Kontrast

Wielkość czcionki

Odstęp wierszy

Odstęp paragrafów

Odstęp liter

Odstęp pomiędzy zdaniami

Zamknij

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie

Struktura organizacyjna Cechu

Walne zgromadzenie

Zarząd

Biuro

Komisja Rewizyjna

Sąd Cechowy

Zarząd Cechu

2022 -2026

Zarząd kieruje działalnością Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie w zakresie określonym w statucie Cechu, a także organizuje i nadzoruje prace Cechu oraz podejmuje wszelkie decyzje i czynności zmierzające do wykonania zadań Cechu, nie zastrzeżone w statucie do wyłącznej kompetencji innych organów Cechu. Zarząd powołuje komisje problemowe i branżowe, które pełnią funkcję opiniodawczo-doradczą.

Zarząd Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie

Starszy Cechu

 • EDWARD TOMASZ POŁASKI

Podstarszy Cechu 

 • ANDRZEJ GOCHNA

Podstarszy Cechu

 • PIOTR BORKOWSKI

Skarbnik

 • ANDRZEJ SZCZĘŚCIK

Sekretarz

 • SŁAWOMIR JAKACKI

Członkowie

 • EDWARD BĘBNOWICZ
 • ROMAN KANTORSKI
 • LECH LIPKA
 • JACEK ŚWIĘĆKOWSKI
 • ADAM ŻÓŁTEK

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna jest niezależnym organem kontrolnym Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie. Kontroluje finansową i gospodarczą działalność Cechu oraz nadzoruje wykonanie uchwał Walnego Zgromadzenia. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności: kontrolowanie zgodności realizacji przez Zarząd zadań wynikających ze statutu oraz uchwał WZ, badanie sprawozdań finansowych, przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wniosków odnośnie udzielenia absolutorium członkom Zarządu, składanie  Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności.

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący:

·       WALDEMAR MRÓWCZYŃSKI

Członkowie:

·       ANTONI JANUSZEWSKI

·       ANDRZEJ KOKOSZCZYŃSKI

 

·       ANDRZEJ STĘPIEŃ

Sąd Cechowy

Sąd Cechowy jest niezależnym organem
Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie. 
 Organ dialogu
wewnątrzorganizacyjnego, w celu rozstrzygania konfliktów i sporów o charakterze
organizacyjno-samorządowym, pomiędzy członkami organizacji.

Przewodniczący

 

·       JERZY ŁĘCZYCKI

…………………………………………………………………………………….

Składy organów statutowych – link do archiwum od kadencji 2013-2017

https://www.motoryzacja.home.pl/Cech/struktura_cechu.htm

Struktura Rzemiosła

W strukturach Związku Rzemiosła Polskiego działa 26 izb rzemiosła i przedsiębiorczości (w tym jedna branżowa), 455 cechów oraz 58 spółdzielni rzemieślniczych. Organizacje te działają na podstawie ustawy o rzemiośle z 22 marca 1989 roku oraz własnych statutów.

ZRP

Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Spółdzielenie i hurtownia zaopatrzenia rzemiosła

Cechy

Przedsiębiorstwa

Zarząd Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie

2017 -2022

Zarząd kieruje działalnością Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie w zakresie określonym w statucie Cechu, a także organizuje i nadzoruje prace Cechu oraz podejmuje wszelkie decyzje i czynności zmierzające do wykonania zadań Cechu, nie zastrzeżone w statucie do wyłącznej kompetencji innych organów Cechu. Zarząd powołuje komisje problemowe i branżowe, które pełnią funkcję opiniodawczo-doradczą.

Zarząd Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie

Starszy Cechu

·       JANUSZ ZDORT

Podstarszy Cechu 

·       ANDRZEJ GOCHNA

Podstarszy Cechu

·       JERZY ŁĘCZYCKI

Podstarszy Cechu

·       EDWARD TOMASZ POŁASKI

Skarbnik

·       ANDRZEJ SZCZĘŚCIK

Sekretarz

 

·       SŁAWOMIR JAKACKI

Członkowie

·       EDWARD BĘBNOWICZ

·       PIOTR BORKOWSKI

·       ROMAN KANTORSKI

·       LECH LIPKA

·       JACEK ŚWIĘĆKOWSKI

 

·       ADAM ŻÓŁTEK

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna jest niezależnym organem kontrolnym Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie. Kontroluje finansową i gospodarczą działalność Cechu oraz nadzoruje wykonanie uchwał Walnego Zgromadzenia. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności: kontrolowanie zgodności realizacji przez Zarząd zadań wynikających ze statutu oraz uchwał WZ, badanie sprawozdań finansowych, przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wniosków odnośnie udzielenia absolutorium członkom Zarządu, składanie  Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności.

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący:

 • Waldemar Mrówczyński

Członkowie:

 • Antoni Januszewski
 • Andrzej Kokoszczyński
 • Andrzej Stępień

Sąd Cechowy

Sąd Cechowy jest niezależnym organem Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie.  Organ dialogu wewnątrzorganizacyjnego, w celu rozstrzygania konfliktów i sporów o charakterze organizacyjno-samorządowym, pomiędzy członkami organizacji.

 

Przewodniczący

 

·       Andrzej Sęk