasowej PiS, która miała miejsce w Sejmie RP, reprezentant środowiska rzemieślniczego poseł Michał Wójcik przedstawił propozycję zmian w ustawach o ubezpieczeniach obowiązkowych i działalności ubezpieczeniowej. Według postulowanych zmian szkody komunikacyjne będzie można rozliczać z firmami ubezpieczeniowymi na podstawie faktur.

Według parlamentarzystów PiS proponowane zmiany spowodują wzrost zatrudnienia w zakładach świadczących legalne usługi naprawcze, zwiększenie bezpieczeństwa kierowców oraz kontrolę Skarbu Państwa nad przepływem pieniężnym na rynku likwidacji szkód komunikacyjnych. Przypomnijmy, że o takie zmiany od kilku lat w imieniu środowiska przedsiębiorców postulował Związek Rzemiosła Polskiego. więcej >>>

Żródło: ZRP18.04.2006 | AKTUALNOŚCI

PiS chce zmian w ubezpieczeniach obowiązkowych

Likwidację możliwości rozliczania z ubezpieczycielem napraw samochodów na podstawie kosztorysów przewidują zaproponowane przez Prawo i Sprawiedliwość zmiany w ustawach o ubezpieczeniach obowiązkowych i działalności ubezpieczeniowej.

Zmiany miałyby wprowadzić obowiązek rozliczania napraw szkód komunikacyjnych z firmami ubezpieczeniowymi na podstawie faktur - poinformowali w środę w Sejmie posłowie PiS. Jak powiedział poseł Michał Wójcik, obecnie ok. 85 proc. odszkodowań na polskim rynku komunikacyjnym jest wypłacanych na postawie kosztorysów, 15 proc. ubezpieczonych kierowców uzyskuje wypłatę odszkodowania na podstawie faktury za naprawę. więcej >>>

Żródło: PAP 

16-17.04.2006 | Wielkanoc 

12.04.2006 | AKTUALNOŚCI

Tyle odszkodowania z polisy OC, ile wart samochód

Właściciele samochodów mogą wreszcie zażądać od zakładu ubezpieczeń zwrotu faktycznych kosztów naprawy powypadkowej

Według Sądu Najwyższego koszty finansowane z ubezpieczenia mogą wynieść nawet 100 proc. wartości samochodu.

Rzecznik ubezpieczonych

zwrócił się w lipcu zeszłego roku do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały, która rozstrzygnie dotychczasowe wątpliwości dotyczące art. 363 § 1 kodeksu cywilnego. Na jego podstawie zakłady ubezpieczeń odmawiają naprawy samochodu, gdy jej koszt przekracza 70 proc. wartości pojazdu sprzed wypadku. Zakłady powołują się przy tym na "utrwaloną praktykę likwidacyjną" i twierdzą, że naprawa staje się wtedy nieopłacalna. więcej >>>

Żródło: Rzeczpospolita 12.04.2006 r. 

07.04.2006 | AKTUALNOŚCI

Zmiany na lepsze dotyczą nie tylko aut

Pełne odliczenie VAT od samochodów osobowych to jedna z najbardziej spektakularnych zmian w projekcie nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, przygotowanym przez ekspertów Ministerstwa Finansów

Dla wielu firm znacznie ważniejsze mogą być jednak dwie inne proponowane zmiany w zasadach opodatkowania leasingu VAT. Obie dostosowują polskie przepisy do regulacji VI dyrektywy europejskiej. więcej >>>

Żródło: Rzeczpospolita 07.04.2006 r. 

30.03.2006 | AKTUALNOŚCI

NOWE rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych

Rozporządzenie z 28 marca br. w sprawie kas fiskalnych zostało opublikowane w DZ.U. nr 51 poz. 375 z 29.03.06 r. Można powiedzieć, że ministerstwo tradycyjnie przetrzymało podatników w niepewności do ostatniego momentu - dotychczasowe rozporządzenie traci moc już za parę dni. W rozporządzeniu przedłużono zwolnienia ze stosowania kas do 31 grudnia 2006 r. zgodnie z obowiązującymi do końca marca zasadami.

Jednak niektórzy podatnicy będą musieli zainstalować kasy już od 1 września 2006 r. i tak ten obowiązek dotyczyć będzie sprzedaży części samochodowych i akcesoriów. Zachęcamy również do starannego przeczytania rozporządzenia - jego tekst znajduje się tutaj. 

17.03.2006 | AKTUALNOŚCI

Związek Rzemiosła Polskiego apeluje w sprawie kas fiskalnych.

To przejaw dyskryminacji środowiska rzemieślniczego, ponieważ obowiązek ewidencji za pomocą kas fiskalnych nie jest powszechny dla wszystkich wykonujących usługi dla indywidualnego odbiorcy. Prawnicy czy lekarze przecież nie mają kas. Widać resort finansów nie ma jasnego poglądu, czy wszędzie wprowadzać kasy fiskalne, czy też nie - twierdzi Elżbieta Lutow, specjalista ds. ekonomiki rzemiosła i podatków.

Kasa fiskalna na cztery miesiące

 • Resort finansów chce walczyć z szarą strefą i paserami
 • Od września sprzedaż części do aut trzeba będzie ewidencjonować
 • W styczniu 2007 roku z kasy będzie można w ogóle zrezygnować<
Projekt rozporządzenia zamieszczony jest na stronach MF - www.mf.gov.pl

O proteście Związku Rzemiosła Polskiego w sprawie obowiązku posiadania kas fiskalnych dla warsztatów samochodowych możemy przeczytać w Życiu Warszawy i Pulsie Biznesu z dnia 17.03.2006 oraz Gazecie Prawnej z dnia 16.03.2006. Artykuły w załączniku. więcej >>> 

10.03.2006 | AKTUALNOŚCI

Błotniki nie muszą być oryginalne

Sejmowa Komisja Gospodarki zaapelowała do rządu o "odebranie koncernom samochodowym nienależnych im przywilejów

". Chodzi o poparcie na forum Komisji Europejskiej nowelizacji art. 14 dyrektywy o ochronie wzorów przemysłowych (98/71/EC). Obecnie umożliwia ona producentom samochodów patentowanie kształtu zewnętrznych części pojazdów. Dzięki temu mogą oni zakazywać kopiowania zderzaków, błotników czy szyb przez niezależnych producentów, a także sprzedaży tańszych zamienników. Zgodnie z projektem przyjętym przez KE po liberalizacji przepisów klient musiałby być obowiązkowo informowany o tym, że kupuje część nieoryginalną. więcej >>>

Żródło: Rzeczpospolita 10.03.2006 r. 

09.03.2006 | OGŁOSZENIE

Kurs Pedagogiczny dla mistrzów i instruktorów praktycznej nauki zawodu

w Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie ul. Podwale 11

Kurs skierowany jest do wykładowców nauczających w trybie kursowym oraz dla mistrzów rzemiosła chcących przyjąć do zakładu ucznia. więcej >> 

c
28.02.2006 | AKTUALNOŚCI

Przedsiębiorcy nie będą mogli odliczać VAT od paliwa

Ministerstwo Finansów wycofało się z propozycji odliczania VAT od paliwa kupowanego do samochodów firmowych. Znosi natomiast ten podatek w obrocie towarami używanymi.

Wicepremier Zyta Gilowska zapowiedziała dwa tygodnie temu, że kupując auto na firmę, będzie można odliczyć pełen VAT. W ślad za tym miano umożliwić przedsiębiorcom odliczanie podatku także od paliwa wlewanego do tego auta. Straty dla budżetu zrekompensowałby jednoprocentowy zryczałtowany podatek płacony co miesiąc od wartości auta za używanie go do celów prywatnych.

Zrezygnowano jednak z ulgi VAT-owskiej na paliwo, bo obawiano się, że ludzie będą jej nadużywać i straty dla budżetu mogłyby być zbyt drastyczne - wyjaśnia Jerzy Martini z kancelarii Backer & McKenzie. więcej ..... więcej >>>

Żródło:Rzeczpospolita 27.02.2006 r. 

23.02.2006 | AKTUALNOŚCI

Tor przeszkód dla złomowanych samochodów

Czyżby nieodległy był dzień, w którym będziemy więcej przetwarzać odpadów, niż wprowadzać nowych opakowań i produktów na rynek? Nie wiadomo tylko, czy środowisko naturalne podzieli ten pogląd.

Fatalnie byłoby, gdyby w sporach przy wykonywaniu ustawy o recyklingu pojazdów pogląd urzędnika był ważniejszy od litery prawa. Postępowanie z samochodami złomowanymi podlega rygorom ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. nr 25, poz. 202 z późn. zm.; dalej: ustawa). Ale nowe przepisy dotyczą tylko dwóch kategorii pojazdów: > samochodów osobowych (kategoria M1) i > ciężarowych o maksymalnej masie do 3,5 tony (kategoria N1). więcej ..... więcej >>>

Żródło:Rzeczpospolita 23.02.2006 r. 

07.02.2006 | AKTUALNOŚCI

Oznaczenia z ISO dla tworzyw sztucznych

Wykonane z tworzyw sztucznych przedmioty wyposażenia i części pojazdów mają być oznaczane zgodnie z odpowiednią normą ISO. Jaką? Mówi o tym rozporządzenie ministra gospodarki, które będzie obowiązywać od 6 kwietnia.

Producenci pojazdów, a także przedmiotów wyposażenia i części pojazdów wykonanych z elastomerów o wadze powyżej 200 g oraz tworzyw sztucznych o wadze powyżej 100 g są zobowiązani do zapewnienia oznaczania tych elementów – a więc m.in. opon czy desek rozdzielczych w samochodach. Sposób oznaczania ma być zgodny z normą PN-EN ISO 11469. Natomiast rodzaje oznaczeń określają normy: PN-EN ISO 1043-1, PN-EN ISO 1043-2 oraz PN ISO 1629.

Wymóg ten wprowadza rozporządzenie ministra gospodarki z 28 grudnia 2005 r. w sprawie sposobu oznaczenia oraz rodzajów oznaczeń przedmiotów wyposażenia i części pojazdów opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2006 r., Nr 2, poz. 8. Ułatwi ono prowadzenie działalności gospodarczej przedsiębiorcom z sektora recyklingu pojazdów. Oznaczenie przedmiotów wyposażenia i części pojazdów pozwala w procesie recyklingu zidentyfikować materiał użyty do ich produkcji.

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202 i Nr 175, poz. 1458). Jest też zgodne z postanowieniami Dyrektywy 2000/53/WE oraz wydanej na jej mocy Decyzji Komisji z dnia 27 lutego 2003 r.

Żródło:Ministerstwo Gospodarki 03.00.2006 r. 

30.01.2006 | AKTUALNOŚCI

Odejmowanie VAT od odszkodowania

Obowiązujące od prawie pół roku zasady wypłacania odszkodowań z podatkiem od towarów i usług są nadużywane przez zakłady ubezpieczeń i niedoceniane przez przedsiębiorców

Chodzi o art. 17a ustawy o działalności ubezpieczeniowej, który mówi, że jeśli podmiot niebędący płatnikiem VAT okaże zakładowi ubezpieczeń faktury za naprawę szkody komunikacyjnej, ten musi wypłacić odszkodowanie z VAT. Przepis obowiązuje od 17 sierpnia 2005, dodany przez ustawę z 8 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 143, poz. 1204).

est on opacznie interpretowany przez zakłady ubezpieczeń. Problem polega na tym, że większość odszkodowań w Polsce jest wypłacana na kosztorys, gdy klient dostaje gotówkę do ręki przed naprawą. W takiej sytuacji zakłady odejmują VAT od odszkodowania - bo nie ma faktury. To jest zjawisko powszechne. Rzecznik ubezpieczonych przygotowuje w tej sprawie wniosek do Sądu Najwyższego o interpretację. więcej ..... więcej >>>

Żródło:Rzeczpospolita 30.01.2006 r. 

20.01.2006 | AKTUALNOŚCI

Europejczycy kupili mniej aut

Sprzedaż nowych samochodów w Europie zmalała w grudniu o 3,9 proc. W całym ubiegłym roku o 0,7 proc. - podało stowarzyszenie producentów samochodów ACEA.

