Kontrast

Wielkość czcionki

Odstęp wierszy

Odstęp paragrafów

Odstęp liter

Odstęp pomiędzy zdaniami

Zamknij

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie

Ogólnopolska Konferencja prawno-techniczna „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym a likwidacja szkód komunikacyjnych” na Uczelni Łazarskiego

Zaskakująca inicjatywa

Konferencja odbyła się 28 października 2021r. w Warszawie na Uczelni Łazarskiego słynącej z cenionych sympozjów, która przy aktywnym udziale Automobilklubu Polski była jej współorganizatorem. Co ciekawe, to środowisko sędziowskie samodzielnie mocno akcentowało potrzebę poruszenia różnorodnych tematów dotyczących napraw powypadkowych. Tym samym myślą przewodnią Ogólnopolskiej Konferencji Prawno-Technicznej było „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym a likwidacja szkód komunikacyjnych”.

Konferencja spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem a liczba przybyłych osób, mimo jej ograniczania zaproszeniami, przekroczyła liczbę dostępnych miejsc. Na sali spotkali się zarówno sędziowie, prawnicy, biegli i rzeczoznawcy, jak też działacze branżowi i właściciele serwisów. Nie zabrakło również aktywnego udziału Rzecznika Finansowego oraz Rzecznika MŚP, który dodatkowo objął wydarzenie patronatem. Również Rzecznik Praw Obywatelskich wystosował list do organizatorów doceniając w ten sposób wspomnianą inicjatywę.  Więcej w załączniku

Gąszcz trudnych tematów

Poruszonych zostało ponad 15 zagadnień wśród których wyróżnić należy grupę tematów przedstawiających realną jakość zamienników stosowanych na rynku polskim oraz ich porównanie z częściami oryginalnymi, problemy jakościowe sporządzanych przez biegłych i rzeczoznawców opinii oraz zagadnienia typowo prawne. Szerokim echem odbiło się badanie Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w zakresie wyników badań wspomnianych elementów przedstawione przez dr inż. Janusza Lubowicza oraz mgr inż. Janusza Szcześniaka z Automobilklubu Polski. Badania zostały wykonane przy ich zaangażowaniu i obecnie prowadzone są rozmowy z potencjalnymi partnerami w kontekście kolejnych testów. Niemniejszym zainteresowaniem cieszyły się także inne prelekcje w tym właściwej metody obliczania realnego ubytku wartości handlowej pojazdu po szkodzie. Przedstawiciel Rzecznika Finansowego przedstawił praktyczne aspekty likwidacji szkód z perspektywy serwisów oraz poszkodowanych. Bardzo cenna była także prezentacja dr hab. Anety Łazarskiej mówiąca o standardach w orzecznictwie sądowym i niezależnej likwidacji szkód. Wśród wielu innych tematów przedstawiono również naprawę z perspektywy warsztatów niezależnych, o czym opowiedział Prezes Izby Rzemieślniczej w Łodzi – Stanisław Syguła. Pan mgr inż.  Łukasz Szarama biegły sadowy, ekspert organizacji motoryzacyjnych zaprezentował  zebranym błędy jakie spotykane są w opiniach biegłych i rzeczoznawców, sposoby zapobiegania im, jak również wytłumaczył istotę różnic, na  jakie napotykają sędziowie pomiędzy kosztorysami spotykanymi na rynku (np. ofertowymi), a tymi wzorcowymi oraz źródło tego stanu rzeczy.  Kropkę „nad i” postawił mecenas Paweł Tuzinek oraz mecenas Łukasz Kowalski uświadamiając uczestników, że jedyną drogą warsztatu jest obecnie dochodzenie należnej kwoty odszkodowania poprzez Sąd, przy należytej dbałości nad procesem likwidacji szkody, jaka odbywa się w serwisie, aby zachować bezpieczeństwo napraw samochodów.

 

Wnioski i dalsze plany

W opinii, p. Ł. Szaramy: „Można odnieść uzasadnione wrażenie, że przekaz dotyczący tego, iż dobrze wykonana naprawa musi mieć swoje podłoże w częściach możliwie najlepszej jakości dotarł skutecznie do słuchaczy. Zauważony został również związek pomiędzy serwisem a należną mu odpowiednio wysoką stawkę za wykonaną pracę. Musi on za nią wykonać naprawę, ale także móc się rozwijać i inwestować w dobie zmieniającego się świata motoryzacji. Innymi słowy – naprawa musi „swoje kosztować” by przyniosła oczekiwany efekt a branża chociażby rzemieślnicza przetrwała. Dodatkowo części muszą spełniać określone normy, jeśli zależy nam nie tylko na estetyce naprawy, ale także na zachowaniu cech decydujących o bezpieczeństwie uczestników ruchu drogowego.”

Uczestnicy brali czynny udział w zgłaszaniu 10 postulatów „de lege ferende” dla ustawodawcy. Obecnie są one formułowane w oficjalnym kształcie oraz analizowane pod kontem wdrożenia. Powołane zostaną również odpowiednie zespoły w zakresie kryteriów stosowania części zamiennych oraz skryptu określającego jakościowe oczekiwania wobec pracy biegłych sądowych. Organizatorzy zapowiedzieli kolejną edycję konferencji na wiosnę przyszłego roku.

Opr. mgr inż. Łukasz Szarama, biegły sądowy, członek Rady Przedsiębiorców u Rzecznika MŚP, prelegent na Konferencji; https://www.lazarski.pl/pl/aktualnosci/aktualnosc/konferencja-bezpieczenstwo-w-ruchu-drogowym-a-likwidacja-szkod-komunikacyjnych/