Home Up Pytania Spis Treści Wyszukiwarka

CECH RZEMIOSŁ MOTORYZACYJNYCH

w Warszawie

Członkowstwo
Up

 

 

 

Warunki Członkostwa, Szkolenia

ZAKŁAD MOTORYZACYJNY - SZKOŁĄ ZAWODU

Wszyscy młodociani podejmujący decyzję o nauce zawodu w zakładach motoryzacyjnych podpisują ze szkolącym mistrzem rzemiosła uprawnionym do szkolenia umowę o pracę w celu nauki zawodu na 36 miesięcy. Jest ona podpisywana w organizacji cechowej. Cech jest organizacją sprawującą nadzór nad przebiegiem kształcenia w rzemiosłach:

  • mechanika pojazdowa

  • elektromechanika pojazdowa

  • blacharstwo pojazdowe

  • lakiernictwo pojazdowe

  • wulkanizatorstwo.

Kwalifikacje zawodowe zdobyte w rzemiośle są wysoko cenione
w kraju i za granicą. Stanowią one gwarancję dobrego
i wszechstronnego przygotowania zawodowego.

Nauka zawodu w rzemieślniczym systemie kształcenia ma przede wszystkim umożliwić uczniowi zdobycie umiejętności praktycznych
i wiadomości teoretycznych niezbędnych do wykonywania wybranego
przez niego zawodu. Szkolenie bezpośrednio u pracodawców stwarza warunki do poznania całej sfery ekonomiczno - marketingowej funkcjonowania małych i średnich firm.

Jeden mistrz szkoli jednego ucznia.

WARUNKI CZŁONKOSTWA

  • podpisanie deklaracji

  • załączenie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

  • załączenie dowodu kwalifikacji zawodowych w branży motoryzacyjnej

  • opłacenie wpisowego i składek członkowskich

  • aktywne uczestnictwo w pracach Cechu

 

 

 

 

 

Uwagi dotyczące tego serwisu proszę kierować do:  webmaster@motoryzacja.home.pl
Copyright © 2002 Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie
Ostatnie zmiany: September 09, 2002     Odwiedziło nas:Hit Counter osób