Nie daje to większych nadziei na poprawę w tym roku i na złagodzenie presji na producentów, odczuwających i tak już wysokie ceny energii i surowców. Spadek sprzedaży na dużych rynkach (Niemcy, Włochy, Francja, Hiszpania) został tylko częściowo zrównoważony poprawą na Wyspach Brytyjskich. Wynikał on głównie z mniejszej liczby dni roboczych w niemal wszystkich krajach (23 krajach Unii, bez Cypru i Malty, oraz w 3 krajach EFTA: Szwajcarii, Norwegii, Islandii); był też potwierdzeniem spadkowej tendencji na rynku w ostatnim kwartale - podkreśla ACEA. Największym polskim producentem aut osobowych pozostaje Fiat Auto Poland z udziałem prawie 52 proc. Drugą pozycję zajęły zakłady Opla w Gliwicach (24 proc.), trzecie miejsce Volkswagen Poznań, skąd pochodzi 16,6 proc. takich pojazdów. Czwarte miejsce zajęła Fabryka Samochodów Osobowych, dzięki wyprodukowaniu 39 tys. aut (7,4 proc. produkcji krajowej). więcej >>>

Żródło:Rzeczpospolita 17.01.2006 r. 

20.01.2006 | AKTUALNOŚCI

Rzeka używanych aut z UE -w 2005 r. - łącznie 870 777 sztuk

Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów, w grudniu 2005 r. do Polski trafiły 79 833 używane auta osobowe, z czego 78 081 to pojazdy sprowadzone z innych krajów UE. Zdecydowanie najwięcej samochodów — prawie 12,8 tys. — odprawiono w izbie celnej w Poznaniu.

Dla porównania, w styczniu 2005 r. do Polski przywieziono 55 738 pojazdów używanych, w lutym — 64 364, w marcu — 72 841, w kwietniu — 78 209, w maju — 85 842, w czerwcu — 80 193, w lipcu — 73 230, w sierpniu — 73 958, we wrześniu — 69 909, w październiku — 69 585, a w listopadzie — 67 069. Daje to łącznie 870 777 sztuk. Wpływy do budżetu z tytułu podatku akcyzowego na sprowadzone auta używane wyniosły w całym ubiegłym roku ponad 843,8 mln zł, z czego prawie 55 mln zł w grudniu.

Żródło:Puls Biznesu 19.01.2006 r. 

17.01.2006 | AKTUALNOŚCI

Maszynka oszczędności

Prawnicy i rzecznik ubezpieczonych: PZU łamie prawo, wyliczając poszkodowanym kierowcom odszkodowania z OC według cen tanich zamienników, a nie części oryginalnych. Czy będzie lawina pozwów?

Wieczór, mokro, liście na drodze... Nagle pisk, potem huk i złowroga cisza. We wstecznym lusterku srebrny lanos tkwi przyklejony do zderzaka toyoty. Pada kilka męskich słów. Morderczy instynkt łagodnieje na widok zatroskanej kobiety, kierowcy lanosa. Rzut oka: poszedł zderzak i tylne lampy. Zwykła stłuczka. Banalna historia.

Teoretycznie.

Kilka tygodni później PZU wyceniło szkody, proponując kierowcy toyoty 1990,76 zł odszkodowania. Zaskoczenie, bo rzeczoznawca, pracujący dla kilku innych firm ubezpieczeniowych, te same szkody wycenił na 3340,68 zł. Czyżby pomyłka?— Raczej nie... Różnice w kosztorysach tej samej szkody wykonanych przez PZU i pozostałych ubezpieczycieli mogą sięgać 50 procent, a nawet... więcej >>>

Żródło:Puls Biznesu 13.01.2006 r. 

06.01.2006 | AKTUALNOŚCI

Rząd odrzucił apele sprzedawców części

Na to, aby naprawy samochodów mniej kosztowały, musimy jeszcze poczekać. Rząd odrzucił apele sprzedawców części, którzy poprosili o przyjęcie przepisów, dzięki którym serwisowanie aut byłoby dużo tańsze.

Nie musimy przepłacać za części do samochodów

Na to, aby naprawy samochodów mniej kosztowały, musimy jeszcze poczekać. Rząd odrzucił apele sprzedawców części, którzy poprosili o przyjęcie przepisów, dzięki którym serwisowanie aut byłoby dużo tańsze

więcej >>>

Żródło:Rzeczpospolita 05.01.06 

07.12.2005 | AKTUALNOŚCI

Od stycznia Euro IV!

Ekolodzy coraz bardziej utrudniają życie producentom samochodów. Od 1 stycznia 2006 r. zaczyna obowiązywać najnowsza z norm emisji spalin tzw. Euro IV. Dotyczy ona aut osobowych po raz pierwszy rejestrowanych w Unii Europejskiej. Czy ma to znaczenie dla przeciętnego kierowcy? Maksymalna ilość dopuszczonych normą Euro IV emitowanych do atmosfery związków (w g/km) dla różnych silników aut osobowych

Tlenek węgla Węglowodory Tlenki azotu Węglowodory + tlenki azotu Cząstki stałe
benzynowy diesel benzynowy diesel benzynowy diesel benzynowy diesel diesel
1,0 0,5 0,1 - 0,08 0,25 - 0,3 0,025 

28.11.2005 | AKTUALNOŚCI

Ubezpieczenia komunikacyjne: rośnie konkurencja

Bony pieniężne, jednorazowe zniżki, likwidacja szkody w błyskawicznym tempie - firmy ubezpieczeniowe walczą o klientów jak nigdy. Na początku przyszłego roku niespodziankę szykuje lider rynku - PZU. Na niższe ceny polis nie ma jednak co liczyć więcej>>>

Żródło:Gazeta Wyborcza 28.11.2005 r 

28.11.2005 | AKTUALNOŚCI

UBEZPIECZENIA Firmy zaniżają wypłaty

Rynek określi wartość po naprawie. Zakłady ubezpieczeń niekorzystnie obliczają wartość dodatkowego odszkodowania za utratę wartości handlowej auta po naprawie powypadkowej auta po naprawie powypadkowej. Sposobów obliczania tego odszkodowania jest kilka i każdy z nich daje inne wyniki. Łatwo się domyślić, że firmy ubezpieczeniowe opierają się na najbardziej dla siebie korzystnym więcej>>>

Żródło:Rzeczpospolita 28.11.2005 r 

25.11.2005 | AKTUALNOŚCI

PRAWO DROGOWE
Zmiany od 10 stycznia - Egzaminy po nowemu

Mniej manewrów na placu, za to egzaminacyjne parkowanie na ulicach oraz kamera w aucie - tak będzie wyglądał egzamin na prawo jazdy.

Po wielu miesiącach prac nad projektem rozporządzenia zmieniającego zasady szkolenia przyszłych kierowców ustępujący minister infrastruktury Kazimierz Opawski podpisał je w ostatnich dniach swojego urzędowania. Jego następca nie zaprotestował i nowe przepisy ukazały się w Dzienniku Ustaw nr 217, poz. 1834. Wejdą w życie 10 stycznia 2006 r.

Najwięcej zmian dotyczy kandydatów na kierowców najpopularniejszej kategorii B (samochód osobowy). Zdający będzie miał mniej zadań na placu manewrowym, pozostanie tylko jazda po łuku, przygotowywanie do jazdy (ustawienie fotela, lusterek, zapięcie pasów bezpieczeństwa) i ruszanie pod górę. Reszta manewrów, np. parkowanie, przeniesiona zostaje na ulice. Egzamin praktyczny będzie nagrywany dzięki temu, że w pojazdach egzaminacyjnych zostaną zamontowane kamery i mikrofony.

Żródło: Rzeczpospolita 23.11.05 

21.11.2005 | AKTUALNOŚCI

Od przyszłego roku opłata za sprowadzanie aut

Od przyszłego roku osoby sprowadzając prywatnie samochód z zagranicy będą musiały zapłacić 500 zł specjalnej opłaty na złomowanie pojazdu. To więcej niż naliczana dziś akcyza za najstarsze auta, więc w najbliższym czasie może się zwiększyć napływ używanych pojazdów więcej>>>

Żródło:Gazeta Wyborcza 21.11.2005 r 

15.11.2005 | AKTUALNOŚCI

Rząd zapowiada nowy podatek od samochodów

Wprowadzenie nowego podatku od samochodów zamiast akcyzy to jeden z priorytetów rządu Kazimierza Marcinkiewicza. Ale od kiedy on wejdzie i ile będą płacić kierowcy, jeszcze w ogóle nie wiadomo

WSkierowanie do Sejmu projektu ustawy o podatku od samochodów, który to podatek zastąpi podatek akcyzowy od samochodów" to jedno z "najważniejszych pilnych działań rządu, których realizacja zostanie rozpoczęta w okresie najbliższych tygodni" - czytamy w programie działań rządu Kazimierza Marcinkiewicza "Solidarne państwo". więcej>>>

Żródło:Gazeta Wyborcza 15.11.2005 r 

04.11.2005 | APEL

Apel Ogólnopolskiej Komisji Rzemiosł Motoryzacyjnych Związku Rzemiosła Polskiego do PZU

W związku ze stosowaniem przy rozliczaniu szkód komunikacyjnych z OC sprawcy części nieoryginalnych oraz stosowaniem do tych rozliczeń systemu Eurotax, prosimy o natychmiastowe zaniechanie tych praktyk do czasu rozstrzygnięcia problemu przez Sąd. Części stosowane przez nasze zakłady, kupowane we wskazanych przez PZU hurtowniach zagrażają bezpieczeństwu użytkownikom dróg, powodują utratę wartości pojazdu a także głębsze deformacje, większą podatność na korozję, pęknięcia szwów spawalniczych, słabą wytrzymałość, niezgodność spasowania więcej>>>

 

21.10.2005 | AKTUALNOŚCI

Niezależne warsztaty naprawcze chcą większego dostępu do baz technicznych producentów samochodowych

Bruksela – Unijni specjaliści do spraw konkurencji są zdeterminowani, by zmniejszyć władzę producentów samochodowych w wyborze, kto może naprawiać i serwisować ich samochody. Unia Europejska twierdzi, że pozycja producentów jest zbyt dominująca.

Niezależni dystrybutorzy części i punkty naprawcze skarżą się, że zabrania im się dostępu do informacji technicznych zapewnianych przez producentów samochodów potrzebnych do naprawy ich samochodów. Stawia ich w niekorzystnej pozycji wobec sieci naprawczych należących do producentów samochodów, które mają łatwy dostęp do informacji technicznej. więcej>>>

Żródło:Automotive News Europe 17.10.2005 r.

Autor:Sylviane de Saint-Seine 

17.10.2005 | AKTUALNOŚCI

Części nie tylko oryginalne

PZU, wykorzystując zmiany inspirowane przez Unię Europejską, chce zmusić swoich klientów, by używali do napraw powypadkowych części niepochodzących od producenta auta.

Choć mało kto o tym wie, z początkiem sierpnia PZU wprowadził rewolucyjną procedurę likwidacji szkód. W samochodach starszych niż trzyletnie, jeśli tylko to możliwe, mają być montowane tańsze, niekoniecznie markowe części.

Nowe zasady Jeśli odszkodowanie jest wypłacane na podstawie kosztorysu naprawy, od 1 sierpnia PZU oblicza je z uwzględnieniem cen części oferowanych przez producenta pojazdu (O, patrz ramka) i wieku pojazdu (tzw. urealnienie) lub pełnej wartości części alternatywnych (Q lub P). Wybiera niższą wersję. więcej>>>

Żródło:Rzeczpospolita 17.10.2005 r 

10.10.2005 | AKTUALNOŚCI

Krajowe tak jak z UE

AKCYZA Samochody jednakowo traktowane

Ministerstwo Finansów odpiera zarzuty dotyczące niezgodności polskiej ustawy akcyzowej z prawem traktatowym zarówno samochody produkowane w UE, jak i w kraju są pod względem podatkowym traktowane jednakowo.

Tak w skrócie można określić stanowisko zaprezentowane przez Ministerstwo Finansów w piśmie przekazanym właśnie rzecznikowi praw obywatelskich (PA-I-816397/AK/05/3800). To odpowiedź na wystąpienie rzecznika, który zwracał uwagę na różnice w sposobie ustalania i wysokości akcyzy od pojazdów produkcji krajowej i samochodów kupionych w innych krajach UE. więcej>>>

Żródło:Rzeczpospolita 10.10.2005 r 

04.10.2005 | AKTUALNOŚCI

Auta z supermarketu nieprędko

Unia Europejska znosi ograniczenia na rynku samochodowym. Dilerzy samochodowi sami zdecydują, gdzie będą sprzedawać auta, producenci nie mogą im niczego narzucać. Na razie nie będziemy kupować samochodów w wielkich sklepach

Teoretycznie taka możliwość istnieje, jednak wielkie sieci nawet nie rozważają sprzedaży aut w centrach handlowych. - Tesco ma już dyskusję za sobą. W zeszłym roku nie brakowało spekulacji na ten temat w Wielkiej Brytanii. Na Wyspach pomysłu jednak nie zrealizowano. Nie zanosi się też, by udało się to w sieci Tesco w Polsce - mówi Wojciech Sokół, rzecznik brytyjskiej firmy.

