Kontrast

Wielkość czcionki

Odstęp wierszy

Odstęp paragrafów

Odstęp liter

Odstęp pomiędzy zdaniami

Zamknij

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie

Z kart historii Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie

Spis Rzeczy

 1. Do Braci w Rzemiośle
 2. Założyciele
 3. Zaczęło się od samojazdów
 4. Odrodzenie z popiołów
 5. Pełgające zielone światło
 6. Rzemieślnik, też człowiek
 7. Przybywa obowiązków
 8. Nie ma rzemiosła bez uczniów
 9. Na jakim koniu rzemieślnik jedzie
 10. Zakorzenianie się Cechu
 11. Tajemnica czarnej skrzynki
 12. Czy wolność od kwalifikacji?
 13. Na linii Cech – rzemieślnik
 14. Nie! – dla szarej strefy
 15. Nie ma Polski bez rzemiosła
 16. Dionizy Prasek wspózałożyciel Cechu
 17. Starsi Cechu
 18. Kadencje
 19. Warsztaty samochodowe wczoraj i dziś

Historia

1927 wyodrębnienie z rzemiosł metalowych rzemiosła – ślusarstwo samochodowe.
1945grupa 10 rzemieślników podjęła inicjatywę powołania Cechu Ślusarzy Samochodowych na spotkaniu w Al. Ujazdowskich.
1948założenie Cechu. Zrzeszonych było 146 członków – 79 ślusarzy samochodowych i 67 wulkanizatorów. Pierwszym Starszym Cechu został mistrz Jerzy Kruk. Prowadzenie działalności uzależnione było od posiadania karty rzemieślniczej i obowiązkowej przynależności do Cechu. Rolą cechu było przyznawanie uprawnień do prowadzenia warsztatu samochodowego. Działały dwie komisje – czeladnicza i mistrzowska. 
1949z inicjatywy członków ufundowano sztandar Cechu wspólny dla ślusarzy samochodowych i wulkanizatorów. Patronem Cechu zostaje Św. Wojciech. Logo Cechu to skrzyżowanie kluczy monterskich, świecy samochodowej, fragmentu opony, koła zębatego oraz tłoka samochodowego – symboli pracy rzemiosła motoryzacyjnego. 
1950przymusowe przerwanie działalności pierwszego branżowego Cechu Ślusarzy Samochodowych i włączenie członków do Cechu Rzemiosł Metalowych i Elektromechanicznych. Czynnie działa Sekcja Ślusarstwa Samochodowego.
1957reaktywowanie Cechu Ślusarzy Samochodowych i Wulkanizatorów w Warszawie z siedzibą na ul. Młynarskiej 32 z inicjatywy 67 rzemieślników. Zrzesza samoistne rzemiosła – ślusarstwo samochodowe, elektromechanikę samochodową
i wulkanizatorstwo. 
1962przeniesienie siedziby Cechu na ul. Podwale do budynku Związku Izb Rzemieślniczych.
19686 listopada 1968 r. nastąpiła zmiana nazwy na Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych m. st. W-wy. 
1972 dynamiczny rozwój rzemiosł motoryzacyjnych i rozszerzenie listy rzemiosł motoryzacyjnych. Mechanika pojazdowa, blacharstwo pojazdowe, lakiernictwo pojazdowe, wulkanizatorstwo pojazdowe, elektromechanika pojazdowa, wytwarzanie części, stacje obsługi, parkingi i in. to zakres rzemiosł występujących w Cechu. 
1977“Karta praw i obowiązków rzemiosła” akt prawny, który określa rolę i zadania samorządu rzemiosła. Stan członków to 520 firm w tym: mechanika pojazdowa – 298, blacharstwo pojazdowe – 107, lakiernictwo pojazdowe – 42, wulkanizatorstwo pojazdowe – 31, elektromechanika pojazdowa – 25, stacje obsługi -15, parkingi – 2
1981Uchwała Rady Ministrów nr 112 w Sprawie rozwoju drobnej wytwórczości przyznaje równe prawa rzemiosłu i sektorom gospodarki uspołecznionej oraz umożliwia stosowanie cen umownych na wyroby i usługi rzemieślnicze. Dalszy rozwój branży. Stan zrzeszonych zakładów wynosił 879.
1985ufundowanie przez członków Cechu drugiego sztandaru i insygni cechowych na 35-lecie Cechu, jako symboli trwałości tradycji i rzemiosła motoryzacyjnego.
1988 szczytowa ilość członków. Cech zrzesza blisko 1350 firm motoryzacyjnych działających na terenie Warszawy. 
1989 ustawa o rzemiośle z 1988 r. wprowadza dobrowolne zrzeszanie się firm w Cechach.
1997Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie zrzesza na zasadach dobrowolności blisko 400 firm w zakresie usług – mechanika pojazdowa, blacharstwo pojazdowe, lakiernictwo pojazdowe, elektromechanika pojazdowa, wulkanizatorstwo pojazdowe, zabezpieczenie antykorozyjne, mycie i smarowanie, parkingi strzeżone.