Kontrast

Wielkość czcionki

Odstęp wierszy

Odstęp paragrafów

Odstęp liter

Odstęp pomiędzy zdaniami

Zamknij

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie

Lakiernik samochodowy

Kod zawodu: 713203

 

Bliskie Twojemu sercu jest remontowanie i lakierowanie karoserii samochodu, sprawianie, by po różnych kolizjach nabierały pierwotnego, pięknego wyglądu? A może Twoim marzeniem jest renowacja starych, zabytkowych aut, które dzięki Twoim umiejętnościom, fachowej pracy i pasji będą wyglądały, jakby dopiero opuściły fabrykę? Jeżeli jesteś rzetelny i dokładny, nie boisz się ciężkiej pracy, może warto byłoby zastanowić się nad wyborem tego zawodu?

Zapoznaj się z ulotką oraz kompetencjami, które są wymagane do pracy w tym zawodzie.

SAMOCHODOWY

Strona główna KIERUNKI 

OPIS ZAWODU

 Lakiernik samochodowy maluje lub nakłada powłoki lakiernicze z farb i lakierów na wyroby metalowe i części różnego rodzaju maszyn i sprzętów, pojazdów mechanicznych, statków itp.; przygotowuje powierzchnię do nakładania powłoki, nakłada powłoki lakiernicze oraz utrwala powierzchnię różnymi technikami, posługując się narzędziami prostymi oraz urządzeniami mechanicznymi, np. szlifierkami, pistoletami natryskowymi.

Kompetencje potrzebne do wykonywania zawodu

dokładność, rzetelność, odpowiedzialność, umiejętność pełnego skoncentrowania się na pracy, spostrzegawczość, samodzielność

Predyspozycje zdrowotne

dobra kondycja fizyczna, dobry wzrok, prawidłowe rozróżnianie kolorów i ich odcieni, koordynacja wzrokowo-ruchowa, sprawne dłonie i palce, czucie dotykowe

Przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania zawodu

alergie na substancje zawarte w lakierach, astma, choroby skóry, problemy ze sprawnością manualną, wady wzroku niedające się skorygować okularami

 

Czas nauki trwa: 3 lata

 

GŁÓWNE ZADANIA ZAWODOWE

Lakiernik potrafi:

  • dobierać farby, lakiery, grunty i inne materiały zgodnie z wymaganiami technicznymi;
  • przygotować powierzchnie do naniesienia powłok lakierniczych;
  • nakładać powłoki lakiernicze ręcznie lub mechanicznie (natryskowo, zanurzeniowo, elektroforetycznie itp.) o różnych cechach (barwie, połysku, faktury, odporności korozyjna i mechanicznej;
  • polerować, podsuszać i suszyć (utwardzanie) powierzchnie lakiernicze;
  • posługiwać się oprogramowaniem komputerowym wspierającym wykonywanie zadań zawodowych;
  • stosować przepisy prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej, bhp i ochrony środowiska.

 Lakiernik posiada:

umiejętność posługiwania się przyrządami pomiarowymi, narzędziami specjalnymi

znajomość podstaw rysunku technicznego

wiedzę odnośnie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

wiedzę dotyczącą przepisów ruchu drogowego

zna budowę i zasadę działania silników spalinowych,

zna budowę pojazdów samochodowych i ich podzespołów

potrafi wykonywać pomiary nadwozi samochodowych

posiada umiejętność wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych

potrafi wykonywać naprawy blacharskie i przygotować nadwozie lub jego elementy do lakierowania

posiada umiejętność wykonywania połączeń zgrzewanych, spawanych klejonych i lutowych

posiada umiejętność nanoszenia powłok lakierniczych oraz ich wykończenia.

 

MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI

Absolwenci szkół branżowych kształcących się w zawodzie lakiernik mają możliwość:

  • uzyskania świadectwa czeladnika wraz z Suplementem Europass, które potwierdzają kwalifikacje w zawodzie i są niezwykle cenione we wszystkich krajach UE;
  • dostępu do następnego poziomu kształcenia (Szkoła Branżowa II stopnia) – w przypadku uzyskania świadectwa maturalnego, wydawanego po zdaniu egzaminu możliwość podjęcia nauki w szkole wyższej.

 

Pracę w zawodzie lakiernika oferują warsztaty samochodowe i fabryki samochodów. Można również założyć własny zakład – warsztat lakierniczy.

 

Nasi uczniowie mają zapewnioną praktyczną naukę zawodu serwisach specjalistycznych zrzeszonych w Cechu

 
gdzie mają możliwość nie tylko nauki zawodu, ale także poznania standardów i systemów jakości związanych z obsługą samochodów jak również poznanie najnowszych technologii stosowanych w lakiernictwie  we współczesnych samochodach. Uczniowie nabywają umiejętności lakierowania podzespołów. Po uzyskaniu tytułu czeladnika są przygotowani do pracy w zakładach obsługi i naprawy samochodów, a najlepsi z nich mogą liczyć  na pracę w  miejscach praktycznej nauki zawodu

 

 

Mistrz w zawodzie LAKIERNIK SAMOCHODOWY,

to specjalista, na którego czeka praca w nowoczesnych zakładach lakierniczych, a jego wynagrodzenie jest wysokie.