Powstania działów z samochodami nie rozważa też francuski Géant. - Choć nigdy nie mówimy "nigdy" - mówi rzecznik firmy Damian Ponczek. więcej>>>

Żródło:Rzeczpospolita 04.10.2005 r 

04.10.2005 | AKTUALNOŚCI

ZAPOMNIANI PODATNICY
Aby odliczyć VAT za paliwo i zakup samochodu, należy zbadać pojazd. Jest na to trochę czasu.

Od 22 sierpnia podatnicy nie stosują już wzoru Lisaka. Przepis nowej ustawy mówi, że w razie nabycia samochodów osobowych oraz innych aut o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t przedsiębiorcy mogą odliczyć 60 proc. kwoty podatku określonej w fakturze, nie więcej jednak niż 6 tys. zł.

Podatnikowi wolno odliczyć naliczony VAT tylko wtedy, gdy auto przejdzie dodatkowe badanie techniczne w okręgowej stacji kontroli pojazdów. Wynikiem takiego badania jest wpis do dowodu rejestracyjnego. Stacja wydaje też specjalne zaświadczenie, którego kopię właściciel pojazdu musi dostarczyć w ciągu 14 dni do naczelnika urzędu skarbowego. więcej>>>

Żródło:Puls Biznesu 04.10.2005 r
Autor: Magdalena Matusik 

19.09.2005 | AKTUALNOŚCI

Motoryzacja - filar polskiego eksportu.

Polska przestała być krajem, który w handlu zagranicznym stoi węglem czy statkami. Co piątego dolara w eksporcie zarabiamy dzięki branży samochodowej, która nadal przyciąga do nas renomowane koncerny motoryzacyjne.

W zeszłym tygodniu przemysł samochodowy w Polsce miał swój benefis. Najpierw w Jelczu-Laskowicach odbyła się oficjalna uroczystość uruchomienia produkcji w nowej fabryce silników wysokoprężnych japońskiej Toyoty, drugiego koncernu motoryzacyjnego świata. Następnego dnia swoje święto w Gliwicach miała fabryka Opla, firmy General Motors, największego koncernu motoryzacyjnego na świecie. Z taśm zakładów w Gliwicach zaczęły zjeżdżać minivany Zafira. więcej>>>

Żródło:Gazeta Wyborcza 19.09.2005 r 

08.09.2005 | AKTUALNOŚCI

UBEZPIECZENIA

Gdy masz fakturę za naprawę auta i nie jesteś płatnikiem VAT Odszkodowanie powinno być z podatkiem

Firmy ubezpieczeniowe muszą uwzględniać VAT w odszkodowaniu, jeżeli przedstawimy fakturę za naprawę i nie jesteśmy płatnikami VAT Po ostatniej zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej, gdy przedstawimy faktury za naprawę samochodu, otrzymamy odszkodowanie zawierające VAT. W ten sposób ustawodawca rozwiązał istniejący od wielu lat problem. Do tej pory towarzystwa często odmawiały wypłaty odszkodowania z VAT, mimo orzeczeń Sądu Najwyższego zawierających stanowisko przeciwne. Nowa regulacja przewiduje, że jeśli osoba niebędąca płatnikiem VAT okaże faktury za naprawę auta, towarzystwo jest zobowiązane uwzględnić w odszkodowaniu podatek od towarów i usług. Trzeba więc spełnić dwa warunki: nie być płatnikiem VAT oraz przedstawić fakturę za naprawę samochodu uszkodzonego w wypadku. więcej>>>

Żródło:Rzeczpospolita 08.09.2005 r 

08.09.2005 | AKTUALNOŚCI

AUTO ŚRODKIEM TRWAŁYM

Koszty przed przyjęciem do używania.

Na wartość początkową kupionego samochodu składa się nie tylko cena jego zakupu Zakup nowego auta to jedna z dwu najradośniejszych chwil w życiu kierowcy, drugą jest oczywiście sprzedaż auta starego. Jak to jednak bywa, przyjemność trwa krótko, a potem zaczynają się problemy - np. z ustaleniem wartości początkowej nabytego środka trwałego. więcej>>>

Żródło:Rzeczpospolita 08.09.2005 r 

08.09.2005 | AKTUALNOŚCI

Niepewna przyszłość salonów samochodowych - sprzedaż nowych aut spadła o jedną trzecią.

Zaledwie 17,8 tys. nowych samochodów kupili Polacy w sierpniu. To najniższy wynik od dziesięciu lat. Właściciele salonów poważnie obawiają się o swoją przyszłość.

Kryzys na rynku nowych aut zagraża istnieniu części salonów. Ceny samochodów są już bardzo niskie, a przy niewielkiej sprzedaży minimalne są też marże dilerów. Otwarty niedawno salon oferujący samochody kilku marek w warszawskim centrum handlowym Blue City czynny jest tylko w weekendy, bo jedynie wówczas obsługa spodziewa się klientów. Sprzedawcy żyją nadzieją, że po zawsze słabszym w branży lecie sprzedaż będzie wyższa. Ponadto we wrześniu wprowadzane są nowe modele w nowych atrakcyjnych cenach i zacznie się jesienna wyprzedaż rocznika aut z tego roku więcej>>>

Żródło:Rzeczpospolita 08.09.2005 r 

07.09.2005 | AKTUALNOŚCI

Dilerzy samochodowi z UE wejdą do Polski

Od października handel samochodami w Unii Europejskiej zostanie w pełni zliberalizowany. Zagraniczni dilerzy będą mogli sprzedawać swoje auta w Polsce.

Od października wchodzi w życie tzw. klauzula lokalizacyjna. Każdy diler w UE, który ma prawo sprzedaży samochodów danej marki, będzie mógł je sprzedawać w dowolnym państwie UE. Czy to zwiększy konkurencję w sprzedaży nowych aut w Polsce?


- Polski rynek jest w kiepskiej sytuacji. Sprzedaż nowych aut spadła poniżej 300 tys. rocznie - ocenia Wojciech Drzewiecki z firmy doradczej Samar, która gromadzi informacje o naszym rynku motoryzacyjnym więcej>>>

Żródło:Rzeczpospolita 22.08.2005 r 

22.08.2005 | AKTUALNOŚCI

Części oryginalne czy tańsze

Część zakładów ubezpieczeń w razie szkody komunikacyjnej bez problemu finansuje koszt nowych i oryginalnych części montowanych w starych samochodach. Inne wymuszają stosowanie tańszych zamienników.

Takie rozbieżności w praktyce zakładów ubezpieczeń są podstawą wniosku rzecznika ubezpieczonych, jaki skierował do Sądu Najwyższego z prośbą o rozstrzygnięcie wątpliwości w stosowaniu prawa. Chodzi o interpretację art. 13 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych w związku z art. 361 i 363 kodeksu cywilnego. Czy zakład ubezpieczeń, wypłacając odszkodowanie z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, może pomniejszyć je o różnicę między wartością nowych części potrzebnych do naprawy auta a wartością wynikającą ze stopnia zużycia części w samochodzie przed wypadkiem (tzw. amortyzację, urealnienie wartości części lub merkantylny ubytek wartości)? A także czy możliwe jest w takich sytuacjach ograniczenie poszkodowanym prawa do wyboru rodzaju części zamiennych potrzebnych do naprawy pojazdu? Część zakładów ubezpieczeń stosuje zasadę pełnego odszkodowania zawartą w art. 361 k.c., zgodnie z którą zakład ubezpieczeń powinien ponieść wszelkie uzasadnione ekonomicznie wydatki w celu przywrócenia uszkodzonego pojazdu do stanu sprzed szkody, w tym koszt nowych oryginalnych części potrzebnych do naprawy więcej>>>

Żródło:Rzeczpospolita 22.08.2005 r 

19.08.2005 | AKTUALNOŚCI

Diagnosta powie, czy auto to ciężarówka

VAT Rozporządzenia o dodatkowych badaniach aut opublikowane

Są już wytyczne co do zakresu dodatkowego badania technicznego, jakie po 22 sierpnia będą musiały przechodzić osobowe ciężarówki. Stosowne rozporządzenia zostały opublikowane. Oba wydał minister infrastruktury. Jedno zmienia przepisy w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów, a drugie - w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach. Rozporządzenia, które zaczną obowiązywać 22 sierpnia, ogłoszono w Dzienniku Ustaw nr 155 - odpowiednio pod pozycją 1302 i 1303. więcej>>>

Żródło:Rzeczpospolita 19.08.2005 r 

19.08.2005 | AKTUALNOŚCI

PPo nowelizacji VAT wzrośnie popyt na vany i pickupy

W poniedziałek wchodzą w życie przepisy znowelizowanej ustawy o podatku VAT. Dla właścicieli firmowych samochodów nie oznacza to nic dobrego. Skurczy się bowiem i tak odchudzona wcześniej wzorem Lisaka gama aut, które uprawniają do pełnego odpisu podatku VAT zawartego zarówno w cenie samochodu, jak i zużywanego paliwa.

Przykłady? Za „panowania” słynnego wzoru można było odpisać VAT od Forda Mondeo, Citroena Berlingo czy BMW. Teraz będzie to niemożliwe, o ile użytkownik nie zafunduje sobie kratki za pierwszym rzędem siedzeń i nie uzyska stosownej homologacji. więcej>>>

Żródło:Puls Biznesu 19.08.2005 r 

29.07.2005 | AKTUALNOŚCI

Przy zmianie zakładu ubezpieczeń ulgi będą zachowane

Więcej pieniędzy na odszkodowanie za szkody majątkowe powstałe w wyniku wypadku i rejestr umów autocasco i OC pozwalający na zachowanie zniżek składki przy zmianie zakładu ubezpieczeń to niektóre zmiany w ustawie o ubezpieczeniach komunikacyjnych.

Sejm odrzucił senacką poprawkę do nowelizacji ustawy o działalności ubezpieczeniowej zdejmującą z zakładów ubezpieczeń obowiązek pokrycia z autocasco kosztów obowiązkowego badania technicznego. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych nakłada na właściciela pojazdu obowiązek wykonania takiego badania, gdy koszty naprawy powypadkowej przekroczą 2000 zł. Posłowie argumentowali, że jeżeli badanie jest obowiązkowe, bez względu na to, czy naprawa jest dokonywana z OC czy autocasco, także pokrycie jego kosztów powinno wchodzić w skład odszkodowania.

Zgodnie z zapowiedziami zakładów ubezpieczeń nałożenie nowego obowiązku przełożyłoby się automatycznie na wzrost składki ubezpieczenia autocasco. Jeżeli prezydent podpisze ustawę, zmiany wprowadzone nowelą wejdą w życie z początkiem przyszłego roku. Zmiany dotyczące rejestru polis autocasco wejdą w życie dopiero 26 marca 2006 r.

Żródło:Rzeczpospolita 29.07.2005 r 

26.07.2005 | AKTUALNOŚCI

Części zamienne będą tańsze

Deputowani do Parlamentu Europejskiego, zasiadający w kluczowej komisji, opowiedzieli się za liberalizacją rynku tzw. widocznych części zamiennych.

Tuż przed przerwą wakacyjną, komisja ds. gospodarczych i monetarnych Parlamentu Europejskiego (ECON) opowiedziała się za pełnym uwolnieniem rynku widocznych części samochodowych (czyli np. elementów karoserii, szyb, lusterek i lamp).

Teraz każde państwo UE może na własną rękę decydować, czy na jego terytorium koncerny samochodowe mają prawo do zastrzegania "wzorów przemysłowych" takich części. Taka sytuacja obowiązuje w aż 16 państwach Unii, w tym - częściowo - także w Polsce. (...)
Bruksela chciałaby, żeby klauzula stała się obowiązującym prawem w całej Unii już w 2008 r.(...)
Według szacunków ekspertów Parlamentu Europejskiego, w krajach Unii wydaje się na te części 9-11 mld euro (37- 46 mld zł). Polski kawałek tego tortu jest wart ponad 3,2 mld zł. W związku z masowym importem samochodów używanych - zapewne wzrośnie dynamicznie. (...)

Żródło:Gazeta Wyborcza 24.07.2005 r. 

26.07.2005 | AKTUALNOŚCI

Paliwo przeVATowane

W litrze benzyny bezołowiowej za 4,14 zł jest 1,56 zł akcyzy, 10 gr opłaty paliwowej i 22 proc. VAT-u, czyli 91 gr, co daje łącznie aż 2,57 zł. Coraz powszechniejsze są głosy, że sytuację na rynku paliw mogłaby poprawić obniżka akcyzy.

