Home Up Pytania Spis Treści Wyszukiwarka

CECH RZEMIOSŁ MOTORYZACYJNYCH

w Warszawie

Cele i Zadania
Up

 

 

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie zrzesza w swej strukturze blisko 400 firm, głównie usługowo - handlowych.

Jego celem i zadaniem jest:

 • reprezentowanie i obrona interesów zrzeszonych członków
 • promocja i wspieranie rozwoju branży motoryzacyjnej
 • kształtowanie etyki zawodowej członków
 • udzielanie członkom pomocy w dziedzinie prawa, podatków, finansów, rachunkowości, marketingu itp.
 • działalność szkoleniowa 
 • organizowanie specjalistycznych szkoleń, seminariów i kursów 
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych właścicieli firm i zatrudnionych pracowników 
 • propagowanie i organizowanie nauki zawodu w rzemieślniczym systemie kształcenia 
 • upowszechnianie zasad działalności gospodarczej opartej
  na rachunku ekonomicznym, nowoczesnych metodach zarządzania technologiach pracy 
 • współpraca z organizacjami gospodarczymi i społecznymi oraz organami administracji samorządowej w celu tworzenia warunków rozwoju firm działających w branży motoryzacyjnej 
 • działalność informacyjna w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 
 • wydawanie biuletynów

 

Uwagi dotyczące tego serwisu proszę kierować do:  webmaster@motoryzacja.home.pl
Copyright © 2002 Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie
Ostatnie zmiany: September 09, 2002     Odwiedziło nas:Hit Counter osób