Home Up Pytania Spis Treści Wyszukiwarka

CECH RZEMIOSŁ MOTORYZACYJNYCH

w Warszawie

Struktura Cechu
Up

 

 

RZEMIOSŁ MOTORYZACYJNYCH
W WARSZAWIE

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

 

SCHEMAT

WALNE ZGROMADZENIE
ZARZĄD KOMISJA
REWIZYJNA
SĄD CECHOWY
BIURO

 

Zarząd Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie
2017 – 2021

 SKŁAD OSOBOWY WŁADZ

Starszy Cechu

 • JANUSZ ZDORT

Podstarszy Cechu

 • JERZY ŁĘCZYCKI

Podstarszy Cechu

 • KRZYSZTOF WITOWSKI

Podstarszy Cechu 

 • ANDRZEJ GOCHNA

Skarbnik

 • ANDRZEJ SZCZĘŚCIK

Sekretarz

 • SŁAWOMIR JAKACKI

Członkowie

 • EDWARD BĘBNOWICZ

 • PIOTR BORKOWSKI

  ROMAN KANTORSKI

 • LECH LIPKA

 • EDWARD TOMASZ POŁASKI

 • JACEK ŚWIĘĆKOWSKI

 • ADAM ŻÓŁTEK

 

 KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący

 •   WALDEMAR MRÓWCZYŃSKI

 SĄD CECHOWY

Przewodniczący

 •   ANDRZEJ SĘK

 

Zarząd Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie
2013 – 2017

 SKŁAD OSOBOWY WŁADZ

Starszy Cechu

 • JANUSZ ZDORT

Podstarszy Cechu

 • JERZY ŁĘCZYCKI

Podstarszy Cechu

 • KRZYSZTOF WITOWSKI

Podstarszy Cechu 

 • ANDRZEJ GOCHNA

Skarbnik

 • ANDRZEJ SZCZĘŚCIK

Sekretarz

 • JÓZEF TEMPOROWSKI

Członkowie

 • EDWARD BĘBNOWICZ

 • PIOTR BORKOWSKI

 • SŁAWOMIR JAKACKI

 • ROMAN KANTORSKI

 • LECH LIPKA

 • EDWARD TOMASZ POŁASKI

 • JACEK ŚWIĘĆKOWSKI

 • ADAM ŻÓŁTEK

 

 KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący

 •   Waldemar Mrówczyński

 SĄD CECHOWY

Przewodniczący

 •   Sylwester Szymański

 

Zarząd Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie
2009 – 2013

 SKŁAD OSOBOWY WŁADZ

Starszy Cechu

 • JANUSZ ZDORT

Podstarszy Cechu

 • JERZY ŁĘCZYCKI

Podstarszy Cechu

 • KRZYSZTOF WITOWSKI

Podstarszy Cechu 

 • ANDRZEJ GOCHNA

Skarbnik

 • ANDRZEJ STĘPIEŃ

Sekretarz

 • ANDRZEJ STĘPIEŃ

Członkowie

 • EDWARD BĘBNOWICZ

 • PIOTR BORKOWSKI

 • SŁAWOMIR JAKACKI

 • ROMAN KANTORSKI

 • LECH LIPKA

 • EDWARD TOMASZ POŁASKI

 • JACEK ŚWIĘĆKOWSKI

 • JÓZEF TEMPOROWSKI

 

 KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący

 •   Waldemar Mrówczyński

 SĄD CECHOWY

Przewodniczący

 •   Jerzy Gabryelczyk

ZARZĄD CECHU 1997-2001


Od lewej: Andrzej Szczęścik, Edward Bębnowicz, Tadeusz Jabłoński, Ryszard Kuśmierski, Antoni Januszewski, Longin Bielak, Janusz Zdort, Tadeusz Ruba, Jerzy Łęczycki, Stefan Bieliński, Józef Temporowski, Roman Kantorski, Janusz Krześczak, Waldemar Mrówczyński, Bogusława Rembiszewska.