- Obniżenie VAT-u na paliwo z 22 do 19 proc. pobudziłoby całą gospodarkę - stwierdziła była wiceminister finansów Anna Mucha na zakończonej niedawno w Gdańsku konferencji "Jak zagwarantować Polsce bezpieczeństwo energetyczne?". więcej>>>

Żródło:Gazeta Wyborcza 20.07.2005 r. 

22.06.2005 | AKTUALNOŚCI

"Wojna o lepsze prawo"- Rysa na lakierze i na budżecie - temat dnia w Pulsie Biznesu 21.06.2005 r.

Państwo traci 3 mld zł przez złe prawo — uważają rzemieślnicy i proponują zmiany. Ubezpieczyciele nie mówią nie.

Rzemieślnicy narzekają na patologie szerzące się w sferze ubezpieczeń komunikacyjnych, które ich zdaniem prowadzą do licznych bankructw uczciwych zakładów naprawczych, poszerzają szarą strefę i przynoszą miliardowe straty dla budżetu. Proponują konkretne zmiany prawne. Jerzy Bartnik, prezes Związku Rzemiosła Polskiego, zauważa, że obowiązujące prawo zezwala towarzystwom ubezpieczeniowym wyceniać szkody na podstawie własnych, arbitralnych ustaleń. więcej>>>

 

22.06.2005 | AKTUALNOŚCI

Stanowisko w sprawie patologii na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych 15 czerwca 2005 r.

  Związek Rzemiosła Polskiego domaga się:
 • rozliczania szkód komunikacyjnych, co do zasady na podstawie faktur
 • umożliwienia klientom ustalania wysokości szkody na podstawie oceny niezależnych rzeczoznawców i uwzględnienia kosztów tych ekspertyz w ogólnym rozliczeniu szkody

Straty związane z wypłatą zaniżonych odszkodowań i koniecznością wykonywania napraw w szarej strefie, bez faktury, wynikające dla skarbu państwa z tytułu braku poboru podatku VAT oraz podatku dochodowego wynoszą od 1,5 mld do 3 mld złotych rocznie. więcej>>>

 

01.06.2005 | AKTUALNOŚCI

Cecny ubezpieczeń idą w górę

W niektórych regionach obowiązkowe OC kosztuje o jedną piątą więcej niż przed rokiem. Niektórzy ubezpieczyciele przyznają się do podwyżki. Inni podnoszą ceny po cichu. Dlaczego ceny rosną?

O podwyżkach cen ubezpieczeń komunikacyjnych głośno było już rok temu, tuż po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Wtedy niektórzy przedstawiciele firm ubezpieczeniowych twierdzili, że stawki krajowe będą powoli rosły, by z czasem zrównać się z obowiązującymi w krajach zachodnich. Tam są one cztery-pięć razy wyższe niż w Polsce. Dzisiaj ubezpieczyciele są bardziej dyplomatyczni. - Nasza taryfa jest płynna, monitorowana na bieżąco. Kalkulacja cen zależy od szkodowości w danym regionie - mówią jednym głosem. Chodzi przede wszystkim o liczbę i częstotliwość wypadków, wartość szkód, ale również np. koszty części samochodowych.

 

A kolizji drogowych - jak wynika z danych Komendy Głównej Policji - z roku na rok jest coraz więcej (w ub.r. 425 tys., czyli o 16 proc. więcej niż w 2003 roku). - To na podstawie wskaźników szkodowości w danym regionie i grupie pojazdów podejmujemy decyzję o lokalnej korekcie stawek, zarówno w górę, jak i w dół - zapewnia Lidia Deja, rzecznik Warty. więcej>>>

 

Żródło:Gazeta Wyborcza 31.05.2005 r.01.06.2005 | AKTUALNOŚCI

Jak będziemy rozliczać naprawy uszkodzonych aut

W Sejmie czeka nas starcie dwóch lobby: firmy ubezpieczeniowe kontra małe warsztaty naprawcze reprezentowane przez Związek Rzemiosła Polskiego. Chodzi o to, jak rozliczać naprawę rozbitego samochodu.

Sejm pracuje nad nowelizacją ustawy ubezpieczeniowej, która polega głównie na dostosowaniu naszych przepisów do prawa europejskiego. Ale przy tej okazji Związek Rzemiosła Polskiego postanowił upomnieć się o interesy małych warsztatów naprawczych.

 

Od dwóch lat obowiązują przepisy, według których naprawę auta w ramach ubezpieczenia możemy rozliczyć na dwa sposoby: • zgłaszamy się do warsztatu wskazanego przez firmę ubezpieczeniowa, a ów autoryzowany warsztat rozlicza się z ubezpieczycielem bez naszego udziału, • albo pokazujemy nasz samochód przedstawicielowi firmy ubezpieczeniowej, a on sam sporządza kosztorys. Następnie firma ubezpieczeniowa wypłaca nam pieniądze do ręki i możemy z nimi zrobić, co chcemy. więcej>>>

 

Żródło: Gazeta Wyborcza 27-05-2005
18.05.2005 | AKTUALNOŚCI

NOWELIZACJA VAT PODPISANA

Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski podpisał we wtorek nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) - poinformowała w komunikacie Kancelaria Prezydenta.

Nowelizacja zakłada, że przy zakupie samochodów osobowych wykorzystywanych do działalności gospodarczej limit odliczenia VAT-u ma wynosić 60 proc. podatku z faktury, ale nie więcej niż 6 tys. zł. Z pełnego odliczenia skorzystają też m.in. pikapy czy vany (z jednym rzędem siedzeń). Gdy chodzi o pojazdy mające więcej niż jeden rząd siedzeń, pełne odliczenie obejmie te, w których część do przewozu ładunków przekracza 50 proc. długości całego pojazdu.

 

Ministerstwo Finansów jest zdania, że zmiany w przepisach VAT nie są sprzeczne z regulacjami unijnymi. Firmy motoryzacyjne mogą jeszcze złożyć skargę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. więcej>>>

 

Żródło: PAP oraz Rzeczpospolita dn. 18.05.2005 r.18.05.2005 | AKTUALNOŚCI

LIBERALIZACJA RYNKU

Liberalizacja rynku motoryzacyjnego na razie bez korzyści dla klienta

Jak wynika z raportu zaprezentowanego niedawno przez przedstawiciela firmy PricewaterhouseCoopers (PWC) w Paryżu, w ciągu 18 miesięcy od wprowadzenia przepisów o liberalizacji na rynku motoryzacyjnym klienci nadal nie mają możliwości kupowania aut po korzystniejszych cenach. "Wygląda na to, że nowe przepisy EU miały słaby start - przyznał Jacques Lesieur - Klienci nie odczuli jak na razie żadnej różnicy". więcej>>>

Źródło: SAMAR 17.05.2005

11.05.2005 | WYDARZENIE

POZNAŃ MOTOR SHOW JUŻ TRWA

Zapraszamy na Forum Rzemieślnicze 14 maj 2005 r. godz. 11-13.00

Na Forum zaprezentowane zostaną idee "Polskiego Warsztatu" propozycji skierowanej do branży motoryzacyjnej. Impreza będzie służyć integracji środowiska rzemieślniczego oraz podniesieniu jakość usług poprzez unormowanie usług powypadkowych, a także usprawnieniu sposobu rozliczeń. więcej>>>10.05.2005 | AKTUALNOŚCI

RZĄD POPIERA NABYWANIE NOWOCZESNYCH SAMOCHODÓW

Albo patologia, albo nowy podatek. Wszystko wskazuje na to, że rządowy projekt ustawy o podatku ekologicznym od samochodów nie zyska akceptacji parlamentu. Nie chce go żaden klub parlamentarny z wyjątkiem klubu SdPl. Ten jeszcze się zastanawia.

Jarosław Neneman (wiceminister finansów)): Taki obrót spraw bardzo mnie zaskoczył. Nie rozumiem, dlaczego posłowie nie chcą likwidacji patologicznej akcyzy i zastąpienia jej podatkiem, który uwzględni aspekty ekologiczne i zlikwiduje zaniżanie cen nabycia samochodów. Cieszy mnie postawa Klubu SdPl, który dostrzega problem i zachęca do dyskusji, a nie chowania głowy w piasek. Jeśli ustawa przepadnie, to problem przecież zostanie. Mam nadzieję, że posłowie jeszcze raz przeanalizują sytuację i proponowane przez nas rozwiązania. więcej>>>

Źródło: Rzeczpospolita 10.05.200510.05.2005 | AKTUALNOŚCI

NOWE OGRANICZENIA W ODLICZANIU VAT OD SAMOCHODÓW

Kupować już czy jeszcze się wstrzymać? Nowelizacja ustawy o VAT w sposób istotny zmienia zasady rozliczania podatku naliczonego przy zakupie samochodów

Zmiany te, uchwalone 21 kwietnia br., wejdą w życie dopiero po upływie 90 dni od ogłoszenia noweli (czeka ona na podpis prezydenta) choć pozostałe jej przepisy będą obowiązywać już od 1 czerwca. Nowe reguły będą dotyczyć także odliczania VAT od benzyny, oleju napędowego i gazu wykorzystywanego do napędu samochodów. więcej>>>

Źródło: Rzeczpospolita 05.05.200520.04.2005 | AKTUALNOŚCI

W Warszawie mali mają gorzej

Dla zagranicznych inwestorów Warszawa jest z roku na rok coraz bardziej atrakcyjna, dla małych firm mniej przyjazna.

W oczach małych przedsiębiorców stołeczne władze wypadają słabo. Brak ulg podatkowych, wysokie czynsze za lokale, przedłużające się procedury w urzędach wykańczają niewielkie miejskie firmy. Zdaniem drobnego lokalnego biznesu, nie ma co liczyć na pomocną dłoń rządzącej formacji politycznej.

Duże opłaty za dzierżawę uderzają po kieszeni przede wszystkim właścicieli warsztatów przestrzennych — np. blacharzy i lakierników. Zakładowi o powierzchni powyżej 250 mkw. trudniej jest zarobić na czynsz niż małemu sklepikowi. Janusz Zdort, starszy Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych więcej>>>

Autor: Marta Biernacka
Źródło: Puls Biznesu 20.04.200531.03.2005 | AKTUALNOŚCI

Nowy samochód teraz, czy po zmianie przepisów

Kiedy kupić samochód — to pytanie zadaje sobie większość przedsiębiorców, którzy zamierzają lub muszą to zrobić.

Przedsiębiorcy uważnie śledzą dyskusję na temat nowych zasad odliczania VAT od zakupu samochodów. Czy „szczęśliwa” pomyłka, pozwalająca na pełne odliczenie VAT od samochodów osobowych, z zamontowaną kratką, zostanie poprawiona przez Senat? A jeśli tak, to czy środowiska leasingowe złożą skargę do Komisji Europejskiej, skoro nowe przepisy VAT, jako ograniczające zakres odliczeń VAT dla wielu kategorii samochodów, są niezgodne z VI dyrektywą VAT?

Czy w związku z tym lepiej kupić auto przed wejściem w życie nowych przepisów? A może poczekać? Odpowiedź zależy od sytuacji podatnika. więcej>>>

Autor: Anna Bryńska
Źródło: Archiwum Puls Biznesu wyd. 1813 str. 1923.03.2004 | WIELKANOC

 

Z okazji zbliżających się
Świąt Wielkanocnych
najserdeczniejsze życzenia:
mnóstwo wiosennego słońca,
zdrowia, radości, smacznego jajka
i mokrego dyngusa na szczęście

życzy Zarząd Cechu Rzemiosł
Motoryzacyjnych w Warszawie


15.03.2005 | SZKOLENIA

PRAKTYCZNE WARSZTATY DLA FIRM MOTORYZACYJNYCH

Problemy polityki cen w usługach motoryzacyjnych a w szczególności w procesie likwidacji szkody objętej umową ubezpieczenia w świetle regulacji prawnych rynku ubezpieczeń

NOWY Program 1-dniowego szkolenia

 • 5 kwiecień 2005 r. /wtorek/
 • 10 maj 2005 r. /wtorek/

Warsztaty poprowadzi znany ekspert z zakresu techniki motoryzacyjnej i ubezpieczeń komunikacyjnych, autor książki - Vademecum ubezpieczeń komunikacyjnych – Pan ANDRZEJ MAKOWSKI.

Szczegółowe informacje o szkoleniu można uzyskać pod numerem telefonu: /022/ 635 04 64 lub e-mail: cech@motoryzacja.home.pl oraz na stronie motoryzacja.home.pl w dziale szkolenia.10.03.2005 | AKTUALNOŚCI

Podatek ekologiczny od aut - rządowy projekt ustawy

Zamiast akcyzy mamy płacić nowy podatek, którego wysokość będzie uzależniona od pojemności silnika i norm emisji spalin - zdecydował 8.03.2005 r. rząd.

