Kontrast

Wielkość czcionki

Odstęp wierszy

Odstęp paragrafów

Odstęp liter

Odstęp pomiędzy zdaniami

Zamknij

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie

Mechanik pojazdów samochodowych

Kod zawodu: 723103

Obecnie po świecie jeździ coraz więcej samochodów, dlatego zapotrzebowanie na specjalistów w tej branży jest bardzo duże. Pamiętaj o tym, że zawód mechanika jest zawodem zaufania społecznego. Jeśli z tym zawodem chciałbyś związać swoją przyszłość, zapoznaj się z ulotką informacyjną, oraz sprawdź, jakie kompetencje są potrzebne do wykonywania zawodu.

 

OPIS ZAWODU

Mechanik pojazdów samochodowych konserwuje, wykonuje obsługę techniczną i naprawia silniki oraz zespoły i układy mechaniczne w samochodach osobowych, ciężarowych, autobusach i innych pojazdach silnikowych, z użyciem urządzeń diagnostycznych oraz narzędzi ślusarskich i monterskich. Mechanicy oprócz samochodów osobowych mogą też naprawiać autobusy, jednoślady, ciągniki, maszyny rolnicze i inne wehikuły. Uczący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej. Zapotrzebowanie na mechaników pojazdów samochodowych jest bardzo duże.

 Kompetencje potrzebne do wykonywania zawodu

dokładność, odpowiedzialność, podzielność uwagi, umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z innymi, samodzielność, umiejętność szybkiego podejmowania trafnych decyzji.

 

Predyspozycje zdrowotne

bardzo dobra kondycja fizyczna, sprawny zmysł równowagi, dobry wzrok, sprawne dłonie i palce, dobry słuch, koordynacja wzrokowo-ruchowa.

 

Przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania tego zawodu

wady wzroku i słuchu niedające się skorygować okularami i aparatami słuchowymi, daltonizm, problemy ze sprawnością manualną, alergie skórne, przewlekłe choroby układu oddechowego, zaburzenia równowagi i świadomości, epilepsja i inne choroby powodujące utratę przytomności.

 

 

Czas trwania nauki: 3 lata

 

Mechanik pojazdów samochodowych potrafi:

 • sprawdzać działanie pojazdu oraz jego zespołów za pomocą urządzeń diagnostycznych;
 • ustalać i usuwać usterki w zespołach i układach pojazdów;
 • dokonywać wymiany płynów eksploatacyjnych pojazdu;
 • sprawdzać i ustawiać zbieżność kół pojazdu;
 • wykonywać prace demontażowo-montażowe, naprawiać i regulować zespoły i podzespoły pojazdu, w tym: silnika i skrzyni biegów, sprzęgła, układu hamulcowego, kierowniczego, zawieszenia i innych;
 • dorabiać i dopasowywać części  nieznormalizowane.

 

UZYSKIWANIE DODATKOWYCH KWALIFIKACJI

Absolwenci szkół branżowych kształcących się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych mają możliwość:

 • uzyskania świadectwa czeladnika wraz z Suplementem Europass, które potwierdzają kwalifikacje w zawodzie i są niezwykle cenione we wszystkich krajach UE;
 • dostępu do następnego poziomu kształcenia (Szkoła Branżowa II stopnia) – w przypadku uzyskania świadectwa maturalnego, wydawanego po zdaniu egzaminu możliwość podjęcia nauki w szkole wyższej.

 

DALSZY ROZWÓJ ZAWODOWY

Uzyskanie kwalifikacji czeladnika gwarantuje zatrudnienie na rynku pracy, a doskonalenie swoich umiejętności to droga do uzyskania w przyszłości dyplomu mistrzowskiego w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych.

Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w:

 • stacjach obsługi pojazdów samochodowych,
 • zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych,
 • salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi,
 • przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
 • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji,
 • firmach zajmujących się likwidacją i recyklingiem pojazdów samochodowych.

Nasi uczniowie mają zapewnioną praktyczną naukę zawodu w wyspecjalizowanych serwisach mechanicznych

 
gdzie mają możliwość nie tylko nauki zawodu, ale także poznanie standardów i systemów jakości związanych z obsługą samochodów jak również poznanie najnowszych technologii stosowanych we współczesnych samochodach. Uczniowie nabywają umiejętności obsługi, naprawy i diagnozowania samochodów oraz ich podzespołów. Po uzyskaniu tytułu czeladnika są przygotowani do pracy w zakładach obsługi i naprawy samochodów, a najlepsi z nich mogą liczyć  na pracę w miejscach praktycznej nauki zawodu.

 

Mistrz w zawodzie MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,

to poszukiwany na rynku specjalista, otrzymujący wysokie wynagrodzenie!!