Kontrast

Wielkość czcionki

Odstęp wierszy

Odstęp paragrafów

Odstęp liter

Odstęp pomiędzy zdaniami

Zamknij

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie

CECH RZEMIOSŁ

MOTORYZACYJNYCH

W WARSZAWIE

Ogólnopolska
Motoryzacyjna
Rada Techniczna

Poznaj zawody rzemieślnicze

Współpracujemy z:

Rzecznik MŚP Rada Przedsiębiorczości

Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Związek Rzemiosła Polskiego

Polska Izba Motoryzacji

Sektorowa Rada ds. kompetencji Motoryzacja i Elektromobilność

Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawych Rok-Konopa i Wspólnicy sp. k.

Serwis motoryzacyjny

Warsztat.pl

Rzemieślnicze kwalifikacje zawodowe

Od 1 października br. rzemieślnicze kwalifikacje zawodowe są dostępne w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Z tego rozwiązania mogą korzystać zarówno przedsiębiorcy posiadający już kwalifikacje zawodowe, jak i rzemieślnicy dopiero wchodzący na rynek pracy.

Monitorowanie prawa gospodarczego

Celem głównym projektu jest wzrost efektywności procesu monitorowania prawa gospodarczego obejmującego swoim zakresem mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa przy pomocy metod, technik i narzędzi wytworzonych przez Związek Rzemiosła Polskiego, ułatwiających realizację monitoringu zmian prawa gospodarczego na poziomie krajowym w oparciu o informacje udostępniane on-line przez organy publiczne.

Nowa jakość egzaminów zawodowych w rzemiośle

Celem głównym projektu jest wzrost efektywności procesu monitorowania prawa gospodarczego obejmującego swoim zakresem mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa przy pomocy metod, technik i narzędzi wytworzonych przez Związek Rzemiosła Polskiego, ułatwiających realizację monitoringu zmian prawa gospodarczego na poziomie krajowym w oparciu o informacje udostępniane on-line przez organy publiczne.

Serwisy

Z życia Cechu i firm członkowskich

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych otrzymał dofinansowanie od Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030 edycja 2021 na realizację zadania publicznego. Ścieżka 1 pt. “Rozwój potencjału infrastrukturalnego Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych  Warszawie” oraz ścieżka 2 pt. „Rozwój potencjału organizacyjnego Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie”.

Projekt sfinansowany przez  Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030