Wprowadzenie podatku ekologicznego spowoduje, iż więcej zapłacimy przy zakupie małego samochodu, mniej wybierając droższy, napędzany ponaddwulitrowym silnikiem. Niespodzianką dla firm może okazać się płacenie nowego podatku przy zakupie pojazdu dostawczego o masie do 3,5 tony. Osoba rejestrująca auto miałaby opłacać nowy podatek jednorazowo. Wysokość podatku będzie zależała od parametrów ekologicznych. "Podatek będzie zależał od pojemności skokowej silnika i współczynnika zależnego od normy ekologicznej - powiedział wiceminister finansów Jarosław Neneman.

Dla obliczania podatku przyjmuje się, że za 1 centymetr sześcienny pojemności silnika rejestrujący będzie musiał zapłacić 1 zł podatku. Jednak jego ostateczna wysokość będzie zależała od tego, jaką normę emisji spalin samochód będzie spełniał, bo na jej podstawie będzie ustalany współczynnik. 1 zł za 1 cm sześcienny zapłacą ci, których samochody będą spełniały normy Euro 4 lub Euro 5. Im niższa i starsza norma, tym wyższy będzie współczynnik i podatek. więcej>>>

Źródło: www.samar.pl, www.gazetaprawna.pl17.02.2005 | AKTUALNOŚCI

RAPORT UOKiK i stanowisko PIM.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 11.02.2005 r. ogłosił raport na temat nieprawidłowości zapisów w umowach kupna aut.

80 proc. skontrolowanych dilerów nowych samochodów stosuje wzorce umowne naruszające interesy konsumentów – wynika z pierwszego badania sprzedawców przeprowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów więcej>>>

Źródło: www.uokik.gov.plStanowisko PIM wobec raportu UOKiK w sprawie zapisów we wzorach umów

Za nieprawidłowości we wzorach umów zawieranych podczas kupna nowych samochodów nie można obciążać odpowiedzialnością wyłącznie sprzedawców aut - uważa Polska Izba Motoryzacji ,która nie zgadza się z wnioskami zawartymi w niedawno opublikowanym raporcie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który stwierdził, że zapisy w umowach ograniczają odpowiedzialność sprzedawcy wobec klienta.

Dokumenty związane ze sprzedażą samochodów w zdecydowanej większości przypadków przygotowywane są centralnie przez importera lub producenta aut, a następnie rozsyłane są jako standard obowiązujący w danej sieci stacji dealerskich. Dealerzy nie mają na nie zazwyczaj żadnego wpływu - tłumaczy PIM w komunikacie. Ponadto UOKIK wskazał na nieprawidłowości związane z możliwością zmiany ceny przez sprzedawcę już po zawarciu umowy, bez przyznania konsumentowi prawa do odstąpienia od niej. PIM wyjaśnia, że postanowienia te wynikają wprost z umów zawieranych przez importera samochodów z dealerami, które niestety zawierają liczne tzw. klauzule niedozwolone więcej>>>

Źródło: www.pim.org.pl17.01.2005 | AKTUALNOŚCI

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Od 1 stycznia 2005r. na wniosek właściciela pojazd może zostać czasowo wycofany z ruchu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu. Taka możliwość dotyczy samochodów ciężarowych i przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t, ciągników samochodowych, pojazdów specjalnych oraz autobusów. Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 6 miesięcy.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu jest wykonaniem delegacji ustawowej zawartej w art. 78a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003 Nr 58, poz. 515 z późn. zm.). Delegację art. 78a ust. 6 wprowadza art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 92, poz. 884), który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. więcej>>>

Źródło: www.mi.gov.pl14.01.2005 | AKTUALNOŚCI

W 2004 r. sprowadziliśmy 830 tys. używanych aut.

Pobiliśmy rekord świata w imporcie używanych aut. W zeszłym roku sprowadziliśmy prawie 830 tys. używanych samochód, lwią część - przez osiem pierwszych miesięcy naszego członkostwa w Unii Europejskiej.

W grudniu znów podniosła się fala używanych aut napływających na nasze drogi. Według danych Ministerstwa Finansów, w ostatnim miesiącu roku sprowadziliśmy ich 114,5 tys., po raz kolejny od maja przekraczając w imporcie próg 100 tys. miesięcznie więcej...>>>

Źródło: Gazeta Wyborcza, Andrzej Kublik 14-01-2005 r.24.12.2004 | ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA

Z Okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzę w imieniu Zarządu Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie:

Aby wszystkie dni w roku
były tak piękne i szczęśliwe,
jak ten jeden Wigilijny Wieczór.
Aby Wasze twarze
i twarze Waszych najbliższych
zawsze rozpromieniał uśmiech,
a gwiazda betlejemska w Nowym Roku
prowadziła Was ku szczytom!

Kierownik Biura Cechu
Beata Półtorak15.12.2004 | AKTUALNOŚCI

Przedłużenie terminu wymiany praw jazdy do 30 kwietnia 2005 r.

Biuro Komunikacji Społecznej Ministerstwa Infrastruktury informuje, że w dniu dzisiejszym minister infrastruktury podpisał rozporządzenie przedłużające termin wymiany praw jazdy (wydanych od 1 stycznia 1984 r. do 30 kwietnia 1993 r.) do dnia 30 kwietnia 2005 r.

Przesunięcie terminu jest reakcją na postulaty zgłaszane przez organy samorządowe w celu umożliwienia spokojnego przeprowadzenia procesu wymiany dokumentów. (jb)

Źródło: Ministrestwo Infrastruktury 15-12-2004 r.08.12.2004 | AKTUALNOŚCI

Eurotax: Nowe przepisy nie ograniczą importu używanych aut

Obowiązujące od środy rozporządzenie o dodatkowych badaniach technicznych sprowadzanych z zagranicy używanych samochodów nie wpłynie znacząco na zmniejszenie ich liczby - uważa firma Eurotax Polska, monitorująca ten rynek.

W środowym komunikacie Eurotaksu podano, że po przystąpieniu Polski do Unii sprowadzono ponad 600 tys. samochodów używanych. Firma szacuje, że 80 proc. z nich to auta wyprodukowane przed 1998 r., często po wypadku, w stanie technicznym pozostawiającym wiele do życzenia.

W środę weszło w życie rozporządzenie Ministerstwa Infrastruktury o dodatkowych badaniach dla aut sprowadzonych z zagranicy, które należy przeprowadzić przed pierwszą rejestracją w kraju.

Taki wymóg dotyczy aut, które mają widoczne ślady uszkodzeń, lub których stan techniczny może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Rozporządzenie nie precyzuje dokładnie, o jakie uszkodzenia chodzi - uważają eksperci Eurotaxu.

Oprócz wprowadzenia wymogu badań, zmodyfikowano wzory niektórych dokumentów, np. opis zmian dokonanych w aucie. Teraz należy podać liczbę miejsc siedzących wraz z miejscem kierowcy, podać rok produkcji pojazdu, a nie rok modelowy.

Opłata za badanie wynosi 94 zł. W opinii Eurotaksu, nie odstraszy ona z pewnością tych, którzy jeszcze chcą zrobić interes na importowanym aucie, chociaż ich liczba maleje. Ci, którzy mieli kupić używany samochód, już dawno to zrobili.

Coraz mniej jest chętnych na okazyjny zakup, mimo iż ceny samochodów z drugiej ręki spadły nawet do 30 proc. Taki spadek Eurotax zaobserwował dla aut produkcji niemieckiej, szczególnie popularnych w naszym kraju.

Wynika stąd, iż import samochodów zmniejszy się naturalnie i wchodzące dziś w życie rozporządzenie nie wpłynie znacząco na liczbę sprowadzanych aut - konkluduje Eurotax..

Źródło: Gazeta Wyborcza 08-12-2004 r.30.11.2004 | AKTUALNOŚCI

Dilerów będzie więcej. W końcu minie regres w sprzedaży nowych aut.

W okresie I-IX tego roku w Polsce przybyło 45 dilerów sprzedających nowe samochody. I choć w październiku z sieci ubyło 17 autoryzowanych sprzedawców, to i tak jest ich więcej niż rok temu, a wszyscy zapowiadają, że w najbliższych latach będzie jeszcze więcej.

Eksperci są zgodni, że niezależnie od tego, czy aktualna zapaść w sprzedaży nowych samochodów osobowych będzie trwać, wzrośnie liczba dilerów. Powodem jest potencjalna chłonność krajowego rynku. Jeszcze w 1999 roku Polska była na szóstym miejscu w Europie pod względem sprzedaży nowych aut i choć od tego czasu sprzedaż spadła, to analitycy przepowiadają w przyszłości powrót Polaków do zakupów nowych pojazdów (obecnie średni wiek auta u nas to ok. 11 lat, a na Zachodzie sześć).

Więcej na stronie www.gieldasamochodowa.com

Źródło: Czasopismo Giełda Samochodowa29.11.2004 | AKTUALNOŚCI

BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW

Wczoraj opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 9 listopada 2004 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

W pkt. 11 dodano przepis nt. konieczności przeprowadzenia badań technicznych, w brzmieniu: "11) dodatkowe - dotyczące pojazdu sprowadzonego z zagranicy i noszącego ślady uszkodzeń lub którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego."

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: www.samar.pl24.11.2004 | AKTUALNOŚCI

Pogłębiający się kryzys.

Pogłębia się kryzys rynku motoryzacyjnego. Polski rynek motoryzacyjny pogrąża się coraz bardziej w kryzysie. W przyszłym roku Polacy mogą kupić tylko 250 tys. nowych aut, tyle co 10 lat temu.

więcej>>

Źródło: Gazeta Wyborcza 21.11.2004.24.11.2004 | AKTUALNOŚCI

Sprowadzone auta.

Do końca października sprowadzono do Polski już ponad 613 tys. używanych aut. Policja nie wyklucza, że żywiołowy napływ używanych aut może spowodować wzrost kradzieży samochodów.

więcej>>

Źródło: Gazeta Wyborcza 19.11.2004.17.11.2004 | AKTUALNOŚCI

Kolejna dyrektywa na temat pojazdów

Komisja Europejska opublikowała wczoraj nową dyrektywę dotyczącą kompatybilności samochodów i ich elementów elektronicznych. Dostosowuje ona regulacje do nowych rozwiązań technicznych i ma poprawić bezpieczeństwo. Przepisy uwzględniają m.in. ostatnie standardy ustalone przez Międzynarodową Organizację Standaryzacyjną i International Special Committee on Radio Interference (CISPR).

Źródło: Puls Biznesu 17.11.200409.11.2004 | AKTUALNOŚCI

Pierwsze samochody w polskich supermarketach

Centrum handlowe Blue City w Warszawie, dzięki nowym przepisom, tworzy w jednym miejscu salon sprzedaży ośmiu marek samochodowych - informuje "Życie Warszawy". W środę 10 listopada ruszy Auto City, czyli salon Opla, Fiata, Alfy Romeo, KIA, Toyoty, Volkswagena, Hyundaia i Audi.

- Na powierzchni 700 mkw. swoje propozycje wystawią dealerzy sprzedający osiem marek - mówi Paulina Starzyńska, rzecznik Blue City. - Będzie można porównać ofertę konkurentów w jednym miejscu, odbyć jazdy próbne i załatwić formalności związane z zakupem.

W Blue City od początku przygotowywano się do tego. Już podczas budowy zaplanowano różne powierzchnie tematyczne, m.in. centrum wyposażenia wnętrz. Pomyślano też o sprzedaży aut. Niestety, 700 m kw. na osiem marek to niedużo i siłą rzeczy w Auto City wystawionych będzie tylko kilkanaście samochodów.

Źródło: Życie Warszawy, PAP28.10.2004 | AKTUALNOŚCI

Ochrona oryginalnych części zamiennych

Jeśli dystrybutor części zamiennych sprzedaje jednocześnie części oryginalne i nieoryginalne, powinien tak zorganizować sprzedaż, aby wyeliminować możliwość wprowadzenia klienta w błąd co do ich pochodzenia. Może posługiwać się znakami towarowymi producenta pojazdów w informacji i reklamie, ale tylko w odniesieniu do tych części. więcej....

źródło: źródło: Rzeczpospolita 28.10.04 Nr 25428.10.2004 | AKTUALNOŚCI

Koniunktura napędzana importem - zyski dla rynku motoryzacyjnego

Ponad 1 mld zł wpłynie w najbliższym roku do polskich firm ubezpieczeniowych dzięki obowiązkowym polisom dla sprowadzanych masowo z krajów Unii Europejskiej samochodów używanych. Sprzedawcy części zamiennych mogą zwiększyć obroty o 100 mln zł. Pracy przybędzie też warsztatom samochodowym.

