Kontrast

Wielkość czcionki

Odstęp wierszy

Odstęp paragrafów

Odstęp liter

Odstęp pomiędzy zdaniami

Zamknij

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie

Blacharz samochodowy

kod zawodu 721306

Opis zawodu

Blacharz samochodowy wykonuje prace produkcyjne, remontowo-modernizacyjne oraz prototypowe w zakresie obróbki i kształtowania elementów z blach i profili kształtowych dla przemysłu samochodowego, przy użyciu maszyn i specjalistycznych urządzeń oraz narzędzi ślusarskich i monterskich, ręcznych i z napędem mechanicznym, z wykorzystaniem przyrządów kontrolno-pomiarowych.

 

Kompetencje miękkie potrzebne w pracy

dokładność, spostrzegawczość, kreatywność, wyobraźnia przestrzenna, odpowiedzialność, cierpliwość.

 

Predyspozycje zdrowotne

dobra kondycja fizyczna, dobry wzrok, sprawne dłonie i palce.

 

Czas trwania nauki: 3 lata

 

Blacharz samochodowy potrafi:

– wykonywać podstawowe operacje ślusarskie, takie jak piłowanie, zwijanie, usztywnianie, wiercenie, trasowanie, cięcie, prostowanie, wyginanie itp. elementów z różnych rodzajów blachy o różnej grubości;

– wykonywać operacje na obrabiarkach do blach: zgrzewanie, lutowanie, spawanie, nitowanie oraz klejenie blach i profili; łączenie blach cienkich za pomocą lutowania cyną, mosiądzem i miedzią;

– wykonywać obróbkę cieplną blach i części samochodowych;

– montować i demontować elementy nadwozi samochodowych i kabin samochodowych;

– sprawdzać jakość wykonywanych części i zespołów;

– usuwać uszkodzenia elementów i zespołów elementów nadwozi samochodowych;

– organizować stanowisko pracy z uwzględnieniem zasad racjonalnej organizacji pracy, przepisów bhp i ochrony ppoż.

 

ŚCIEŻKA UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI

Absolwenci szkół branżowych kształcących się w zawodzie blacharz samochodowy mogą:
 

– uzyskać świadectwo czeladnika wraz z Suplementem Europass, które potwierdza kwalifikacje w zawodzie i jest wysoko cenione we wszystkich krajach UE

– przystąpić do następnego poziomu kształcenia (szkoła branżowa II stopnia), a w przypadku uzyskania świadectwa maturalnego, podjąć naukę w szkole wyższej.

 

 

Nasi uczniowie mają zapewnioną praktyczną naukę zawodu w serwisach zrzeszonych specjalizujących się w naprawach blacharsko-lakierniczych

 
gdzie mają możliwość nie tylko nauki zawodu, ale także poznania standardów i systemów jakości związanych z obsługą samochodów, jak również poznanie najnowszych technologii stosowanych w współczesnych samochodach. Uczniowie nabywają umiejętności obsługi, naprawy i diagnozowania samochodów oraz ich podzespołów. Po uzyskaniu tytułu czeladnika są przygotowani do pracy w zakładach obsługi i naprawy samochodów, a najlepsi z nich mogą liczyć  na pracę w ww. miejscach praktycznej nauki zawodu.

DALSZY ROZWÓJ ZAWODOWY

Uzyskanie kwalifikacji czeladnika gwarantuje zatrudnienie, a doskonalenie umiejętności to droga do uzyskania w przyszłości dyplomu mistrzowskiego.