Home Up Pytania Spis Treści Wyszukiwarka

CECH RZEMIOSŁ MOTORYZACYJNYCH

w Warszawie

Historia Cechu
Up

 

 

CECH RZEMIOSŁ MOTORYZACYJNYCH W WARSZAWIE

1927  wyodrębnienie z rzemiosł metalowych rzemiosła - ślusarstwo samochodowe.
1945 grupa 10 rzemieślników podjęła inicjatywę powołania Cechu Ślusarzy Samochodowych na spotkaniu w Al. Ujazdowskich.
1948 założenie Cechu. Zrzeszonych było 146 członków - 79 ślusarzy samochodowych i 67 wulkanizatorów. Pierwszym Starszym Cechu został mistrz Jerzy Kruk. Prowadzenie działalności uzależnione było od posiadania karty rzemieślniczej i obowiązkowej przynależności do Cechu. Rolą cechu było przyznawanie uprawnień do prowadzenia warsztatu samochodowego. Działały dwie komisje - czeladnicza i mistrzowska. 
1949 z inicjatywy członków ufundowano sztandar Cechu wspólny dla ślusarzy samochodowych i wulkanizatorów. Patronem Cechu zostaje Św. Wojciech. Logo Cechu to skrzyżowanie kluczy monterskich, świecy samochodowej, fragmentu opony, koła zębatego oraz tłoka samochodowego - symboli pracy rzemiosła motoryzacyjnego. 
1950 przymusowe przerwanie działalności pierwszego branżowego Cechu Ślusarzy Samochodowych i włączenie członków do Cechu Rzemiosł Metalowych i Elektromechanicznych. Czynnie działa Sekcja Ślusarstwa Samochodowego.
1957 reaktywowanie Cechu Ślusarzy Samochodowych i Wulkanizatorów w Warszawie z siedzibą na ul. Młynarskiej 32 z inicjatywy 67 rzemieślników. Zrzesza samoistne rzemiosła - ślusarstwo samochodowe, elektromechanikę samochodową
i wulkanizatorstwo. 
1962 przeniesienie siedziby Cechu na ul. Podwale do budynku Związku Izb Rzemieślniczych.
1968 6 listopada 1968 r. nastąpiła zmiana nazwy na Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych m. st. W-wy. 
1972  dynamiczny rozwój rzemiosł motoryzacyjnych i rozszerzenie listy rzemiosł motoryzacyjnych. Mechanika pojazdowa, blacharstwo pojazdowe, lakiernictwo pojazdowe, wulkanizatorstwo pojazdowe, elektromechanika pojazdowa, wytwarzanie części, stacje obsługi, parkingi i in. to zakres rzemiosł występujących w Cechu. 
1977 "Karta praw i obowiązków rzemiosła" akt prawny, który określa rolę i zadania samorządu rzemiosła. Stan członków to 520 firm w tym: mechanika pojazdowa - 298, blacharstwo pojazdowe - 107, lakiernictwo pojazdowe - 42, wulkanizatorstwo pojazdowe - 31, elektromechanika pojazdowa - 25, stacje obsługi -15, parkingi - 2
1981 Uchwała Rady Ministrów nr 112 w Sprawie rozwoju drobnej wytwórczości przyznaje równe prawa rzemiosłu i sektorom gospodarki uspołecznionej oraz umożliwia stosowanie cen umownych na wyroby i usługi rzemieślnicze. Dalszy rozwój branży. Stan zrzeszonych zakładów wynosił 879.
1985 ufundowanie przez członków Cechu drugiego sztandaru i insygni cechowych na 35-lecie Cechu, jako symboli trwałości tradycji i rzemiosła motoryzacyjnego.
1988  szczytowa ilość członków. Cech zrzesza blisko 1350 firm motoryzacyjnych działających na terenie Warszawy. 
1989  ustawa o rzemiośle z 1988 r. wprowadza dobrowolne zrzeszanie się firm w Cechach.
1997 Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie zrzesza na zasadach dobrowolności blisko 400 firm w zakresie usług - mechanika pojazdowa, blacharstwo pojazdowe, lakiernictwo pojazdowe, elektromechanika pojazdowa, wulkanizatorstwo pojazdowe, zabezpieczenie antykorozyjne, mycie i smarowanie, parkingi strzeżone.
 

 

Uwagi dotyczące tego serwisu proszę kierować do:  webmaster@motoryzacja.home.pl
Copyright © 2002 Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie
Ostatnie zmiany: September 09, 2002     Odwiedziło nas:Hit Counter osób