Z napływu starych samochodów z Europy Zachodniej cieszą się na razie ich nowi właściciele i lokalne władze, pobierające opłaty za rejestracje. Na nowych klientów czekają już sprzedawcy części i właściciele warsztatów. Za szkodliwy uznają go sprzedawcy nowych pojazdów, nieprzychylnie oceniają też osoby analizujące stan bezpieczeństwa na drogach. więcej....

źródło: źródło: Rzeczpospolita 28.10.04 Nr 25421.10.2004 | AKTUALNOŚCI

VAT: Wykup auta po zakończeniu umowy leasingowej

Czy wykupując ciężarówkę z kratką po zakończeniu umowy leasingowej zawartej przed wejściem w życie nowej ustawy o VAT i zarejestrowanej w urzędzie skarbowym, można odliczyć 100 proc. VAT (tak jak od rat leasingowych) zawartego w cenie wykupu, czy tylko połowę? Poglądy na ten temat są rozbieżne, jednak - zdaniem autora poniższego tekstu - wszystko przemawia za ograniczeniem wysokości odliczenia do 50 proc

Jest to istotne dla tych przedsiębiorców, którzy zawarli umowy leasingowe przed 20 kwietnia br. i zarejestrowali je do 14 maja w urzędzie skarbowym. Jeśli bowiem kwota wpłacona w celu wykupu auta zostanie potraktowana jako płatność wynikająca z umowy leasingu, będą oni mieli prawo do odliczenia całości VAT naliczonego od tej kwoty. W przeciwnym razie będą mogli odliczyć jedynie 50 proc. podatku, nie więcej niż 5 tys. zł. więcej....

autor: MICHAŁ TADEUSZ PIOTROWSKI
źródło: Rzeczpospolita 21 października 200419.10.2004 | SZKOLENIA

OKRESOWE SZKOLENIE BHP i PPOŻ.

Szczegóły kursu zamieściliśmy w dziale SZKOLENIA

04.10.2004 | AKTUALNOŚCI

Kto zarobi na częściach do aut?

Kto zarobi na częściach do aut? Czy można pogodzić interesy konsumentów, koncernów samochodowych i niezależnych producentów części samochodowych? Oto propozycja takiego kompromisu.

W połowie września Komisja Europejska zaproponowała reformę przepisów prawnych, regulujących ochronę patentową tzw. widocznych części samochodowych (elementów karoserii, szyb, lusterek i lamp). Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem każde państwo UE może zadecydować, czy na jego terytorium koncerny samochodowe będą mogły zastrzegać "wzory przemysłowe" tych części. Takie zastrzeżenie wyklucza z rynku producentów niezależnych (czyli wytwórców tzw. zamienników).

Alternatywą byłaby liberalizacja rynku - umożliwienie niezależnym formom kopiowania części widocznych stosowanych do napraw powypadkowych i innych. Państwa Unii podzieliły się na dwa obozy. Po jednej stronie znalazła się Francja (gdzie koncerny mają faktyczny monopol na części), po drugiej - np. Hiszpania, gdzie części można swobodnie wytwarzać. Polska plasuje się gdzieś po środku: koncerny mogą zastrzegać wzór przemysłowy części, ale robią to tylko dwa - Fiat i Skoda.

Rewolucja, którą 14 września zaproponowała Komisja Europejska, polegałaby na tym, że "klauzula naprawcza" - czyli nieograniczona możliwość produkcji kopii części widocznych - stawałaby się od 2008 r. obowiązkowa w każdym państwie Unii. więcej....

autor: Konrad Niklewicz
źródło: Gazeta Wyborcza 30 wrzesień 200430.09.2004 | AKTUALNOŚCI

Nowy system rejestracji "Pojazd"od 1 października 2004 r.

Wprowadzenie nowych zasad rejestracji pojazdów ma na celu ochronę mienia obywateli i walkę ze zorganizowaną przestępczością” – poinformował Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego Maciej Wroński,

"Wprowadzenie nowych zasad rejestracji pojazdów ma na celu ochronę mienia obywateli i walkę ze zorganizowaną przestępczością" - poinformował Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego Maciej Wroński, 28 września br. podczas konferencji prasowej w resorcie infrastruktury. Od 1 października br. wszystkie urzędy w Polsce będą przystosowane do pracy według systemu „Pojazd”, służącego do obsługi procesu rejestracji pojazdów oraz centralnej personalizacji dowodów rejestracyjnych. więcej....

źródło: www.mi.gov.pl - Ministerstwo Infrastruktury, 28.09.200420.09.2004 | SZKOLENIA

NOWE TERMINY SZKOLEŃ

OBSŁUGA LIKWIDACJI SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH RYNEK UBEZPIECZEŃ W POLSCE

więcej....17.09.2004 | AKTUALNOŚCI

Rząd popiera monopol na części zamienne

Polski rząd po cichu poparł koncerny samochodowe w walce o utrzymanie monopolu na handel częściami zamiennymi - dowiedziała się "Gazeta Wyborcza". Zrobił to wbrew propozycjom Brukseli i kosztem konsumentów

We wtorek Komisja Europejska zaproponowała reformę unijnego rynku części zamiennych dla samochodów. Chodzi o tzw. widoczne części - szyby, elementy karoserii, zderzaki, reflektory. Obecnie - także w Polsce - przepisy dopuszczają, by części te mogli sprzedawać tylko producenci samochodów i ich autoryzowani przedstawiciele. Bruksela chce, by od 2008 r. na rynku mogły się pojawić także zamienniki, tyle że bez logo koncernu samochodowego. I tańsze, bo bez marży monopolisty. więcej....

Autor: Konrad Niklewicz źródło: Gazeta Wyborcza 16.09.2004 r.07.09.2004 | AKTUALNOŚCI

Import samochodów używanych

Polska zalewana jest używanymi samochodami - do końca sierpnia wjechało ich Najprawdopodobniej niemal 400 tysięcy. Jedni zacierają ręce, inni złorzeczą. Jedno jest pewne - klienci nigdy nie mieli tak dużego wyboru.

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej sprowadzenie auta stało się wyjątkowo proste. Do rejestracji wystarczy jedynie faktura zakupu. Korzystają z tego i handlarze, i klienci indywidualni, sprowadzając do Polski średnio sto tysięcy samochodów miesięcznie. Wojciech Drzewiecki z firmy Samar zauważa, że nie wiadomo dokładnie, jaka jest struktura importu.więcej....

źródło: Rzeczpospolita On-line 07.09.2004 r.30.08.2004 | AKTUALNOŚCI

Ministerstwo Infrastruktury - Opinia nt. propozycji zmian zasad opodatkowania samochodów osobowych

Ministerstwo Infrastruktury uważa, że należy wprowadzić taki system podatkowy dla pojazdów sprowadzanych z zagranicy, który chroniłby nasz rynek przed nadmiernym napływem pojazdów używanych z rynku państw UE, a jednocześnie nie był w sprzeczności z regulacjami unijnymi.

Ministerstwo Infrastruktury uważa, że należy wprowadzić taki system podatkowy dla pojazdów sprowadzanych z zagranicy, który chroniłby nasz rynek przed nadmiernym napływem pojazdów używanych z rynku państw UE, a jednocześnie nie był w sprzeczności z regulacjami unijnymi. Nowy system powinien być systemem prostym, tak aby właściciel pojazdu przed rejestracją pojazdu dokonywał opłaty podatku, ale był w możliwie jak najmniejszym stopniu obciążony załatwianiem dokumentów potwierdzających zapłaty tego podatku i opóźniającym proces rejestracji pojazdu.więcej....

źródło: Ministerstwo Infrastruktury 27.08.2004 r.25.08.2004 | AKTUALNOŚCI

Unijne tablice rejestracyjne

Biuro Komunikacji Społecznej Ministerstwa Infrastruktury informuje, że zobowiązania Polski związane z akcesją do Unii Europejskiej, wynikające z Traktatu Akcesyjnego, nie określają konieczności wprowadzenia zmiany wzorów tablic rejestracyjnych z dniem 1 maja 2004 r.

Resort inPrzepisy dotyczące wprowadzenia tzw. Euro tablic będą przygotowane przez resort w stosownym czasie. Ministerstwo przewiduje, że nowe tablice rejestracyjne zostaną wprowadzone w okresie najbliższych 2-3 lat.

frastruktury zdecydował się na odsuniecie w czasie sprawy wydania przepisów wprowadzających omawiany wzór tablic rejestracyjnych.Ponadto informujemy, że obowiązujące przepisy w tym zakresie są zgodne z Konwencją Wiedeńską i uprawniają obywateli RP do poruszania się bez przeszkód w ruchu międzynarodowym. Powyższe nie powoduje żadnych negatywnych skutków dla właścicieli pojazdów. więcej....

źródło: Ministerstwo Infrastruktury 18.08.2004 r.25.08.2004 | AKTUALNOŚCI

Zmiany w wysokości opłat za dowód rejestracyjny

Ministerstwo Infrastruktury opracowało projekt rozporządzenia zmieniającego wysokość opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic rejestracyjnych pojazdów, które ma wejść w życie 1 października br. Zmiana ta wynika z wprowadzenia od dnia 1 października 2004 r. nowego wzoru dowodu rejestracyjnego oraz wdrożenia systemu centralnej personalizacji dowodów rejestracyjnych. więcej....

źródło: Ministerstwo Infrastruktury 25.08.2004 r.25.08.2004 | AKTUALNOŚCI

Legalizacja świadectw czeladniczych i dyplomów mistrzowskich

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej coraz więcej osób zamierza wykonywać wyuczony zawód w krajach członkowskich, posługując się jednocześnie posiadanymi dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe. Świadectwa czeladnicze i dyplomy mistrzowskie wydawane przez izby rzemieślnicze mają charakter państwowych dokumentów i jeśli właściciel zamierza wprowadzić je to tzw. obrotu prawnego z zagranicą - wymagają dokonania czynności związanych z legalizacją dokumentów.więcej....

źródło: ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO (www.zrp.pl)24.08.2004 | AKTUALNOŚCI

Auto w firmie: samochodowy abonament radiowo-telewizyjny

Jeśli w samochodzie zarejestrowanym na firmę znajduje się odbiornik radiowy lub telewizyjny, musimy za niego płacić abonament. To nic nowego, prawo od dawna reguluje tę kwestię. Tyle tylko, że prawie nikt tego nie respektuje, a tymczasem rozpoczęły się zmasowane kontrole.

Kontroli dokonują pracownicy Poczty Polskiej, która pobiera opłaty za abonament RTV zasilający konto telewizji publicznej. Abonament telewizyjny kosztuje 15,40 zł, radiowy 4,95 zł. Odbiornik musimy zarejestrować w ciągu 14 dni od daty zakupu. Jest to opłata za posiadanie odbiornika, a nie odbiór programu. Płaci więc każdy posiadacz telewizora lub radia. Sprawa jest prosta w przypadku gospodarstw domowych - płaci się jeden abonament, bez względu na liczbę odbiorników. Płacą też firmy - ale już za każdy egzemplarz posiadanego urządzenia oddzielnie. więcej....

źródło: www.gieldasamochodowa.com03.08.2004 | AKTUALNOŚCI

Ograniczenia importu nadmiernie zużytych samochodów

Chcemy mieć pewność, że każdy pojazd po kontroli technicznej jest sprawny i nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego – powiedział wiceminister infrastruktury Witold Górski podczas konferencji prasowej w resorcie 26 lipca br.

Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad dwoma rozporządzeniami mającymi na celu ograniczenie importu nadmiernie zużytych samochodów. Planowany przez resort termin wejścia w życie obu rozporządzeń to przełom września i października br. więcej więcej....

źródło: www.mi.gov.pl - Ministerstwo Infrastruktury Biuro Komunikacji Społecznej27.07.2004 | AKTUALNOŚCI

UMOWY UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH

W przypadku ubezpieczeń konsument nie ma możliwości negocjowania treści kontraktu. Jego rola sprowadza się do zaakceptowania proponowanej umowy lub jej odrzucenia. Stąd też bierze się niebezpieczeństwo narzucenia mu przez firmę ubezpieczeniową postanowień, które nie zawsze są korzystne.

Umowy ubezpieczeń komunikacyjnych zawierają przepisy, które budzą zastrzeżenia z punktu widzenia interesów konsumentów – to wnioski z raportu dotyczącego tego rynku. Podstawowy zarzut to brak przejrzystości umów, a także ich niezrozumiały język. Podobne przekonanie wyraziło 70 proc. badanych w sondażu opinii na temat ubezpieczeń przeprowadzonego na zlecenie UOKiK przez CBOS więcej....

