Kontrast

Wielkość czcionki

Odstęp wierszy

Odstęp paragrafów

Odstęp liter

Odstęp pomiędzy zdaniami

Zamknij

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie

Elektromechanik pojazdów samochodowych

kod zawodu 741203

OPIS ZAWODU

Elektromechanik pojazdów samochodowych instaluje w samochodach elektryczne i elektroniczne urządzenia, prawidłowo ustawia zapłon i światła samochodowe; przeprowadza naprawy lub regeneruje uszkodzone urządzenia elektryczne, posługując się amperomierzami, woltomierzami, urządzeniami diagnostycznymi do ustawiania i regulacji zapłonu i ustawiania świateł, kluczami dynamometrycznymi, wkrętakami z napędem pneumatycznym, specjalnymi przyrządami umożliwiającymi montowanie i demontowanie elektrycznych urządzeń samochodowych oraz typowymi narzędziami ślusarskimi.

 

Kompetencje miękkie istotne pracy

rzetelność, odpowiedzialność, cierpliwość, dokładność, wytrwałość, umiejętność ścisłego przestrzegania reguł wykonywania pracy.

 

Predyspozycje zdrowotne

dobra kondycja fizyczna, dobry wzrok, koordynacja wzrokowo-ruchowa, sprawne dłonie i place, wyobraźnia przestrzenna.

 

Przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania tego zawodu:

lęk wysokości.

 

 Czas trwania nauki: 3 lata

GŁÓWNE ZADANIA ZAWODOWE

Elektromechanik pojazdów samochodowych potrafi:

  • ustalać rodzaje niesprawności i ich przyczyny metodami diagnostycznymi;
  • ustalać sposoby usunięcia niesprawności, wymieniać zespołu, wymieniać części zespołu, naprawiać części;
  • montować wiązki elektryczne, rozruszników, elementów układu oświetlenia, zespołu wycieraczek, akumulatorów, zespołów  wyłączników, regulatorów napięcia, prądnic i świateł awaryjnych, cewek zapłonowych, sygnałów dźwiękowych, elektrycznych pompek paliwowych i spryskiwaczy;
  • ustawiać i regulować zapłon, ustawiać reflektory; ładować akumulatorów;
  • dokonywać badania diagnostyczne i usuwać usterki układów mechanicznych warunkujących dopuszczenie pojazdu do ruchu;

 

ŚCIEŻKA UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI

Absolwenci szkół branżowych kształcących się w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych mają możliwość:

  • uzyskania świadectwa czeladnika wraz z Suplementem Europass, które potwierdzają kwalifikacje w zawodzie i są niezwykle cenione we wszystkich krajach UE;
  • dostępu do następnego poziomu kształcenia (Szkoła Branżowa II stopnia) – w przypadku uzyskania świadectwa maturalnego, wydawanego po zdaniu egzaminu możliwość podjęcia nauki w szkole wyższej.

  

Nasi uczniowie mają zapewnioną praktyczną naukę zawodu w specjalistycznych serwisach

 
Mają możliwość nie tylko nauki zawodu, ale także poznania standardów i systemów jakości związanych z obsługą samochodów jak również poznanie najnowszych technologii stosowanych we współczesnych samochodach. Uczniowie nabywają umiejętności obsługi, naprawy i diagnozowania samochodów oraz ich podzespołów. Po uzyskaniu tytułu czeladnika są przygotowani do pracy w zakładach obsługi i naprawy samochodów, a najlepsi z nich mogą liczyć  na pracę w w/w miejscach praktycznej nauki zawodu.

Mistrz w zawodzie ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,

to specjalista, KTÓRY ZNAJDZIE ZATRUDNIENIE W KAŻDYM SERWISIE SAMOCHODOWYM I otrzyma wysokie wynagrodzenie.