Kontrast

Wielkość czcionki

Odstęp wierszy

Odstęp paragrafów

Odstęp liter

Odstęp pomiędzy zdaniami

Zamknij

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie

Rzecznik Finansowy w dniu 30 sierpnia 2022 roku wystąpił z wnioskiem do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały mającej na celu rozstrzygnięcie rozbieżności w orzecznictwie w zakresie dopuszczalności stosowania w ustalaniu odszkodowania z OC PPM rabatów i upustów stosowanych w sieciach partnerskich zakładów ubezpieczeń.

Akt. Nr  4 z data 1.09.2022:

 

Rzecznik Finansowy w dniu 30 sierpnia 2022 roku wystąpił z wnioskiem do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały mającej na celu rozstrzygnięcie rozbieżności w orzecznictwie w zakresie dopuszczalności stosowania w ustalaniu odszkodowania z OC PPM rabatów i upustów stosowanych w sieciach partnerskich zakładów ubezpieczeń.

Wniosek to efekt działania PZU z zeszłego roku. W czerwcu 2021 roku ubezpieczyciel ten ogłosił, że koszty naprawy w szkodach OC mają podlegać „optymalizacji” polegającej na rozliczaniu szkód według  warunków  finansowych obowiązujących w zakładach tzw. sieci preferowanej (działających na podstawie umów o współpracy zawartych z wybranymi przez PZU Zakładami Naprawczymi) w regionie najbliższym klientowi, a w przypadku w którym nie będzie  możliwe  uzgodnienie  kosztów  naprawy z  danym  zakładem, serwisy miałyby kierować naprawę do tzw. sieci preferowanej.

Podniesiona we wniosku wątpliwość dotyczy korelacji obowiązku minimalizowania szkody i współdziałania poszkodowanego z ubezpieczycielem w wykonaniu zobowiązania, z ewentualnym uprawnieniem tego ostatniego do ustalenia należnego odszkodowania przy uwzględnieniu rabatów i upustów.

Złożony do Sądu Najwyższego wniosek ma na celu zwiększenie ochrony praw i interesów klientów podmiotów rynku finansowego w relacjach z ubezpieczycielami oraz zmiany praktyki zakładów ubezpieczeniowych polegającej na pomniejszaniu kwoty odszkodowań z OC posiadaczy pojazdów mechanicznych o rabaty i upusty stosowane w wybranych warsztatach zakładów ubezpieczeń.

Rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego pozwoli na skuteczniejsze dochodzenie roszczeń od zakładów ubezpieczeń i rozstrzygnięcie istniejących w orzecznictwie sądów rozbieżności w wykładni przepisów prawa.

 

Źródło:rf.gov.pl