źródło: UOKiK01.07.2004 | AKTUALNOŚCI

Koncerny samochodowe chcą monopolu na części zamienne.

Jeżeli części do montażu i napraw samochodów są jednakowej jakości, to o ich użyciu nie może decydować opakowanie i napis na nim.

1 października 2003 r. w Unii Europejskiej weszło w życie rozporządzenie Komisji Europejskiej 1400/2002, zwane dyrektywą GVO, mające na celu zdemonopolizowanie rynku motoryzacyjnego. Jego odpowiednikiem w Polsce jest rozporządzenie Rady Ministrów z 28 stycznia 2003 r. (dalej: rozporządzenie) w sprawie wyłączenia określonych porozumień wertykalnych w sektorze pojazdów samochodowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję (Dz. U. nr 38, poz. 329), które weszło w życie 1 maja 2004 r.

Nowe przepisy określają zasady serwisowania i sprzedaży nowych samochodów oraz dystrybucji części zamiennych. W tej ostatniej zwłaszcza dziedzinie zmiany są wręcz rewolucyjne więcej....

Autor: Mieczysław Rymuszko

Żródło: Rzeczpospolita 1.07.2004 r.04.06.2004 | AKTUALNOŚCI

86 proc. przebadanych przez UOKiK umów oferowanych przy sprzedaży nowych samochodów zawiera nieprawidłowości.

Najwięcej zarzutów dotyczy klauzul ograniczających odpowiedzialność sprzedających oraz wykluczających możliwość skutecznego dochodzenia roszczeń przez konsumentów

Celem badania wzorców umownych, które przeprowadzono pomiędzy październikiem 2003 a majem b.r. było ustalenie, czy przedsiębiorcy oferujący sprzedaż nowych samochodów oraz udzielający gwarancji naruszają prawnie chronione interesy konsumentów. Wyniki potwierdziły informacje zawarte w licznych skargach napływających do Urzędu od kupujących oraz miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów. Nieprawidłowości polegające na naruszeniu przepisów kodeksu cywilnego oraz innych ustaw stwierdzono w przypadku 86 proc. skontrolowanych umów. Analiza przeprowadzona przez UOKiK nie objęła całego rynku, ponieważ dotyczyła w znacznej mierze wzorców zalecanych przez importerów dystrybutorom do stosowania przy zawieraniu umów z konsumentami. Raport ma zatem charakter przede wszystkim informacyjno-edukacyjny, skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i podmiotów zawierających z nimi umowy sprzedaży samochodów. więcej>>

Żródło: http://www.uokik.gov.pl31.05.2004 | ZAPROSZENIE

Miło nam poinformować o powstaniu grupy zainteresowanych warsztatów samochodowych w ramach sieci POLSKI WARSZTAT.

logo polski warsztat W imieniu Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie oraz Rady Sieci "POLSKI WARSZTAT" zapraszamy na pierwsze spotkanie uczestników Sieci.

MIEJSCE SPOTKANIA:
Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Podwale 13 w Warszawie
I piętro, sala konferencyjna

TERMIN:
3 czerwiec 2004 r. /czwartek/ godz.17.00
/przewidywany czas spotkania około 2 godz./

PROGRAM:

 1. Rada Sieci - prezentacja.
 2. Zasady funkcjonowania Sieci.
 3. Wręczenie certyfikatów.
 4. Dyskusja panelowa.

Podczas spotkania istnieje możliwość odbioru pakietu materiałów reklamowych oraz certyfikatów.

Do pobrania (format MS Exel):Ankieta dla warsztatów przystępujących do sieci

Z poważaniem
Jerzy Łęczycki
Przewodniczący Rady Sieci

06.05.2004 | AKTUALNOŚCI

Ograniczenie prędkości oraz inne zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym

Z dniem 1 maja 2004 r. weszła w życie, z wyjątkiem art. 1 pkt 9 lit. b), pkt 11, 12 i 14 oraz art. 2 pkt 1, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2005 r., ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Rozmiar: 7046 bajtówUstawa ograniczona prędkość na terenie zbudowanym w dzień do 50 km/h , nocą szybciej do 60 km na godzinę oraz dostosowuje prawa polskie m.in. w zakresie definicji pojazdu specjalnego i ciągnika samochodowego, stosowania wymogu montowania ograniczników prędkości, umieszczania znaku wyróżniającego państwa na tablicy rejestracyjnej oraz uznawania świadectw homologacji wydanych przez właściwe organy państw członkowskich UE.

Żródło: http://www.mi.gov.pl06.05.2004 | AKTUALNOŚCI

Wymóg posiadania normy Euro 2 - zostanie zniesiony

Biuro Komunikacji Społecznej Ministerstwa Infrastruktury informuje, że obecnie przy rejestracji pojazdów nadal obowiązuje posiadanie normy Euro 2.

Wymóg ten zostanie zniesiony rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, które zostało już podpisane przez właściwych ministrów: infrastruktury, spraw wewnętrznych i administracji oraz obrony narodowej i przekazane do publikacji. Rozporządzenie to wejdzie w życie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Szacuje się, że nowe przepisy dotyczące rejestracji zaczną obowiązywać pod koniec maja br.

Żródło: http://www.mi.gov.pl04.05.2004 | OGŁOSZENIE

TELEFONICZNY DYŻUR EKSPERTA

W dniu 5 maja 2004 r./środa/
w godz. 12.00 - 16.00
pod numerem telefonu /0 22/ 635-04-64 lub osobiście w biurze Cechu ul. Podwale 11, w Warszawie
Pan ANDRZEJ MAKOWSKI - ekspert ds. ubezpieczeń, będzie odpowiadał na Państwa pytania dotyczące ubezpieczeń komunikacyjnych i majątkowych.

16.04.2004 | AKTUALNOŚCI

Fundusze strukturalne - punkt informacyjny o dotacjach MGPiPS

Od początku kwietnia w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej został uruchomiony punkt informacyjny o dotacjach współfinansowanych z funduszy strukturalnych. Zainteresowani, w tym przedsiębiorcy, mogą dowiedzieć się o działaniach, na które będzie można uzyskać dofinansowanie, o wypełnianiu wniosków oraz o specyfice poszczególnych programów operacyjnych. Pomoc można uzyskać osobiście (Warszawa, pl. Trzech Krzyży 3/5) oraz telefonicznie, tel. (0-prefiks-22) 693-50-40 i 693-50-55. Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10 - 15. http://www.funduszestrukturalne.gov.pl02.04.2004 | AKTUALNOŚCI

Ceny aut po 1 maja - idzie na wyż

Miesiąc przed godziną zero wszyscy importerzy i producenci odkryli karty: samochody podrożeją, niektóre nawet znacznie. Jednak podwyżki nie uderzą nas po kieszeniach już w maju

Najpopularniejsze auta są w Polsce tańsze o blisko 15-20 proc. niż w krajach unijnych (płacimy za nie również mniej niż np. Czesi). Z tego powodu do końca roku przewiduje się stopniowy wzrost cen, docelowo o blisko 10 proc. Jednak nie tylko konieczność wyrównania cen wpłynie na podwyżki. Bardzo wiele będzie zależało od sytuacji gospodarczej kraju, a w szczególności od kursu euro i zmian w przepisach. Niestety, ciężko przewidzieć, co wydarzy się na rynku walutowym po 1 maja, a od tego wielu dystrybutorów uzależnia swoje poczynania...

więcej >>

źródło: Gazeta Wyborcza
Szczepan Mroczek 31-03-2004


02.04.2004 | AKTUALNOŚCI

VAT - Od maja droższa eksploatacja samochodów w firmach

Od 1 maja o 22 proc. wzrosną koszty związane z używaniem samochodów firmowych, bo do wydatków na paliwo i naprawy trzeba będzie doliczyć VAT. Problem dotyczy blisko 560 tys. aut, bo tyle kupiły polskie firmy w ostatnich siedmiu latach. Konfederacja Pracodawców Polskich chce szybkiego znowelizowania ustawy o VAT.

Wszystko przez zawarty w nowej ustawie przepis, że autem dostawczym jest tylko taki pojazd, który może przewieźć co najmniej 357 kg ładunku. Jeśli oprócz tego ma pomieścić jeszcze 4 osoby, to jego ładowność musi wynosić 629 kg. Ten warunek spełniają 34 z blisko 400 modeli samochodów dostępnych na polskim rynku.

więcej >>25.03.2004 | AKTUALNOŚCI

3 dni do UNII – paneuropejska konferencja branży flotowej

28 kwietnia 2004r., na trzy dni przed rozszerzeniem Unii Europejskiej, równolegle do Europejskiego Szczytu Gospodarczego w Warszawie, dojdzie do spotkania przedstawicieli dojrzałych, dynamicznie rozwijających się oraz wschodzących rynków flotowych Starego Kontynentu. Ideą spotkania jest przygotowanie tego specyficznego wycinka branży motoryzacyjnej i około motoryzacyjnej do zmian jakie niesie za sobą akcesja. Organizatorem III Międzynarodowej Konferencji Fleet Spring Meeting jest Fleet Management....

więcej >>23.03.2004 | SZKOLENIA

NOWE USTAWY UBEZPIECZENIOWE I REGULACJE RYNKU MOTORYZACYJNEGO W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM DO UNII EUROPEJSKIEJ

Szkolenie dla Pracowników Serwisu Motoryzacyjnego oraz wszystkich firm powiązanych z ubezpieczeniami do Kontaktu z towarzystwem ubezpieczeń i z Klientem. NOWE TERMINY...

więcej >>
09.04.2004 | ŻYCZENIA

Rozmiar: 14763 bajtów

12.03.2004 | SZKOLENIA

SZKOLENIE - ZACISKI HAMULCOWE FIRMY BUDWEG

Firma Budweg z Danii - specjalizująca się w regeneracji zacisków hamulcowych, wraz z dystrybutorem BHMD organizuje bezpłatne szkolenie. ...

więcej >>
09.03.2004 | AKTUALNOŚCI

Niewidzialne oczy

Wjeżdżamy do Unii: nie tylko Polacy wyłudzają odszkodowania

Wszystko wskazuje na to, że im więcej będziemy mieli swobody w podróżowaniu i handlowaniu w Europie, tym intensywniej będziemy obserwowani przez informatyczne "oczy" policji i ubezpieczycieli. Chodzi zwłaszcza o to, co będziemy robić z naszymi samochodami. Ta inwigilacja to efekt walki z gangami wyłudzającymi odszkodowania...

więcej >>


źródło:Giełda Samochodowa, nr 19/2004 (878) z dnia: 9 marca 2004 roku

08.03.2004 | AKTUALNOŚCI

Rynek części samochodowych po 1 maja.

Producentom części samochodowych po 1 maja grozi zamknięcie zakładów. Wczoraj ministerstwo gospodarki zapewniło, że nie pozostawi ich bez pomocy

Chodzi o małych i średnich przedsiębiorców zrzeszonych w Stowarzyszeniu Producentów Części Motoryzacyjnych. Dziś części przez nich produkowane muszą mieć certyfikaty "B". Jednak certyfikaty te tracą moc po 1 maja. Producenci części powinni mieć stosowne homologacje potwierdzające zgodność ich produktów z odpowiednimi regulaminami EKG ONZ, na których są oparte dyrektywy unijne. SPCM uważa, że wielu przedsiębiorców nie ma szans na zdobycie homologacji przed 1 maja, poza tym niektórych producentów (np. okładzin hamulcowych) nie stać na wydatek kilkuset tysięcy złotych. SPCM próbuje wywalczyć przedłużenie ważności znaku "B". Za przykład podaje Niemcy, gdzie - zdaniem stowarzyszenia - obok certyfikatu CE używa się też lokalnego KBA.

W czwartek SPCM zaprosiło urzędników z ministerstw infrastruktury i gospodarki. Zdaniem prezesa SPCM Antoniego Dąbrowskiego istnieje groźba, że po 1 maja nie będą obowiązywały żadne przepisy regulujące certyfikację części samochodowych. Obowiązują co prawda regulaminy EKG ONZ, ale nie zostały przyjęte dyrektywy europejskie je wprowadzające, a tylko one są obowiązującym w UE prawem.

- Musimy to sprawdzić. Jeżeli dyrektywy trzeba będzie wprowadzić do polskiego prawa ustawą to leżymy. Być może będzie jakaś inna podstawa prawna, nie koniecznie ustawa - stwierdził Mirosław Lewiński, zastępca dyrektora departamentu polityki przemysłowej ministerstwa gospodarki, pracy i polityki społecznej. Obiecał jednak, że "coś na pewno da się zrobić" i zapowiedział kolejne spotkanie w tej sprawie.

Tymczasem hiobowe wieści z Krajowej Izby Gospodarczej przyniósł producentom części motoryzacyjnych mec. Henryk Goryszewski, który w imieniu SPCM zaskarżył wykreślenie art. 62 do Trybunału Konstytucyjnego. Jego zdaniem w podobnej sytacji są także producenci z innych branż.

- Trzeba będzie wydać kilkanaście tysięcy certyfikatów. Tymczasem dopiero pierwszego maja nasze jednostki certyfikujące będą otrzymywać unijne numery identyfikacyjne. Nie wiemy jak długo przedsiębiorcy będą musieli czekać na certyfikaty - mówi Jerzy Markuszewski, dyrektor departamentu polityki gospodarczej w Krajowej Izbie Gospodarczej.

więcej >>


19.02.2004 | OGŁOSZENIE

TELEFONICZNY DYŻUR EKSPERTA

W dniu 26 lutego 2004 r./czwartek/
w godz. 12.00 - 16.00
pod numerem telefonu /0 22/ 635-04-64 lub osobiście w biurze Cechu ul. Podwale 11, w Warszawie
Pan ANDRZEJ MAKOWSKI - ekspert ds. ubezpieczeń, będzie odpowiadał na Państwa pytania dotyczące ubezpieczeń komunikacyjnych i majątkowych.

18.02.2004 | AKTUALNOŚCI

Ubezpieczenia. Polisy komunikacyjne OC. Szersza ochrona za granicą.

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, wchodząca w skład pakietu ustaw reformujących ten sektor gospodarczy, kompleksowo reguluje kwestie dotyczące ubezpieczeń obowiązkowych. Jednocześnie dostosowuje polskie prawo do ustawodawstwa unijnego, w tym czterech tzw. dyrektyw UE, a także zawiera wiele postanowień umacniających pozycję klienta nie tylko w kraju, ale i poza jego granicami...

więcej >>


10.02.2004 | Szkolenia

NOWE TERMINY SZKOLEŃ

Nowe ustawy ubezpieczeniowe i regulacje rynku motoryzacyjnego w związku z wejściem do Unii Europejskiej - jednodniowe warsztaty poświęcone nowej ustawie ubezpieczeniowej, która obowiązuje od 1 stycznia 2004 r. i regulacjom prawnym dotyczących rynku motoryzacyjnego – dyrektywa GVO – zacznie działać w Polsce po 1 maja 2004 r....

więcej >>09.02.2004 | OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE PZU SA Oddział Okręgowy w Warszawie
List otwarty do właścicieli samochodowych zakładów naprawczych z terenu Warszawy i okolic

Chcąc zapewnić naszym Klientom najwyższy poziom obsługi, Oddział Okregowy PZU SA w Warszawie poszukuje partnerów do współpracy w zakresie powypadkowych napraw pojazdów.

Wszystkich zainteresowanych zaprezentowaniem swoich zakładów zapraszamy po odbiór arkuszy aplikacyjnych, które są dostępne w placówkach terenowych PZU S.A. oraz na stronie stronie internetowej www.pzu.pl. Wypełnione aplikacje należy przesłać listem poleconym w terminie do dnia 24 lutego 2004 r. pod adresem:

Oddział Okręgowy PZU SA w Warszawie
ul. Pory 80
02-757 Warszawa


z dopiskiem
"Sieć Naprawcza"


Źródło: Gazeta Wyborcza 5 .02.2004 reklama

09.02.2004 | Aktualności

Na kupno samochodów różnych marek w jednym salonie trzeba będzie jeszcze poczekać

Porównanie oferty producentów samochodów będzie możliwe bez biegania od salonu do salonu. Od 1 maja 2004 r. dilerzy mogą sprzedawać auta różnych marek. Importerzy samochodów będą musieli stosować wprost rozporządzenie wspólnotowe w tej sprawie.

Rozporządzenie Komisji Europejskiej z 31 lipca 2002 r. miało długie vacatio legis, by dostawcy samochodów mieli czas na zawarcie nowych umów z dilerami. W Unii nowe przepisy obowiązują od 1 października 2003 r.

Zainicjował je komisarz UE Mario Monti, który uważa, że na rynku motoryzacyjnym powinna panować większa swoboda, by producenci samochodów nie zmuszali dilerów do sprzedaży wyłącznie ich marki. Zmiany pozwalają także autoryzowanym serwisom dokonywać napraw samochodów innych marek, a także używać do wymiany części niekoniecznie oryginalnych, byle tylko odpowiadały określonym standardom...

więcej >>


Autor: Hanna Fedorowicz
Źródło: Rzeczpospolita 05.02.2004 r.

04.02.2004 | Aktualności

Ewidencja pojazdów o rok później

Brakuje pieniędzy - CEPiK na razie finansują wykonawcy. Ewidencja osiągnie docelowy stan nie w 2006 r., ale o rok później - przewidują przedstawiciele resortu MSWiA...

więcej >>


Autor: Zbigniew Zwierzchowski
Źródło: Rzeczpospolita 02.02.2004 r.
28.01.2004 | Aktualności

Ustawa dzieli ofiary wypadków . Kłopoty z interpretacją przepisów ubezpieczeniowych.

Firmy ubezpieczeniowe mają wątpliwości, jakie przepisy stosować do wystawionych w minionym roku polis, które obowiązują jeszcze przez kilka miesięcy tego roku. Od 1 stycznia weszły bowiem w życie nowe ustawy ubezpieczeniowe. Ministerstwo Finansów ma zająć stanowisko w końcu tygodnia.

Problem dotyczy np. możliwości wglądu w akta likwidacji szkody. Nowa ustawa nakazuje towarzystwom udostępnianie ich klientom. Poprzednie przepisy nie zawierały takiego wymogu.

więcej >>Źródło: Rzeczpospolita 27.01.2004 r. Autor: a. h. b.

28.01.2004 | Aktualności

W Polsce niemal legalnie sprzedaje się kradzione części samochodowe

Złodzieje kradną auto nie po to, by je sprzedać w całości. Bezpieczniej jest rozebrać pojazd na części i sprzedać na szrocie lub giełdzie. To się opłaca nie tylko złodziejom. W ubiegłym roku w stolicy zginęło prawie 10 tys. aut. Większość z nich posłużyła jako "dawcy organów" dla innych pojazdów. - 80 proc. samochodów kradzionych jest na części. Aby temu zapobiec, obrót częściami samochodowymi trzeba ująć w ramy prawne, które zmuszą sprzedawcę do udokumentowania źródła ich pochodzenia - mówi nadkom. Sławomir Piekut, naczelnik wydziału do walki z przestępczością samochodową KSP.

więcej >>

Źródło: Życie Warszawy z dnia 27.01.2004 r.
Autor:Sebastian Sulowski, Rafał Pasztelański

27.01.2004 | Aktualności

Wolność dla dilerów aut od 1 listopada 2004

Z 1 lutego na 1 maja 2004 r. przesunięto termin wejścia w życie przepisów dopuszczających prowadzenie w jednym punkcie sprzedaży kilku marek aut oraz prowadzenie serwisu gwarancyjnego dla różnych marek samochodów. Wydane w tej sprawie rozporządzenie Rady Ministrów przewiduje 6-miesięczny okres przejściowy dla dotychczasowych sprzedawców samochodów. O nowelizację przepisu starali się sprzedawcy samochodów, wskazując, że zbyt szybki obowiązek dostosowania się do nowych warunków może spowodować bankructwo mniejszych salonów.

Żródło: Rzeczpospolita nr 19 z dnia 23.01.2004 r.


20.01.2004 | Aktualności

Ograniczenia w przeróbkach samochodów

Wszystkie świadectwa homologacji wydane do 15 stycznia zachowują ważność w zakresie, na jaki zostały wydane - stanowi wchodzące dziś w życie rozporządzenie ministra infrastruktury.

Rozporządzenie dziś wchodzi w życie (Dz. U. nr 5, poz. 30). Według niego samochody osobowe w wersji nadwoziowej hatchback nie mogą być przebudowane na samochody ciężarowe i tym samym nie uzyskają świadectwa homologacji jako samochody ciężarowe.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami zakaz ten dotyczy wersji nadwoziowych: sedan, coupe, kabriolet i dalej będzie obowiązywał.

Świadectwa homologacji wydane do dnia wejścia w życie rozporządzenia zachowają ważność w zakresie, na jaki zostały wydane.

A.Ł.
Żródło: 15.01.04 Nr 12 Rzeczpospolita

treść ustawy do pobrania
(Dz.U nr 5 poz. 30 z 2004 r.) >>


13.01.2004 | Szkolenia

Cech organizuje kurs BHP i P.Poż. okresowy dla pracodawców (właścicieli firm) zatrudniających...

więcej >>


24.12.2003 | Boże NarodzenieMIĘDZYNARODOWE TARGI MOTORYZACYJNE "MOTOR SHOW 2003"
5-9 listopada 2003 r.

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie zaprasza na bezpłatne Forum Dla Warsztatów Samochodowych, które odbędzie się w ramach Warszawskich Targów Motoryzacyjnych, 8 listopada br.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska Cechu nr B3 hala 1 na targach i zasięgnięcia porady ekspertów oraz rzeczoznawców techniki samochodowej w punkcie konsultacyjno-doradczym w dniach 5-7 listopada 2003 w godz. 11.00 - 16.00

W zakresie likwidacji szkód komunikacyjnych dyżur w punkcie Konsultacyjnym pełnić będzie Pan Andrzej Makowski - ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych, autor książki "Vademecum Ubezpieczeń Komunikacyjnych"

do pobrania
program forum >


Szkolenie dla właścicieli i pracowników stacji serwisowych

W związku z dużym zainteresowaniem z jakim spotkało się nasze ostatnie szkolenie w dniu 16.10.2003 r. - "Nowe ustawy ubezpieczeniowe i regulacje rynku motoryzacyjnego w związku z wejściem do Unii Europejskiej" - Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych zorganizował kolejne terminy szkoleń w listopadzie i grudniu br.
WARSZAWSKI INFORMATOR MOTORYZACYJNY
praktyczny informator dla branży motoryzacyjnej i kierowców

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie, przy współpracy z 3TOWERS Creative Studio, wydaje "Warszawski Informator Motoryzacyjny".

  Nasze wydawnictwo zawierać będzie:
 • znaczną część stanowić będą informacje o firmach zrzeszonych w Cechu,
 • prezentacje firm oferujących produkty dla motoryzacji,
 • informacje dla kierowców,
 • informacje o zmianach dotyczących rynku motoryzacyjnego.
  Firmy zrzeszone w Cechu zamieszczone zostaną w informatorze w dwóch podstawowych spisach:
 • według profilu działalności - nazwa firmy, adres, telefon.
 • według usług specjalistycznych - nazwa firmy, adres, telefon.

Nakład Informatora jest limitowany, wynosi 5 tys. egzemplarzy. Format A5.
Informator dystrybuowany będzie wśród uczestników III Międzynarodowych Targów Motoryzacyjnych w Warszawie w Warszawskim Centrum EXPO XXI w dniach 5-9 listopada 2003 /Cech ma patronat branżowy/, a następnie wśród najważniejszych na rynku firm związanych z motoryzacją.

Zainteresowane firmy powierzchnią reklamową na łamach Informatora proszone są o indywidualny kontakt z Biurem Cechu lub z Agencją Reklamy 3TOWERS Creative Studio.

TUTAJ możesz pobierz cennik reklamy (format PDF)

Projekty reklam przyjmujemy w postaci elektronicznej/na CD-R, dyskietce lub przesłane e-mailem na adres: biuro@3towers.pl/ Format pliku: TIFF/na PC/, CMYK, 300 dpi. Wykonujemy również projekty graficzne reklam - ceny według indywidualnych uzgodnień.
Kontakt: do biura Cechu lub bezpośrednio do Agencji Reklamy 3TOWERS Creative Studio tel. 022/330 87 50, fax 022/ 330 87 59

Zachęcamy do zaprezentowania własnej firmy na łamach INFORMATORA.Swoboda dla dilerów

Od 1.10.2003 r. dilerzy samochodów w Unii Europejskiej będą mogli mieć umowy z więcej niż jednym producentem, a koncerny motoryzacyjne nie będą mogły żądać wyłączności od warsztatów. W Polsce podobne zasady zaczną obowiązywać najwcześniej w lutym 2004 r., przyczyniając się do spadku cen nowych aut i kosztów napraw starych.

Źródło: Rzeczpospolita OnLine 01.10.2003


Szkolenie dla właścicieli i pracowników stacji serwisowych

"Nowe ustawy ubezpieczeniowe i regulacje rynku motoryzacyjnego w związku z wejściem do Unii Europejskiej" - 16 październik